Trust Power Bank brukerhåndbok

Sikkerhetsinstruksjoner

 1. Ikke utsett for overdreven varme som solskinn eller brann, unngå brå endringer i temperaturen.
 2. Ikke bruk eller oppbevar under fuktige eller våte forhold.
 3. Ikke bruk i nærheten av eksplosive gasser eller brannfarlige materialer.
 4. Ikke bøy eller brenn.
 5. Unngå kontakt med batterikjemikalier
 6. Ikke kast, rist, vibrer, slipp, knus, støt eller misbruk mekanisk.
 7. Ikke dekk til med gjenstander som kan påvirke varmeavgivelsen.
 8. Bruk bare de medfølgende kablene eller kablene som følger med enheten.
 9. Koble fra når den ikke er i bruk, ikke lad eller lad ut uten tilsyn.
 10. Oppbevares utilgjengelig for barn
 11. Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har blitt veiledet eller instruert om bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.

 

Les mer om denne håndboken og last ned PDF:

Dokumenter / Ressurser

Stol på Power Bank [pdf] Brukerveiledning
Trust, Power Bank, 22790

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.