anko ਲੋਗੋLAYBACK UMBRELLA
STROLLER
months 0+
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕanko 43139781 Layback Umbrella Stroller -

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ!
KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE – READ CAREFULLY PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. THE CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THIS PRODUCT ARE ESSENTIAL.
ਮੈਨੁਅਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ.
The actual product may vary slightly. The manufacturer reserves the right to change any specification or feature without prior notice.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਰੱਖੋ.
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਚਿਤਾਵਨੀ: ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ

 • ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
 • ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖੋ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਕ ਪਾ ਦਿਓ.
 • ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਨਾ ਛੱਡੋ.
 • ਇਸ ਸਟਰੌਲਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੌਲਰ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • A harness can form loops that may be a strangulation hazard. Never leave harness straps connected when not fitted to a child in the stroller.
 • ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਟਰੌਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਰੌਲਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਸਟਰੌਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 15 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
 • ਸਟਰੌਲਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਲਈ isੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਾਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.
 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦਿਓ.
 • Do not use the stroller near an open fire, barbecue, or exposed flame.
 • ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਰੌਲਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ 2 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
 • ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ 2 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
 • Avoid placing the stroller on parquetry, linoleum, or carpet floors as wheels may cause stains.
 • The stroller is designed for use on flat and gently sloping surfaces and may be unstable on higher sloping and uneven surfaces. Extra care is needed on steep slopes to prevent the stroller from tipping over.
 • ਜੇ ਸਟਰੌਲਰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸਕਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਇਸ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਗੱਤਾ ਜਾਂ ਹੁੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.
 • ਅਨਪੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ.
 • ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱpੋ.
 • ਕੋਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
 • ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲਓ.

ਕੰਪਨੀਆਂ

anko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 1

ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ
ਚਿਤਾਵਨੀ:

 • ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਫੋਲਡਰਿੰਗ / ਅਨੌਖਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰਿੰਗਰ / ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲਈ.
 • KEEP CHILDREN AWAY FROM THE STROLLER WHEN FOLDING OR UNFOLDING.
 1. ਸਟੋਰੇਜ ਲੈਚ ਛੱਡੋ.
  ਚਿੱਤਰ 1 ਵੇਖੋ
 2. Lift the handle upwards away from the front legs. Continue this action until the frame is fully open.
  ਚਿੱਤਰ 2 ਵੇਖੋanko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 2
 3. Press down the primary lock (a) firmly into the locked position. The secondary lock (b) will be.
  automatically engaged. See Figure 3anko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 3ਫਰੰਟ ਪਹੀਏ ASSEMBLY
 4. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ.
  ਚਿੱਤਰ 4a - ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ.
  ਚਿੱਤਰ 4 ਬੀ - ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ.
  Push the wheels upwards to the front legs until they click into position in the correct direction. See Figure 4aanko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 4ਬ੍ਰੈਕ
 5. To apply the brakes, press down firmly on the brake pedals. Ensure that both brakes have fully engaged in each wheel. See Figure 5A
  ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੁੱਕੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ.
  ਚਿੱਤਰ 5 ਬੀ ਵੇਖੋanko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 5ਚੇਤਾਵਨੀ 2ਚਿਤਾਵਨੀ:
  ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ.
  ਕੈਨੋਪੀ
 6. ਛਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਰ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਗ੍ਰਿਪ ਫਾਸਟਿੰਗ ਟੈਬਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਕੜ ਫਾਸਟਿੰਗ ਟੈਬਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੋ.
  ਚਿੱਤਰ 6a ਵੇਖੋ
  ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਲਿਪ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ.
  ਚਿੱਤਰ 6 ਬੀ ਵੇਖੋanko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 6ਸੀਟ ਅਤੇ ਬਾਸਕੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ
 7. Check and ensure the straps at the back of the seat and basket are attached to the back frame of the stroller by press studs.
  ਚਿੱਤਰ 7 ਵੇਖੋanko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 7ਬੈਕਰੇਸਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
 8. ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਕਰੇਸਟ ਹੈ.
  ●Release the string at the back of the backrest to recline the seating position.
  ਚਿੱਤਰ 8 ਵੇਖੋ
  ●Tighten the string and lift the backrest to select a more upright seating position.anko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 8ਸਾਵਧਾਨ: Do not adjust the backrest while your child is in the stroller.

  ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੁੱਖ

 9. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋ theੇ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਦੇ ਬੱਕਲ ਦੇ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਬੱਕਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਬਾਓ.
  ਬਕਲ ਪ੍ਰੋਂਗਸ (ਏ) + (ਬੀ) ਨੂੰ ਬਕਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਵਿਚ ਧੱਕੋ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ.
  Adjust slider (C) to ensure a snug fit for your child. Repeat for the other side and also for the shoulder straps. After making adjustments to the seat, always readjust the harness.
  ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੋ 9anko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 9ਸਾਵਧਾਨ: Always adjust the harness when changing the seating position of the child.
  ਚੇਤਾਵਨੀ 2ਚਿਤਾਵਨੀ:
  ● USE THIS HARNESS AT ALL TIMES.
  ● HARNESS CAN FORM LOOPS THAT MAY POSE A STRANGULATION HAZARD. NEVER LEAVE THE HARNESS CONNECTED WHEN NOT FITTED TO A CHILD IN THE STROLLER.
  ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਪ
 10. ਹੈਂਡਲ ਪਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਗੁੱਟ ਦਾ ਟੀਥਰ ਵਾਲਾ ਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੌਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਥਰ ਸਟ੍ਰੈਪ ਲੂਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ. ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟਰਲਰ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ.
  ਚਿੱਤਰ 10 ਵੇਖੋanko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 11ਚੇਤਾਵਨੀ 2 ਚਿਤਾਵਨੀ:
  ਸਟਰੌਲਰ ਨੂੰ ਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
  ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ
  ਸੂਚਨਾ – Check the following before folding the stroller
  ●The backrest is in its full upright position.
  ●The canopy is retracted.
  ●All brakes have been applied.
  ●All accessories have been removed.
 11. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੌਕ (ਏ) ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੌਕ (ਬੀ) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ.
  ਚਿੱਤਰ 11 ਵੇਖੋ 
  ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕੋ.
  ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੌਕ ਜੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ.

anko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 12anko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 13

ਚੇਤਾਵਨੀ 2 ਚਿਤਾਵਨੀ:

 • ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਫੋਲਡਰਿੰਗ / ਅਨੌਖਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰਿੰਗਰ / ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲਈ.
 • KEEP CHILDREN AWAY FROM THE STROLLER WHEN FOLDING OR UNFOLDING.

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ looseਿੱਲੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫਾਸਟਨਰ, ਜੋੜ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ.
ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ: ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋamp ਕੱਪੜਾ.
ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਫੈਬਰਿਕ: ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋamp ਕੱਪੜਾ ਰੰਗ ਕਾਟ ਨਾ ਵਰਤੋ. ਪ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ. ਡਰਾਇਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ anko 43139781 Layback Umbrella Stroller - 14.
ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਪੈਡ, ਬਲੀਚ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ.
ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚੋ.
ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੋ.
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ.
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਤੇਲ ਨਾਲ ਧੁਰੇ.

M ਕੇਮਾਰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਮਟਿਡ
ਏਯੂ / ਐਨਜ਼ੈਡ ਲਈ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿ Z ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੇਮਾਰਟ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ.
ਕੇਮਾਰਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ - 690 ਸਪ੍ਰਿੰਗਵਾਲ ਸੜਕ, ਮਲਗਰਾਵ, ਵਿਕ 3170 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ.
ਕੇਮਾਰਟ ਨਿ Z ਜ਼ੀਲੈਂਡ - ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸੀ / ਓ ਕੇਮਾਰਟ ਪਪੇਟੋਈ ਸਟੋਰ
ਹੰਟਰਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਮਹਾਨ ਸਾ ROਥ ਰੋਡ, ਪਪੇਟੋਈ, ਆਕਲੈਂਡ, ਨਿ Z ਜ਼ੀਲੈਂਡ.

ਕੀਕੋਡ: 43-139-718
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰੋਤ

anko 43139781 Layback Umbrella Stroller [ਪੀਡੀਐਫ] ਹਦਾਇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
43139781, Layback Umbrella Stroller, 43139781 Layback Umbrella Stroller

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.