Twins logo.JPG

Twins Robotstøvsuger 3 i 1 med smart applikasjon Brukerhåndbok

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application.jpg

FIG 1 Download App.JPG

Kjære kunde, takk for at du kjøpte produktet vårt. Vennligst les bruksanvisningen
carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the
garanti, kvitteringen og om mulig esken med innvendig pakning.

 

1. GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER advarselsikon

 • Betrakt bruksanvisningen som en del av apparatet og gi dem videre til enhver annen bruker av apparatet.
 • Kontroller om dataene på typeskiltet samsvarer med voltage i stikkontakt.
 • Bruk aldri apparatet hvis strømledningen til adapteren er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den falt ned og ble skadet. Ta i så fall apparatet til en spesialservice for å kontrollere sikkerheten og funksjonen.
 • Produktet er beregnet for hjemmebruk og lignende (i butikker, kontorer og lignende arbeidsplasser, på hoteller, moteller og andre boligmiljøer, i fasiliteter som tilbyr overnatting med frokost). Den er ikke beregnet for kommersiell bruk!
 • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene. involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukere skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 • Slå av apparatet før du bytter ut tilbehør eller tilgjengelige deler som beveger seg under drift, før montering og demontering, før rengjøring eller vedlikehold!
 • Hvis strømledningen til apparatet er ødelagt, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person.
 • Bruk aldri apparatet hvis strømledningen eller strømstøpselet er skadet, hvis apparatet ikke fungerer som det skal eller hvis det har falt på gulvet og blitt skadet, eller hvis det har falt i vann.
 • For å sikre sikkerhet og funksjon av apparatet, bruk kun originale reservedeler og tilbehør godkjent av produsenten.
 • NOTAT: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
 • For å drive apparatet, bruk kun safe small voltage i henhold til typeskiltet.
 • Ikke plasser hendene nær den roterende delen.
 • Dypp aldri støvsugeren i vann (selv dens deler)!
 • Støvsug aldri uten et riktig innsatt filtreringssystem og mikrofiltre.
 • Ikke støvsug skarpe gjenstander (f.eks. glass, knuser), varme, brennbare, eksplosive gjenstander (f.eks. aske, varme sigarettsneiper, bensin, tynnere og aerosoldamper) eller fett (f.eks. fett, oljer), kaustiske midler (f.eks. syrer, løsemidler) . Støvsuging av disse gjenstandene kan føre til skade på støvfiltrene eller støvsugeren.
 • Porene på filtrene kan være tette ved støvsuging av svært fint støv (f.eks. fin sand, sementstøv, gips). Dermed vil luftpermeabiliteten reduseres og sugeevnen falle. I dette tilfellet, rengjør filtrene selv om støvbeholderen ikke er full ennå.
 • Slå alltid av støvsugeren først og koble strømledningen fra strømforsyningen og først deretter tømme støvbeholderen, rengjør/skift ut mikrofiltre, rengjør støvsugeren eller tilbehøret.
 • La aldri støvsugeren utsettes for værforhold (regn, frost, direkte solstråling osv.).
 • Bruk aldri apparatet til andre formål enn det tiltenkte formålet som er beskrevet i denne bruksanvisningen!
 • Koble apparatet fra strømnettet når det ikke skal brukes over en lengre periode.
 • Fest hull på gulvet (f.eks. terskelstrimmel) for å unngå å skade de roterende børstene. Disse skjøtene kan også begrense at støvsugeren setter seg fast børstehår i hullene.
 • This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface „deceives” the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor
  transition strips/thresholds of approx. 2 cm in height.
 • Ta forholdsregler for å løse problemet som kan gjøre rengjøringen vanskelig, for eksempel:
  • Keep the easily knock over objects in a safe place.
  • Permian the edge of the carpet.
  • The hanging table cloth and curtain should not touch the ground.
  • The flammable object should be cut from the fire source.
  • Sort out the tangled power cord on the floor.
  • Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor.
 • Sjekk om hovedbørsten er riktig festet inne i roboten før rengjøring.
 • Undersøk om søppelkassen er tom og sørg for at den er fikset før den fungerer.
 • Se om høydesensoren i bakken tørkes ren.
 • Hvis du bare trenger å rengjøre ett rom, lukk døren.
 • If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall,
  at the same time, check the facing opening width.
 • Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will
  not become trapped.
 • Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay
  before letting it operate by itself without you being present.
 • Hvis batteriet lekker, fjern det umiddelbart; det kan skade støvsugeren.
 • Hold batterier utilgjengelig for barn og uføre ​​personer. En person som vil svelge batteriene, må søke medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Kast et utladet batteri på egnet måte.
 • Bruk aldri apparatet til andre formål enn det tiltenkte som er beskrevet i denne bruksanvisningen! Dette apparatet er ikke beregnet for utendørs bruk.
 • Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av apparatet
  og tilbehøret og dets garanti for apparatet gjelder ikke i situasjoner der sikkerhetsadvarslene ovenfor ikke overholdes. Unnlatelse av å skifte ut eller vedlikeholde alle filtre regelmessig og også ved bruk av uoriginale filtre, hvis egenskaper resulterte i feil eller skade på støvsugeren, er også forstått som feil bruk av apparatet.

Trådløs tilkobling og kompatibilitet

 • ETA-selskapet kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for tilfeldige, indirekte eller følgeskader, eller for tap av data eller tap på grunn av informasjonslekkasje under trådløs kommunikasjon.
 • Vellykket trådløs kommunikasjon kan ikke garanteres 100 % på alle smarte enheter og Wifi-nettverk (rutere). På grunn av variasjonen av enheter på markedet, kan det være tilfeller der karakteren eller spesifikasjonen til en gitt smartenhet eller Wifi-nettverk (ruter) umuliggjør tilkobling eller på en eller annen måte blir forstyrret. I tillegg påvirker flere faktorer, inkludert maskinvare- og programvarekonfigurasjon, suksessen til trådløs kommunikasjon over et Wifi-nettverk. Forbindelsen mellom roboten og Wifi-nettverket ditt kan også bli negativt påvirket av de omkringliggende Wifi-nettverkene at de kan stilles inn på samme kanal og forstyrre tilkoblinger (f.eks. i boligfelt, leilighetsbygg osv.). Disse faktaene er ikke en grunn til å kreve apparatet.

The application is owned and operated by a third party (hereinafter the “Subject”) different from
HP TRONIC Zlín, Ltd. (hereinafter the „Seller“). No personal information is transmitted between the Subject and the Seller. When registering for the application, the customer transfers the personal data directly to the Subject, which becomes the personal data controller. The Application and the associated privacy policy are governed by the Rules of the Subject.

FIG 2 Wireless connection and compatibility.JPG

FIG 3 Wireless connection and compatibility.JPG

 

2. GJELDELIGHET

The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office, is good for cleaning to various short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc.

Since the vacuum cleaner moves freely in the space of your home, it is necessary to adapt the environment to this fact. Before use, remove all unwanted objects (stretched cables, scattered clothes, papers, bags, etc.) from the floor that could impede the movement of the vacuum cleaner or, conversely, fragile objects (e.g. glass and ceramic vases) that could be damaged by the vacuum cleaner.

If you use the device in an apartment with several storeys, it is necessary to carry the charging station along with the device from one storey to another.

 

3. PRODUCT COMPONENTS

3.1 PAKKEINNHOLD

FIG 4 PAKKEN INNHOLD.JPG

FIG 5 PAKKEN INNHOLD.JPG

FIG 6 PAKKEN INNHOLD.JPG

3.2 ROBOTIC VACUUM CLEANER

FIG 7 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

FIG 8 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

A – Robotstøvsuger
A1 – Støtfanger foran
A2 – Sensors against falling downstairs
A3 – Charging contacts
A4 – Storage battery compartment cover
A5 – Drive Wheels (Left / Right)
A6 – Forhjul
A7 – Side brush
A8 – Hovedbørstedeksel
A9 – Laser module
A10 – Charging dock IR sensor

A11 – Anti-collision IR sensor
A12 – Loudspeaker
A13 – Exhaust grille
A14 –RESET button
A15 – Main brush lock button
A16 – Hovedbørste

B – Dirt hopper / water tank
C – Kontrollpanel

3.3 DUSTBIN / WATER TANK

FIG 9 DUSTBIN OR WATER TANK.JPG

3.4 KONTROLLPANEL

FIG 10 CONTROL PANEL.JPG

3.5 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

FIG 11 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

D – Charging dock with the dirt extraction unit
D1 – START button (automatic cleaning) /
SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 – Return to charging dock button
D3 – Dust bag indicator lamp
D4 – Charging lamp
D5 – Dirt extraction fan indicator lamp
D6 – Charging contacts
D7 – IR sensor
D8 – Robot vacuum connection opening

D9 – Cover
D10 – Protection filter
D11 – Power supply connector
D12 – Exhaust filter grille
D13 – Exhaust filter

E – Supply cable
F – Dust bag
F1 – Handle

3.6 FJERNKONTROLL

FIG 12 FJERNKONTROLL.JPG

 

3.7 MOP EXTENSION

FIG 13 MOP EXTENSION.JPG

3.8 RESERVEDELSLISTE
Main brush: ETA624000190
Side brushes (2x): ETA624000140
Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260
Mopp: ETA624000220
Dust bag: ETA624000280

 

4. FORBEREDELSE TIL BRUK

Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories.
Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.

4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION
Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.

4.2 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

 1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
 2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.

FIG 14 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

 

5. VACCUM CLEANER USE

Merknad
The device has voice notification function which can be set in various languages (this function can be deactivated).

Sett batteriet inn i fjernkontrollen, observer riktig polaritet (2 deler, batteritype AAA).

5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER

 1. Press button C1 for approx. 3 seconds.
 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message will be heard.

5.2 BATTERILADING

 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
  (backlit buttons D1, D2 and indicator lamp D4 must be on).
 2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the
  robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too
  low, place the device close to the charging contacts.

FIG 15 BATTERY CHARGING.JPG

FIG 16 BATTERY CHARGING.JPG

* Note: The stated operating times are based on ETA‘s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the age and wear of the battery, the operating time decreases.

Merknader

 • Standard charging time is approx. 6 hours.
 • After cleaning, the device will automatically go to the charging dock.
 • "ETA SMART"-applikasjonen gjør det enkelt å finne ut batteristatusen. Applikasjonen kan også sendes tilbake til ladestasjonen når som helst.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE
Start (rengjøring)
Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.

Standby-modus (pause)
Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on

Sove modus
After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.

Merknader
The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.

5.4 CLEANING MODES AND DEVICE FUNCTIONS WITHOUT USING THE ETA SMART APPLICATION

Manuell drift
You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.

Merknader
When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.

Smart automatic cleaning
Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning

Lokal rengjøring
Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.

Innstilling av sugeeffektnivå
Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.

Switching over dampening intensity levels
Use G6 button to switch over various dampening intensity levels. 4 levels are on choice. This function is only available with the mop unit H (see below).

Switching on/off acoustic signals (voice messages)
Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.

Return to the charging dock with dust extraction unit
After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.

Nullstillknapp
Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.

Automatic extraction of dirt in the extraction unit
After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.

5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT

FIG 17 USING THE MOPING ATTACHMENT.JPG

4. Switch on the device and select the required cleaning mode.

Merknader

 • Ved mopping anbefaler vi å rengjøre de enkelte rommene.
 • Ved mopping, sjekk støvsugeren og tilsett vann til moppefestet, om nødvendig, eller skyll moppen.
 • Ikke bruk moppefestet på tepper og unngå at støvsugeren treffer teppet.
 • After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it installed on the vacuum cleaner while charging.

5.6 OVERVIEW OF LIGHT SIGNALS

Merknad
Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the “ETA SMART” application .

ROBOT STØVSUGER

FIG 18 ROBOT VACUUM CLEANER.JPG

CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT

FIG 19 CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

Merknad
For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE PROBLEMS.

 

6. APPLICATION ETA SMART

I den enkle betjeningsmodusen kan enheten styres ved hjelp av knapper på kontrollpanel C eller fjernkontroll F (se over). For å bruke alle enhetens funksjoner, må du installere og bruke smartappen "ETA SMART", som tillater utvidelse av støvsugerfunksjonalitet og økt brukerkomfort.

All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful
pairing with home network can be found at:

www.etasince1943.com/robot
Appen er tilgjengelig fra Apple Store eller Google Play-databasen (eller bruk følgende QR-kode for enkel installasjon:

FIG 20 APPLICATION ETA SMART.jpg

Merknader
Hvis QR-koden ikke er aktiv, finn appen manuelt (etter navnet).

 

7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE

Utfør vedlikehold og rengjøring regelmessig, avhengig av bruksfrekvens og rengjøringsmengde. I et mer forurenset miljø (en kjæledyrshusholdning) vil hyppigere vedlikehold være nødvendig. Unnlatelse av å utføre vedlikehold kan skade støvsugeren og dens komponenter!

7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING
Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.

FIG 21 CHARGING CONTACTS CLEANING.JPG

7.2 CLEANING OF DIRT CONTAINER / WATER TANK, FILTERS AND MOP UNIT
1. Remove dirt container B with attached mop unit H from the robot vacuum. Press buttons H1 and disconnect the mop unit from the dirt container. Dispose of dirt together with normal household waste.

FIG 22 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

2. Drain remaining water from the tank.

FIG 23 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable).
4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.

FIG 24 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse
mop H1 in running water.

FIG 25 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

MERKNAD

 • For filterrengjøring, bruk ikke aggressive rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler eller varmt vann
 • Rensing anbefales for å opprettholde HEPA-filterparametere.
 • Hvis du velger å vaske HEPA-filteret med vann, vil filtreringsevnen reduseres.
 • Maksimalt antall filtervask er 3x. Da er det nødvendig å kjøpe en ny.
 • Det anbefales å skifte HEPA-filteret minst to ganger i året.
 • Filtrene er ikke beregnet for bruk i oppvaskmaskin.
 • Rengjøringsfeil og eventuelt skifte av filtre kan føre til feil på støvsugeren!

6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place.

7.3 MAIN BRUSH CLEANING

 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the robot vacuum.
 2. Rengjør hovedbørsten med rengjøringsverktøyet I (eller annet egnet). Du kan også bruke saks for å fjerne sammenfiltrede hår/hår. Tørk av hovedbørstedekselet og hovedbørsterommet med en myk, tørr klut.

FIG 26 MAIN BRUSH CLEANING.JPG

7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH

 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver.
 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush.
 3. Fit the brush back on the robot vacuum.

FIG 27 CLEANING THE SIDE BRUSH.JPG

7.5 WHEELS CLEANING
Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).

FIG 28 WHEELS CLEANING.JPG

MERKNAD
Some hair / pet’s hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may stick. Inspect and clean the wheels regularly.

7.6 SENSORS CLEANING
Etter hver rengjøring, rengjør sensorene med verktøy I (eller et annet passende).

FIG 29 SENSORS CLEANING.JPG

7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT
1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal waste. Insert a new dust bag.

FIG 30 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place.

Merknad
Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.

 

8. PROBLEMS SOLUTIONS

FIG 31 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

8.1 INDICATOR LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT – ERROR MESSAGES

FIG 32 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

FIG 33 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

 

9. TEKNISK SPESIFIKASJON

FIG 34 TEKNISK SPESIFIKASJON.JPG

Kompatibilitet:
Operativsystem for smarte enheter – Android 4.1 and higher
– IOS 9.0 and higher
Wifi -nettverk – 2.4 Ghz
– WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

MERKNAD
The device cannot be operated on IEEE 802.1X-secured Wifi networks (usually corporate Wifi networks).

FIG 35 Charging station.JPG

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA6240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
ETA internet address.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the respective model. The manufacturer reserves the right to change/update the ETA SMART application without prior notice. Due to the character of such changes/updates, some information or procedures in this manual might become obsolete or might be missing.

24 måneders garanti gjelder ikke for reduksjon i akkumulatorens effektive kapasitet forårsaket av bruk eller alder. Effektiv kapasitet avtar gradvis avhengig av akkumulatorens bruksmåte.

Mer omfattende vedlikehold eller vedlikehold som krever inngrep i de indre delene av apparatet må utføres av en profesjonell service! Manglende overholdelse av instruksjonene fra produsenten vil føre til at retten til å garantere reparasjon bortfaller!

 

10. MILJØVERN

FIG 36 ENVIRONMENTAL PROTECTION.jpg

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be received free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. The appliance is equipped with the Li-Ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

Battery removing
Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantage å overvinne sikringen mot spontan utkobling.

Symbol 1KUN HUSHOLDNINGSBRUK. IKKE SENKE I VANN ELLER ANDRE VÆSKER. FOR AT UNNGÅ FARE FOR KVELING, HOLD DENNE PLASTPOSEN UTE FRA BABYER OG BARN. IKKE BRUK DENNE VESKEN I CRIBS, SENGER, VOGNER ELLER LEGEPENNER. DENNE VESKEN ER IKKE ET LEKE.

Symbol 2.JPG

 

Les mer om denne håndboken og last ned PDF:

Dokumenter / Ressurser

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application [pdf] Brukerhåndbok
Robot vacuum cleaner, Robot vacuum smart application, vacuum cleaner 3 in 1

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.