logo KOMFORTBezprzewodowy perkusyjny masażer do ciała
FE-0124H
Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

WAŻNI OCHRONIARZE
PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI, NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM NASTĘPUJĄCYCH: PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

 • Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.
 • NIE sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Odłącz go natychmiast.
 • NIE używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.
 • NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
 • NIE wkładać ani nie wrzucać do wody lub innej cieczy.
  OSTRZEŻENIE — ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ OSÓB:
 • Podłączone urządzenie NIGDY nie powinno być pozostawiane bez nadzoru. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed założeniem lub zdjęciem części lub przystawek.
 • Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu.
 • Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. NIE UŻYWAJ nasadek niezalecanych przez COMFIER; w szczególności wszelkie dodatki, które nie są dostarczane z urządzeniem.
 • NIGDY nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
  Zwróć urządzenie do centrum serwisowego COMFIER w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 • NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • NIE używaj w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w którym podawany jest tlen.
 • NIE WOLNO pracować pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
 • NIE przenoś urządzenia trzymając za przewód zasilający ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 • Aby odłączyć, obróć wszystkie elementy sterujące do pozycji wyłączenia, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 • NIGDY nie używaj urządzenia, gdy otwory wentylacyjne są zablokowane. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów i tym podobnych.
 • NIGDY nie pracuj na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zablokowane.
 • Trzymaj długie włosy z dala od masażu podczas użytkowania.
 • Ładuj tylko ładowarką dostarczoną z urządzeniem.
  Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 • NIE WOLNO wystawiać akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury.
  Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 265F (129°C) może spowodować wybuch.
 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania i nie ładuj akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji.
  Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturach wykraczających poza określony zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru. Zakres działania i ładowania produktu: 32″F — 104F (0C-40C).
  UWAGA: W przypadku ciąży lub choroby skonsultuj się z lekarzem przed użyciem masażera.
  ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE -
  UWAGA - PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRZECZYTAJ UWAŻNIE WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
 • Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu, jeśli:
  - Jesteś w ciąży
  - Masz rozrusznik serca
  - Masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojego zdrowia
 • Nie jest zalecany do stosowania przez osoby z cukrzycą.
 • NIGDY nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza jeśli są w nim dzieci.
 • NIGDY nie zakrywaj urządzenia, gdy jest włączone.
 • NIE używaj tego produktu dłużej niż 30 minut na raz.
 • Intensywne użytkowanie może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się produktu i krótszej żywotności.
  W takim przypadku należy przerwać użytkowanie i przed uruchomieniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • NIGDY nie używaj tego produktu bezpośrednio na obrzęk lub stan zapalny lub wykwity skórne.
 • NIE używaj tego produktu jako substytutu pomocy medycznej.
 • NIE używaj tego produktu przed snem. Masaż działa pobudzająco i może opóźniać sen.
 • NIGDY nie używaj tego produktu w łóżku.
 • Ten produkt NIGDY nie powinien być używany przez osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość fizyczną, która ograniczałaby zdolność użytkownika do obsługi elementów sterujących lub która ma zaburzenia czucia w dolnej połowie ciała.
 • To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru osoby dorosłej.
 • NIGDY nie używaj tego produktu w samochodach.
 • To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego

Jeśli bezprzewodowy masażer COMFIER przestanie działać z powodu przeciążenia lub przegrzania, natychmiast go wyłącz. Pozwól mu ostygnąć przez 5 minut, a następnie zresetuj masażer, podłączając go do ładowarki na 3 sekundy. Ładowarka musi być podłączona do gniazdka elektrycznego.

 1. Nie upuszczaj, nie używaj nadmiernej siły ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na Masażerze COMFIER, aby uniknąć wadliwego działania i/lub uszkodzeń.
 2. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj części. Może to spowodować porażenie prądem, a gwarancja producenta nie obejmuje już produktu.
 3. Nie zalecamy używania go do osobistych potrzeb seksualnych. Jest to potężny masażer, który może spowodować poważne obrażenia ciała.
 4. Nie przechowuj ani nie używaj produktu w miejscach, w których występują drastyczne zmiany temperatury lub wysoka wilgotność. Może to spowodować uszkodzenie obwodów elektrycznych i akumulatorów.
 5. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj go raz w miesiącu. Jeśli akumulatory pozostają rozładowane przez zbyt długi czas, może to pogorszyć cykl życia i wydajność produktu.
 6. Nie trzymaj produktu w pobliżu silnego pola magnetycznego lub w miejscach, w których może na niego oddziaływać pole magnetyczne, ponieważ może to spowodować rozładowanie baterii.
 7. Nie używaj bezprzewodowego masażu COMFIER z przedłużaczem lub wyłącznikiem czasowym.

PRZECIWWSKAZANIA

Unikaj korzystania z bezprzewodowego masażu COMFIER w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych schorzeń:

 • Skóra wrażliwa, obszary opuchnięte lub objęte stanem zapalnym; obszarach o słabym krążeniu, wykwitach skórnych lub niewyjaśnionych bólach łydek lub brzucha
 • Ból w okolicy gardła
 • Ból w okolicy narządów płciowych
 • Stan nieprzytomności lub snu
 • Odmrożenie
 • Drażliwość skóry
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Niedawne oparzenie
 • Niedawna operacja
 • Żylaki
 • Ostre stany wymagające pierwszej pomocy lub pomocy medycznej
 • Ostre zaostrzenie stanów zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów, dna moczanowa lub fibromialgia
 • Choroby autoimmunologiczne (toczeń, twardzina skóry, stwardnienie rozsiane itp.)
 • Nadciśnienie
 • Inne stany wpływające na naczynia krwionośne (miażdżyca tętnic, choroba tętnic obwodowych, zakrzepica żył głębokich lub miażdżyca tętnic)
 • Osteoporoza (zwyrodnienie kości)
 • Dystrofia mięśniowa lub inne zaburzenia mięśni

Nie używaj go w czasie ciąży. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem masażera.
Jeśli masz wcześniej istniejące schorzenia, w tym implanty lub rozruszniki serca, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
Nie używaj go, jeśli masz krzepnięcie krwi lub jesteś narażony na ryzyko krzepnięcia krwi.
Nie używaj go, jeśli masz zaburzenia krzepnięcia krwi, niską liczbę płytek krwi lub aktualnie przyjmujesz leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
Nie należy go stosować na obszarach ciała z zakrzepami krwi, złamaniami, otwartymi lub gojącymi się ranami, infekcjami skóry, osłabionymi kośćmi (np. z powodu osteoporozy lub raka) lub w miejscach niedawno przebytych operacji.
Unikaj bezpośredniego nacisku na guz. Pacjenci z chorobą nowotworową powinni omówić wszelkie wątpliwości dotyczące masażu z lekarzem onkologiem.
Masażer bezprzewodowy COMFIER nie stanowi leczenia.

CECHY

COMFIER Cordless Massager to akumulatorowy masażer perkusyjny. Masażer został skutecznie zaprojektowany, aby był lekki, a jednocześnie zapewniał wyjątkową wydajność i moc. Masażer jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym i zawiera ładowarkę sieciową. Jest również wyposażony w sześć pałeczek do masażu i torbę do przechowywania. Jest to potężny bezprzewodowy masażer i należy go używać ostrożnie.
Przy normalnej pielęgnacji i odpowiednim traktowaniu zapewni lata niezawodnej pracy.

Adapter do ładowania Komfortowy masażer
COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - 1
Głowica w kształcie litery U (ABS)
Dla mięśni łydek i ramion
Kij z czterema głowicami (ABS + silikon)
Na duże powierzchnie pleców, talii i nóg; również delikatne obszary
COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - rys. 2 COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - rys. 3
Sztyft do skóry głowy (ABS + silikon)
Stymulator skóry głowy dla odprężenia i zwiększenia krążenia
Poduszka Stick (głowica ciepła)
(ABS + Silikon) Kojące ciepło i delikatny masaż dowolnej części ciała
COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - rys. 4 COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - rys. 5
Sześciogłowy kij (ABS + silikon)
Masaż tkanek głębokich/sportowy dla dużych grup mięśniowych
Drążek punktowy (ABS)
Akupresura i refleksologia dla ukierunkowanych punktów napięcia i tkanki bliznowatej
COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - rys. 6 COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - rys. 7

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 1. Wyłącz masażer przed wymianą innej głowicy masującej
 2. Zamocuj różne głowice, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rysunek 1), odłącz zainstalowaną głowicę masującą, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągając (Rysunek 2) Zawsze wyłączaj urządzenie podczas wymiany głowicCOMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - rys. 8
 3. Włącz urządzenie za pomocą przycisków sterujących (instrukcje jak poniżej)
 4. Delikatnie nałóż głowicę masującą na obszar, który chcesz leczyć. Poruszaj jednostką powoli, trzymając ją nad docelowym obszarem. Potraktuj obszar przez krótki czas i przenieś się do innego obszaru. NIGDY nie traktuj tego samego obszaru dłużej niż 3 minuty.
 5. Aby wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk zasilania. Dla Twojego bezpieczeństwa urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach ciągłego użytkowania.

COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała - rys. 9

Ładowanie
Dla maksymalnej wygody użytkowania naładuj masażer przed użyciem.
UWAGA: Proszę używać wyłącznie dostarczonego adaptera do ładowania.

 1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
 2. Podłącz ładowarkę do Comfier Massager.
 3. Przed użyciem należy wyjąć ładowarkę z masażera.
 4. Zwykle pełne naładowanie baterii zajmuje około 1.5-2 godzin.
 5. Przy pełnej baterii masażer może pracować przez około 90 minut.
  Korzystanie z masażera podczas ładowania jest bezpieczne.

Żywotność baterii

 1. Testy akumulatorów przeprowadzono w zakładzie producenta na własnym sprzęcie. Żywotność baterii zależy od użytkowania.
 2. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć. Baterie działają dłużej, jeśli są naładowane, a nie rozładowane.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Masażer nie działa.

 1. Upewnij się, że masażer jest w pełni naładowany. Kontrolka zasilania powinna świecić na niebiesko.
 2. Zresetuj masażer, wyłączając zasilanie. Podłącz ładowarkę do gniazdka, a następnie podłącz ładowarkę do produktu. Odczekaj 3 sekundy i odłącz obie strony ładowarki. Włącz produkt i rozpocznij masowanie.
 3. Akumulator litowo-jonowy mógł osiągnąć swój limit żywotności.

Masażer nie uruchamia się od razu.
Naciśnij przycisk „+” „-”, aby dostosować prędkość/intensywność.

OPIEKA I UTRZYMANIE

 1. Przechowuj masażer w bezpiecznym, zimnym i suchym miejscu, gdy nie jest używany.
 2. Zawsze odłączaj masażer od zasilania przed czyszczeniem.
 3. Po użyciu delikatnie wytrzyj masażer miękką ściereczką dampczyścić nieściernym środkiem czyszczącym.
  W razie potrzeby wyczyść sterylizatorem.
 4. Nie zanurzaj urządzenia do masażu w wodzie ani żadnym innym płynie.
 5. Trzymać z dala od wszelkich rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
 6. Nie wyrzucaj Masażera na wysypisko śmieci. Zawiera akumulator litowo-jonowy i inne komponenty elektryczne, które są uważane za niebezpieczne elektroodpady.

DANE TECHNICZNE

Bateria: 7.4 V litowo-jonowy 2000 mAh 18650 x 2 ogniwa
Wskaźnik baterii: 
Energia baterii <20%: Czerwone światło
Energia baterii >20%: Niebieskie światło
Gdy ładowarka: 
Energia baterii <80%: Miga czerwone światło
Energia baterii >80%: Niebieskie światło miga
Energia baterii 100%: Niebieskie światło
Czas ładowania:  Ładowanie 1.5-2h
Zalecany czas użytkowania: 30 minut dziennie
Zmienna zmiana prędkości: 1,500-3,300 obr./min
Silnik masażu perkusyjnego: 7.4 V prądu stałego, 3300 obr./min
Wejście ładowarki Objętośćtage: 100 V-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A maks
Objętość wyjścia ładowarkitage: 9V DC, LA
Spis treści: Masażer, 6 głowic, etui do przechowywania, zasilacz sieciowy

GWARANCJA

Jeśli masz jakiś problem z produktem, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres supportus@comfier.com Postaramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę w ciągu 24 godzin.
30 dni bezwarunkowo Zwrot
Produkt Comfier można zwrócić, aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy z dowolnego powodu w ciągu 30 dni. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (supportus@comfier.com), nasz personel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin 90 dni zwrotu/wymiany
Produkt Comfier można zwrócić/wymienić w ciągu 90 dni, jeśli produkt zepsuje się w okresie prawidłowego użytkowania
12 miesięcy gwarancji
Jeśli produkt zepsuje się w ciągu 12 miesięcy w okresie prawidłowego użytkowania, klienci mogą skorzystać z odpowiedniej gwarancji, aby je wymienić.
Uwaga!
Nie udziela się gwarancji na działanie siły wyższej i przyczyny spowodowane przez człowieka wadliwego produktu, takie jak niewłaściwa pielęgnacja, osobiste zniszczenie i umyślne uszkodzenie itp.

Przedłuż gwarancję za darmo

 1. Wprowadź następujące informacje URL lub zeskanuj poniższy kod QR, aby znaleźć stronę COMFIER na Facebooku i polub ją, wpisz „Gwarancja” w komunikatorze, aby przedłużyć gwarancję z 1 roku do 3 lat.COMFIER CF-6212 Elektryczna opaska grzewcza - qrhttps://www.facebook.com/comfiermassager
  OR
 2. Wyślij wiadomość „Gwarancja” i napisz do nas supportus@comfier.com przedłużyć gwarancję z 1 roku do 3 lat.

Mieć pytanie ?
ACONIC AC FLS20 LED Light Up Bezprzewodowy wodoodporny głośnik prysznicowy - ikona 1Tel: (248) 819-2623
poniedziałek-piątek 9.00-4.30
Govee H6071 Podłoga LED Lamp-E-mail E-mail: supportus@comfier.com

OŚWIADCZENIE FCC
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
UWAGA: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy Perkusyjny Masażer Ciała - ikonaCOMFIER TECHNOLOGY CO., LTD.
Adres: 573 BELLEVUE RD
NEWARK, DE 19713 USA
www.facebook.com/comfiermassager
supportus@comfier.com
www.comfier.com

Dokumenty / Zasoby

COMFIER CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny do ciała [pdf] Instrukcja obsługi
CF-FE-0124 Bezprzewodowy masażer perkusyjny ciała, CF-FE-0124, Bezprzewodowy masażer perkusyjny ciała, Perkusyjny masażer ciała, Masażer ciała, Masażer

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *