logo

Ładowalna szczoteczka soniczna ATMOS

produkt

KONFIGURACJAobraz 1

 1. Profesjonalna główka szczoteczki 6 Przycisk zasilania
 2. Przycisk trybu
 3. Wskaźnik trybu
 4. Wskaźnik ładowania
 5. Podstawa ładowarki
 6. Kabel zasilający
 7. Kabel USB
 8. Etui podróżne

WAŻNI OCHRONIARZE
Szczoteczka Power jest bezpieczna i skuteczna, gdy jest używana zgodnie z zaleceniami. Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy jednak przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w obecności dzieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWA-OSTRZEŻENIA
Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń osób:

 • Nie umieszczaj ani nie przechowuj podstawy ładowarki w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięta do wanny, zlewu lub toalety.
 • Nie umieszczaj ani nie wrzucaj ładowarki do wody lub innej cieczy.
 • Nie sięgaj po produkt, który wpadł do wody lub innego płynu. Odłącz natychmiast.
 • Odłącz podstawę ładowarki przed czyszczeniem i upewnij się, że jest sucha przed podłączeniem jej do gniazdka elektrycznego.
 • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod odpowiednim nadzorem lub poinstruowanymi w zakresie użytkowania produktu przez osobę dorosłą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 • Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
 • Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj żadnych nasadek ani główek szczotek innych niż zalecane przez producenta.
 • Szczoteczka do zębów jest urządzeniem do higieny osobistej i nie jest przeznaczona do użytku przez wielu pacjentów w gabinecie lub placówce dentystycznej.
 • Jeśli twoja pasta do zębów zawiera nadtlenek, sodę oczyszczoną lub inne wodorowęglany (powszechne w pastach wybielających), dokładnie wyczyść główkę szczoteczki i uchwyt, aby uniknąć pękania plastiku.
 • Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzony przewód, wtyczkę lub podstawę ładowarki.
 • Nie używaj tego produktu, jeśli nie działa on prawidłowo, jeśli został upuszczony, uszkodzony lub wpadł do wody. Natychmiast zaprzestań używania, jeśli produkt wygląda na uszkodzony w jakikolwiek sposób.
 • Trzymaj szczoteczkę do zębów, podstawę ładowarki i przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
 • Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból w jamie ustnej, przerwij stosowanie tego produktu i skontaktuj się z dentystą.
 • Nie próbuj wyjmować baterii
 • Nie myj szczoteczki do zębów w zmywarce.
 • Nie używaj na zewnątrz ani nie pracuj w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w którym podawany jest tlen.
 • Szczoteczki do zębów mogą być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.
 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 • Informacje na temat czyszczenia powierzchni szczoteczki do zębów w kontakcie z dłonią i skórą można znaleźć w sekcji .

OSTRZEŻENIA MEDYCZNE

 • Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszłaś operację jamy ustnej lub dziąseł, przed użyciem produktu skonsultuj się z lekarzem
 • Skonsultuj się z lekarzem dentystą, jeśli nadmierne krwawienie wystąpi podczas używania tego produktu lub niewielkie krwawienie nadal występuje po tygodniu użytkowania.
 • Skonsultuj się z lekarzem lub producentem implantu przed użyciem tego produktu, jeśli masz pytania dotyczące łącznego stosowania tego produktu z rozrusznikiem serca lub innym wszczepionym urządzeniem medycznym.
 • Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem szczoteczki do zębów, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości medyczne.
 • Szczoteczka do zębów została przetestowana i jest certyfikowana zgodnie z przepisami ETL i CE.
 • Nigdy nie używaj podczas snu lub senności.

PRZYGOTOWANIAobraz 2

Ładowanie szczoteczki do zębów
Pamiętaj, aby wyłączyć szczoteczkę przed ładowaniem. Podłącz wtyczkę do gniazdka. Umieść uchwyt w ładowarce. Kontrolka ładowarki zaświeci się wskazując, że uchwyt się ładuje. Po pełnym naładowaniu baterii wskaźnik ładowania zgaśnie, wskazując, że szczoteczka jest w pełni naładowana.

Uwagi:

 1. Pełne naładowanie baterii trwa co najmniej 24 godziny.
 2. Szczoteczka musi być ładowana przez 24 godziny, jeśli:
  • po raz pierwszy używamy szczoteczki do zębów;
  • szczoteczka do zębów nie była używana dłużej niż trzy miesiące;
 3. Aby bateria była w pełni naładowana, zalecamy trzymanie szczoteczki do zębów w ładowarce, gdy nie jest używana.
 4. Podczas ładowania szczoteczka nagrzewa się, ale jest to normalne.
 5. Czas działania będzie się skracał wraz ze starzeniem się akumulatora. Jeśli szczoteczka działa tylko przez 1 krótki czas po pełnym naładowaniu, oznacza to, że bateria zbliża się do końca swojego cyklu życia.

JAK UŻYWAĆ:

 1. Wsuń główkę szczoteczki na uchwyt. Wciśnij główkę szczoteczki w dół, aż zablokuje się na uchwycie.
  Uwaga: Pomiędzy pierścieniem a rękojeścią jest niewielka szczelina. (Rys. 1)
 2. Zwilż włosie i nałóż niewielką ilość pasty do zębów.
 3. Przyłóż włosie do zębów pod niewielkim kątem w kierunku linii dziąseł. (Flg2)
 4. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb. Jeśli znasz ostatnio używany tryb, nie musisz ponownie wybierać trybu. Dostępnych jest 5 trybów.obraz 3
  • CLEAN: tryb standardowy zapewniający doskonałe czyszczenie zębów.
  • MIĘKKIE: Delikatnie pieszcz, dokładnie oczyść wrażliwe usta.
  • WYBIELANIE: Oczyszczanie zębów z polerowaniem i wybielaniem.
  • MASAŻ: Pulsuje do delikatnej stymulacji dziąseł.
  • POLSKI: ma bardziej bezpośredni wpływ na użytkowników, którzy mają zapotrzebowanie na głębokie czyszczenie, skutecznie czyszcząc uporczywe zanieczyszczenia w ustach spersonalizowane dostosowanie.obraz 4Uwagi: Podczas szczotkowania, jeśli naciśniesz przycisk Mode, szczoteczka zacznie działać w następnym trybie i rozpocznie kolejny 2-minutowy cykl, a wskaźnik trybu zaświeci się.
 5.  Lekko dociśnij i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach, wykonując niewielki ruch w przód iw tył.
 6. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel usta na 4 sekcje. Zacznij od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Akcja szczotkowania zostanie wstrzymana pomiędzy 30-sekundowymi przerwami, wskazując, kiedy należy przejść do następnej sekcji.
 7. Szczoteczka zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania. (Rys. 3)
 8. Wyciągnij główkę szczoteczki ze szczoteczki do zębów. (Rys. 4)
 9. Opłucz zarówno główkę szczoteczki, jak i uchwyt pod bieżącą wodą, aby wytrzeć je do sucha. (Rys. 5) Włóż uchwyt z powrotem do ładowarki.obraz 5obraz 6

KONSERWACJA Szczoteczka do zębów

 1. Zdejmij główkę szczoteczki.
 2. Produkt jest wodoodporny IPX7, może myć korpus szczoteczki do zębów, a następnie umieścić go na uchwycie szczoteczki do zębów do wyschnięcia.
 3. Nie myć w zmywarce.
Ładowarka
 1. Za pomocą miękkiej szmatki zetrzyj wszelkie zabrudzenia z ładowarki i schowka.
 2. Okresowo czyścić wtyczkę, aby upewnić się, że pozostaje w dobrym stanie. Nagromadzenie kurzu lub brudu na wtyczce może spowodować porażenie prądem, przegrzanie lub pożar.obraz 6

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
 

Szczoteczka do zębów nie działa.

Właśnie kupiłeś produkt lub nie był używany przez ponad 3 miesiące.  

Ładuj jednostkę główną przez co najmniej 24 godziny.

Słabe lub zmniejszone wibracje. Szczoteczka jest mocno dociskana do zębów. Przyłóż delikatnie główkę szczoteczki do zębów.
Szczoteczka działa tylko przez krótki czas, nawet zaraz po naładowaniu. Bateria osiągnęła koniec swojego cyklu życia. Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
Czas ładowania był niewystarczający. Ładuj jednostkę główną przez co najmniej 24 godziny.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub jego dokumentacji wskazuje, że nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy oddzielić je od innych rodzajów odpadów i odpowiedzialnie poddawać recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownik w gospodarstwie domowym powinien skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego zakupił ten produkt, lub z lokalnym urzędem władz lokalnych, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak może zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy kupna. Ten produkt nie powinien być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi w celu usunięcia.

OŚWIADCZENIE FCC

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwagi
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z poniższych środków.

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radionowym w celu uzyskania pomocy.

OBSŁUGA KLIENTA

2-letnia gwarancja
45-dniowa bezproblemowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Dożywotnia pomoc techniczna
Skontaktuj się z nami przez: [email chroniony]logo

Dokumenty / Zasoby

Ładowalna szczoteczka soniczna ATMOS [pdf] Instrukcja obsługi
Akumulatorowa szczoteczka do zębów Sonic Power

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.