ਸ਼ੁੱਧ ਗੀਅਰ 63900PG 15W ਫਾਸਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੈਡ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ

ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ 63900PG 15W ਫਾਸਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਕਾਂ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਅਤੇ FCC ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖੋਜੋ। MagSafe® ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਗੀਅਰ ਉਤਪਾਦ ਤੇਜ਼ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੱਲ ਹੈ।