Logo HoneywellKomputer montowany w pojeździe Thor VM1A
Instrukcja obsługi 

Po wyjęciu z pudełka

Upewnij się, że Twoje pudełko wysyłkowe zawiera następujące elementy:

 • Komputer samochodowy Thor VM1A (model VM1A-LON)
 • Arkusz prawny Jeśli zamówiłeś dodatkowe akcesoria do komputera, sprawdź, czy są one również dołączone do zamówienia. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek konieczności zwrotu komputera do serwisu.

Funkcje komputera

 

Honeywell Thor VM1A komputer do montażu w pojeździeKomputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A - rys

Funkcje stacji dokującej

Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 1

Standardowa stacja dokująca

Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 2

Ulepszona stacja dokująca

 

Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 3

Zamontuj do pojazdu
Thor VM1A należy przymocować do miejsca w pojeździe, w którym:

 • Nie ogranicza pola widzenia kierowcy ani bezpiecznej obsługi pojazdu.
 • Będzie chroniony przed deszczem lub niepogodą.
 • Będzie chroniony przed ekstremalnie wysokimi stężeniami kurzu lub naniesionych przez wiatr zanieczyszczeń.
 •  Może być łatwo dostępny dla użytkownika siedzącego na siedzeniu kierowcy, gdy pojazd nie jest eksploatowany. Aby zamontować VM1A za pomocą systemu montowania pamięci RAM:
 1. Zamocuj podstawę RAM do pojazdu (kulka RAM, RAM Clamp, płyta RAM itp.)
  Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 4
 2. Podłącz kulkę RAM do Smart Dock
  Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 5
 3. Przymocuj zespół VM1A do podstawy RAM za pomocą ramienia RAM i dokręć pokrętło na ramieniu RAM.

Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 6

 • Więcej informacji na temat montażu można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej pod adresem sps.honeywell.com.
  Podłączanie kabla zasilającego do pojazdów 12-48 VDC (10-60 VDC Połączenie bezpośrednie)
  Uwaga: Informacje na temat innych połączeń zasilania można znaleźć w Podręczniku użytkownika urządzenia Thor VM1A, dostępnym pod adresem sps.honeywell.com.
  Uwaga: Montaż wyłącznie przez przeszkolony personel serwisowy.
  Ostrzeżenie: Wymagania dotyczące bezpieczników Aby instalacja była prawidłowa i bezpieczna, wejściowy kabel zasilający musi być podłączony do obwodu z bezpiecznikiem w pojeździe. Jeśli połączenie zasilania jest wykonane bezpośrednio do akumulatora, bezpiecznik powinien być zainstalowany na dodatnim przewodzie w odległości 5 cali od dodatniego (+) zacisku akumulatora. Obwód z bezpiecznikiem wymaga bezpiecznika z maksymalnym opóźnieniem (zwłocznym) o prądzie znamionowym podanym poniżej.
 •  Dla wejścia 12VDC użyj bezpiecznika zwłocznego 10A, który ma napięcie DC voltage ocena większa niż 12VDC
 • Dla wejścia 24VDC użyj bezpiecznika zwłocznego 6A, który ma napięcie DC voltage znamionowa większa niż 24VDC.
 • Dla wejścia 36VDC użyj bezpiecznika zwłocznego 4A, który ma napięcie DC voltage ocena większa niż 36VDC
 • Dla wejścia 48VDC użyj bezpiecznika zwłocznego 3A, który ma napięcie DC voltage znamionowa większa niż 48VDC.
  Uwaga: W Ameryce Północnej należy użyć bezpiecznika wymienionego na liście UL.

Prowadzenie kabla zasilającegoKomputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 7

Schemat okablowania kabla zasilającego z kątem prostym i 6 przewodami
Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 8Skręć ze sobą czerwony i czerwono-biały przewód i skręć razem czarny i czarno-biały przewód przed podłączeniem do zasilania pojazdu.
Podłącz zielony przewód do masy pojazdu:
Ostrzeżenie: W przypadku pojazdów zasilanych bateryjnie zielony przewód musi być podłączony do masy podwozia pojazdu.
Ostrzeżenie:  W przypadku pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym zielony przewód jest podłączony do masy podwozia pojazdu, która może również być ujemnym biegunem akumulatora.

Kolor drutu Statystyki z konta
Czerwony Prąd stały + (10-60 V DC)
Red / White Prąd stały + (10-60 V DC)
czarny DC –
Black / White DC –
Zielony Ziemia
niebieski Wejście czujnika zapłonu (opcjonalnie)
Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia Thor VM1A dostępnym pod adresem sps.honeywell.com, Dla
dalsze informacje na temat kontroli zapłonu.

Bezpośrednie podłączenie zasilania pojazdu 10-60 VDC

 1. VM1A nie może być montowany w stacji dokującej. Przełącznik zasilania na stacji dokującej musi być wyłączony. Kabel zasilający musi być ODŁĄCZONY od stacji dokującej.
 2. Przestrzegając wymagań dotyczących bezpieczników, podłącz kabel zasilający jak najbliżej rzeczywistych zacisków akumulatora pojazdu (w przypadku korzystania z zasilania bezprzełączanego).
 3. Do zakończenia kabla należy używać odpowiednich elektrycznych i mechanicznych środków mocujących. Przyjętą metodą zakańczania są odpowiednio zwymiarowane zaciski elektryczne typu „zaciskane”. Wybierz złącza elektryczne o rozmiarze do użytku z przewodami 20AWG (0.81 mm2).
 4. Zapoznaj się z poniższymi schematami okablowania, aby uzyskać informacje o kolorach przewodów i połączeniach:
  • Schemat okablowania sterowania zapłonem Jeśli włączone jest zasilanie pojazdu, można podłączyć przewód zapłonu. VM1A uruchomi się po włączeniu zapłonu pojazdu. Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 9• Schemat okablowania sterowania automatycznego włączania i sterowania ręcznego Przewód zapłonowy musi być odłączony.
  Komputer montowany w pojeździe Honeywell Thor VM1A — rys. 10Ostrzeżenie: W przypadku pojazdów zasilanych bateryjnie: czerwony i czerwono-biały przewód skręcony razem z biegunem dodatnim akumulatora. Czarny i czarno-biały przewód skręcony razem z biegunem ujemnym akumulatora. Zielony przewód podłączony do masy podwozia pojazdu.
  Ostrzeżenie: W przypadku pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym: Czerwony i czerwono-biały przewód skręcony razem z biegunem dodatnim akumulatora. Czarny i czarno-biały przewód skręcony razem z biegunem ujemnym akumulatora. Zielony przewód podłączony do masy podwozia pojazdu może również być ujemnym akumulatorem
 5. Poprowadź kabel możliwie najkrótszą drogą, usuwając wszelkie resztki kabla i upewniając się, że kabel nie zakłóca bezpiecznej obsługi i konserwacji pojazdu. Kabel jest przystosowany do maksymalnej temperatury 221°F (105°C). Kabel powinien być chroniony przed powierzchniami, które przekraczają tę temperaturę, przed fizycznym uszkodzeniem przez ruchome części oraz przed chemikaliami lub olejami, które powodują pogorszenie izolacji. Unikaj ostrych zakrętów. Kabel zasilający jest mniej elastyczny w środowiskach o niskiej temperaturze
 6. Przymocuj kabel do konstrukcji pojazdu w odstępach około jednej stopy, uważając, aby nie dokręcić zbyt mocno, nie zakleszczyć przewodów ani nie przebić izolacji
 7. Podłącz koniec wodoszczelnego złącza kabla zasilania do złącza zasilania stacji dokującej, dopasowując styki złącza do złącza zasilania; wciśnij wodoszczelne złącze i przekręć je, aby bezpiecznie zamocować
 8. Przymocuj kabel zasilający do VM1A za pomocą kabla odciążającego clamps.
 9. Umieść VM1A w doku
 10. Jeśli używasz funkcji wygaszania ekranu, zainstaluj pole lub przełącznik wygaszania ekranu. (Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia Thor VM1A dostępnym pod adresem sps.honeywell.com, aby uzyskać więcej informacji na temat wygaszania ekranu.)
 11. Naciśnij wyłącznik zasilania z tyłu stacji dokującej
 12. Naciśnij przycisk zasilania z przodu VM1A
 13. Skonfiguruj zachowanie Auto-ON.

Zrestartuj komputer

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, aby poprawić warunki, w których aplikacja przestaje odpowiadać systemowi lub komputer wydaje się być zablokowany.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się menu opcji.
 2. Wybierz Uruchom ponownie.
  Aby ponownie uruchomić komputer, jeśli wyświetlacz panelu dotykowego nie odpowiada:
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 8 sekund, aż komputer uruchomi się ponownie.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o zaawansowanych opcjach resetowania, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika.

Pomoc

Iść do sps.honeywell.com i wybierz Pomoc, aby przeszukać naszą bazę wiedzy w poszukiwaniu rozwiązania lub zalogować się do portalu pomocy technicznej.
Dokumentacja użytkownika
Aby zapoznać się z instrukcją obsługi i inną dokumentacją, przejdź do sps.honeywell.com.
Ograniczona gwarancja
Aby uzyskać informacje o gwarancji, przejdź do sps.honeywell.com i wybierz Wsparcie > Gwarancje.
Patenty
Aby uzyskać informacje patentowe, zobacz www.hsmpats.com.
Znaki towarowe
Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.
Odpowiedzialność
Honeywell International Inc. („HII”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i innych informacjach zawartych w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia, a czytelnik powinien w każdym przypadku skonsultować się z HII w celu ustalenia, czy takie zmiany zostały wprowadzone. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią zobowiązania ze strony HII. HII nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie; ani za przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z dostarczenia, wykonania lub użytkowania tego materiału. HII zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wybór i używanie oprogramowania i/lub sprzętu w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje, które są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, powielana ani tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody HII. Copyright © 2021 Honeywell International Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone

Dokumenty / Zasoby

Honeywell Thor-VM1A komputer montowany w pojeździe [pdf] Podręcznik użytkownika
Thor-VM1A Komputer montowany w pojeździe, komputer montowany w pojeździe, komputer montowany

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.