Instrukcja obsługi skutera elektrycznego GYROOR H30 Pro

H30 Pro Electric Scooter

37V

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków: — Zmiana orientacji lub lokalizacji odbiornika antena. — Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. — Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. — Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Ostrzeżenie: zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu

Dokumenty / Zasoby

GYROOR H30 Pro Electric Scooter [pdf] Instrukcja obsługi
H30PRO, 2A4L5-H30PRO, 2A4L5H30PRO, H30 Pro Electric Scooter, Electric Scooter, Scooter

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.