ਐਪਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਐਪਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲ ਸੂਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਪਲ ਇੰਕ. ਵਨ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਵੇ ਕੂਪਰਟੀਨੋ, CA 95014, ਅਮਰੀਕਾ www.apple.com ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲ ਸੂਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (IRNF) ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਐਪਲ ਵਾਚ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ...