Eufy T8220 Wideodomofon 1080p Zasilany bateryjnie Instrukcja obsługi
Eufy T8220 wideodomofon 1080p zasilany bateryjnie

CO ZAWIERA

Do instalacji dzwonka wideo 

 • Dzwonek wideo 1080p (zasilany bateryjnie) Model: T8222
  wideo dzwonka
 • Uchwyt montażowy
  Uchwyt montażowy
 • Karta pozycjonowania otworów na śruby
  Karta pozycjonowania otworów na śruby
 • Klin montażowy 15° (opcjonalnie)
  Klin montażowy
 • Przewód do ładowania USB
  Przewód do ładowania USB
 • Zestawy śrub (zapasowe śruby i kotwy w zestawie)
  Pakiety śrub
 • Pin odłączający dzwonek
  Pin odłączający dzwonek
 • Skrócona instrukcja obsługi
  Skrócona instrukcja obsługi

Do instalacji dzwonka Wi-Fi

 • Model: dzwonek do drzwi Wi-Fi
  Identyfikator FCC: 2AOKB-T8020 IC: 23451-T8020
  Dzwonek Wi-Fi
 • Wtyczka zasilająca
  Wtyczka zasilająca

Niete: Wtyczka zasilania może się różnić w różnych regionach.

PRODUKT SKOŃCZONYVIEW

Dzwonek wideo (zasilany bateryjnie) 

Z przodu view:

Produkt powyżejview

 1. Czujnik ruchu
 2. Mikrofon
 3. Obiektyw aparatu
 4. Czujnik światła otoczenia
 5. Dioda LED stanu
 6. Przycisk dzwonka
 7. Głośnik

Tylny View: 

Produkt powyżejview

 1. Port ładowania micro USB
 2. Przycisk SYNC/RESET
 3. Mechanizm odłączający
Działanie Jak
Włącz Naciśnij i zwolnij przycisk SYNC.
Dodaj dzwonek do dzwonka do drzwi Wi-Fi Naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy
Wyłącz dzwonek do drzwi Szybko naciśnij SYNC 5 razy w ciągu 3 sekund.
Zresetuj dzwonek do drzwi Naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC przez 10 sekund.

JAK DZIAŁA SYSTEM

Jak działa system

System dzwonka wideo składa się z 2 części:

 • Dzwonek wideo do Twoich drzwi
 • Dzwonek Wi-Fi w Twoim domu

Dzwonek wideo wykrywa ruch na werandzie i pozwala na odebranie drzwi w dowolnym miejscu i czasie. Dzwonek do drzwi Wi-Fi przechowuje klipy wideo na karcie microSD (dostarcza ją użytkownik) i działa jako wewnętrzny dzwonek cyfrowy. Gdy ktoś zadzwoni do drzwi, ludzie w domu zostaną o tym powiadomieni.

Doorbell detects motion

KROK 1 WŁĄCZANIE GONGU WI-FI

Podłącz stację HomeBase 2 do Internetu 

 1. Podłącz złącze zasilania do dzwonka Wi-Fi.
  1. Umieść złącze zasilania nad dzwonkiem Wi-Fi w kierunku wskazywanym przez strzałki.
  2. Dopasuj uniesione szczeliny złącza zasilania do wycięcia w podstawie dzwonka do drzwi.
  3. Obróć w prawo, aby zablokować złącze zasilania na miejscu.
   Podłącz stację HomeBase 2 do Internetu
 2. Rozszerz anteny dzwonka Wi-Fi.
  Wi-Fi Doorbell Chime’s antennas
 3. Plug Wi-Fi Doorbell Chime into an AC power supply at your desired location. The LED indicator turns solid green when the doorbell chime is ready for setup

KROK 2 KONFIGURACJA SYSTEMU

Pobierz aplikację i skonfiguruj system

Pobierz aplikację eufy Security ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).

