YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board LOGO

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PRODUKTLEVERINGSINNHOLD

 • Stand Up Paddle (SUP) brett
 • end
 • Luftpumpe
 • reparasjonssett

GENERELL

Les denne håndboken nøye.
Håndboken dekker ikke et kurs i sikkerhetsretningslinjer. For din egen sikkerhet, få erfaring med håndtering og drift før din første padletur. Få informasjon om vannsportskoler eller delta på kurs om nødvendig. Sørg for at varselet for vind og dønning passer for paddleboardet ditt, og at du kan bruke det under disse forholdene.
Vennligst sjekk lokale forskrifter eller spesielle tillatelser i hvert land før bruk. Hold alltid paddleboardet godt vedlikeholdt. Ethvert paddleboard kan bli alvorlig skadet ved feil bruk. Vurder sjøtilstanden når du kjører fort og styrer brettet. Hver bruker av brettet bør ha på seg et passende flytehjelp (redningsvest/redningsvest).
Vær oppmerksom på at i enkelte land er det påbudt å bruke et flytehjelpemiddel som er i samsvar med nasjonale forskrifter. Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted og overlever den til den nye eieren ved salg.
FORSIKTIG: MANGLENDE Å FØLGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLER I HÅNDBOKEN ELLER MED PRODUKTET KAN RESULTERE I SKADE ELLER I EKSTREME TILFELLER DØD.

 • Kontroller og overhold den maksimale belastningskapasiteten til brettet.
 • Bruk alltid en kystvaktgodkjent redningsflåte.
 • Brettsettet er kun egnet for svømmedyktige.
 • Brettet krever evne til balanse. Bruk brettet kun med passende ferdigheter.
 • Bruk aldri brettet i fralandsvind (vind som blåser fra land mot vann).
 • Bruk aldri brettet i offshorestrømmer (strømmer som beveger seg bort fra land).
 • Ikke bruk brettet i bølger.
 • Hold en trygg avstand fra kysten på 50m.
 • Bruk alltid sikkerhetsbånd (kun inkludert som ekstrautstyr). Vind og strøm kan få brettet til å drive raskere.
 • Hopp aldri av brettet med hodet først i vannet.
 • Vær forsiktig med skjær; ikke ri stryk.
 • Ikke hekt paddleboardet til en båt og trekk det.
 • Stand Up Paddleboard er ikke et leketøy og er ikke egnet for barn under 14 år. La aldri mindreårige bruke brettet uten tilsyn.
 • Bruk aldri brettet etter solnedgang, før daggry eller i perioder med lite lys.
 • Sjekk lokale lover og forskrifter for riktig og sikker bruk av dette produktet.
 • Ikke utsett paddleboardet for direkte sollys når du er ute av vannet.
 • Hold brettet unna skarpe gjenstander.
 • Blås opp luftkammeret til riktig trykk.
 • Ikke blås opp med en kompressor.
 • Stram ventilen før du starter brettet. Slipp trykket etter bruk.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 2 FORSIKTIG/FARE/ADVARSEL
Ingen beskyttelse mot drukning
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 1 FORBUDT
Bruk i bakvann forbudt Bruk i molo forbudt Bruk i strøm forbudt Bruk i havvind forbudt
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 3 OBLIGATORISKE RETNINGSLINJER
Les instruksjonene først. Blås opp alle luftkamre helt. Passer kun for svømmere

SIKKERHET

 • Padle aldri uten en annen person i nærheten med mindre du er i sikre badeområder.
 • Bruk aldri brettsettet hvis du er påvirket av medisiner, alkohol eller narkotika.
 • Utvis fremsyn og forsiktighet når du bruker brettet og overvurder aldri dine egne evner. Når du padler, bruk musklene på en slik måte at du alltid kan padle tilbake distansen du har tilbakelagt.
 • Padle kun i farvann nær kysten.
 • Hold avstand til strømkilder, søkk og andre hindringer.
 • Gjør deg kjent med lokale sikkerhetsforskrifter, advarsler og regler for båtaktiviteter før du går ut på vannet.
 • Sjekk lokal værinformasjon for gjeldende vann og værforhold før du går ut på vannet. Ikke padle i hardt vær.
 • Når du padler, sørg for at vekten på brettet alltid er jevnt fordelt.
 • Når du padler, sørg for at føttene ikke blir fanget i festesnoren eller bærehåndtaket.
 • Ikke bruk brettet hvis det har en lekkasje og mister luft. Reparer lekkasjen som beskrevet i kapittelet "Reparasjoner" eller kontakt produsenten via serviceadressen.
 • La aldri mer enn én person bruke brettet samtidig. Den er designet for kun å bære lasten til en enkelt voksen.
 • Informer andre mennesker grundig om regler og sikkerhetsinstruksjoner før de lar dem bruke brettsettet.

ADVARSEL

 • Padler, finner og det oppblåste brettet er harde og kan forårsake skade.
 • Se opp for tilskuere når du transporterer brettsettet.
 • Vær oppmerksom på andre personer i vannet når du padler.
 • Faller du i vannet i kalde temperaturer, kan du få hypotermi.
 • Bruk termodress når du padler brettet i kalde temperaturer.
 • Fare for kvelning! Små barn kan bli fanget i brettets snorer og sikkerhetsline og kvele seg selv.
 • Hold brettet unna små barn!

MERKNADER

 • Fare for skade! Brettet er godkjent for et maksimalt fyllingstrykk på 1bar (15 PSI). Ved høyere trykk blir materialet overstrukket og kan rives.
 • Blås opp brettet til et maksimalt fylletrykk på 1 bar (15 psi).
 • Hvis trykket er over 1 bar (15 psi), åpner du ventilen og slipper ut litt luft.
 • Den ytre huden på brettet kan bli skadet hvis den kommer i kontakt med andre gjenstander og materialer.
 • Hold deg unna steinete kyster, brygger eller stimer med brettet.
 • Ikke la oljer, etsende væsker eller kjemikalier som husholdningsrengjøringsmidler, batterisyre eller drivstoff komme i kontakt med den ytre huden. Hvis dette skjer, sjekk skallet grundig for lekkasjer eller annen skade.
 • Hold brettet unna ild og varme gjenstander (som tente sigaretter).
 • Ikke transporter brettet i oppblåst tilstand på kjøretøy.
 • Fare for trykktap! Hvis ventilen ikke er ordentlig lukket, kan trykket i brettet reduseres utilsiktet eller ventilen kan bli forurenset.
 • Hold alltid ventilen lukket når du ikke blåser opp brettet eller tømmer det.
 • Sørg for at området rundt ventilen alltid er rent og tørt.
 • Unngå at sand eller andre forurensninger kommer inn i ventilen.
 • Ved trykktap, sjekk også ventilen i tilfelle den lekker. Vennligst følg trinnene i reparasjonsinstruksjonene.
 • Fare for drift! Uten en sikkerhetsline kan brettet drive og gå tapt.
 • Bruk en sikkerhetsline med brettet med mindre du er i sikre områder og kan nå kysten trygt ved å svømme.
  Merker når brettet ikke er i bruk på vannet
 • Ikke utsett brettet for direkte sollys i lange perioder, spesielt i varme temperaturer, når det ikke er på vannet. På grunn av den sterke oppvarmingen og utvidelsen av luften inne i brettet (opptil 100 grader), kan trykket øke betraktelig og føre til skade på brettet og til og med sprengning av sømmene. Ved bruk på vannet forsvinner varmen ved direkte kontakt med vannet. Transport på takstativ er også ufarlig når kjøretøyet er i bevegelse. Varmen spres av luftstrømmen.
 • Oppbevar brettet i skyggen når det ikke er i bruk og unngå direkte sollys.
 • Reduser trykket ved å slippe ut luft.
 • Blås opp brettet igjen før bruk i henhold til de generelle instruksjonene.

MONTERING

Vennligst ikke bruk skarpe verktøy!

UTBREDNING AV BRETTET
Finn en jevn og ren overflate for å brette ut rørkroppen.
For første oppblåsing og for å gjøre deg kjent med ditt nye YEAZ-produkt, anbefaler vi at du blåser det opp ved romtemperatur. PVC-materialet er mykt, noe som gjør det lettere å montere. Hvis paddleboardet har blitt lagret ved en temperatur under 0°C, oppbevar det ved 20°C i 12 timer før det brettes ut.

BETJENING AV VENTILENYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 4

For å blåse opp brettet, fjern sikkerhetshetten fra ventilen. For å gjøre dette, vri den mot klokken. Ventilen åpnes (ved utblåsing i bunnen) eller lukkes (ved oppblåsing på toppen) av en fjærbelastet innsats. Før du begynner å blåse opp, sørg for at ventilinnsatsnålen er i "opp"-posisjon. Hvis nålen er i "ned"-posisjon, trykk på ventilkjernenålen til den spretter opp.

INFLASJONYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 5
Sett slangemunnstykket inn i styrets ventil og vri festet med klokken. Etter oppblåsing, fjern slangen og lukk sikkerhetshetten på ventilen for å tette den permanent.
Bruk av en kompressor kan skade varen din; alle garantikrav er ugyldige hvis en kompressor brukes.
FORSIKTIG: IHvis du utsetter paddleboardet for den varme solen, må du kontrollere lufttrykket og slippe ut litt luft, ellers kan materialet bli overstrukket. Omgivelsestemperaturen påvirker det indre trykket i kamrene: et avvik på 1°C gir et trykkavvik i kammeret på +/-4 mBar (06 PSI).

MONTERING AV FINEN

Juster finnen på samme måte som de to faste finnene. Løsne skruen helt fra finnen. Skru deretter den løse skruen lett tilbake i firkantmutteren. Dette gjør det lettere å plassere mutteren i skinnen. Sett den nå inn i åpningen i midten av skinnen. Bruk deretter skruen til å skyve firkantmutteren inn i ønsket posisjon og løsne nå skruen helt. Mutteren forblir i føringsskinnen. Sett nå finnen med messingbolten først ved åpningen av skinnen i skråstilling, rett den deretter og skyv finnen til hullet er rett over firkantmutteren og fest finnen i den med skruen.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 6

FJERNING AV FINEN
Skru ut skruen fra firkantmutteren. Skyv finnen og deretter firkantmutteren ut av skinnen ved hjelp av skruen. Fest skruen og firkantmutteren til finnen igjen umiddelbart.

SLIPPER LUFT YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 7

Trykk forsiktig på ventilinnsatsnålen for sakte å slippe trykket fra brettet. Når du slipper ut luften, sørg for at det ikke er sand eller skitt rundt ventilen eller kommer inn.

OPPMERKSOMHET: Fjern kun ventildekselet for å blåse opp/tømme luften. Dette vil forhindre utilsiktet luftlekkasje og inntrengning av partikler i ventilen.
Begynn nå å rulle brettet forsiktig inn fra fronten mot ventilen for å frigjøre eventuell gjenværende luft fra brettet. Sett på igjen ventilhetten og lukk den godt for å hindre at smuss og fuktighet kommer inn. Brett nå opp padlebrettet igjen og begynn å rulle det inn fra den andre siden der ventilen er plassert. På denne måten er brettet lettere å brette og finnene er bedre beskyttet samtidig. Plasser skumputene som følger med på de faste finnene for beskyttelse.

BRUK AV BRETTET

 • Bruk bagasjesnoren til å bære og sikre ekstra gjenstander på brettet.
 • Bruk bærehåndtaket hvis du vil transportere brettet på land.
 • Ha alltid med deg den medfølgende åren når du bruker brettet.
 • Hvis brettet ditt har kantret og ligger med toppen av brettet på overflaten av vannet, snu det med begge hender slik at toppen vender oppover igjen. Om nødvendig, flytt til land hvis du ikke kan gjøre det fra vannet.

RENGJØRING

 • Feil eller uregelmessig rengjøring av brettsettet kan forårsake skade.
 • Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metall- eller nylonbust eller skarpe eller metalliske rengjøringsobjekter som kniver, harde spatler og lignende. De kan skade overflatene.
 • Ikke bruk løsemidler til å rengjøre brettsettet.
 • Rengjør brettet grundig etter hver bruk.
 • Du kan rengjøre brettet når det er blåst opp eller når luften er tømt.
 1. Plasser brettet på en jevn, flat og tørr overflate.
 2. Spray brettet med en hageslange eller rengjør det med en myk svamp fuktet med rent vann fra springen.
 3. Tørk av brettet med en tørr, myk klut og la den tørke helt.

LAGRING

 • Fare for skade! Feil oppbevaring av brettet og tilbehøret kan føre til mugg.
 • La alle deler av brettet tørket helt før oppbevaring.
 • Tøm brettet helt og sørg for at ventilen er festet i åpen posisjon.
 • Oppbevar det sammenrullede brettet i bærevesken.
 • Oppbevar brettsettet utilgjengelig for barn og forsvarlig lukket.
 • Ikke plasser tunge eller skarpe gjenstander på brettsettet.
 • Sjekk brettsettet for tegn på slitasje eller aldring etter langvarig lagring.

REPARASJONER

 • Sjekk brettet for trykktap, hull eller sprekker før hver bruk.
 • Tøm alltid luften før du reparerer brettet.

LEKKS SØK

 1. Pass på at det ikke er sand eller andre urenheter i ventilen.
 2. Blås opp brettet helt som beskrevet i avsnittet "Oppblåsing".
 3. Skyll brettet, inkludert området rundt ventilen, med mildt såpevann. Hvis det oppstår bobler, må lekkasjen repareres.

Lekk ventil
Hvis det kommer bobler rundt ventilen, betyr det sannsynligvis at ventilen ikke lukker helt tett. I dette tilfellet, stram ventilen med klokken ved hjelp av ventilnøkkelen som følger med i reparasjonssettet.

Defekt ventil
Hvis det ikke dannes bobler på skallet eller rundt ventilen når brettet blåses opp, kan dette bety at ventilen er defekt:

 1. Sett ventilhetten på ventilen og vri den med klokken for å stramme. 2.
 2. Fukt den lukkede ventilhetten med såpevann.
 3. Hvis det nå dannes bobler, må ventilen skiftes helt ut (se kapittel "Skifte ventil").

Lekkasjer
Hvis det dannes bobler på den ytre huden, kan du tette lekkasjen med spesiallim og materiallappen som følger med i reparasjonssettet (se kapittelet "Tetting av lekkasjer"). Hvis det oppblåste brettet mister stivhet, er det ikke nødvendigvis en lekkasje som er årsaken. Temperatursvingninger kan også forårsake trykkfall.

TETTE LEKKASJONER

 • Fare for skade!
 • Ikke alle lim er egnet for å reparere platen. Reparasjoner med uegnet lim kan føre til ytterligere skade.
 • Bruk kun spesiallim for gummibåter. Slikt lim får du hos spesialforhandlere.
 • Du kan tette hull eller sprekker med lim og materiallappene som følger med i reparasjonssettet.
 • Tøm brettet før reparasjon.

Mindre lekkasjer (mindre enn 2 mm)
Lekkasjer mindre enn 2 mm kan repareres med lim.

 1. rengjør området som skal repareres grundig.
 2. La området som skal repareres tørke helt.
 3. Påfør en liten dråpe lim på lekkasjen.
 4. la limet tørke i ca. 12 timer.

Større lekkasjer (større enn 2 mm)
Lekkasjer større enn 2 mm kan repareres med lim og materiallapper.

 1. Rengjør området som skal repareres grundig og la det tørke helt.
 2. Klipp ut et stykke av materiallappen som overlapper lekkasjen med ca. 1.5 cm på hver side.
 3. Påfør lim på undersiden av den utskårne lappen.
 4. Påfør et tynt lag med lim på lekkasjen og den omkringliggende ytre huden over hele størrelsen på materiallappen.
 5. La limet stivne i 2-4 minutter til det er synlig klebrig.
 6. Fest den utskårne materiallappen på lekkasjen og trykk den godt.
 7. La limet tørke i ca. 12 timer.
 8. For å forsegle området helt, påfør lim igjen på kantene av materiallappen etter at den har tørket.
 9. La limet tørke i ca. 4 timer.

Før du bruker brettet i vannet igjen, sjekk at lekkasjen virkelig er helt tett. Hvis det fortsatt oppstår bobler, ta med platen til et spesialverksted for reparasjon eller kontakt serviceadressen som er oppgitt i disse instruksjonene.

Bytting av ventil

Hvis ventilen må skiftes, kan du bestille en erstatningsventil fra oppgitt serviceadresse.

 1. Slipp luften fra brettet.
 2. Vri ventilhetten mot klokken og fjern den.
 3. Plasser ventilnøkkelen fra reparasjonssettet som følger med på toppen av ventilen og vri den mot klokken for å løsne den. Mens du gjør dette, fest den nedre delen av ventilen inne i brettet med hånden og pass på at den ikke glir inn i brettet.
 4. Plasser erstatningsventilen på bunnen og vri den med klokken for å stramme den. Pass på at ventilen er sentrert.
 5. Ta ventilnøkkelen og stram toppen av ventilen med klokken.
  Før du bruker brettet igjen, sjekk at ventilen virkelig stenger.

FJERNING

Kast emballasjen i henhold til type. Legg papp og kartong i returpapirsamlingen. Folie til resirkulerbart materiale.
Kast brettsettet i henhold til lokale forskrifter og lover.

GARANTI
Garantien på material- og produksjonsfeil er 2 år ved riktig bruk

PRODUSENT

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 München
Tyskland
[e-postbeskyttet]
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Med forbehold om endringer og feil
Produsenten påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av feil, feil eller uforenlig bruk av produktet.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Dokumenter / Ressurser

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Brukerhåndbok
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.