Logo HomeMedicsProfesjonalny masażer
Instrukcja obsługi i
Informacje o gwarancjiPistolet do masażu HoMedics PGM 1000 AU ProPGM-1000-AU
1-letnia gwarancja

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

WAŻNI OCHRONIARZE:

Z URZĄDZENIA MOGĄ UŻYWAĆ DZIECI W WIEKU OD 16 LAT ORAZ OSOBY Z OGRANICZONYMI ZDOLNOŚCIAMI FIZYCZNYMI, ZMYSŁOWYMI, UMYSŁOWYMI LUB BEZ DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, JEŚLI ZOSTAŁY NADZOROWANE LUB POUCZONE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA APLIKACJI ZAGROŻENIA. DZIECI NIE BIERZE SIĘ URZĄDZENIEM. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ DZIECI BEZ NADZORU.

 • NIE WOLNO umieszczać ani przechowywać urządzeń w miejscu, w którym mogą spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładaj ani nie wrzucaj do wody lub innej cieczy.
 • NIE WOLNO sięgać po urządzenie, które wpadło do wody lub innych płynów. Zachowaj suchość – NIE używaj w mokrych lub wilgotnych warunkach.
 • NIE WOLNO pracować w mokrych lub wilgotnych warunkach.
 • NIGDY nie wkładaj szpilek, metalowych elementów mocujących ani przedmiotów do urządzenia lub jakiegokolwiek otworu.
 • Używaj tego urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej broszurze. NIE używaj dodatków niezalecanych przez HoMedics.
 • NIGDY nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć go do centrum serwisowego HoMedics w celu sprawdzenia i naprawy.
 • NIE próbuj naprawiać urządzenia. Nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Wszelkie czynności serwisowe tego urządzenia muszą być wykonywane w autoryzowanym centrum serwisowym HoMedics.
 • Upewnij się, że wszystkie włosy, odzież i biżuteria nie mogą znajdować się w ruchomych częściach produktu przez cały czas.
 • Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojego zdrowia, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
 • Używanie tego produktu powinno być przyjemne i wygodne. W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
 • Kobiety w ciąży, diabetycy i osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
  Nie zaleca się stosowania przez osoby z niedoborami sensorycznymi, w tym neuropatią cukrzycową.
 • NIE WOLNO stosować u niemowląt, inwalidów, osób śpiących lub nieprzytomnych. NIE używaj go na niewrażliwą skórę lub na osobę o słabym krążeniu krwi.
 • To urządzenie NIGDY nie powinno być używane przez osoby cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości fizyczne, które ograniczałyby zdolność użytkownika do obsługi elementów sterujących.
 • NIE używaj go dłużej niż zalecany czas.
 • Na mechanizm należy wywierać tylko delikatną siłę, aby wyeliminować ryzyko obrażeń.
 • Używaj tego produktu tylko na miękkiej tkance ciała, zgodnie z potrzebami, bez powodowania bólu lub dyskomfortu. Nie używaj go na głowie lub jakiejkolwiek twardej lub kostnej części ciała.
 • Zasinienie może wystąpić niezależnie od ustawienia sterowania lub zastosowanego nacisku. Często sprawdzaj obszary poddawane zabiegowi i natychmiast zatrzymuj się przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
 • Urządzenie posiada podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
 • Nieprzestrzeganie powyższego może skutkować ryzykiem pożaru lub obrażeń.

UWAGA: W CELU ŁADOWANIA AKUMULATORA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZASILACZA ODŁĄCZALNEGO DOSTARCZONEGO Z URZĄDZENIEM.

 • To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowany personel.
 • To urządzenie zawiera niewymienne baterie.
 • Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed jego złomowaniem;
 • Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci;
 • Akumulator należy bezpiecznie utylizować.

