Słuchawki bezprzewodowe QUANTUM 810

810BEZPRZEWODOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ……………………………………………………………………………………………….. 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA………………………………………………………………………………………….. 2 KOŃCÓWKA PRODUKTUVIEW ………………………………………………………………………………………. 3
Elementy sterujące na zestawie słuchawkowym ………………………………………………………….3 Elementy sterujące na bezprzewodowym kluczu sprzętowym USB 2.4G…………………………….5 Elementy sterujące na kablu audio 3.5 mm……………………………………………………………………………………………….5 PIERWSZE KROKI………………………………………………………………………………………. 6 Ładowanie zestawu słuchawkowego ………………………………………………………………………………….6 Zakładanie zestawu słuchawkowego ………………………………………………………………………………………7 Włączanie ……………………………………………………………………………………………………………….. 8 Pierwsza konfiguracja (tylko dla komputera PC)…………………………………………………………………………………………………….8 KORZYSTANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO ……………………………………………………………………………… 10 Z połączeniem audio 3.5 mm………………………………………………………………………………………..10 Z połączeniem bezprzewodowym 2.4G ……………………………………………………………………………………… …….11 Z Bluetooth (połączenie dodatkowe)…………………………………………………………………………..13 SPECYFIKACJE PRODUKTU…………………………………………………………………………. 15 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ……………………………………………………………………………………. 16 LICENCJA………………………………………………………………………………………………………… 18

Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu! Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat gamingowego zestawu słuchawkowego JBL QUANTUM810 WIRELESS. Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na przeczytanie tej instrukcji, która opisuje produkt i zawiera instrukcje krok po kroku, które pomogą Ci skonfigurować i rozpocząć pracę. Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem produktu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu lub jego działania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta lub odwiedź nas na stronie www.JBLQuantum.com
- 1 -

Co jest w pudełku

06

01

02

03

04

05

01 BEZPRZEWODOWY zestaw słuchawkowy JBL QUANTUM810 02 Kabel USB do ładowania (USB-A do USB-C) 03 Kabel audio 3.5 mm 04 Klucz bezprzewodowy USB 2.4 G 05 Karta QSG, karta gwarancyjna i karta bezpieczeństwa 06 Pianka chroniąca przed wiatrem do mikrofonu na wysięgniku

- 2 -

PRODUKT SKOŃCZONYVIEW
Sterowanie na zestawie słuchawkowym
01 02 03
16 04 05 06
15 07
14 08
13 09
12 10 11
01 Dioda LED ANC* / TalkThru** · Zapala się, gdy funkcja ANC jest włączona. · Miga szybko, gdy funkcja TalkThru jest włączona.
Przycisk 02 · Naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ANC. · Przytrzymaj przez ponad 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć TalkThru.
03 / dial · Równoważy głośność czatu w stosunku do głośności dźwięku gry.
04 Pokrętło głośności +/- · Regulacja głośności zestawu słuchawkowego.
05 Zdejmowana pianka na przednią szybę
- 3 -

06 Dioda LED wyciszenia/włączenia mikrofonu · Zapala się, gdy mikrofon jest wyciszony.
Przycisk 07 · Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. · Przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć światło RGB.
08 Dioda LED ładowania · Wskazuje stan ładowania i baterii.
09 Gniazdo audio 3.5 mm 10 Port USB-C 11 Mikrofon z wysięgnikiem Voice Focus
· Obróć w górę, aby wyciszyć, lub w dół, aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu. 12 przycisk
· Przytrzymaj przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania Bluetooth. 13 suwak
· Przesuń w górę/w dół, aby włączyć/wyłączyć zestaw słuchawkowy. · Przesuń w górę i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu parowania 2.4G. 14 Dioda LED stanu (zasilanie / 2.4 G / Bluetooth) 15 Strefy oświetlenia RGB 16 Składane nauszniki
* ANC (aktywna redukcja szumów): Doświadcz całkowitego zanurzenia się w grach, tłumiąc hałas z zewnątrz. ** TalkThru: W trybie TalkThru możesz prowadzić naturalne rozmowy bez zdejmowania zestawu słuchawkowego.
- 4 -

Sterowanie za pomocą bezprzewodowego klucza USB 2.4G
02 01
01 Przycisk CONNECT · Przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu parowania bezprzewodowego 2.4G.
02 LED · Wskazuje stan połączenia bezprzewodowego 2.4G.
Sterowanie na kablu audio 3.5 mm
01 02
01 suwak · Przesuń, aby wyciszyć lub wyłączyć mikrofon w połączeniu audio 3.5 mm.
02 Pokrętło głośności · Regulacja głośności zestawu słuchawkowego przy połączeniu audio 3.5 mm.
- 5 -

Pierwsze kroki
Ładowanie zestawu słuchawkowego
3.5hr
Przed użyciem całkowicie naładuj zestaw słuchawkowy za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB-A do USB-C.
WSKAZÓWKA:
· Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego trwa około 3.5 godziny. · Zestaw słuchawkowy można również ładować za pomocą kabla USB-C do USB-C
(brak w zestawie).
- 6 -

Noszenie zestawu słuchawkowego
1. Załóż stronę oznaczoną L na lewe ucho, a stronę oznaczoną R na prawe ucho. 2. Dopasuj nauszniki i pałąk, aby uzyskać wygodne dopasowanie. 3. W razie potrzeby wyreguluj mikrofon.
- 7 -

Włącz

· Przesuń włącznik zasilania w górę, aby włączyć zestaw słuchawkowy. · Przesuń w dół, aby wyłączyć.
Po włączeniu zasilania dioda LED stanu świeci na biało.

Pierwsza konfiguracja (tylko na PC)

Do pobrania

z jblquantum.com/engine, aby uzyskać pełny dostęp

do funkcji zestawu słuchawkowego JBL Quantum — od kalibracji zestawu słuchawkowego po regulację

Dźwięk 3D dopasowany do Twojego słuchu, od tworzenia niestandardowych efektów świetlnych RGB po

określenie sposobu działania tonu bocznego mikrofonu na wysięgniku.

Wymagania Systemowe
Platforma: Windows 10 (tylko 64-bitowy) / Windows 11
500 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji
WSKAZÓWKA:
· QuantumSURROUND i DTS Headphone:X V2.0 dostępne tylko w systemie Windows. Wymagana instalacja oprogramowania.

- 8 -

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą bezprzewodowego połączenia USB 2.4 G (patrz „Z połączeniem bezprzewodowym 2.4 G”).
2. Przejdź do „Ustawienia dźwięku” -> „Panel sterowania dźwiękiem”.
3. W sekcji „Odtwarzanie” zaznacz „JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME” i wybierz „Ustaw domyślne” -> „Urządzenie domyślne”.
4. Zaznacz „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT” i wybierz „Set Default” -> „Default Communication Device”.
5. W sekcji „Nagrywanie” zaznacz „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT” i wybierz „Ustaw domyślne” -> „Urządzenie domyślne”.
6. W aplikacji czatu wybierz „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT” jako domyślne urządzenie audio.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby spersonalizować ustawienia dźwięku.

Bezprzewodowa gra JBL Quantum810

JBL Quantum810 BEZPRZEWODOWY czat

- 9 -

Korzystanie z zestawu słuchawkowego
Z połączeniem audio 3.5 mm

1. Podłącz czarne złącze do zestawu słuchawkowego.
2. Podłącz pomarańczowe złącze do gniazda słuchawkowego 3.5 mm w komputerze PC, Mac, urządzeniu mobilnym lub konsoli do gier.

Podstawowa operacja

Sterowniki

Działanie

Pokrętło głośności na kablu audio 3.5 mm Regulacja głośności głównej.

suwak na kablu audio 3.5 mm

Przesuń, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

UWAGA:
· Dioda LED wyciszania/wyłączania wyciszenia mikrofonu, przycisk i pokrętło oraz strefy oświetlenia RGB na zestawie słuchawkowym nie działają w połączeniu audio 3.5 mm.

- 10 -

Z połączeniem bezprzewodowym 2.4G

2.4G

1. Podłącz bezprzewodowy klucz sprzętowy USB 2.4G do portu USB-A komputera PC, Mac, PS4/PS5 lub Nintendo SwitchTM.
2. Włącz zestaw słuchawkowy. Automatycznie sparuje się i połączy z kluczem sprzętowym.

Podstawowa operacja

Sterowanie Pokrętło głośności
przycisk przycisk

Działanie Dostosuj głośność główną. Obróć w kierunku, aby zwiększyć głośność gry. Obróć w kierunku, aby zwiększyć głośność czatu. Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć światło RGB. Naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć ANC. Przytrzymaj przez ponad 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć TalkThru.

- 11 -

Aby sparować ręcznie
> 5 S.
> 5 S.
1. Na zestawie słuchawkowym przesuń przełącznik zasilania w górę i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aż dioda LED stanu zacznie migać na biało.
2. Na bezprzewodowym kluczu USB 2.4G przytrzymaj przycisk CONNECT przez ponad 5 sekund, aż dioda LED zacznie szybko migać na biało. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia obie diody LED na zestawie słuchawkowym i kluczu sprzętowym świecą na biało.
WSKAZÓWKA:
· Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie po 10 minutach bezczynności. · Dioda LED przechodzi w tryb łączenia (miga powoli) po rozłączeniu z
zestaw słuchawkowy. · Kompatybilność ze wszystkimi portami USB-A nie jest gwarantowana.
- 12 -

Z Bluetooth (połączenie dodatkowe)

01

> 2 S.

