Logo Hatco

Podgrzewacze do bufetów Hatco GRBW Series GLO-RAY

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze-bufetów-produkt

OSTRZEŻENIE
Nie używaj tego urządzenia, jeśli nie przeczytałeś i nie zrozumiałeś treści niniejszej instrukcji! Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, użytkowania i obsługi tego produktu. Jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć treści tej instrukcji, zwróć na nią uwagę przełożonego. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. angielski = s. 2.

WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA

Zapisz numer modelu, numer seryjny, voltage oraz datę zakupu urządzenia w polach poniżej (etykieta z danymi technicznymi znajduje się z przodu urządzenia). Prosimy o przygotowanie tych informacji, dzwoniąc do Hatco w celu uzyskania pomocy serwisowej.

 • Model nr. ________________________________________
 • Numer seryjny. ________________________________________
 • Pełnytage __________________________________________
 • Data zakupu __________________________________

Zarejestruj swoją jednostkę!
Dokończenie rejestracji gwarancji online zapobiegnie opóźnieniom w uzyskaniu ochrony gwarancyjnej. Uzyskaj dostęp do Hatco webna stronie www.hatcocorp.com, wybierz menu rozwijane Wsparcie i kliknij „Gwarancja”.

Godziny pracy:
7:00 do 5:00 od poniedziałku do piątku czasu centralnego (CT) (Godziny letnie: od czerwca do września — od 7:00 do 5:00 od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 4:00 w piątek).

24-godzinna 7-dniowa pomoc w zakresie części i serwisu jest dostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pod numerem telefonu 800-558-0607. Dodatkowe informacje można znaleźć odwiedzając nasz webstrona w www.hatcocorp.com.

WPROWADZENIE

Oświetlenie ekspozycyjne Hatco Glo-Rite® to trwałe i efektywne paski świetlne, idealne do stosowania w obszarach przygotowywania, przechowywania i ekspozycji żywności. Lampy są wykonane z wytłaczanych aluminiowych obudów z jasnymi, wyżarzonymi odbłyśnikami dla maksymalnej jasności i wyposażone są w odporne na stłuczenia żarówki. Każda jednostka jest wyposażona do montażu i podłączenia elektrycznego wraz z przełącznikiem zasilania I/O (wł./wył.) do sterowania przez operatora.

Oświetlenie wyświetlacza Hatco jest produktem szeroko zakrojonych badań i testów w terenie. Użyte materiały zostały wybrane pod kątem maksymalnej trwałości, atrakcyjnego wyglądu i optymalnej wydajności. Każda jednostka jest dokładnie sprawdzana i testowana przed wysyłką. Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa i obsługi lampek wyświetlacza. Hatco zaleca przeczytanie wszystkich instrukcji dotyczących instalacji, obsługi i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do instalacji lub obsługi urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pojawiają się w tej instrukcji, są identyfikowane przez następujące panele ze słowami ostrzegawczymi:

 • OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
 • UWAGA wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
 • OGŁOSZENIE służy do rozwiązywania praktyk niezwiązanych z obrażeniami ciała.

WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

Przeczytaj poniższe ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci oraz aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub mienia.

OSTRZEŻENIE

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

 • Urządzenie musi być zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi lokalnymi przepisami elektrycznymi. Instalacja przez niewykwalifikowany personel spowoduje unieważnienie gwarancji urządzenia i może prowadzić do porażenia prądem lub poparzenia, a także uszkodzenia urządzenia i/lub jego otoczenia.
 • Skonsultuj się z licencjonowanym wykonawcą elektrycznym w celu uzyskania prawidłowej instalacji elektrycznej zgodnej z lokalnymi przepisami elektrycznymi i National Electrical Code (NEC).
 • Wyłącz zasilanie wyłącznikiem z bezpiecznikiem/wyłącznikiem automatycznym i pozwól urządzeniu ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia, regulacji lub konserwacji.
 • NIE zanurzać ani nie nasycać wodą. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie używaj, jeśli urządzenie zostało zanurzone lub nasycone wodą.
 • Nie czyścić urządzenia, gdy jest pod napięciem lub jest gorące.
 • Urządzenie nie jest odporne na warunki atmosferyczne. Umieść jednostkę w pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia wynosi minimum 70°F (21°C).
 • Nie czyścić urządzenia parą ani używać nadmiernej ilości wody.
 • To urządzenie nie jest konstrukcją „odporną na strumienie”. Do czyszczenia tego urządzenia nie używaj sprayu do czyszczenia strumieniowego.
 • To urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Serwisowanie przez niewykwalifikowany personel może prowadzić do porażenia prądem lub poparzenia.
 • Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Hatco, gdy wymagany jest serwis. Niezastosowanie oryginalnych części zamiennych Hatco spowoduje unieważnienie wszelkich gwarancji i może narazić operatorów sprzętu na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznegotage, powodując porażenie prądem lub oparzenie. Oryginalne części zamienne Hatco są przeznaczone do bezpiecznego działania w środowisku, w którym są używane. Niektóre części zamienne lub ogólne części zamienne nie mają cech, które umożliwiłyby im bezpieczną pracę w sprzęcie Hatco.

