Instrukcja obsługi telefonu bezprzewodowego DECT serii ATT BL102

Telefon bezprzewodowy DECT serii BL102 Kompletna instrukcja obsługi BL102/BL102-2/BL102-3/ BL102-4/BL102-5 Telefon bezprzewodowy/automat zgłoszeniowy DECT 6.0 z ID dzwoniącego/rozmowa oczekująca Gratulujemy zakupu produktu AT&T. Przed użyciem tego produktu AT&T należy zapoznać się z sekcją Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronach 1-2 niniejszej instrukcji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi dla wszystkich …

ATT DTEC 6.0 Telefon DL72*** Instrukcja obsługi

DTEC 6.0 Telefon DL72*** Skrócona instrukcja obsługi DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 Telefon bezprzewodowy/automat zgłoszeniowy DECT 6.0 z technologią bezprzewodową BLUETOOTH® Gratulujemy zakupu tego produktu AT&T. Przed użyciem tego produktu AT&T należy zapoznać się z sekcją Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronach 1-3 niniejszej instrukcji. Zarówno model, jak i numery seryjne Twojego AT&T…

Instrukcja obsługi ATT BL103

BL103 Skrócona instrukcja obsługi BL103-2/BL103-3/BL103-4 Telefon bezprzewodowy/automat zgłoszeniowy DECT 6.0 z technologią bezprzewodową BLUETOOTH® Gratulujemy zakupu tego produktu AT&T. Przed użyciem tego produktu AT&T należy zapoznać się z sekcją Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronach 1-3 niniejszej instrukcji. Zarówno model, jak i numery seryjne Twojego produktu AT&T można znaleźć na …