02

Ustawienia Bluetooth

Bluetooth

POMYSŁOWOŚĆ

ON

Bezprzewodowe połączenie JBL Quantum810

Teraz wykrywalny

Dzięki tej funkcji możesz podłączyć telefon komórkowy do zestawu słuchawkowego podczas grania w gry, nie martwiąc się o nieodebrane ważne połączenia.
1. Przytrzymaj zestaw słuchawkowy przez ponad 2 sekundy. Dioda LED stanu miga szybko (parowanie).
2. Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym i wybierz „JBL QUANTUM810 WIRELESS” z „Urządzeń”. Dioda LED stanu miga powoli (łączenie), a następnie zaczyna świecić na niebiesko (połączono).

- 13 -

Kontroluj połączenia
×1 ×1 ×2
W przypadku połączenia przychodzącego: · Naciśnij raz, aby odebrać. · Naciśnij dwukrotnie, aby odrzucić. Podczas połączenia: · Naciśnij raz, aby się rozłączyć.
WSKAZÓWKA:
· Użyj regulatorów głośności w podłączonym urządzeniu Bluetooth, aby dostosować głośność.
- 14 -

Specyfikacja produktu
· Rozmiar przetwornika: 50 mm Przetworniki dynamiczne · Pasmo przenoszenia (pasywne): 20 Hz – 40 kHz · Pasmo przenoszenia (aktywne): 20 Hz – 20 kHz · Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 Hz -10 kHz · Maks. moc wejściowa: 30 mW · Czułość: 95 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW · Maksymalny SPL: 93 dB · Czułość mikrofonu: -38 dBV / Pa przy 1 kHz · Impedancja: 32 om · 2.4 G Moc nadajnika bezprzewodowego: <13 dBm · 2.4 G Modulacja bezprzewodowa: GFSK, /4 DQPSK · 2.4G Częstotliwość nośna sieci bezprzewodowej: 2400 MHz – 2483.5 MHz · Moc transmisji Bluetooth: <12 dBm · Modulacja transmisji Bluetooth: GFSK, /4 DQPSK · Częstotliwość Bluetooth: 2400 MHz – 2483.5 MHz · Bluetooth profile wersja: A2DP 1.3, HFP 1.8 · Wersja Bluetooth: V5.2 · Typ baterii: bateria litowo-jonowa (3.7 V / 1300 mAh) · Zasilanie: 5 V 2 A · Czas ładowania: 3.5 godz. · Czas odtwarzania muzyki przy wyłączonym oświetleniu RGB: 43 godz. · Kierunkowość mikrofonu: Jednokierunkowa · Waga: 418 g
UWAGA:
· Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- 15 -

Rozwiązywanie problemów
Jeśli masz problemy z używaniem tego produktu, przed wezwaniem serwisu sprawdź poniższe punkty.
Brak mocy
· Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie po 10 minutach bezczynności. Włącz ponownie zestaw słuchawkowy.
· Naładuj zestaw słuchawkowy (patrz „Ładowanie zestawu słuchawkowego”).
Parowanie 2.4G nie powiodło się między zestawem słuchawkowym a bezprzewodowym kluczem USB 2.4G
· Przesuń zestaw słuchawkowy bliżej klucza sprzętowego. Jeśli problem nadal występuje, ponownie ręcznie sparuj zestaw słuchawkowy z kluczem sprzętowym (patrz „Ręczne parowanie”).
Parowanie Bluetooth nie powiodło się
· Upewnij się, że w urządzeniu, które ma być połączone z zestawem słuchawkowym, włączono funkcję Bluetooth.
· Przesuń urządzenie bliżej zestawu słuchawkowego. · Zestaw słuchawkowy jest połączony z innym urządzeniem przez Bluetooth. Odłącz
inne urządzenie, a następnie powtórz procedurę parowania. (patrz „Z Bluetooth (połączenie dodatkowe)”).
Brak dźwięku lub słaby dźwięk
· Upewnij się, że wybrałeś JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME jako domyślne urządzenie w ustawieniach dźwięku gry na komputerze PC, Mac lub konsoli do gier.
· Dostosuj głośność na komputerze PC, Mac lub konsoli do gier. · Sprawdź saldo czatu w grze na PC, jeśli grasz tylko w grę lub dźwięk czatu. · Sprawdź, czy funkcja ANC jest włączona, gdy funkcja TalkThru jest wyłączona.
- 16 -

· Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w pobliżu urządzenia obsługującego standard USB 3.0 może wystąpić wyraźne pogorszenie jakości dźwięku. To nie jest usterka. Zamiast tego użyj dodatkowej stacji dokującej USB, aby trzymać klucz sprzętowy jak najdalej od portu USB 3.0.
W przypadku połączenia bezprzewodowego 2.4 G: · Upewnij się, że zestaw słuchawkowy i bezprzewodowy klucz sprzętowy 2.4 G są sparowane i połączone
z powodzeniem. · Porty USB-A w niektórych konsolach do gier mogą być niekompatybilne z JBL
BEZPRZEWODOWY QUANTUM810. To nie jest usterka.
Przy połączeniu audio 3.5 mm: · Upewnij się, że kabel audio 3.5 mm jest prawidłowo podłączony.
W połączeniu Bluetooth: · Regulacja głośności na zestawie słuchawkowym nie działa w przypadku połączenia Bluetooth
urządzenie. To nie jest usterka. · Trzymaj z dala od źródeł zakłóceń radiowych, takich jak mikrofale lub urządzenia bezprzewodowe
routery.

Mój głos nie jest słyszany przez moich kolegów z drużyny
· Upewnij się, że wybrałeś JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT jako domyślne urządzenie w ustawieniach dźwięku czatu na komputerze PC, Mac lub konsoli do gier.
· Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony.

Nie słyszę siebie, kiedy mówię

· Włącz sidetone przez

słyszeć siebie wyraźnie w trakcie gry

audio. Funkcja ANC/TalkThru zostanie wyłączona po włączeniu funkcji Sidetone.

- 17 -

Licencja
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę HARMAN International Industries, Incorporated jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
- 18 -

HP_JBL_Q810_OM_V2_PL

810BEZPRZEWODOWY
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

JBL QuantumSILNIK
Pobierz JBL QuantumENGINE, aby uzyskać pełny dostęp do funkcji zestawów słuchawkowych JBL Quantum — od kalibracji zestawu słuchawkowego po dostosowanie dźwięku 3D do swojego słuchu, od tworzenia spersonalizowanego oświetlenia RGB
wpływ na określenie sposobu działania tonu bocznego mikrofonu na wysięgniku. JBLquantum.com/silnik
Wymagania Systemowe
Platforma: Windows 10 (tylko 64-bitowy) / Windows 11 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji *Zawsze używaj najnowszej wersji Windows 10 (64-bitowy) lub Windows 11, aby uzyskać najbardziej optymalne wrażenia z JBL QuantumENGINE
*JBL QuantumSURROUND i DTS Headphone:X V2.0 dostępne tylko w systemie Windows. Wymagana instalacja oprogramowania.

001 CO JEST W PUDEŁKU

Pianka na przednią szybę do mikrofonu na wysięgniku

BEZPRZEWODOWY zestaw słuchawkowy JBL quantum810

kabel ładujący USB

KABEL AUDIO 3.5 MM

BEZPRZEWODOWY KLUCZ USB

QSG | KARTA GWARANCYJNA | Karta bezpieczeństwa

Wymagania 002

Łączność Kabel audio 3.5 mm Bezprzewodowe 2.4G
Bluetooth

JBL

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Platforma: Windows 10 (tylko 64-bitowy) / Windows 11 500 MB DARMOWEGO MIEJSCA NA DYSK TWARDY DO INSTALACJI

zgodność z systemami
PC | XboxTM | PlayStationTM | Przełącznik NintendoTM | Komórka | MAC | VR

PC

PS4/PS5 XBOXTM Nintendo SwitchTM Mobile

PROCHOWIEC

VR

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Nie kompatybilne

Stereofoniczny

Nie kompatybilne

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Nie

Nie

Kompatybilny Kompatybilny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Nie kompatybilne

003 PONADVIEW

01 Dioda ANC / TALKTHRU

02 Przycisk ANC / ROZMOWA

03 Pokrętło balansu czatu audio w grze

04 Regulacja głośności

05 Zdejmowana pianka przedniej szyby

06* Dioda LED powiadomień o wyciszeniu/wyłączeniu wyciszenia mikrofonu 01 07* Wyciszenie/wyłączenie mikrofonu

08 DIODA ŁADOWANIA

02

09 Gniazdo audio 3.5 mm

03

10 Port USB-C 04
11 Mikrofon z wysięgnikiem do ustawiania ostrości głosu Voice

12 przycisk parowania Bluetooth

05

13 Suwak WŁ./WYŁ. ZASILANIA

06

14 diod LED mocy / 2.4G / Bluetooth

15* stref oświetlenia RGB

07

16 Płasko składane nauszniki

08

17 PRZYCISK PAROWANIA 2.4G

18 Regulacja głośności

09

19 PRZYCISK WYCISZENIA MIKROFONU

10

*

11

17 16

15

18

14

19

13

12

004 WŁĄCZANIE I PODŁĄCZ

01

zasilanie włączone

02 Komputer bezprzewodowy 2.4G | mac | PLAYSTATIONTM |Nintendo SwitchTM

STEROWANIE RĘCZNE

01

02

> 5 S.

> 5 S.

005 Bluetooth

×1 ×1 ×2

01

02

ON
> 2 S.

Ustawienia Bluetooth
URZĄDZENIA Bluetooth JBL Quantum810 Połączenie bezprzewodowe teraz wykrywalne

006 USTAWIENIA

XboxTM | PlayStationTM | Przełącznik NintendoTM | Komórka | MAC | VR

007 PRZYCISK POLECENIA

ANC wł./wył. TALKTHRU WŁ./WYŁ

X1

> 2 S.

ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ GRY ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ CZATU

ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ GŁÓWNĄ ZMNIEJSZ GŁOŚNOŚĆ GŁÓWNĄ

Wyciszenie/wyłączenie mikrofonu X1 WŁ./WYŁ. >5S

WŁ WYŁ
> TRYB PAROWANIA 2S BT

008 Pierwsza konfiguracja
8a Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera przez bezprzewodowe połączenie USB 2.4G.
8b Przejdź do „Ustawienia dźwięku” -> „Panel sterowania dźwiękiem”. 8c W sekcji „Odtwarzanie” podświetl „JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME”
i wybierz „Ustaw domyślne” -> „Urządzenie domyślne”. 8d Podświetl “JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT” i wybierz “Ustaw
Domyślne” -> „Domyślne urządzenie komunikacyjne”. 8e W sekcji „Nagrywanie” podświetl „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT”
i wybierz „Ustaw domyślne” -> „Urządzenie domyślne”. 8f W aplikacji czatu wybierz „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT”
jako domyślne urządzenie audio. 8G Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby spersonalizować dźwięk
ustawienia.

Bezprzewodowa gra JBL Quantum810

JBL Quantum810 BEZPRZEWODOWY czat

009 MIKROFON

Dioda LED powiadomienia o wyciszeniu/wyłączeniu wyciszenia mikrofonu.

niemy

unmute

010 ŁADOWANIE
3.5hr

011 ZACHOWANIA LED
ANC WŁ. ANC WYŁ. ROZMOWA WŁ. MIC WYCISZ MIC WŁĄCZ WYCISZENIE
SŁABY AKUMULATOR NAŁADOWANY W PEŁNI NAŁADOWANY

PAROWANIE 2.4G POŁĄCZENIE 2.4G POŁĄCZENIE 2.4G
PAROWANIE BT ŁĄCZENIE BT BT POŁĄCZONY
WŁĄCZ WŁĄCZ WYŁĄCZ

012 SPEC. TECHN

Rozmiar przetwornika: Pasmo przenoszenia (Pasywne): Pasmo przenoszenia (Aktywne): Pasmo przenoszenia mikrofonu: Maksymalna moc wejściowa Czułość: Maksymalny SPL: Czułość mikrofonu: Impedancja: 2.4G Moc nadajnika bezprzewodowego: 2.4G Modulacja bezprzewodowa: 2.4G Częstotliwość nośna sieci bezprzewodowej: Bluetooth przesyłana moc: przesyłana modulacja Bluetooth: częstotliwość Bluetooth: Bluetooth profile Wersja: Wersja Bluetooth: Typ baterii: Zasilanie: Czas ładowania: Czas odtwarzania muzyki przy wyłączonym podświetleniu RGB: Wzór odbioru mikrofonu: Waga:

50 mm Przetworniki dynamiczne 20 Hz – 40 kHz 20 Hz – 20 kHz 100 Hz -10 kHz 30 mW 95 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW 93 dB -38 dBV / Pa przy 1 kHz 32 omy <13 dBm GFSK, /4 DQPSK 2400 MHz – 2483.5 MHz <12 dBm GFSK, /4 DQPSK 2400 MHz – 2483.5 MHz A2DP 1.3, HFP 1.8 V5.2 Akumulator litowo-jonowy (3.7 V / 1300 mAh) 5 V 2 A 3.5 godz. 43 godz. Jednokierunkowy 418 g

Łączność Kabel audio 3.5 mm 2.4 Gb Bezprzewodowy Bluetooth

PC

PS4 / PS5

XBOXTM

Przełącznik NintendoTM

Telefon komórkowy

PROCHOWIEC

VR

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Nie kompatybilne

Stereofoniczny

Nie kompatybilne

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Nie kompatybilne

Nie kompatybilne

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Stereofoniczny

Nie kompatybilne

DA
Forbindelser | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Mobilny | MAC | VR 3,5 mm lydkabel | Stereofoniczny transfer 2,4G | Ikke kompatybilny Bluetooth

ES
Połączone | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Móvil | MAC | Kabel RV audio 3,5 mm | Estéreo Inalámbrico 2,4G | Brak kompatybilnego Bluetooth

HU
Csatlakoztathatóság | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Mobil eszközök | MAC | VR 3,5 mm-es audiokábel | Sztereó Vezeték nélküli 2,4G | Brak kompatybilności Bluetooth

NIE
Tilkobling | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Mobilny | MAC | VR 3,5 mm lydkabel | Stereofoniczny transfer 2,4G | Ikke kompatybilny Bluetooth

DE
Konnektivität | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Mobilny | MAC | Audiokabel VR 3,5 mm | Stereofoniczna sieć WLAN 2,4G | Brak kompatybilności Bluetooth

FI
Yhdistettavyys| PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Komórka | MAC | VR 3,5 mm äänijohto | Stereofoniczny 2,4G Langaton| Ei yhteensopiva Bluetooth

IT
Connettività | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Komórka | MAC | VR Cavo Audio 3,5 mm | Bezprzewodowe stereo 2,4G | Niekompatybilny Bluetooth

PL
Łczno | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | Przełącznik NintendoTM | Komórka | MAC | Kabel audio VR 3,5 mm | Stereo 2,4 G | Niekompatybilny Bluetooth

EL
| PC | PS4/PS5 | XBOXTM | NINTENDO PRZEŁĄCZNIKTM | MOBILNE | MAC | VR 3,5 mm | 2,4G | Bluetooth

FR
Connectivité | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Komórka | MAC | Kabel audio VR 3,5 mm | Stereo Sans fil 2,4G | Niezgodny Bluetooth

NL
Łączność | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Komórka | MAC | Kabel audio VR 3,5 mm | Stereofoniczne 2,4G Draadloos | Niezgodny Bluetooth

PT-BR
Konektywidada | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Przełącznik NintendoTM | Smartfon | Mac | RV Kabina audio 3,5 mm | Estéreo Wireless 2,4G | Niekompatybilny Bluetooth

Informacje i oświadczenie dotyczące ekspozycji IC na fale radiowe Limit SAR w Kanadzie (C) wynosi 1.6 W/kg uśrednione dla jednego grama tkanki. Typy urządzeń: (IC: 6132A-JBLQ810WL) zostały również przetestowane pod kątem tego limitu SAR. Zgodnie z tą normą najwyższa wartość SAR zgłoszona podczas certyfikacji produktu do użytku z głowicą wynosi 0.002 W/kg. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowych operacji na ciele, gdzie produkt był trzymany w odległości 0 mm od głowy. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji IC RF, należy używać akcesoriów, które zachowują odległość 0 mm między głową użytkownika a tyłem zestawu słuchawkowego. Użycie klipsów do paska, kabur i podobnych akcesoriów nie może zawierać w swoim zestawie części metalowych. Korzystanie z akcesoriów, które nie spełniają tych wymagań, może nie być zgodne z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji IC RF i należy ich unikać.
Informacje i oświadczenie dotyczące ekspozycji na fale radiowe IC dotyczące bezprzewodowego klucza USB Limit SAR w Kanadzie (C) wynosi 1.6 W/kg uśredniony dla jednego grama tkanki. Typy urządzeń: (IC: 6132A-JBLQ810WLTM) zostały również przetestowane pod kątem tego limitu SAR. Zgodnie z tą normą najwyższa wartość SAR zgłoszona podczas certyfikacji produktu do użytku z głowicą wynosi 0.106 W/kg.
Obsługa głowicy Urządzenie zostało poddane typowej próbie manipulacji głowicą. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, należy zachować minimalną odległość 0 cm między uchem użytkownika a produktem (łącznie z anteną). Ekspozycja głowy, która nie spełnia tych wymagań, może nie spełniać wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe i należy jej unikać. Używaj tylko dostarczonej lub zatwierdzonej anteny.
Układ scalony: 6132A-JBLQ810WL
Operacje na ciele Urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowych operacji na ciele, gdzie produkt był trzymany w odległości 5 mm od ciała. Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może skutkować naruszeniem wytycznych IC RF dotyczących ekspozycji. Używaj tylko dostarczonej lub zatwierdzonej anteny.
Układ scalony: 6132A-JBLQ810WLTM
Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC. La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-JBLQ810WL) jest dodatkowym testem w stosunku do standardu DAS. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant lacertificate du produit pour une usage au niveau de la tête est de 0,002W/Kg. L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relations avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continueer à respecter les standardy d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arriere du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standardy d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.
Informations et declaration d'exposition aux RF d'IC ​​pour le dongle sans fil USB La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils : (IC : 6132A-JBLQ810WLTM) a également été testé par rapport à cette limite SAR. Selon cette norme, la valeur SAR plus élevée signalée lors de la Certification du produit pour l'utilisation de la tête est de 0,106 W/kg.