Pobierz aplikację
Ikona sklepu Apple
Ikona sklepu Google Play

Załóż konto eufy Security i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Stuknij Dodaj urządzenie i dodaj następujące urządzenia:

 1. Dodaj dzwonek Wii-Fi.
 2. Dodaj dzwonek do drzwi.

Dodaj urządzenie

KROK 3 ŁADOWANIE DZWONKA

Dzwonek do drzwi ma 80% poziom naładowania baterii, co zapewnia bezpieczny transport. W pełni naładuj go przed zamontowaniem dzwonka do drzwi wejściowych.

Charging doorbell

Uwaga: Żywotność baterii różni się w zależności od użytkowania. W większości przypadków dzwonek do drzwi może mieć do 15 zdarzeń dziennie, a każde nagranie trwa średnio 20 sekund. W tym scenariuszu żywotność baterii dzwonka może trwać do 4 miesięcy.

KROK 4 ZNAJDOWANIE MIEJSCA MONTAŻU

Znajdź miejsce montażu

Zabierz dzwonek wideo do drzwi wejściowych i sprawdź transmisję na żywo view w aplikacji eufy Security w tym samym czasie. Znajdź stanowisko, w którym możesz uzyskać pożądane pole view.

Rozważ poniższe czynniki: 

 1. Sprawdź, czy możesz ponownie wykorzystać istniejące otwory i kotwy w ścianie lub ościeżnicy.
 2. Jeśli chcesz umieścić dzwonek blisko ściany bocznej, upewnij się, że ściana nie pojawia się w polu view. W przeciwnym razie światło podczerwone zostanie odbite i widzenie w nocy stanie się niewyraźne.
 3. Jeśli wiercisz otwory montażowe po raz pierwszy, zalecana wysokość montażu to 48″/1.2m nad ziemią.
 4. Użyj klina montażowego 15° jako dodatkowego wspornika montażowego, jeśli chcesz zobaczyć więcej z określonej strony.

Mounting spot

Umieść kartę rozmieszczania otworów na wkręty przy ścianie, aby zaznaczyć pozycję.

Karta pozycjonowania

KROK 5 MONTAŻ WSPORNIKA

Zamontuj dzwonek do drzwi na drewnianej powierzchni

If you’re mounting the doorbell on a wooden surface, you don’t need to pre drill pilot holes. Use the provided screws to secure the Mounting Bracket on the wall.

The Screw Hole Positioning Card indicates the position of the screw holes. What is required: Power Drill, Mounting Bracket, 15° Mounting Wedge (Optional), Screw Packs

Montaż wspornika
Bez klina montażowego 15°
Montaż wspornika
Z klinem montażowym 15°
Klin montażowy

Zamontuj dzwonek wideo na powierzchniach wykonanych z twardych materiałów 

 1. Jeśli montujesz dzwonek do drzwi na powierzchni wykonanej z twardych materiałów, takich jak cegła, beton, sztukaterie, wywierć 2 otwory przez kartę pozycjonowania otworów na wkręty wiertłem 15/64” (6 mm).
 2. Włóż dostarczone kotwy, a następnie użyj dostarczonych długich śrub, aby przymocować wspornik montażowy do ściany.

Co jest potrzebne: Power Drill, 15/64”(6mm) Drill Bit, Mounting Bracket, 15° Mounting Wedge (Optional), Screw Packs

Narzędzia

Uchwyt montażowy
Uchwyt montażowy

KROK 6 MONTAŻ DZWONKA

Zamontuj dzwonek 

Dopasuj dzwonek do górnej części uchwytu, a następnie zatrzaśnij spód na swoim miejscu.

Zamontuj dzwonek

Wszystko gotowe!
If you want to detach the doorbell or recharge it, please refer to the following section

DODATEK 1 ZDEJMOWANIE DZWONKA

Odłącz dzwonek

 1. Użyj dostarczonego kołka do odłączania dzwonka, jeśli chcesz odłączyć dzwonek od wspornika montażowego.
 2. Włóż i wciśnij kołek odłączający w otwór w dolnej części dzwonka, a następnie podnieś, aby zdjąć spód dzwonka.

Co jest wymagane: szpilka do odłączania dzwonka

Pin odłączający dzwonek

DODATEK 2 ŁADOWANIE DZWONKA

Naładuj dzwonek 

Naładuj dzwonek za pomocą uniwersalnych ładowarek USB, które zapewniają wyjście 5V 1A.

Naładuj dzwonek

 • Sygnalizacja LED: 
  Ładowanie: stałe pomarańczowe
  W pełni naładowany: stały niebieski
 • Czas ładowania 6 godzin od 0% do 100%

OGŁOSZENIE

Oświadczenie FCC 

 

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega
następujące dwa warunki: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)
to urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym takie, które mogą
powodować niepożądane działanie.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
ze względu na zgodność może unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
Uwaga: to urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla danej klasy
Urządzenie cyfrowe B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu
zapewniają odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: (1) Zmiana orientacji lub przeniesienia antena odbiorcza. (2) Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem. (3) Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4) Zasięgnięcie porady sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na działanie częstotliwości radiowych 

Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach stałej / mobilnej ekspozycji. Minimalna odległość separacji wynosi 20 cm.
Ogłoszenie: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami komputerowymi muszą być wykonane przy użyciu kabli ekranowanych, aby zachować zgodność z przepisami FCC.
Stroną odpowiedzialną jest następujący importer:
Nazwa firmy: POWER MOBILE LIFE, LLC
Adres: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541
Telefon: 1-800-988-7973

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zakłóceń radiowych Wspólnoty Europejskiej

Deklaracja zgodności

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że ​​to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Aby uzyskać deklarację zgodności, odwiedź Web strona www: https://www.eufylife.com/.
Ten produkt może być używany we wszystkich krajach członkowskich UE.
Nie używaj Urządzenia w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie wystawiaj Urządzenia na silne nasłonecznienie lub zbyt mokre środowisko.
Odpowiednia temperatura dla T8020 i akcesoriów to 0 ° C-40 ° C.
Temperatura odpowiednia dla T8222 i akcesoriów to -20°C-50°C.
Podczas ładowania należy umieścić urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji.

Zaleca się ładowanie urządzenia w środowisku o temperaturze w zakresie od 5 ° C do 25 ° C.

Informacje o ekspozycji RF: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

UWAGA RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA NIEPRAWIDŁOWY TYP. UTYLIZOWAĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
Zakres częstotliwości pracy Wi-Fi: 2412 ~ 2472 MHz (2.4G)
Maksymalna moc wyjściowa Wifi: 15.68 dBm (ERIP dla T8020); 15.01 dBm (ERIP dla T8220)
Zakres częstotliwości pracy Bluetooth: 2402~2480 MHz; Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 2.048dBm (EIRP)

Następujący importer jest stroną odpowiedzialną (kontakt wyłącznie w sprawach UE)
Importer: Anker Technology (UK) Ltd
Adres importera: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Wielka Brytania

Ten produkt został zaprojektowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Ikona kosza na śmieci Ten symbol oznacza, że ​​produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt.

Oświadczenie IC 

To urządzenie jest zgodne z normami RSS, zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, i
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. ”

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Oświadczenie IC RF: 

Podczas korzystania z produktu należy zachować odległość 20 cm od ciała, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe

OBSŁUGA KLIENTA

Gwarancja

Ikona X-miesięczna ograniczona gwarancja

Ikona (USA) +1 (800) 988 7973 pon.-pt. 9:00-17:00 (PT)
(Wielka Brytania) + 44 (0) 1604 936 200 pon.-pt. 6:00-11:00 (GMT)
(DE) +49 (0) 69 9579 7960 pon.-pt. 6:00-11:00

IkonaObsługa klienta: [email chroniony]

Anker Innowacje Ograniczona
Pokój 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong

Facebook ikona @EufyOficjalna
Ikona Twittera @EufyOficjalna
Instagikona barana eufyOfficial

Dokumenty / Zasoby

Eufy T8220 wideodomofon 1080p zasilany bateryjnie [pdf] Instrukcja obsługi
T8220 Video Doorbell 1080p Battery-Powered, Video Doorbell 1080p Battery-Powered, 1080p Battery-Powered, Battery-Powered

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.