Podręcznik użytkownika płyt głównych ASUS Prime B650M-A WIFI II
Płyty główne ASUS Prime B650M-A WIFI II

Skrócona instrukcja obsługi

Układ płyty głównej
Układ płyty głównej

Powiadomienie o oświadczeniu z Australii

Od 1 stycznia 2012 roku do wszystkich produktów ASUS mają zastosowanie zaktualizowane gwarancje, zgodne z australijskim prawem konsumenckim. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji na produkt, odwiedź please https://www.asus.com/support/. Nasze towary posiadają gwarancje, których nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii i odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są akceptowalnej jakości, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do działu obsługi klienta ASUS 1300 2787 88 lub odwiedź nas pod adresem https://www.asus.com/support/.

Indyjska RoHS
Ten produkt jest zgodny z „India E-Waste (Management) Rules, 2016” i zabrania stosowania ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (BB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w stężeniach przekraczających 0.1% wagowo w jednorodnych materiałach oraz 0.01% wagowo w materiałach jednorodnych dla kadmu, z wyjątkiem zwolnień wymienionych w wykazie II reguły.

Uwaga dotycząca znaku towarowego HDMI
Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Krok 1

Zainstaluj CP
Zainstaluj procesor
Krok 2

Zainstaluj wentylator procesora
Zainstaluj wentylator procesora

UWAGA: Wykręć tylko śruby i wyjmij moduł przytrzymujący. Nie zdejmuj płyty na dole.

Krok 3

Zainstaluj moduły pamięci

Zainstaluj moduły pamięci

Krok 4
Zainstaluj urządzenia pamięci masowej
Zainstaluj urządzenia pamięci masowej

Krok 5

Zainstaluj karty rozszerzeń
Zainstaluj kartę rozszerzeń

Krok 6
Zainstaluj złącze panelu systemowego
Zainstaluj kartę rozszerzeń

Krok 7

Zainstaluj złącza zasilania ATX
Zainstaluj złącza zasilania ATX

Krok 8

Podłącz urządzenia wejścia/wyjścia
Podłącz wejście

Krok 9

Włącz system i zainstaluj system operacyjny i sterowniki

Q21432
Pierwsza edycja
Listopad 2022
Prawa autorskie © ASUSTeK Computer Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DE MANAUS

IMPRESSO NA CHINY
IMPRESSO NA CHINY

LOGO ASUS

Dokumenty / Zasoby

Płyty główne ASUS Prime B650M-A WIFI II [pdf] Podręcznik użytkownika
Płyty główne Prime B650M-A WIFI II, Płyty główne WIFI II, Prime B650M-A, Prime B650M-A WIFI II, Płyty główne

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *