ZENY LOGO

ZENY bærbar vaskemaskin brukerhåndbok

ZENY bærbar vaskemaskin

Modell: H03-1020A

Les bruksanvisningen nøye før første gangs bruk.

 

HOVED DELER

FIG 1 Hoveddeler

Oppmerksomhet:

 • Dette apparatet skal ikke utsettes for regn eller plasseres i damp/vått sted.
 • Sørg for at apparatet er koblet til et godt jordet uttak.
 • Bruk apparatet i en enkelt stikkontakt, da det ikke anbefales å bruke skjøteledninger eller strømledninger sammen med andre elektriske apparater. Det er veldig viktig å holde alle ledninger og uttak fri for fuktighet og vann.
 • Velg en passende stikkontakt for å forhindre brannfare eller elektriske farer.
 • Hold elementet borte fra branngnister for å unngå deformering av plast.
 • Ikke la maskinens interne elektriske komponenter komme i kontakt med væske under drift eller vedlikehold.
 • Ikke plasser tunge eller varme gjenstander på maskinen for å unngå at plasten deformeres.
 • Rengjør støpselet for støv eller rusk for å forhindre fare for brann.
 • Ikke bruk varmt vann over 131 ° F i karet. Dette vil føre til at plastdeler deformeres eller blir vridd.
 • For å unngå fare for personskade eller skade, ikke legg hendene i apparatet mens vask- eller sentrifugeringssyklusene er i drift. Vent til apparatet er fullført.
 • Ikke bruk støpselet hvis det har blitt skadet eller er flosset, ellers kan det føre til brann eller elektrisk fare. I tilfelle skade på kabelen eller pluggen, anbefales det at en autorisert tekniker reparerer den. Aldri endre pluggen eller kabelen på noen måte.
 • Legg aldri klær i apparatet som har kommet i kontakt med brennbare stoffer, som bensin, alkohol, etc. Når du trekker ut støpselet, må du ikke trekke i ledningen. Dette vil unngå muligheten for elektrisk streik eller brannfare.
 • Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, anbefales det å koble maskinen fra stikkontakten. Ikke trekk ut støpselet hvis hendene er våte eller fuktige for å unngå fare for elektrisk slag.

 

KRETSDIAGRAM

ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, bør bare autorisert personell utføre reparasjoner.

FIG 2 KRETSDIAGRAM

 

BRUKSANVISNINGEN

Driftsforberedelse:

 1. Stikkontakten må være jordet.
 2. Legg avløpsrøret (utløpsrøret) for å sikre god tømming.
 3. Sett støpselet inn i stikkontakten.
 4. Koble vanninnløpsrøret til vanninnløpspunktet på maskinen for å fylle vannet inn i
  vaskekar. (Alternativt kan du løfte lokket og fylle karet forsiktig direkte fra
  åpning.)

 

ANBEFALT VASKEDIagram

Standarden på vasketiden:

FIG 3 Standarden på vasketiden

 

VASKEPULVER (VASKEMIDDEL)

 1. Kontroller at sentrifugeringskurven er fjernet før vaskingen starter
  badekar. (Sentrifugeringskurven brukes etter vask og skylling.
 2. Ha i vaskemiddelet med vannet i karet litt mindre enn halvveis.
 3. La vaskemiddelet oppløses i karet.
 4. Vri knappen for valg av vask til posisjonen Vask.
 5. Sett vasketimeren i ett (1) minutt slik at vaskemiddelet kan oppløses helt.

 

ULLESTOFFER OG -TEKNER

Det anbefales ikke å vaske rene ullstoffer, ulltepper og/eller elektriske tepper i maskinen. Ullstoffer kan bli skadet, kan bli for tunge under bruk og er derfor ikke egnet for maskinen.

 

VASKESYKLUSERING

 1. Påfyllingsvann: Fyll først karet med vann like under karets halvveis. Det er
  viktig å ikke overbelaste karet.
 2. Ha i vaskepulver (vaskemiddel) og velg vasketid i henhold til plaggetype.
 3. Ta i plaggene som skal vaskes. Når du legger plaggene i karet, vil vannstanden synke. Tilsett mer vann etterhvert som du ser nødvendig. Vær forsiktig så du ikke overbelaster/fyller for mye.
 4. Kontroller at knappen for valg av vask er stilt til vaskeposisjonen på vaskemaskinen.
 5. Still inn passende tid i henhold til plaggetypen ved hjelp av vaskeknappen. (S.3 Diagram)
 6. La vaskesyklusen fullføres på vaskemaskinen.
 7. Når apparatet har fullført vaskesyklusen, må du koble avløpsrøret fra posisjonen på siden av apparatet og legge det på bakken eller i avløpet/vasken under nivået på maskinens bunn.

Advarsel:

 1. Hvis det er for mye vann i karet, søl det ut av karet. Ikke fyll for mye med vann.
 2. For å forhindre skade eller deformering av plagg, anbefales det å knytte noen
  klær, som skjørt eller sjal, etc.
 3. Trekk/glidelås opp alle glidelåsene før du legger dem i vask, så de ikke skader andre stoffer eller stoffet
  maskinen selv.
 4. Bruk veiledningen (s.3) for metoder for behandling og anbefalte syklustider.
 5. Sørg for at alt innholdet i lommene er fjernet før du legger det i maskinen. Fjern eventuelle
  mynter, nøkler osv. fra klær, da de kan forårsake skade på maskinen.

 

SKYLLESYKLUSERING

 1. Påfyllingsvann: Løft lokket og halvfyll karet med vann via enten vanninntaket på
  toppen av vaskemaskinen eller bruk en bøtte for å helle direkte i karet. Vær ekstrem forsiktig for ikke å gjøre det
  la vann strømme over til kontrollpanelet eller apparatets elektriske komponenter.
 2. Med artiklene i karet og fyll karet med vann til ønsket nivå
  uten å overfylle maskinen. Ikke legg væske eller pulvervaskemiddel i karet.
 3. Lukk lokket og roter vaskeknappen for klokken i retning med klokken, og angi den samme vasketiden som brukes i vaskeoperasjonen. Vask- og skylletidene er de samme.
 4. La skylling operasjon for å fullføre på vaskemaskinen.
 5. Når apparatet har fullført skyllesyklusen, må du tømme avløpsrøret fra posisjonen
  på siden av apparatet og legg det på bakken eller i avløpet/vasken under nivået på
  basen på maskinen.

 

SPINNINGSYKLUS OPERASJON

 1. Sørg for at alt vannet er tømt og at klærne er fjernet fra apparatets badekar.
 2. Juster kurven jevnt i bunnen av karet etter de fire (4) tappåpningene, og trykk deretter ned til du hører de fire (4) tappene klikke på plass.
 3. Sett knappen Vaskvælger på Sentrifugering.
 4. Legg klærne i kurven. (Kurven er mindre og passer kanskje ikke i hele vasketøyet.)
 5. Plasser plastdekselet til spinnkurven under kanten på spinnkurven og lukk lokket på vaskemaskinen.
 6. Still inn vasketimeren i opptil 3 minutter.
 7. Når sentrifugeringssyklusen starter, hold håndtakene på begge sider av apparatet godt nede
  for ekstra stabilitet til sentrifugeringssyklusen er fullført.
 8. Når sentrifugeringssyklusen har stoppet helt, fjern klærne og la dem henge tørt.

 

VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

 1. Tett tilsyn er nødvendig når apparater brukes av eller i nærheten av barn.
 2. Sørg for å koble apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk og før rengjøring. La avkjøle før du tar på eller tar av deler, og før du rengjør apparatet.
 3. Ikke bruk apparater med en skadet del, har fungert eller har blitt skadet på noen måte.
 4. For å unngå fare for elektrisk støt, må du aldri prøve å reparere varen selv. Ta den med til en autorisert servicestasjon for undersøkelse og reparasjon. Feil montering kan utgjøre en risiko for elektrisk støt når elementet brukes.
 5. Ikke bruk utendørs eller til kommersielle formål.
 6. Ikke la strømledningen henge over kanten på et bord eller en benk, eller berør varme overflater.
 7. Ikke plasser på eller i nærheten av en varm gass eller elektrisk brenner eller oppvarmet ovn.
 8. Koble fra enheten når du er ferdig med å bruke den.
 9. Ikke bruk apparatet til noe annet enn tiltenkt bruk.
 10. Ikke tenkt å bruke en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
 11. For å koble fra, vri vaskebryteren til OFF til innstillingen OFF, og ta deretter støpselet ut av stikkontakten.
 12. Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av enkeltpersoner (inkludert barn) med begrensninger
  fysiske, fysiologiske eller intellektuelle evner eller mangler i erfaring og/eller kunnskap med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller får fra denne personen instruksjon i hvordan apparatet skal brukes på riktig måte. Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

 

VEDLIKEHOLD

 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten (ikke rør/håndter støpselet eller kontakten hvis hendene er våte) og sett den i riktig posisjon.
 2. Etter at du har tømt vannet i badekaret, må du dreie knappen for valg av vask til vaskeinnstillingen.
 3. Oppbevar vanninnløpsrøret og heng avløpsrøret på siden av apparatet.
 4. Når apparatet er koblet fra AC -inngangen, kan alle eksterne og interne overflater tørkes
  rengjør med annonseamp klut eller svamp med varmt såpevann. Ikke la vann komme inn i kontrollpanelet.
 5. Lukk lokket, plasser maskinen ved ventilasjon i rommet.

 

BEMERKE

 1. Vann er ikke tillatt å komme inn i den indre delen (elektrisk og kontrollpanelhus) på
  maskinen direkte. Ellers vil elmotoren bli ledet av elektrisitet. Dette er
  grunnen til at elektrisk slag kan
 2. På grunn av pågående produktforbedringer kan spesifikasjoner og tilbehør endres uten
  legge merke til. Faktisk produkt kan avvike noe fra det som er avbildet.
 3. AvhendingsikonMILJØ Korrekt avhending av dette produktet Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele landet. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

 

Les mer om denne håndboken og last ned PDF:

Dokumenter / Ressurser

ZENY bærbar vaskemaskin [pdf] Brukerhåndbok
Bærbar vaskemaskin, H03-1020A

Bli med i diskusjonen

2 Kommentarer

 1. Jeg prøvde å vaske en mengde klær i Zeny vaskemaskinen min for første gang, og alt den gjør er å lage en lyd som dens skiftende sykluser, men den vasker eller spinner ikke, den lager bare en summende lyd

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.