Utilization au niveau de la tête L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standardy d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne obejmują). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standardy d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée. Układ scalony: 6132A-JBLQ810WL
Opération du corps L'appareil a été testé pour des opérations corporelles typiques où le produit était maintenu à une distance de 5 mm du corps. Le nonrespect des stricte ci-dessus peut entraîner une naruszenie dyrektyw d'exposition aux RF d'IC. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou approuvée. Układ scalony: 6132A-JBLQ810WLTM.
NIE PRÓBUJ OTWIERAĆ, SERWISOWAĆ ANI ROZBIERAĆ BATERII | NIE ZWIERAJ OBWODÓW | MOŻE WYBUCHAĆ W PRZYPADKU Wrzucenia Do Ognia | RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA NIEPRAWIDŁOWY TYP | UTYLIZOWAĆ LUB PODRÓŻOWAĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę HARMAN International Industries, Incorporated jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulting o site da ANATEL www.anatel.gov.br

: , , 06901 , ., 400, 1500 : OOO” “, , 127018, ., . , .12, . 1 : 1 : 2 : www.harman.com/ru : 8 (800) 700 0467 , : OOO” ”, «-». , 2010 : 000000-MY0000000, „M” – ( , B – , C – ..) „Y” – (A – 2010, B – 2011, C – 2012 ..).

HP_JBL_Q810_QSG_SOP_V10

810
Bezprzewodowy, nauszny zestaw słuchawkowy do gier z aktywną redukcją szumów i technologią Bluetooth

Dźwięk to przetrwanie.
Dorównaj JBL Quantum 810 Wireless z JBL QuantumSOUND z certyfikatem Hi-Res, dzięki któremu nawet najdrobniejsze szczegóły dźwięku są krystalicznie czyste, oraz JBL QuantumSURROUND, najlepszy przestrzenny dźwięk przestrzenny do gier dzięki technologii DTS Headphone:X w wersji 2.0. Dzięki połączeniu bezprzewodowemu 2.4 GHz i transmisji strumieniowej Bluetooth 5.2 oraz 43 godzinom pracy baterii, która ładuje się podczas gry, nigdy nie przegapisz ani sekundy. Zaprojektowany z myślą o środowiskach gier, mikrofon na wysięgniku Voicefocus i technologia tłumienia szumów gwarantują, że zawsze będziesz wyraźny, niezależnie od tego, czy rozmawiasz o strategii ze swoim zespołem, czy zamawiasz pizzę. Dostosuj pokrętło z certyfikatem Discord, aby uzyskać idealną równowagę, a następnie biegaj i strzelaj przez cały dzień i noc z wygodą mniejszego klucza sprzętowego 2.4 GHz i komfortem wysokiej jakości owiniętych skórą nauszników z pianki zapamiętującej kształt.

Oferta
Podwójny dźwięk przestrzenny Usłysz każdy szczegół dzięki przetwornikom Hi-Res Podwójna bezprzewodowa technologia aktywnej redukcji szumów do gier Graj i ładuj w tym samym czasie Pokrętło czatu audio w grze dla Discord Mikrofon kierunkowy Trwała, wygodna konstrukcja Zoptymalizowany dla komputera PC, kompatybilny z wieloma platformami

810
Bezprzewodowy, nauszny zestaw słuchawkowy do gier z aktywną redukcją szumów i technologią Bluetooth

Cechy i zalety
Podwójny dźwięk przestrzenny Poczuj się, jakbyś wszedł do gry dzięki technologii JBL QuantumSURROUND i DTS Headphone:X w wersji 2.0, która pozwala cieszyć się wciągającym, wielokanałowym dźwiękiem 3D wokół ciebie.
Usłysz każdy szczegół dzięki przetwornikom Hi-Res W pełni zanurz się w JBL QuantumSOUND. Przetworniki Hi-Res 50 mm pozycjonują nawet najdrobniejsze szczegóły dźwięku z najwyższą dokładnością, od trzasku gałązki wroga przemieszczającego się do pozycji, po kroki hordy zombie przemykającej za tobą. Jeśli chodzi o gry, dźwięk to przetrwanie.
Podwójna łączność bezprzewodowa Nie przegap ani chwili dzięki dwóm rozwiązaniom bezstratnej łączności bezprzewodowej 2.4 GHz i Bluetooth 5.2, które eliminują opóźnienia i zaniki dźwięku.
Technologia aktywnej redukcji szumów do gier Zaprojektowany z myślą o środowiskach gier, system aktywnej redukcji szumów JBL Quantum 810 Wireless eliminuje niepożądane dźwięki tła, dzięki czemu możesz w pełni zaangażować się w swoją misję bez rozpraszania uwagi.
Graj i ładuj w tym samym czasie Graj przez cały dzień i noc dzięki 43-godzinnej żywotności baterii, która ładuje się podczas gry. W przeciwieństwie do niektórych kolegów z drużyny, JBL Quantum 810 Wireless nigdy się nie poddaje – i nigdy Cię nie zawiedzie.
Pokrętło czatu audio w grze dla Discord Dzięki oddzielnym kartom dźwiękowym pokrętło z certyfikatem Discord pozwala dostosować idealną równowagę dźwięku gry i czatu w zestawie słuchawkowym bez przerywania akcji.
Mikrofon kierunkowy Kierunkowy mikrofon wysięgnikowy JBL Quantum 810 Wireless z funkcją wyciszania głosu i technologią redukcji echa oznacza, że ​​zawsze będziesz mówić głośno i wyraźnie, niezależnie od tego, czy rozmawiasz o strategii ze swoim zespołem, czy zamawiasz pizzę.
Trwała, wygodna konstrukcja Lekki, trwały pałąk i wysokiej jakości poduszki nauszne z pianki zapamiętującej kształt, owinięte skórą, zostały zaprojektowane z myślą o całkowitym komforcie, niezależnie od tego, jak długo grasz.
Zoptymalizowany dla komputera, kompatybilny z wieloma platformami Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy JBL Quantum 810 jest kompatybilny przez połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz z PC, PSTM (PS5 i PS4) i Nintendo SwitchTM (tylko podczas dokowania), przez Bluetooth 5.2 z kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth i przez 3.5 mm gniazdo audio z PC, PlayStation, XboxTM, Nintendo Switch, Mobile, Mac i VR. Funkcje obsługiwane przez JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, ustawienia mikrofonu itp.) są dostępne tylko na PC. Sprawdź przewodnik dotyczący zgodności pod kątem zgodności.

Co jest w pudełku:
JBL Quantum 810 Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Kabel do ładowania USB Kabel audio 3.5 mm Klucz bezprzewodowy USB Pianka chroniąca przed wiatrem do mikrofonu QSG | Karta gwarancyjna | Karta bezpieczeństwa
Dane techniczne:
Rozmiar przetwornika: 50 mm Przetworniki dynamiczne Pasmo przenoszenia (aktywne): 20 Hz 20 kHz Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 Hz 10 kHz Maksymalna moc wejściowa: 30 mW Czułość: 95 dB SPL przy 1 kHz/1 mW Maksymalny SPL: 93 dB Czułość mikrofonu: -38 dBV przy 1 kHz/Pa Impedancja: 32 om 2.4G Moc nadajnika bezprzewodowego: <13 dBm Modulacja bezprzewodowa 2.4G: /4-DQPSK Częstotliwość nośna 2.4G: 2400 MHz 2483.5 MHz Moc transmisji Bluetooth: <12dBm Modulacja transmisji Bluetooth: GFSK, /4 DQPSK, 8DPSK Częstotliwość Bluetooth: 2400 MHz – Profesjonalny Bluetooth 2.483.5 MHzfile wersja: A2DP 1.3, HFP 1.8 Wersja Bluetooth: V5.2 Typ baterii: Akumulator litowo-jonowy (3.7 V/1300 mAh) Zasilanie: 5 V 2 A Czas ładowania: 3.5 godz. Czas odtwarzania muzyki przy wyłączonym oświetleniu RGB: 43 godz. Waga: 418 g

HARMAN International Industries, Incorporated 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA www.jbl.com

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. JBL jest znakiem towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę HARMAN International Industries, Incorporated jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Funkcje, specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dokumenty / Zasoby

Słuchawki bezprzewodowe JBL QUANTUM 810 [pdf] Instrukcja obsługi
QUANTUM 810, QUANTUM 810 Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *