Instrukcja obsługi klawiatury HYPERX Alloy Origins 65
Klawiatura HYPERX Alloy Origins 65

Klawiatura nadview

 • A Port USB-C
 • B Regulowane nóżki klawiatury
 • C Kabel USB-C na USB-A
  Klawiatura nadview

Instalacja

Instalacja

Klawisze funkcyjne
Naciśnij jednocześnie "FN" i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego drugorzędną funkcję, jak wskazano na nadruku z boku klawisza.

KLAWISZE FUNKCYJNE FUNKCJA DODATKOWA
KLAWISZE FUNKCYJNE Przełączaj się międzyfilesą zapisywane w pamięci wbudowanej.
  KLAWISZE FUNKCYJNE Odtwórz / wstrzymaj  ICON , przejdź do tyłu ICON lub przejdź do przodu ICON podczas słuchania muzyki lub oglądania filmów.
  KLAWISZE FUNKCYJNE niemy ICON, zmniejszać ICONlub zwiększyć ICON dźwięk komputerowy.
  KLAWISZE FUNKCYJNE Włącz tryb gry ICON aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec przypadkowym przerwom podczas grania. Klawisz Windows zaświeci się, gdy włączony jest tryb gry.
  KLAWISZE FUNKCYJNE Zwiększać ICON lub zmniejsz ICON jasność podświetlenia LED. Istnieje 5 poziomów jasności.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY
Ngenuity
Aby dostosować ustawienia oświetlenia, trybu gry i makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY pod adresem: hyperxgaming.com/ngenuity

Pytania lub problemy z konfiguracją?
Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX pod adresem:
hyperxgaming.com/support/keyboards

Oświadczenie o zgodności i poradach FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega
następujące dwa warunki: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla a
Urządzenie cyfrowe klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może promieniować
energii o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z
instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w
odbiór radia lub telewizji, który można określić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń
za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

 1. Zmień orientację anteny odbiorczej.
 2. Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 3. Podłącz urządzenie do i wyprowadź w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 4. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
  Wszelkie specjalne akcesoria potrzebne do zapewnienia zgodności muszą być określone w instrukcji obsługi.

Ostrzeżenie: Aby spełnić ograniczenia emisji FCC, a także aby zapobiec zakłóceniom w odbiorze radia i telewizji w pobliżu, wymagany jest ekranowany przewód zasilający. Ważne jest, aby używać tylko dostarczonego przewodu zasilającego. Do podłączania urządzeń we/wy do tego sprzętu należy używać wyłącznie kabli ekranowanych.

UWAGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić Twoje prawo do obsługi sprzętu.

Oświadczenie dotyczące dyrektywy RoHS w Indiach
Ten produkt, jak również związane z nim materiały eksploatacyjne i części zamienne, są zgodne z przepisami dotyczącymi redukcji substancji niebezpiecznych w „India E-waste Rule 2016”. Nie zawiera ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli ani polibromowanych eterów difenylowych w stężeniach przekraczających 0.1% wagowego i 0.01% wagowego kadmu, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na podstawie wyjątków określonych w Załączniku 2 do Reguły.

klawiatura
Model: AG004

Ikony
©Copyright 2021 HP Development Company, LP Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dokumenty / Zasoby

Klawiatura HYPERX Alloy Origins 65 [pdf] Podręcznik użytkownika
Alloy Origins 65, Origins 65 Keyboard

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.