anko 43190454 ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਾਈਟ ਅਪ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੈਨੂਅਲ

anko 43190454 ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਾਈਟ ਅਪ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਟਪਕਣ ਜਾਂ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਉੱਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲਦਾਨ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ...