Installasjonsveiledning for Zykronix Symphony XL 11.6 tommers berøringspanel

Zykronix-logo

Symphony XL

Inkludert i boksen

 • 1ea enhet
 • 1ea Monteringsbrakett
 • 4ea Monteringsskruer

Introduksjon

For å installere enheten trenger du også en av følgende elektriske koblingsbokser eller lavvolumtage parentes.

Elektriske koblingsbokser

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les, forstå og følg ALLE sikkerhets- og installasjonsinstruksjoner inkludert i denne håndboken. Unnlatelse av å følge den medfølgende dokumentasjonen kan skade produktet og vil ugyldiggjøre produsentens garanti. Følg ALLE installasjonsretningslinjer som følger med produktet. Installasjon av produktet i miljøer med høy luftfuktighet, i umiddelbar nærhet av varmekilder og/eller ikke-anbefalte steder VIL hindre, forstyrre og/eller skade den tiltenkte driften av produktet. Bruk kun tilbehør og tilbehør som er spesifisert for bruk av produsenten. Bruk av slipende, flytende eller løsemiddelbaserte rengjøringsvæsker VIL skade produktet. Produktservice kan KUN utføres av autoriserte eller sertifiserte servicesentre og personell. For en fullstendig liste over alternativer for produktservice, følg instruksjonene i produktdokumentasjonen og/eller kontakt den opprinnelige produsenten for detaljer.

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene.

Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Enhet – Overview

Mer enn view

Merk: Kun Symphony XL utstyrt med fargetonelys.

Planlegger installasjonen

Enheten er designet for å være veggmontert i enten stående eller liggende retning, eller på bordplate med stativ.

Planlegger installasjonen

Installere enheten

Installere enheten

A. Monteringshøyde

Den anbefalte monteringshøyden for enheten er 57"- 65" (145 cm -165 cm) fra det ferdige gulvet til midten av enheten.

B. Liggende/stående montering

Enheten kan monteres og orienteres i stående eller liggende.

C. Installere enhetens monteringsbrakett

Enhetspakken inkluderer en monteringsbrakett i rustfritt stål som MÅ brukes til installasjon. Vær oppmerksom på at monteringsbraketten i esken er designet for amerikansk standard 2-gang og den medfølgende Arlington-monteringsringen som følger med i esken. Du kan bestille ekstra monteringsbraketter i rustfritt stål for britiske eller europeiske elektriske bokser. Kontroller at braketten er i vater før du strammer til festeskruene på enheten. (USA-monteringsbrakett inkludert i esken)

Montering av enhetens monteringsbrakett

D. Koble enheten til strøm

Enheten er designet for å få strøm via Ethernet-tilkoblingen (PoE) eller ved å koble til en 24Vdc-strømforsyning (ikke inkludert), men ikke begge deler. Hvis både PoE og en 24V DC-strømforsyning er tilkoblet, vil enheten trekke strøm fra 24V DC-kilden.

PoE -tilkobling

PoE-tilkobling krever IEEE 802.3af-standard. Bruk en nettverkssvitsj eller PoE-injektor som oppfyller denne standarden. Koble enheten med en standard T568A eller T568B Ethernet-kabel fra nettverkssvitsjen til LAN/PoE-kontakten på baksiden av enheten.

PoE -tilkobling

24V DC strømforsyning

Du kan gi strøm lokalt eller eksternt til enheten ved å bruke en 24V DC strømforsyning (ikke inkludert). Vær oppmerksom på at ledningen går gjennom veggen i samsvar med lokale forskrifter når du får strøm lokalt. Hvis du fjerner strøm, sørg for å bruke ledning med tilstrekkelig mål for lengden av løpeturen. Vennligst bruk godkjent 24V DC strømforsyning.

Kontroller polariteten til fatkontakten på strømforsyningen før du kobler den til enheten. Midtpinnen på enhetens strømkontakt er positiv og den ytre ringen er negativ. Hvis ledningen er forlenget, sørg for at ruten er i samsvar med lokale forskrifter.

Koble kontakten til enhetens DC-kontakt på baksiden av enheten.

Koble kontakten til enheten

Slår på enheten

Slår på enheten

Enheten slås automatisk på når strømmen kobles til. Vent til enheten starter opp. Når den er koblet til en nettverkssvitsj med Ethernet-kabel, får enheten en nettverksadresse via DHCP og kobles automatisk til systemet.

Temperaturområder/fuktighet

Temperatur

E. Montering av enheten

 1. Løsne festeskruene til enheten først. Skruer skal ikke flyttes fra enheten. Vennligst følg den angitte linjen.
 2. Juster monteringsrammens kroker med monteringssporene og trekk enheten forsiktig ned monteringsbraketten. Sørg for at monteringskrokene er ordentlig festet.
 3. For å fullføre installasjonen, stram til de to festeskruene på bunnen av enheten for å feste enheten til monteringsbraketten.
 4. For stående orientering, roter monteringsbraketten og 90 grader mot klokken før installasjon.

Montering av enheten

Fjerning av enheten

Bruk en presisjonsskrutrekker fra Philips for å løsne de to festeskruene på enheten, og trekk deretter litt rett opp fra monteringsrammen for å koble fra enheten.

Fjerning av enheten

Stille inn skjermorientering

På oppsettskjermen for berøringspanelet velger du Landskaps- eller Portrettvisningsmodus. Trykk på Start enhet for å starte brukergrensesnittet.

For å endre retning:

Stille inn skjermorientering

 • Fjern strømmen fra enheten.
 • Sett strøm på enheten igjen.
 • Velg liggende eller stående retning.

Takk for at du inkluderte enheten som en del av brukergrensesnittstrategien for kunden din. Enheten er designet for å gi årevis med problemfri drift når den er kablet og installert på riktig måte. Enheten er designet for installasjon i innendørsmiljøer med lav luftfuktighet og bør aldri installeres utendørs eller i områder med høy luftfuktighet.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av tilskuddet til denne enheten, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Advarsel om RF-eksponering
Dette utstyret må installeres og brukes i samsvar med de gitte instruksjonene, og antennen (e) som brukes til denne senderen må installeres for å gi en separasjonsavstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke være samlokalisert eller fungere i forbindelse med annen antenne eller sender. Sluttbrukere og installatører må ha installasjonsinstruksjoner for antenne og driftsforhold for sender for å tilfredsstille samsvar med RF-eksponering.

Merknader om Canada, Industry Canada (IC)
Denne enheten samsvarer med Canada lisensfritatt RSS-standard(er).
Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må akseptere forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

Rådfør deg med forhandleren eller kontakt [e-postbeskyttet] for hjelp 

Engelsk V1.1

Dokumenter / Ressurser

Zykronix Symphony XL 11.6 tommers berøringspanel [pdf] Installasjonsveiledning
LBEE5ZZ1PJ, 2AGRR-LBEE5ZZ1PJ, 2AGRRLBEE5ZZ1PJ, Symphony XL 11.6 tommers berøringspanel, Symphony XL, 11.6 tommers berøringspanel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.