UWAGA: Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z PGM-1000-AU.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE:
UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRZECZYTAJ UWAŻNIE WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

 • Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu, jeśli jesteś w ciąży – Masz rozrusznik serca – Masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojego zdrowia
 • Nie jest zalecany do stosowania przez osoby z cukrzycą.
 • NIGDY nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza jeśli są w nim dzieci.
 • NIGDY nie zakrywaj urządzenia, gdy jest włączone.
 • NIE używaj tego produktu dłużej niż 15 minut na raz.
 • Częste użytkowanie może doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się produktu i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku należy przerwać użytkowanie i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • NIGDY nie używaj tego produktu bezpośrednio na obrzęk lub stan zapalny lub wykwity skórne.
 • NIE używaj tego produktu jako substytutu pomocy medycznej.
 • NIE używaj tego produktu przed snem. Masaż działa pobudzająco i może opóźniać sen.
 • NIGDY nie używaj tego produktu w łóżku.
 • Ten produkt NIGDY nie powinien być używany przez osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość fizyczną, która ograniczałaby zdolność użytkownika do obsługi elementów sterujących lub która ma zaburzenia czucia w dolnej połowie ciała.
 • To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru osoby dorosłej.
 • NIGDY nie używaj tego produktu w samochodach.
 • To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

UWAGA: W PRZYPADKU CIĄŻY LUB CHOROBY, PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYCIA MASAŻU SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność baterii 10.8 Vdc 2600 mAh/3 szt. Ogniw
Objętość ładowaniatage 15 V DC 2 A, 30 W
1. tryb prędkości Poziom I 2100 obr./min ±10%
2. tryb Prędkość Poziom II 2400 obr./min ±10%
3. tryb Speed Poziom III 3000 obr/min ±10%
Funkcja ogrzewania 1 poziom; 47 ° C ± 3 ° C (Czas do osiągnięcia maksymalnego ustawienia temperatury od otoczenia (25 ° C) ≥ 2 minuty)
Czas ładowania 2-2.5hrs
Czas pracy
(Po pełnym naładowaniu)
Głowica kulowa EVA z w pełni naładowanym akumulatorem
– Do ok 3.5 godz. (bez nagrzewania głowicy)
Głowica grzewcza z w pełni naładowanym akumulatorem
– Do ok 2.5h (ogrzewanie włączone)

Cechy produktu:

HoMedics Pro Massager to bezprzewodowe urządzenie do masażu posuwisto-zwrotnego, które wnika głęboko w warstwy mięśniowe i może złagodzić ból i sztywność mięśni, pomagając poczuć się zrelaksowanym i naładowanym, idealny po sporcie lub aktywności fizycznej.

Pistolet do masażu HoMedics PGM 1000 AU Pro - CECHY PRODUKTU

INSTRUKCJA UŻYCIA:

 1. Wkręć wybraną głowicę masującą w gniazdo z przodu produktu.
 2. Obróć pierścień wyboru prędkości na podstawie produktu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do żądanego ustawienia prędkości, diody LED wskaźnika prędkości z tyłu produktu zaświecą się zgodnie z wybraną prędkością.
 3. Delikatnie przesuwaj głowicę masującą nad częścią ciała, którą chcesz najpierw masować, a następnie w razie potrzeby zastosuj większy nacisk. Jeśli wcześniej nie stosowałeś tego typu produktu, zaleca się zacząć od prędkości I stopnia i delikatnie docisnąć, ponieważ produkt zapewnia intensywny masaż.
 4. Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć prędkość masażera, obróć odpowiednio pierścień wyboru prędkości.
 5. Po zakończeniu masażu obróć pierścień wyboru prędkości do pozycji 0, aby wyłączyć masażer.

KORZYSTANIE Z OGRZEWANEJ GŁOWICY

 1. Wkręć rozgrzaną głowicę w masażer.
 2. Obróć pierścień wyboru prędkości na żądaną prędkość.
 3. Rozpocznij masowanie, głowica potrzebuje 2 minut, aby osiągnąć pełną temperaturę, podczas gdy głowica się nagrzewa, diody LED będą migać. Gdy diody świecą się, głowica ma pełną temperaturę.
 4. Po zakończeniu masażu, obróć pierścień wyboru prędkości do pozycji wyłączonej i poczekaj, aż głowa ostygnie przed włożeniem z powrotem do etui.

KORZYSTANIE Z ZIMNEJ GŁOWICY

 1. Umieść zimną głowicę w zamrażarce na co najmniej 4 godziny lub do całkowitego zamrożenia.
 2. Wkręć zimną głowicę w masażer.
 3. Obróć pierścień wyboru prędkości na żądaną prędkość.
 4. Po zakończeniu masażu przekręć pierścień wyboru prędkości do pozycji wyłączonej i zdejmij zimną głowicę, w razie potrzeby umieszczając ją z powrotem w zamrażarce.
 5. Nie przechowuj zimnej głowicy w przypadku, gdy jest damp z powodu kondensacji z niedawnego użytkowania.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

 1. Aby naładować produkt, podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego 220-240V i podłącz kabel do gniazda ładowania na spodzie uchwytu
 2. Po podłączeniu kabla ładującego diody LED wskaźnika ładowania powinny zacząć migać, co oznacza, że ​​produkt się ładuje.
 3. Produkt będzie wymagał 2.5 godziny ładowania do około 3.5 godziny użytkowania. Głowica grzewcza pozostanie naładowana przez około 2.5 godziny
 4. Gdy produkt zostanie w pełni naładowany, kontrolki pozostaną w pełni podświetlone.
 5. Odłącz produkt od zasilania sieciowego po pełnym naładowaniu.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
PRZED CZYSZCZENIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD SIECI ZASILAJĄCEJ I POZWÓL JEGO OSTYGNĄĆ. CZYŚCIĆ TYLKO MIĘKKĄ, LEKKO DAMP GĄBKA.

 • NIGDY nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.
 • NIE zanurzaj w żadnym płynie do czyszczenia.
 • NIGDY nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących, szczotek, środków do polerowania szkła/mebli, rozcieńczalników do farb itp.

Dystrybuowane przezLogo HomeMedics

OGRANICZONA GWARANCJA 1 LAT
My lub my oznaczamy HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717, a nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej gwarancji;
Masz na myśli nabywcę lub pierwotnego użytkownika końcowego Towarów. Możesz być użytkownikiem domowym lub użytkownikiem profesjonalnym;
Dostawca oznacza autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcę Towarów, który sprzedał Towary w Australii i Nowej Zelandii, a Towary oznaczają produkt lub sprzęt, któremu towarzyszyła niniejsza gwarancja i który został zakupiony w Australii i Nowej Zelandii.
Dla Australii:
Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Z zastrzeżeniem przepisów australijskiego prawa konsumenckiego, masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo, z zastrzeżeniem przepisów australijskiego prawa konsumenckiego, do naprawy lub wymiany Towarów, jeśli towary nie są odpowiedniej jakości, a awaria nie oznacza poważnej awarii. To nie jest pełne zestawienie Twoich praw jako konsumenta.
Nowa Zelandia:
Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z ustawą o gwarancjach konsumenckich z 1993 r. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie dodatkowo do warunków i gwarancji wynikających z tych przepisów.
Gwarancja
Firma HoMedics sprzedaje swoje produkty z intencją, aby były one wolne od wad produkcyjnych i wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania i obsługi. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy produkt HoMedics okaże się wadliwy w ciągu 1 roku od daty zakupu wyłącznie z powodu wykonania lub materiałów, wymienimy go na własny koszt, z zastrzeżeniem warunków niniejszej gwarancji. Okres gwarancji jest ograniczony do 3 miesięcy od daty zakupu na produkty używane komercyjnie/profesjonalnie.
Warunki:
Oprócz praw i środków zaradczych przysługujących użytkownikowi na mocy australijskiego prawa konsumenckiego, ustawy o gwarancjach konsumenckich Nowej Zelandii lub jakiegokolwiek innego obowiązującego prawa i bez wyłączania takich praw i środków zaradczych z tytułu rękojmi za wady:

 1. Towary są zaprojektowane tak, aby wytrzymać rygory normalnego użytku domowego i są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przy użyciu najwyższej jakości komponentów. Chociaż jest to mało prawdopodobne, jeśli w ciągu pierwszych 12 miesięcy (3 miesiące użytkowania komercyjnego) od daty zakupu od Dostawcy (Okres Gwarancji) Towary okażą się wadliwe z powodu niewłaściwego wykonania lub materiałów i żadne z Twoich ustawowych praw lub środków prawnych nie mają zastosowania, my wymieni Towar, z zastrzeżeniem warunków niniejszej gwarancji.
 2. Nie musimy wymieniać Towarów w ramach niniejszej Gwarancji Dodatkowej, jeśli Towary zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nadużycia, wypadku, podłączenia nieautoryzowanych akcesoriów, zmiany produktu, nieprawidłowej instalacji, nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji, niewłaściwego użycia /zasilania, utraty zasilania, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia części operacyjnej w wyniku niezastosowania się do zaleceń konserwacyjnych producenta, uszkodzeń transportowych, kradzieży, zaniedbania, wandalizmu, warunków środowiskowych lub jakichkolwiek innych warunków, na które firma HoMedics nie ma wpływu.
 3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupu używanych, naprawianych lub używanych produktów ani produktów, które nie są importowane lub dostarczane przez HoMedics Australia Pty Ltd, w tym między innymi produktów sprzedawanych na zagranicznych portalach aukcyjnych.
 4. Niniejsza Gwarancja obejmuje wyłącznie konsumentów i nie obejmuje Dostawców.
 5. Nawet jeśli nie musimy wymieniać Towarów, możemy i tak zdecydować. W niektórych przypadkach możemy zdecydować o zastąpieniu Towarów innym, wybranym przez nas, podobnym produktem alternatywnym. Wszystkie takie decyzje podejmujemy według naszego wyłącznego uznania.
 6. Wszystkie takie wymienione lub zastąpione Towary nadal korzystają z niniejszej Gwarancji Dodatkowej przez czas pozostały w pierwotnym Okresie Gwarancji (lub trzy miesiące, w zależności od tego, który jest najdłuższy).
 7. Niniejsza Gwarancja Dodatkowa nie obejmuje przedmiotów uszkodzonych w wyniku normalnego zużycia, w tym między innymi odprysków, zadrapań, otarć, przebarwień i innych drobnych wad, których uszkodzenie ma nieistotny wpływ na działanie lub wydajność Towarów.
 8. Niniejsza gwarancja dodatkowa ogranicza się wyłącznie do wymiany lub wymiany. W zakresie, w jakim zezwala na to prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone mieniu lub osobom z jakiejkolwiek przyczyny i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wynikowe lub szczególne.
 9. Niniejsza gwarancja jest ważna i wykonalna tylko w Australii i Nowej Zelandii.

Zgłoszenie roszczenia:
Aby złożyć reklamację w ramach niniejszej Gwarancji, należy zwrócić Towar do Dostawcy (miejsca zakupu) w celu wymiany. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail: at cservice@homemedics.com.au lub pod adresem podanym poniżej.

 • Do każdego zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu, który wyraźnie wskazuje nazwę i adres Dostawcy, datę i miejsce zakupu oraz identyfikuje produkt. Najlepiej dostarczyć oryginalny, czytelny i niezmieniony paragon lub fakturę sprzedaży.
 • Musisz ponieść wszelkie koszty zwrotu Towarów lub w inny sposób związane z roszczeniem w ramach niniejszej Gwarancji Dodatkowej.

Kontakt:
AUSTRALIA: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NOWA ZELANDIA: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nowa Zelandia 0800 232 633

UWAGI:
.......................................... ..

Logo HomeMedicsKONTAKT:
AUSTRALIA: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NOWA ZELANDIA: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nowa Zelandia 0800 232 633

Dokumenty / Zasoby

Pistolet do masażu HoMedics PGM-1000-AU Pro [pdf] Instrukcja obsługi
Pistolet do masażu PGM-1000-AU Pro, PGM-1000-AU, pistolet do masażu Pro, pistolet do masażu, pistolet

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *