Instrukcja obsługi 810-kanałowego bezprzewodowego interkomu HOSMART HY-6A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZAPROSZENIE

Aby wykonać połączenie, wybierz kanał, z którym chcesz się komunikować i naciśnij NCALL”.

ROZMOWA

Podczas mówienia naciśnij i przytrzymaj „TALK”. Puść „TALK”, aby posłuchać odpowiedzi. Wskaźnik zgaśnie, informacja głosowa zostanie wysłana.

MONITOR

Naciśnięcie NMONITOR” przełącza urządzenie w tryb monitorowania i
jednostka będzie monitorowana przez inne jednostki, które mają ustawiony ten sam kod i kanał, przez 24 godziny. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść z trybu monitorowania.
Nolt: Funkcja monitora – do ciągłego monitorowania rozmów lub monitorowania pomieszczenia, które może trwać do 24 godzin. GRUPA (funkcja wywołania grupowego)
Naciśnij i przytrzymaj „GROUP”, aby rozmawiać ze wszystkimi inter tomami jednocześnie, nawet z kodem kanału bez względu na urządzenie.

1-6 numer kanału

Ustaw kanał dla każdego interkomu. Domyślny kanał to #1. Ustaw kanał, naciskając i przytrzymując jeden z przycisków kanałów (1-6) przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zaświeci się przycisk kanału. Ustaw kanały na dodatkowych interkomach, wykonując te same czynności. Domofony mogą być ustawione na te same lub różne numery kanałów w zależności od przeznaczenia. Hosmart został założony w 2012 roku przez byłą grupę inżynierów i projektantów Motoroli. Teraz przewińmy kilka lat do przodu i jesteśmy obecnie liderem w branży w zakresie domowych domofonów i produktów bezpieczeństwa. Naszą wizją jest stać się światowym liderem w zakresie produktów i rozwiązań domofonów domowych. Projektujemy i konstruujemy systemy domofonowe inteligentnego domu. Chcemy być Twoim rozwiązaniem dla domu. Filozofią naszej firmy jest koncentracja naszych wysiłków i energii w oparciu o życzenia naszych klientów. Jesteśmy pewni, że nasze produkty sprawią Ci radość i satysfakcję. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie produktu Hosmart ma 100% gwarancję na wymianę.

INFORMACJE OGÓLNE

Domofon ma zasięg 1/2 mili z wbudowaną anteną i może jednocześnie prowadzić wiele rozmów przy użyciu bezpiecznego cyfrowego łącza radiowego. Domofon jest półdupleksowym transceiverem TDD FM, który może pracować naprzemiennie tylko w stanie nadawania lub odbioru.

Regulacja głośności (VOL+/VOL-)
Naciśnij nvoL-” lub •vol +n, aby zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności. Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego limitu rozlegnie się dźwięk.

USTAWIANIE KANAŁU

Ustaw inny kanał dla różnych urządzeń, wykonując następujące czynności: 1). Użyj zasilacza sieciowego, aby podłączyć domofon do gniazdka elektrycznego. 2). Ustaw kanał dla każdego interkomu. Domyślny kanał to #1. Ustaw kanał, naciskając i przytrzymując jeden z przycisków kanałów (1-6) przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zaświeci się przycisk kanału. Ustaw kanały na dodatkowych interkomach, wykonując te same czynności. Domofony mogą być ustawione na te same lub różne numery kanałów w zależności od przeznaczenia. 3). Proszę zachować spójny kod cyfrowy w ustawieniach kanałów, na przykładample: wszystkie urządzenia korzystają z kodu A i prosimy o zapisanie kodu kanału każdego biura/pokoju, aby umożliwić szybkie i dokładne dzwonienie do innych osób.

ROZWIĄZANIA

MIC Najlepsza odległość mówienia to 30-40 cm od otworu mikrofonu.
KOD CYFROWY (A/B/C) Może zredukować zakłócenia zewnętrzne poprzez zmianę innego kodu cyfrowego. Uwaga: klawisz CODE znajduje się z tyłu urządzenia i obok portu zasilania. 2

KORZYSTANIE Z DODATKOWYCH STACJI

Możesz dodać do systemu dodatkowe stacje, o ile nadają one na tej samej częstotliwości.

OPERACJA

Odbierz połączenie

Urządzenie wyemituje serię dzwonków po odebraniu połączenia z innego urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ROZMOWA, aby odebrać połączenie, i mów normalnym głosem 30-40 cm w kierunku mikrofonu. Czerwona dioda LED wskazuje, że tryb rozmowy jest aktywny. Zwolnij przycisk ROZMOWA, aby posłuchać odpowiedzi. Wszystkie urządzenia ustawione na ten sam kanał odbiorą transmisję.

Zadzwoń

Wybierz żądany kanał, naciskając i zwalniając przycisk kanału, a następnie naciśnij CALL. To zadzwoni do wszystkich urządzeń ustawionych na ten kanał. Kontynuuj rozmowę zgodnie z opisem w „Odbieranie połączenia”.

Uwagi

  • Podczas naciskania przycisku ROZMOWA nie będzie można słyszeć transmisji z innego urządzenia.
  • Po zakończeniu rozmowy kanał jednostki wywołującej automatycznie zmienia się na pierwotnie ustawiony kanał po 1 minucie.

UWAGI

\Poniższe informacje pomogą w utrzymaniu bezprzewodowego interkomu przez wiele lat.

  • Chronić stacje przed zamoczeniem. Nie jest wodoodporny
  • Utrzymuj stacje w środowisku kontrolnym. Brak ekstremalnych temperatur.
  • Ostrożnie obchodzić się ze stacjami. Bez upuszczania, rzucania i szorstkości.
  • Utrzymuj stacje w czystości od kurzu i brudu, ponieważ może to uszkodzić płytkę drukowaną.
  • Nie używaj chemikaliów ani rozpuszczalników do czyszczenia. Prosta reklama useamp ściereczka do czyszczenia stacji.
  • Modyfikowanie lub tampUżywanie wewnętrznych elementów stacji może spowodować awarię, a także unieważnienie lub utratę gwarancji.
  • Jeśli Twój produkt nie działa zgodnie z reklamą, skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail w celu uzyskania pomocy.

FCC CHCE ŻEBY WIEDZIEĆ

Twój domofon może powodować zakłócenia telewizyjne lub radiowe. Aby mieć pewność, wyłącz domofon i sprawdź działanie telewizora lub radia. Jeśli nadal odbierasz zakłócenia, upewnij się, że to nie Twój domofon. Możesz spróbować wyeliminować zakłócenia poprzez:
* Przenoszenie stacji dalej od odbiornika
* Przenoszenie stacji dalej od telewizora lub radia. Jeśli te opcje nie rozwiążą problemu, FCC wymaga zaprzestania korzystania z interkomu. Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

NIEPOTRZEBNY BIAŁY HAŁAS Z POBLIŻA PRZEZ URZĄDZENIA:(CTCSS)

Kod A/B/C: W przypadku odbierania niepotrzebnych szumów podczas ustawiania kodu A lub C. Możesz przełączyć ustawienia systemu domofonowego (wszystkie jednostki) na kod B lub C.

(e) koszty transportu, wysyłki lub ubezpieczenia,
(f) lub koszty usunięcia, instalacji, konfiguracji, dostosowania usług lub ponownej instalacji produktu.
Naszym celem jest, abyś miał jak najlepsze doświadczenia z Hosmart. Jesteśmy wdzięczni za otrzymywanie komentarzy na temat dowolnego aspektu Twojego doświadczenia z Hosmart lub naszymi produktami. Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek problemów przed pozostawieniem jakiejkolwiek opinii online, abyśmy mogli zająć się Twoim problemem. Gwarantujemy pełną satysfakcję z tej transakcji. Należy pamiętać, że nasze godziny pracy to 9:00 do 5:00 (GMT+8) od poniedziałku do piątku. Biura są zamknięte w soboty, niedziele i święta. Przepraszamy za spóźnione odpowiedzi w okresie świątecznym.

OŚWIADCZENIE FCC

Identyfikator FCC: 2AX0E-HY810A
Zasilanie: DC 5 V 1000 mA Wejście: 100-240 V Wyjście: 5 V To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w radiu lub

Rozwiązywanie problemów

Specyfikacje poszczególnych jednostek mogą się różnić. Specyfikacje mogą ulec zmianie i ulepszeniom bez powiadomienia.

odbiór telewizji, który można określić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków: — Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. — Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. — Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. — Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

— To radio zostało zaprojektowane i sklasyfikowane jako *Ogólna populacja/niekontrolowane użytkowanie
— NIE WOLNO obsługiwać radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie radia, a także przekroczenie limitów ekspozycji na fale radiowe. Właściwą anteną jest antena dostarczona wraz z radiotelefonem przez producenta lub antena specjalnie dopuszczona przez producenta do użytku z tym radiotelefonem, a zysk anteny nie może przekraczać 2dBi przez deklarowany przez producenta.
— NIE NAdawać przez ponad 50% całkowitego czasu użytkowania radia, ponad 50% czasu może spowodować przekroczenie wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
— Podczas pracy odległość między użytkownikiem a anteną powinna wynosić co najmniej 20 cm; ta odległość zapewnia wystarczającą odległość od prawidłowo zainstalowanej anteny zamontowanej na zewnątrz, aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe.
— Podczas transmisji radiotelefon generuje energię RF, która może powodować zakłócenia innych urządzeń lub systemów. Aby uniknąć takich zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, gdzie są umieszczone znaki, aby to zrobić. ROBIĆ
NIE używać nadajnika w obszarach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak skoczki, samoloty i miejsca wybuchów.

Ten produkt wyprodukowany przez:

Macross Microelectronics (HK) LIMIT PŁASKI/RM KY001 JEDNOSTKA 3 27/F HO KING COMM CENTRE NR 2-16FA YEEN STREET MONGKOK KL

 

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

HOSMART HY-810A 6-Channel Wireless Intercom [pdf] Instrukcja obsługi
HY810A, 2AXOF-HY810A, 2AXOFHY810A, HY-810A 6-Channel Wireless Intercom, 6-Channel Wireless Intercom

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.