Instrukcja obsługi PZEM-004T V3.0

Przegląd

Ten dokument zawiera opis specyfikacji PZEM-004T Moduł komunikacyjny AC, moduł służy głównie do pomiaru AC voltage, prąd, moc czynna, częstotliwość, współczynnik mocy i energia czynna, moduł nie ma funkcji wyświetlania, dane są odczytywane przez TTL berło.

PZEM-004T-10A: Zakres pomiarowy 10 A (wbudowany bocznik)

PZEM-004T-100A: Zakres pomiarowy 100A (zewnętrzny transformator)

1. Opis funkcji

1.1 objtage

1.1.1 Zakres pomiarowy: 80 ~ 260 V.
1.1.2 Rozdzielczość: 0.1 V.
1.1.3. Dokładność pomiaru: 0.5%

1.2 Aktualny

1.2.1 Zakres pomiarowy: 0 ~ 10 A (PZEM-004T-10A); 0 ~ 100 A (PZEM-004T-100A)
1.2.2 Początkowy prąd pomiarowy: 0.01A (PZEM-004T-10A); 0 (PZEM-004T-100A)
1.2.3. Rozdzielczość: 0.001A
1.2.4 Dokładność pomiaru: 0.5%

1.3 Moc czynna

1.3.1 Zakres pomiarowy: 0 ~ 2.3 kW (PZEM-004T-10A); 0 ~ 23 kW (PZEM-004T-100A)
1.3.2 Początkowa moc pomiarowa: 0.4 W.
1.3.3. Rozdzielczość: 0.1 W.
1.3.4 Format wyświetlania:
<1000 W, wyświetla jedno miejsce po przecinku, na przykład: 999.9 W.
≥ 1000 W, wyświetla tylko liczbę całkowitą, taką jak: 1000 W.
1.3.5 Dokładność pomiaru: 0.5%

1.4 Współczynnik mocy

1.4.1. Zakres pomiarowy: 0.00 ~ 1.00
1.4.2 Rozdzielczość: 0.01
1.4.3. Dokładność pomiaru: 1%

1.5 częstotliwości

1.5.1 Zakres pomiarowy: 45 Hz ~ 65 Hz
1.5.2 Rozdzielczość: 0.1 Hz
1.5.3. Dokładność pomiaru: 0.5%

1.6 Energia czynna

1.6.1. Zakres pomiarowy: 0 ~ 9999.99 kWh
1.6.2 Rozdzielczość: 1Wh
1.6.3. Dokładność pomiaru: 0.5%
1.6.4 Format wyświetlania:
<10kWh, jednostka wyświetlania to Wh (1kWh = 1000Wh), na przykład: 9999Wh
≥ 10 kWh, jednostka wyświetlania to kWh, na przykład: 9999.99 kWh
1.6.5 Resetuj energię: użyj oprogramowania, aby zresetować.

1.7 Alarm przekroczenia mocy

Próg mocy czynnej można ustawić, gdy mierzona moc czynna przekroczy próg, może alarmować

1.8 Interfejs komunikacyjny

Interfejs RS485.

2 Protokół komunikacyjny

2.1 Protokół warstwy fizycznej

Warstwa fizyczna wykorzystuje interfejs komunikacyjny UART do RS485
Szybkość transmisji wynosi 9600, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak parzystości

2.2 Protokół warstwy aplikacji

Warstwa aplikacji wykorzystuje do komunikacji protokół Modbus-RTU. Obecnie obsługuje tylko kody funkcji, takie jak 0x03 (odczyt rejestru pamięci), 0x04 (odczyt rejestru wejściowego), 0x06 (zapis pojedynczego rejestru), 0x41 (kalibracja), 0x42 (resetowanie energii). Itd.

Kod funkcji 0x41 jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego (adres może być tylko 0xF8), używany do kalibracji fabrycznej i do powrotu do konserwacji fabrycznej, po kodzie funkcji zwiększającym hasło 16-bitowe, domyślne hasło to 0x3721

Zakres adresów slave to 0x01 ~ 0xF7. Adres 0x00 jest używany jako adres rozgłoszeniowy, slave nie musi odpowiadać masterowi. Adres 0xF8 jest używany jako adres ogólny, adres ten może być używany tylko w środowisku single-slave i może być używany do kalibracji itp.

2.3. Przeczytaj wynik pomiaru

Format polecenia mastera odczytuje wynik pomiaru to (łącznie 8 bajtów):

Adres slave + 0x04 + adres rejestru wysoki bajt + adres rejestru niski bajt + liczba rejestrów wysoki bajt + liczba rejestrów niski bajt + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt.

Format polecenia odpowiedzi od slave'a jest podzielony na dwa rodzaje:

Prawidłowa odpowiedź: adres Slave + 0x04 + liczba bajtów + rejestr 1 dane wysoki bajt + rejestr 1 dane niski bajt +… + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt

Odpowiedź błędu: adres slave + 0x84 + nieprawidłowy kod + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt

Nieprawidłowy kod przeanalizowany w następujący sposób (to samo poniżej)

 • 0x01, niedozwolona funkcja
 • 0x02, nielegalny adres
 • 0x03, nielegalne dane
 • 0x04, błąd slave

Rejestr wyników pomiarów jest ułożony w poniższej tabeli

rejestr wyników pomiarów

Na przykładample, master wysyła następującą komendę (kod kontrolny CRC jest zastępowany przez 0xHH i 0xLL, to samo poniżej)

0x01 + 0x04 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x0A + 0xHH + 0xLL

Wskazuje, że master musi odczytać 10 rejestrów z adresem slave 0x01, a adres początkowy rejestru to 0x0000

Prawidłowa odpowiedź od slave jest następująca:

0x01 + 0x04 + 0x14 + 0x08 + 0x98 + 0x03 + 0xE8 + 0x00 + 0x00 + 0x08 + 0x98 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x01 + 0xF4 + 0x00 + 0x64 + 0x00 + 0x00 + 0xHH + 0xLL

Powyższe dane pokazują

 • Pełnytage to 0x0898, przeliczone na dziesiętne to 2200, wyświetlacz 220.0 V
 • Prąd to 0x000003E8, przekonwertowany na dziesiętny to 1000, wyświetlacz 1.000A
 • Moc wynosi 0x00000898, przeliczona na dziesiętną to 2200, wyświetla 220.0 W.
 • Energia to 0x00000000, przeliczona na dziesiętną to 0, wyświetla 0Wh
 • Częstotliwość to 0x01F4, przeliczona na dziesiętną to 500, wyświetlanie 50.0 Hz
 • Współczynnik mocy to 0x0064, przeliczony na dziesiętny to 100, wyświetlacz 1.00
 • Stan alarmu to 0x0000, wskazuje, że aktualna moc jest niższa niż próg mocy alarmu

2.4 Odczytaj i zmodyfikuj parametry slave

Obecnie obsługuje tylko odczyt i modyfikację adresu slave i progu alarmu mocy

Rejestr jest zorganizowany zgodnie z poniższą tabelą

Rejestr jest zorganizowany zgodnie z poniższą tabelą

Format polecenia mastera do odczytu parametrów slave i odczytu wyników pomiarów jest taki sam (opisany szczegółowo w rozdziale 2.3), wystarczy zmienić kod funkcji z 0x04 na 0x03

Format polecenia mastera do modyfikacji parametrów slave to (łącznie 8 bajtów):

Adres slave + 0x06 + Adres rejestru Wysoki bajt + Adres rejestru Mały bajt + Wartość rejestru Wysoki bajt + Wartość rejestru Mały bajt + CRC Sprawdź wysoki bajt + CRC Sprawdź niski bajt.

Format polecenia odpowiedzi od slave'a jest podzielony na dwa rodzaje:

Prawidłowa odpowiedź: adres slave + 0x06 + Liczba bajtów + adres rejestru niski bajt + wartość rejestru wysoki bajt + wartość rejestru niski bajt + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt.

Odpowiedź błędu: adres slave + 0x86 + nieprawidłowy kod + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt.

Na przykładample, master ustawia próg alarmowy mocy slave:

0x01 + 0x06 + 0x00 + 0x01 + 0x08 + 0xFC + 0xHH + 0xLL

Wskazuje, że master musi ustawić rejestr 0x0001 (próg alarmu mocy) na 0x08FC (2300W).

Skonfigurowany poprawnie, slave powraca do danych, które są wysyłane z mastera.

Na przykładample, master ustawia adres slave

0x01 + 0x06 + 0x00 + 0x02 + 0x00 + 0x05 + 0xHH + 0xLL

Wskazuje, że master musi ustawić rejestr 0x0002 (adres Modbus-RTU) na 0x0005

Skonfigurowany poprawnie, slave powraca do danych, które są wysyłane z mastera.

2.5 Zresetuj energię

Format polecenia mastera do resetowania slave'a energia wynosi (łącznie 4 bajty):

Adres slave + 0x42 + CRC sprawdź starszy bajt + CRC sprawdź niski bajt.

Prawidłowa odpowiedź: adres slave + 0x42 + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt.

Odpowiedź błędu: adres slave + 0xC2 + nieprawidłowy kod + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt

2.6 Kalibracja

Format polecenia mastera do kalibracji slave to (łącznie 6 bajtów):

0xF8 + 0x41 + 0x37 + 0x21 + CRC sprawdź starszy bajt + CRC sprawdź młodszy bajt.

Prawidłowa odpowiedź: 0xF8 + 0x41 + 0x37 + 0x21 + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt.

Odpowiedź błędu: 0xF8 + 0xC1 + nieprawidłowy kod + CRC sprawdź wysoki bajt + CRC sprawdź niski bajt.

Należy zauważyć, że kalibracja trwa od 3 do 4 sekund, po wysłaniu polecenia przez mastera, jeśli kalibracja się powiedzie, otrzymanie odpowiedzi od slave zajmie 3 ~ 4 sekundy.

2.7. Sprawdź CRC

Kontrola CRC używa formatu 16-bitowego, zajmuje dwa bajty, wielomian generatora to X16 + X15 + X2 +1, wartość wielomianu używana do obliczeń to 0xA001.

Wartość kontroli CRC to dane ramki dzielące wszystkie wyniki sprawdzenia wszystkich bajtów z wyjątkiem wartości kontrolnej CRC.

3 Schemat blokowy funkcjonalny

PZEM-004T-10AFfunkcjonalny schemat blokowyamPzdjęcie

Obraz 3.1 PZEM-004T-10A Funkcjonalny schemat blokowy

PZEM-004T-100A Schemat blokowy funkcjonalny
Zdjęcie 3.2. PZEM-004T-100A Funkcjonalny schemat blokowy

4 Schemat połączeń

Schemat podłączenia PZEM-004T-10A

Schemat połączeń PZEM-004T-10A

Obraz 4.1 PZEM-004T-10A schemat połączeń

Schemat podłączenia PZEM-004T-100A

Schemat połączeń PZEM-004T-100A

Zdjęcie 4.2. PZEM-004T-100A schemat połączeń

5 Inne instrukcje

5.1 Interfejs TTL tego modułu jest interfejsem pasywnym, wymaga zewnętrznego zasilania 5 V, co oznacza, że ​​podczas komunikacji wszystkie cztery porty muszą być podłączone (5 V, RX, TX, GND), w przeciwnym razie nie może się komunikować.

5.2 Temperatura pracy

-20 ° C ~ + 60 ° C

Instrukcja obsługi modułu komunikacyjnego AC PZEM-004T V3.0 - Zoptymalizowany PDF
Instrukcja obsługi modułu komunikacyjnego AC PZEM-004T V3.0 - Oryginalny plik PDF

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.