RADIANT IDP-113 ਛੱਤ ਕਲਿੱਪ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੀਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੈਨੂਅਲ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੱਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੀਟ ਕੇਬਲ ਫਾਸਟਨਿੰਗ ਲਈ IDP-113 ਰੂਫ ਕਲਿੱਪ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਅਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ। ਸਹਿਜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ AH12E15D5B PTAC

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ AH12E15D5B PTAC ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮਾਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ AH12E09D2B PTAC

ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੀਟਿੰਗ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਪ, ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ AH12E09D2B PTAC ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਾਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ AH12E07D3B PTAC

ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਨਾਲ AH12E07D3B PTAC ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਲਈ ਮਾਪ, ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ AH12E12D5B PTAC

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ AH12E12D5B PTAC ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਥਾਪਨਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਆਪਣੇ Hotpoint® PTAC ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ AH12E07D2B PTAC

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ AH12E07D2B PTAC ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ ਉਤਪਾਦ 15 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ amps, 230/208 ਵੋਲਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ, ਵਾਟ ਨਾਲtage, BTU, ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਪੂਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੱਭੋ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ AH12E15D3B PTAC

ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਨਾਲ AH12E15D3B PTAC ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈtage, ਵਾਟtage, BTU, ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਰਕਟ ਲੋੜਾਂ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੇਖੋ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ AH12E09D3B PTAC

ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ AH12E09D3B PTAC ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਪ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕੁਸ਼ਲ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

SNAILAX SL-632 ਹੀਟ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਸ਼ਿਆਤਸੂ ਮਾਲਿਸ਼

ਖੋਜੋ ਕਿ SL-632 ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਸ਼ਿਆਤਸੂ ਮਾਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਸਨੇਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਓ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

SNAILAX SL-632N ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਸ਼ੀਆਤਸੂ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀਟ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ

Snailax ਦੁਆਰਾ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ SL-632N ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਸ਼ਿਆਤਸੂ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। 8 ਮਸਾਜ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ-ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿੱਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਮਸਾਜ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ।