Apple Core i5 2.0 Instrukcja obsługi laptopa MacBook Pro
Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Laptop

Review podręcznik MacBook Pro Essentials przed użyciem MacBooka Pro. View the guide at support.apple.com/guide/macbook-pro or download it from Apple Books (where available). Retain documentation for future reference.

Bezpieczeństwo i obsługa

See “Safety, handling, and regulatory information” in the MacBook Pro Essentials guide.

Unikaj uszkodzeń słuchu

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Więcej informacji na temat dźwięku i słyszenia można znaleźć w Internecie pod adresem www.apple.com/sound.

Zakłócenia urządzeń medycznych

MacBook Pro contains magnets that may interfere with medical devices. See “Important safety information” in the MacBook Pro Essentials guide.

Długotrwała ekspozycja na ciepło

Your MacBook Pro may become very warm during normal use. It’s important to keep your MacBook Pro on a hard, stable, and well-ventilated work surface when in use or charging. Use common sense to avoid situations where your body is in prolonged contact with a device or its power adapter when it’s operating or plugged into a power source, as sustained contact with warm surfaces may cause discomfort or injury. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.

Informacje dotyczące przepisów

Regulatory certification information is available on-device. Choose Apple menu Ikona Apple > About This Mac > Support > Regulatory Certification. Additional regulatory information is in “Safety, handling, and regulatory information” in the MacBook Pro Essentials guide.

Zgodność z przepisami FCC i ISED Kanada

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i standardami RSS dotyczącymi licencji ISED Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zgodność z UE

Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że ​​to urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna pod adresem www.apple.com/euro/compliance.

Apple’s EU representative is Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.
Ikona CE

Użyj ograniczenia

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range. This restriction applies in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Zgodność z ENERGY STAR®

ENERGY STAR® Logo

As an ENERGY STAR partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled, with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the trackpad or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR, visit www.energystar.gov.

Informacje o utylizacji i recyklingu

Ikona kosza na śmieci
Powyższy symbol oznacza, że ​​tego produktu i/lub baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Decydując się na utylizację tego produktu i/lub jego baterii, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska. Aby uzyskać informacje na temat programu recyklingu firmy Apple, punktów zbiórki recyklingu, substancji objętych ograniczeniami i innych inicjatyw środowiskowych, odwiedź www.apple.com/environment.

Unia Europejska — informacje dotyczące utylizacji

Powyższy symbol oznacza, że ​​zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt i/lub jego baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Gdy ten produkt dobiegnie końca, zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielna zbiórka i recykling produktu i/lub jego baterii w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni recykling w sposób, który chroni ludzkie zdrowie i środowisko.

Wbudowana bateria

Don’t attempt to replace or remove the battery yourself—you may damage the battery, which could cause overheating and injury. The built-in battery should be replaced by Apple or an authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines. For information about battery recycling and replacement, go to www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Umowa licencyjna na oprogramowanie

Use of MacBook Pro constitutes acceptance of the Apple and third-party software license terms found at www.apple.com/legal/sla.

Podsumowanie rocznej ograniczonej gwarancji Apple

Apple udziela gwarancji na dołączony sprzęt i akcesoria na wady materiałowe i wykonawcze przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Apple nie udziela gwarancji na normalne zużycie ani uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub nadużyciem. Aby uzyskać serwis, zadzwoń do Apple lub odwiedź sklep Apple Store lub Autoryzowany Serwis Apple — dostępne opcje serwisowe zależą od kraju, w którym usługa jest zamawiana, i mogą być ograniczone do pierwotnego kraju sprzedaży. W zależności od lokalizacji mogą obowiązywać opłaty za połączenia i przesyłki międzynarodowe. Z zastrzeżeniem pełnego regulaminu i szczegółowych informacji dotyczących uzyskania usługi dostępnych pod adresem www.apple.com/legal/warranty i support.apple.com, if you submit a valid claim under this warranty, Apple will either repair, replace, or refund your hardware device at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a
roszczenia w ramach niniejszej gwarancji.

For Australian consumers: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Apple Pty Ltd., PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Mac, and MacBook Pro are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple Books is a trademark of Apple Inc. Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency. Printed in XXXX. 034-04229-A

 

Dokumenty / Zasoby

Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Laptop [pdf] Instrukcja obsługi
A2338, BCGA2338, Core i5 2.0, MacBook Pro Laptop Computer, Core i5 2.0 MacBook Pro Laptop Computer, Laptop Computer

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.