ZAGROŻENIE POŻAROWE:

 • Umieść urządzenie w odpowiedniej odległości od palnych ścian i materiałów. Jeśli nie zostaną zachowane bezpieczne odległości, mogą wystąpić odbarwienia lub zapłon.
 • Upewnij się, że produkty spożywcze zostały podgrzane do odpowiedniej temperatury bezpiecznej dla żywności przed umieszczeniem ich na urządzeniu. Nieprawidłowe podgrzewanie produktów spożywczych może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia. To urządzenie służy wyłącznie do przechowywania podgrzanych produktów spożywczych.
 • Upewnij się, że wszyscy operatorzy zostali poinstruowani o bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniu urządzenia.
 • To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Zapewnij odpowiedni nadzór nad dziećmi i trzymaj je z dala od urządzenia.

OSTRZEŻENIE

 • ZAGROŻENIE WYBUCHEM: Nie przechowuj ani nie używaj benzyny lub innych łatwopalnych oparów lub płynów w pobliżu tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia.
 • Upewnij się, że wszyscy operatorzy zostali poinstruowani o bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniu urządzenia.
 • To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Zapewnij odpowiedni nadzór nad dziećmi i trzymaj je z dala od urządzenia.
 • Używaj tylko żarówek, które spełniają lub przekraczają normy National Sanitation Foundation (NSF) i są specjalnie zaprojektowane do miejsc przechowywania żywności. Zniszczenie żarówek niepokrytych specjalną powłoką może spowodować obrażenia ciała i/lub zanieczyszczenie żywności.
 • To urządzenie nie zawiera części „naprawianych przez użytkownika”. Jeśli wymagana jest obsługa serwisowa tego urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym agentem serwisowym Hatco lub z Działem Serwisowym Hatco pod numerem 800-558-0607 lub 414-671-6350.

UWAGA
Standardowe i zatwierdzone oleje produkcyjne mogą dymić do 30 minut podczas pierwszego uruchomienia. To jest stan przejściowy. Eksploatować urządzenie bez produktów spożywczych, aż dym się rozproszy.

OGŁOSZENIE
Używaj wyłącznie nieściernych środków czyszczących i ściereczek. Ścierne środki czyszczące i ściereczki mogą zarysować wykończenie urządzenia, szpecąc jego wygląd i czyniąc je podatnym na gromadzenie się brudu.

OPIS MODELU

Wszystkie modele
Podgrzewacze do bufetów Hatco Glo-Ray® są idealne do przechowywania gorących potraw na linii bufetowej lub tymczasowych obszarach serwowania. Modele GRBW są dostępne w różnych szerokościach od 25-1/8″ do 73-1/8″ (638 do 1857 mm). element grzejny w metalowej osłonie kieruje ciepło od góry, podczas gdy pod sterowaną termostatycznie ogrzewaną podstawą przewodzi ciepło z temperatury 80-180°C (27°-82°F).

Standardowe wyposażenie obejmuje górną powierzchnię ze stali nierdzewnej, solidne plastikowe osłony przed kichaniem, odporne na stłuczenie żarowe oświetlenie wyświetlacza oraz przewód o długości 6 mm i zestaw wtyczek.
Dostępne opcjonalne funkcje obejmują plastikowe panele boczne, plastikową obudowę przednią, uchwyty na znaki, osłony przeciw kichnięciu 9-3/8” lub 238” (14 mm), twardą podstawę, górne sterowanie ogrzewaniem (od GRBW-356 do Tylko modele GRBW-24), designerskie kolory i żarówki halogenowe. Jako akcesoria dostępne są szyny Pan Rail i regulowane nogi 60” (4 mm).

UWAGA: Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji OPCJE I AKCESORIA.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-1

OZNACZENIE MODELUHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-2

DANE TECHNICZNE

Konfiguracje wtyczek
Jednostki są dostarczane z fabryki z zainstalowanym przewodem elektrycznym i wtyczką. Zaślepki są dostarczane zgodnie z zastosowaniami.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Podłącz urządzenie do odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego o odpowiedniej objętościtage, rozmiar i konfiguracja wtyczki. Jeśli wtyczka i gniazdo nie pasują do siebie, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu ustalenia i zainstalowania odpowiedniej objętościtage i rozmiar gniazdka elektrycznego.

 • UWAGA: Etykieta specyfikacji znajduje się w górnej tylnej części urządzenia. Numer seryjny i weryfikację informacji elektrycznych urządzenia można znaleźć na etykiecie.
 • UWAGA: Pojemnik nie jest dostarczany przez Hatco.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-3
Tabela parametrów elektrycznych — GRBW-24–GRBW-36
Model Pełnytage Watts Amps Wtyczka konfiguracja Wysyłka Waga
GRBW-24 100 934 9.3 NEMa 5-15P Lbs 48. (22 kg)
120 970 8.1 NEMa 5-15P Lbs 48. (22 kg)
120 / 208 970 4.2 NEma L14-20P Lbs 48. (22 kg)
120 / 240 970 4.2 NEma L14-20P Lbs 48. (22 kg)
220 920 4.2 CEE 7/7 Schuko Lbs 48. (22 kg)
240

220-230 (WE)

1000

920-1006

4.2

4.2-4.4

BS-1363

CEE 7/7 Schuko

Lbs 48. (22 kg)

Lbs 48. (22 kg)

230-240 (WE) 918-1000 4.0-4.2 BS-1363 Lbs 48. (22 kg)
GRBW-30 100 1194 11.9 NEMa 5-15P Lbs 52. (24 kg)
120 1230 10.3 NEMa 5-15P Lbs 52. (24 kg)
120 / 208 1230 5.5 NEma L14-20P Lbs 52. (24 kg)
120 / 240 1230 5.5 NEma L14-20P Lbs 52. (24 kg)
220 1172 5.3 CEE 7/7 Schuko Lbs 52. (24 kg)
240 1270 5.3 BS-1363 Lbs 52. (24 kg)
220-230 (WE) 1172-1281 5.3-5.6 CEE 7/7 Schuko Lbs 52. (24 kg)
230-240 (WE) 1166-1270 5.1-5.3 BS-1363 Lbs 52. (24 kg)
GRBW-36 100 1476 14.8 NEMa 5-15P Lbs 58. (26 kg)
120 1530 12.8 NEma 5-15P* Lbs 58. (26 kg)
120 / 208 1530 6.7 NEma L14-20P Lbs 58. (26 kg)
120 / 240 1530 6.7 NEma L14-20P Lbs 58. (26 kg)
220 1454 6.6 CEE 7/7 Schuko Lbs 58. (26 kg)
240 1578 6.6 BS-1363 Lbs 58. (26 kg)
220-230 (WE) 1454-1589 6.6-6.9 CEE 7/7 Schuko Lbs 58. (26 kg)
230-240 (WE) 1449-1578 6.3-6.6 BS-1363 Lbs 58. (26 kg)
GRBW-42 120 1730 14.4 NEma 5-15P* Lbs 68. (31 kg)
120 / 208 1730 7.9 NEma L14-20P Lbs 68. (31 kg)
120 / 240 1730 7.9 NEma L14-20P Lbs 68. (31 kg)
220 1648 7.5 CEE 7/7 Schuko Lbs 68. (31 kg)
240 1782 7.4 BS-1363 Lbs 68. (31 kg)
220-230 (WE) 1648-1801 7.5-7.8 CEE 7/7 Schuko Lbs 68. (31 kg)
230-240 (WE) 1636-1782 7.1-7.4 BS-1363 Lbs 68. (31 kg)
GRBW-48 120 2040 17.0 NEma 5-20P† Lbs 74. (34 kg)
120 / 208 2040 9.2 NEma L14-20P Lbs 74. (34 kg)
120 / 240 2040 9.2 NEma L14-20P Lbs 74. (34 kg)
220 1940 8.8 CEE 7/7 Schuko Lbs 74. (34 kg)
240 2040 8.5 BS-1363 Lbs 74. (34 kg)
220-230 (WE) 1940-2120 8.8-9.2 CEE 7/7 Schuko Lbs 74. (34 kg)
230-240 (WE) 1875-2040 8.1-8.5 BS-1363 Lbs 74. (34 kg)

Zacienione obszary zawierają informacje elektryczne tylko dla modeli międzynarodowych.

 • NEma 5-20P dla Kanady.
 • Niedostępne w Kanadzie.
Tabela parametrów elektrycznych — GRBW-42–GRBW-72
Model Pełnytage Watts Amps Wtyczka konfiguracja Wysyłka Waga
GRBW-54 120 / 208 2290 10.4 NEma L14-20P Lbs 81. (37 kg)
120 / 240 2290 10.4 NEma L14-20P Lbs 81. (37 kg)
220 2182 9.9 CEE 7/7 Schuko Lbs 81. (37 kg)
240 2360 9.8 BS-1363 Lbs 81. (37 kg)
220-230 (WE) 2182-2385 9.9-10.4 CEE 7/7 Schuko Lbs 81. (37 kg)
230-240 (WE) 2167-2360 9.4-9.8 BS-1363 Lbs 81. (37 kg)
GRBW-60 120 / 208 2600 11.7 NEma L14-20P Lbs 90. (41 kg)
120 / 240 2600 11.7 NEma L14-20P Lbs 90. (41 kg)
220 2474 11.2 CEE 7/7 Schuko Lbs 90. (41 kg)
240 2680 11.2 BS-1363 Lbs 90. (41 kg)
220-230 (WE) 2474-2704 11.2-11.8 CEE 7/7 Schuko Lbs 90. (41 kg)
230-240 (WE) 2470-2680 10.7-11.2 BS-1363 Lbs 90. (41 kg)
GRBW-66 120 / 208 2860 13.0 NEma L14-20P Lbs 96. (44 kg)
120 / 240 2860 13.0 NEma L14-20P Lbs 96. (44 kg)
220 2726 12.4 CEE 7/7 Schuko Lbs 96. (44 kg)
240 2948 12.3 BS-1363 Lbs 96. (44 kg)
220-230 (WE) 2726-2978 12.4-12.9 CEE 7/7 Schuko Lbs 96. (44 kg)
230-240 (WE) 2707-2948 11.8-12.3 BS-1363 Lbs 96. (44 kg)
GRBW-72 120 / 208 3125 14.4 NEma L14-20P Lbs 107. (49 kg)
120 / 240 3125 14.4 NEma L14-20P Lbs 107. (49 kg)
220 2983 13.6 CEE 7/7 Schuko Lbs 107. (49 kg)
240 3113 13.0 BS-1363 Lbs 107. (49 kg)
220-230 (WE) 2983-3260 13.6-14.2 CEE 7/7 Schuko Lbs 107. (49 kg)
230-240 (WE) 2859-3113 12.4-13.0 BS-1363 Lbs 107. (49 kg)

Zacienione obszary zawierają informacje elektryczne tylko dla modeli międzynarodowych.

Wymiary
Model Szerokość () Głębokość (B) Wysokość (DO) Głębokość (D) Ślad stopy Szerokość (MI) Ślad stopy Głębokość (F)
GRBW-24 ‡ 25-1/8" (638 mm) 22-1/2" (572 mm) 17-3/4" (451 mm) 19-1/2" (495 mm) 22-5/8" (575 mm) 17-15/16" (456 mm)
GRBW-30 ‡ 31-1/8" (791 mm) 22-1/2" (572 mm) 17-3/4" (451 mm) 19-1/2" (495 mm) 28-5/8" (727 mm) 17-15/16" (456 mm)
GRBW-36 ‡ 37-1/8" (943 mm) 22-1/2" (572 mm) 17-3/4" (451 mm) 19-1/2" (495 mm) 34-5/8" (879 mm) 17-15/16" (456 mm)
GRBW-42 43-1/8" (1095 mm) 22-1/2" (572 mm) 20-3/4" (527 mm) 19-1/2" (495 mm) 40-5/8" (1032 mm) 17-15/16" (456 mm)
GRBW-48 49-1/8" (1248 mm) 22-1/2" (572 mm) 20-3/4" (527 mm) 19-1/2" (495 mm) 46-5/8" (1184 mm) 17-15/16" (456 mm)
GRBW-54 55-1/8" (1400 mm) 22-1/2" (572 mm) 20-3/4" (527 mm) 19-1/2" (495 mm) 52-5/8" (1337 mm) 17-15/16" (456 mm)
GRBW-60 61-1/8" (1553 mm) 22-1/2" (572 mm) 20-3/4" (527 mm) 19-1/2" (495 mm) 58-5/8" (1489 mm) 17-15/16" (456 mm)
GRBW-66 67-1/8" (1705 mm) 22-1/2" (572 mm) 20-3/4" (527 mm) 19-1/2" (495 mm) 64-5/8" (1641 mm) 17-15/16" (456 mm)
GRBW-72 73-1/8" (1857 mm) 22-1/2" (572 mm) 20-3/4" (527 mm) 19-1/2" (495 mm) 70-5/8" (1794 mm) 17-15/16" (456 mm)

Jednostki standardowe są wyposażone w stopy 1” (25 mm), dodaj 3” (76 mm) do wysokości (C) w przypadku wyposażenia w nogi 4” (102 mm).

UWAGA: Głębokość (B) dotyczy jednostek wyposażonych w standardową osłonę kichającą 7-1/2” (191 mm).Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-4

PORADY

Ogólne
Podgrzewacze do bufetów Glo-Ray® są dostarczane z większością wstępnie zmontowanych komponentów. Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania kartonu transportowego, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i dołączonych komponentów.

OSTRZEŻENIE

 • NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: urządzenie nie jest odporne na warunki atmosferyczne. Umieść jednostkę w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza otoczenia wynosi minimum 70°F (21°C).
 • ZAGROŻENIE POŻAREM: Umieść urządzenie w odległości co najmniej 1 mm od palnych ścian i materiałów. Jeśli nie zostaną zachowane bezpieczne odległości, mogą wystąpić odbarwienia lub zapłon.

UWAGA

 • Umieść urządzenie na odpowiedniej wysokości licznika w miejscu dogodnym do użycia. Miejsce powinno być poziome, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi urządzenia lub jego zawartości i wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar urządzenia i zawartości.
 • National Sanitation Foundation (NSF) wymaga, aby jednostki przekraczały 36 mm szerokości lub ważyły ​​więcej niż 914 funtów. (80 kg) należy przykleić lub podnieść nad powierzchnię montażową. Jeśli urządzenie nie może być uszczelnione w miejscu użytkowania, dołączone są nóżki 36” (4 mm), aby umożliwić prawidłowy dostęp do czyszczenia pod urządzeniem.
 • Jednostka transportowa tylko w pozycji pionowej. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

OGŁOSZENIE
Nie przeciągaj ani nie przesuwaj jednostki podczas przenoszenia lub instalacji. Ostrożnie podnieś urządzenie, aby zapobiec oderwaniu się gumowych nóżek.

 1. Wyjmij urządzenie z pudełka.
  UWAGA: Aby zapobiec opóźnieniom w uzyskaniu ochrony gwarancyjnej, dokończ rejestrację gwarancji online. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA.
 2. Usuń taśmę i opakowanie ochronne ze wszystkich powierzchni urządzenia.
 3. Zainstaluj osłony kichające. Zapoznaj się z procedurą „Instalowanie osłony kichającej” w tym rozdziale.
 4. Umieść urządzenie w żądanym miejscu. Do tego kroku potrzebne są dwie osoby.
  • Umieść urządzenie w obszarze, w którym temperatura otoczenia jest stała i minimalna 70°F (21°C). unikać obszarów, które mogą podlegać aktywnym ruchom lub prądom powietrza (tj. w pobliżu wentylatorów/okapów wyciągowych, drzwi zewnętrznych i kanałów klimatyzacyjnych).
  • upewnij się, że urządzenie znajduje się na odpowiedniej wysokości licznika w miejscu dogodnym do użycia.
  • upewnij się, że blat jest wypoziomowany i wystarczająco mocny, aby utrzymać ciężar urządzenia i produktu spożywczego.

UWAGA: Dodatkowe informacje dotyczące instalacji znajdują się w sekcji OPCJE I AKCESORIA.

Instalowanie osłony na kichanie
wszystkie modele są dostarczane z ochraniaczami. Użyj poniższej procedury, aby zainstalować osłony przeciwpoślizgowe na urządzeniu.

 1. przymocuj każdą śrubę spawalniczą przez górną część osłony przeciwpoślizgowej i przez listwę nośną. Luźno nakręcić nakrętkę kołpakową na każdą ze śrub spawalniczych poniżej listwy nośnej.
 2. Podnieś zespół osłony bezpieczeństwa i ostrożnie wsuń każdą śrubę spawalniczą, która jest luźno przymocowana do osłony, do rowka T.
 3. dopasuj każdy koniec snee guard z końcami urządzenia, a następnie dokręć nakrętki kołpakowe, aby zabezpieczyć sneees guard na swoim miejscu. Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętek kołpakowych.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-5

Ogólne
Użyj następujących procedur, aby obsługiwać podgrzewacze do bufetów Glo-Ray.

OSTRZEŻENIE
Przeczytaj wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w sekcji WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA przed użyciem tego urządzenia.

 1. Podłącz urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego o odpowiedniej objętościtage, rozmiar i konfiguracja wtyczki. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji SPECYFIKACJE.
 2. przestaw przełącznik zasilania ON/OFF (I/O) do pozycji ON (I).
  • Zasilą się elementy grzejne podkładu i górne elementy grzejne.
  • Włączą się diody wyświetlacza.
   UWAGA: Jeśli urządzenie jest wyposażone w opcjonalną regulację ogrzewania od góry, wówczas sterowanie ogrzewaniem od góry będzie sterować górnymi elementami grzejnymi. Przełącznik włączania/wyłączania zasilania (I/O) steruje tylko elementami grzewczymi koca podstawowego i podświetleniem wyświetlacza.
 3. Ustaw regulator ogrzewania podstawy na żądane ustawienie pomiędzy LOW i HIGH. Podstawowy zakres temperatur wynosi w przybliżeniu od 80°–180°F (27°–82°C).
 4. Ustaw opcjonalną górną regulację ogrzewania (jeśli jest w wyposażeniu) na żądane ustawienie.

zamknięcie

 1. przestaw przełącznik zasilania ON/OFF (I/O) do pozycji OFF (O). wszystkie elementy grzejne i podświetlenie wyświetlacza zgasną.
 2. Jeśli urządzenie jest wyposażone w opcjonalną regulację podgrzewania od góry, należy ustawić regulator podgrzewania od góry na pozycję WYŁ. Górne elementy grzejne zostaną wyłączone.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-6 Sterowanie napowietrzne dla modeli GRBW-XXHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-7 Podstawowe elementy sterujące dla modeli GRBW-XX

Maksymalna pojemność patelni

 • GRBW-24 ………………………………………………..1 Pełnowymiarowa patelnia
 • GRBW-30 i -36 …………………………………………2 pełnowymiarowe patelnie
 • GRBW-42 i -48 …………………………………………3 pełnowymiarowe patelnie
 • GRBW-54 i -60 …………………………………………4 pełnowymiarowe patelnie
 • GRBW-66 i -72 …………………………………………5 pełnowymiarowe patelnie

UTRZYMANIE

Ogólne
Podgrzewacze bufetowe Hatco Glo-Ray zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej trwałości i wydajności przy minimalnej konserwacji.

OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM:

 • Wyłącz wyłącznik zasilania, odłącz przewód zasilający i pozwól urządzeniu ostygnąć przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia.
 • NIE zanurzać ani nie nasycać wodą. urządzenie nie jest wodoodporne. Nie używaj, jeśli urządzenie zostało zanurzone lub nasycone wodą.
 • Nie czyścić urządzenia parą ani używać nadmiernej ilości wody.
 • To urządzenie nie jest konstrukcją „odporną na strumienie”. Do czyszczenia tego urządzenia nie używaj sprayu do czyszczenia strumieniowego.
 • Nie czyścić urządzenia, gdy jest pod napięciem lub jest gorące.

To urządzenie nie zawiera części „naprawianych przez użytkownika”. Jeśli wymagana jest obsługa serwisowa tego urządzenia, należy skontaktować się z Autoryzowanym Agentem Serwisowym Hatco lub z Działem Serwisowym Hatco pod numerem 800-558-0607 lub 414-671-6350; faks 800-690-2966; lub faks międzynarodowy 414-671-3976.

Sprzątanie
Aby zachować wykończenie urządzenia, a także utrzymać wydajność, zaleca się codzienne czyszczenie urządzenia.

OGŁOSZENIE

 • Zanurzenie lub nasycenie urządzenia wodą spowoduje jego uszkodzenie i unieważni gwarancję produktu.
 • Nie przeciągaj ani nie przesuwaj urządzenia podczas przenoszenia lub instalacji. Ostrożnie podnieś urządzenie, aby zapobiec oderwaniu się gumowych nóżek.
 • WAŻNY— NIE WOLNO używać ręczników papierowych ani środków do czyszczenia szkła do czyszczenia powierzchni plastikowych, takich jak osłony przeciw kichnięciu i podnoszone drzwi. Ręczniki papierowe i środki do czyszczenia szkła mogą porysować materiał. Wytrzyj plastikowe powierzchnie za pomocą miękkiej, czystej i damp płótno.
 1. Wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i pozwól urządzeniu ostygnąć.
 2. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne za pomocą adamp płótno. do trudnych plam można użyć nieściernego środka czyszczącego. Miejsca trudno dostępne należy czyścić za pomocą małej szczotki i łagodnego mydła.
 3. Wyczyść plastikowe osłony, panele boczne i przednią obudowę za pomocą łagodnego roztworu wody z mydłem i adamp, miękka ściereczka. UWAGA: NIE WOLNO używać ręczników papierowych ani środków do czyszczenia szkła.

Wymiana żarówek wyświetlacza

OSTRZEŻENIE
używaj tylko żarówek, które spełniają lub przekraczają normy National Sanitation Foundation (NSF) i są specjalnie zaprojektowane do przechowywania żywności. Zniszczenie żarówek bez specjalnej powłoki może spowodować obrażenia ciała i/lub zanieczyszczenie żywności.

Oświetlenie wyświetlacza to żarówki żarowe, które oświetlają ogrzewany obszar. Każda żarówka posiada specjalną powłokę chroniącą przed skaleczeniem i zanieczyszczeniem żywności w przypadku pęknięcia.

 1. Wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i pozwól urządzeniu ostygnąć.
 2. Odkręć żarówkę od urządzenia i wymień ją na nową, pokrytą specjalną żarówką.

UWAGA:

 • Żarówki Hatco odporne na stłuczenie spełniają normy NSF dotyczące powierzchni przechowywania i ekspozycji żywności. W przypadku aplikacji 120 V użyj Hatco P/N 02.30.081.00. Dla 220, 240, 220–230 i 230–240 V, użyj Hatco P/N 02.30.082.00.
 • Żarówki halogenowe odporne na stłuczenie są dostępne zamiast standardowych żarówek. Żarówki halogenowe mają specjalną powłokę chroniącą przed zranieniem i zanieczyszczeniem żywności w przypadku stłuczenia. W przypadku aplikacji 120 V użyj Hatco P/N 02.30.081.00. Do zastosowań 220, 240, 220–230 i 230–240 V należy używać Hatco P/N 02.30.082.00.

OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM:
używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Hatco, gdy wymagany jest serwis. Niezastosowanie oryginalnych części zamiennych Hatco spowoduje unieważnienie wszystkich gwarancji i może narazić operatorów sprzętu na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznegotage, powodując porażenie prądem lub oparzenie. Oryginalne części zamienne Hatco są przeznaczone do bezpiecznego działania w środowisku, w którym są używane. Niektóre części zamienne lub ogólne części zamienne nie mają cech, które umożliwiłyby im bezpieczną pracę w sprzęcie Hatco.

PODRĘCZNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE

 • To urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Serwisowanie przez niewykwalifikowany personel może prowadzić do porażenia prądem lub poparzenia.
 • ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM: Wyłącz wyłącznik zasilania, odłącz przewód zasilający i pozwól urządzeniu ostygnąć przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia.

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-14

OPCJE I AKCESORIA

Obudowa przednia i panele boczne
Jedna plastikowa obudowa przednia i dwa plastikowe panele boczne są dostępne jako opcja dla wszystkich modeli GRBW. Aby zainstalować przednią obudowę i panele boczne, wykonaj następującą procedurę.

 1. przymocuj dwa wsporniki obudowy i wsporniki dwupanelowe do dolnej części urządzenia.
  • Odkręć cztery nóżki lub nogi z każdego rogu urządzenia.
  • Przykręć stopy lub nogi przez odpowiednie wsporniki i do podstawy. Dwa wsporniki obudowy należy zainstalować z przodu urządzenia. Wsporniki dwupanelowe należy zainstalować z tyłu urządzenia.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-8 UWAGA: Wsporniki obudowy podtrzymują obudowę przednią i panele boczne. Wsporniki paneli podtrzymują tylko panele boczne.
 2. Zainstaluj przednią obudowę.
  • Wsuń śruby spawalnicze do rowka T. Umieść wkręty spawalnicze w przybliżonej pozycji, aby wyrównać je z otworami w przedniej obudowie.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-9
  • Umieść spód przedniej obudowy w dwóch wspornikach obudowy.
  • wyrównaj wkręty spawalnicze z otworami w górnej części przedniej obudowy i listwy nośnej. Zabezpiecz za pomocą dostarczonych nakrętek kołpakowych. Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętek kołpakowych.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-10
 3. Zamontuj panele boczne. Aby zainstalować każdy panel boczny:
  • Odkręć śrubę na górze każdego słupka podporowego.
  • Umieść panel boczny we wsporniku panelu i wsporniku obudowy. upewnij się, że panel boczny znajduje się pod przednią obudową.
  • przymocuj górny wspornik do górnej części słupków wsporczych za pomocą wcześniej wykręconych śrub.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-11

Panele boczne
Dwa plastikowe panele boczne są dostępne jako opcja dla wszystkich modeli GRBW. Użyj poniższej procedury, aby zainstalować każdy panel boczny.

 1. przymocuj czteropanelowe wsporniki do dolnej części urządzenia.
  • Odkręć cztery nóżki lub nogi z każdego rogu urządzenia
  • Przykręć stopy lub nogi przez odpowiedni wspornik i do podstawy.
   UWAGA: Wsporniki czteropanelowe muszą być zainstalowane we właściwym miejscu i orientacji. Zapoznaj się z ilustracją, aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego montażu wspornika.
 2. Umieść panele boczne we wspornikach panelu.
 3. przymocuj dwa górne wsporniki do górnej części każdej strony urządzenia za pomocą dostarczonych śrub.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-12

Kontrola ciepła nad głową
Opcjonalne sterowanie ogrzewaniem od góry jest dostępne dla modeli od GRBW-24 do GRBW-60. Ta nieskończona kontrola pozwala operatorowi ręcznie dostosować moc grzewczą od pełnej mocytage do żądanego poziomu.

Regulowane nogi 4″ (102 mm)
Regulowane nóżki 4” (102 mm) są dostępne jako akcesoria. Regulowane nogi 4” (102 mm) są standardem w modelach GRBW-42 lub większych. Zamontuj nogi, wkręcając je w spód urządzenia, aż do oporu. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Szyny Pan
Pan Rails są dostępnymi akcesoriami dla wszystkich modeli GRBW i są dostępne w 2, 3, 4 lub 5 rozmiarach misek.

Utwardzona powierzchnia
opcjonalna powierzchnia podstawy pokryta twardą powłoką jest dostępna dla wszystkich modeli GRBW zamiast standardowej powierzchni ze stali nierdzewnej.

Strażnicy kichania
dla wszystkich modeli GRBW dostępne są dodatkowe rozmiary ochraniaczy. Dwa dodatkowe rozmiary to 9-3/8″ (238 mm) i 14″ (356 mm).

znak Holder
Uchwyty do tablic informacyjnych są dostępne jako akcesoria do wszystkich modeli GRBW. Użyj poniższej procedury, aby zainstalować uchwyt na znak.

 1. Wykręć dwie śruby z każdej strony urządzenia. Śruby znajdują się z przodu iz boku urządzenia.
 2. wyrównaj otwory uchwytu znaku z otworami na śruby z boku urządzenia.
 3. Zamontuj uchwyt na tabliczkę do urządzenia za pomocą oryginalnych śrub.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Podgrzewacze do bufetów-rys.-13

Montaż uchwytu na znak wyświetlacza

OGRANICZONA GWARANCJA

GWARANCJA

Hatco gwarantuje, że produkty, które produkuje („Produkty”), będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych, przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu, przez okres jednego (1) roku od daty zakupu, po zainstalowaniu i konserwacji zgodnie z pisemne instrukcje Hatco lub 18 miesięcy od daty wysyłki z Hatco. Kupujący musi ustalić datę zakupu Produktu, rejestrując Produkt w Hatco lub w inny sposób zadowalający Hatco według własnego uznania.

Hatco gwarantuje, że następujące elementy Produktu będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych od daty zakupu (z zastrzeżeniem powyższych warunków) przez okres(y) czasu i na warunkach wymienionych poniżej:

 • Roczna (1) gwarancja na części i robociznę PLUS Jeden (1) dodatkowy rok gwarancji tylko na części:
  • Elementy tostera przenośnika (w osłonie metalowej)
  • Elementy do podgrzewania szuflad (w osłonie metalowej)
  • Podgrzewacz do szuflad Rolki i prowadnice do szuflad
  • Elementy grzejne listwowe (w osłonie metalowej)
  • Display Warmer Elements (ogrzewanie powietrza w metalowej osłonie)
  • Elementy szafy trzymającej (ogrzewanie powietrza w metalowej osłonie)
  • Elementy podgrzewane studni — seria HW i HWB (z osłoną metalową)
 • Dwuletnia (2) gwarancja na części i robociznę:
  • Zakresy indukcyjne
  • Podgrzewacze indukcyjne
 • Roczna (1) gwarancja na części i robociznę PLUS Cztery (4) lata gwarancji tylko na części:
  Czołgi 3CS i FR
  Roczna (1) gwarancja na części i robociznę PLUS Dziewięć (9) lat gwarancji na części:
  • Elektryczne podgrzewacze wspomagające
  • Zbiorniki nagrzewnicy gazowej
 • Gwarancja na dziewięćdziesiąt (90) dni tylko na części:
  Części zamienne

POWYŻSZE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK INNE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PATENTU LUB INNEGO PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Nie ograniczając ogólności powyższego, TAKIE GWARANCJE NIE OBEJMUJĄ: żarówek powlekanych, świetlówek, ciepła lamp żarówki, żarówki halogenowe powlekane, żarówka halogenowa lamp żarówki, żarówki ksenonowe, świetlówki LED, elementy szklane i bezpieczniki; Awaria produktu w zbiorniku wspomagającym, wymienniku ciepła z lamelami lub innym urządzeniu do podgrzewania wody spowodowana wapnem, nagromadzeniem osadów, atakiem chemicznym lub zamarzaniem; lub niewłaściwe użycie produktu, tamplub niewłaściwego zastosowania, nieprawidłowej instalacji lub zastosowania niewłaściwej objętościtage.

OGRANICZENIE ODSZKODOWANIA I ODSZKODOWANIA
Odpowiedzialność Hatco i wyłączne zadośćuczynienie Kupującemu na mocy niniejszej Umowy będzie ograniczone wyłącznie, według uznania Hatco, do naprawy lub wymiany przy użyciu nowych lub odnowionych części lub Produktów przez Hatco lub autoryzowaną agencję serwisową Hatco (z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą , Wielka Brytania lub Australia, w którym to przypadku odpowiedzialność Hatco i wyłączne zadośćuczynienie Kupującemu na mocy niniejszej Umowy będzie ograniczone wyłącznie do wymiany części objętej gwarancją) w odniesieniu do wszelkich roszczeń zgłoszonych w odpowiednim okresie gwarancyjnym, o którym mowa powyżej. Hatco zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia takiego roszczenia w całości lub w części. W kontekście niniejszej Ograniczonej Gwarancji „odnowiony” oznacza część lub Produkt, który został zwrócony zgodnie z pierwotną specyfikacją przez Hatco lub autoryzowaną agencję serwisową Hatco. Hatco nie przyjmie zwrotu żadnego Produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Hatco, a wszystkie takie zatwierdzone zwroty będą dokonywane na wyłączny koszt Kupującego.

HATCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, W TYM MIĘDZY INNYMI KOSZTY PRACY LUB UTRACONE ZYSKI WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB PRODUKTÓW WŁĄCZONYCH INNY PRODUKT LUB TOWARY.

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY CZĘŚCI

CALIFORNIA

 • Industrial Electric Commercial Parts & Service, Inc. Huntington Beach 714-379-7100
 • Chapman Appl. Serwis San Diego 619-298-7106 P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

NEW YORK

 • Serwis Alpro
 • Maspeth 718-386-2515
 • Duffy'ego – AIS
 • Bawół 716-884-7425 3Drut
 • Plattsburgh 800-634-5005
 • Duffy's – AIS Sauquoit 800-836-1014
 • JB Brady, Inc. Syrakuzy 315-422-9271

KANADA

ALBERTA

 • Kluczowa usługa sprzętu spożywczego
 • Edmonton 780-438-1690

BRITISH COLUMBIA

 • Kluczowa usługa sprzętu spożywczego
 • Vancouver 604-433-4484
 • Kluczowa usługa sprzętu spożywczego
 • Wiktoria 250-920-4888

Zarejestruj swoją jednostkę online!
Zobacz sekcję WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Enregistrez votre appareil en ligne!
Lisez la section INFORMACJE WAŻNE POUR LE PROPRIETAIRE pour plus d'informations.

KORPORACJA HATCO
PO Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 USA 800-558-0607 414-671-6350 support@hatcocorp.com. www.hatcocorp.com.

Dokumenty / Zasoby

Podgrzewacze do bufetów Hatco GRBW Series GLO-RAY [pdf] Instrukcja obsługi
Seria GRBW Podgrzewacze bufetów GLO-RAY, Seria GRBW, GLO-RAY Podgrzewacze bufetów, Podgrzewacze bufetów, GLO-RAY, Podgrzewacze
Podgrzewacze do bufetów Hatco GRBW Series GLO-RAY [pdf] Instrukcja obsługi
Seria GRBW Podgrzewacze bufetów GLO-RAY, Seria GRBW, Podgrzewacze bufetów GLO-RAY, Podgrzewacze bufetów, Podgrzewacze

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *