DTEC 6.0 Telefon DL72 ***

Hurtigstart-guide
DL72210/DL72310/DL72340/ DL72350/DL72510/DL72570/ DL72580
DECT 6.0 trådløs telefon/ telefonsvarer med
BLUETOOTH® trådløs teknologi

Gratulerer
på kjøpet av dette AT & T-produktet. Før du bruker dette AT & T-produktet, les Viktig sikkerhetsinformasjon på side 1-3 i denne håndboken. Både modell- og serienumrene til AT&T-produktet ditt finner du nederst på telefonbasen. Lagre kvittering og originalemballasje i tilfelle det er nødvendig å returnere telefonen for garantiservice.
For kundeservice, besøk vår webnettsted på https://telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Canada, ring 1 (866) 288-4268.
Vennligst se online DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 trådløs telefon/telefonsvarersystem med trådløs BLUETOOTH® -teknologi Komplett brukerhåndbok for et komplett sett med installasjons- og driftsinstruksjoner på
https://telephones.att.com/manuals.
Delesjekkliste
Telefonpakken inneholder følgende elementer.
Hurtigstartguide DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 trådløs telefon/telefonsvarersystem med trådløs BLUETOOTH® -teknologi

Hurtigstart-guide

Smart folder for blokkering av samtaler

Telefonbase

Strømadapter for telefonbase

Trådløst håndsett (2 for DL72210) (3 for DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 for DL72510/ DL72570/ DL72580)

DENNE SIDE OPP / CE CÔTÉ VERS LE HAUT

Batteripakke / blokkering: BT162342 / BT262342 (2.4V 300mAh Ni-MH) ADVARSEL / AVERTISSEMENT: IKKE BRENN ELLER PUNKTER BATTERIER. NE PAS INCINÉRER OU PERCER LES PILES. Laget i Kina / Fabriqué en chine

GP1621

Lader for trådløst håndsett med strømadapter installert (1 for DL72210) (2 for DL72310/ DL72340/ DL72350) (4 for DL72510/ DL72570/ DL72580)

Batteri for trådløst håndsett (2 for DL72210) (3 for DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 for DL72510/ DL72570/ DL72580)

Deksel til batterirommet (2 for DL72210) (3 for DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 for DL72510/ DL72570/ DL72580)

Telefonledning

Veggmontert brakett

Viktig sikkerhetsinformasjon
Dette symbolet er for å varsle deg om viktige bruks- eller serviceinstruksjoner som kan vises i denne brukerhåndboken. Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker dette produktet for å redusere risikoen for personskade, brann eller elektrisk støt.
Sikkerhetsinformasjon f Les og forstå alle instruksjonene i brukerhåndboken. Observer alle merkingene på
produktet. f Unngå å bruke telefon under tordenvær. Det kan være en liten sjanse for
elektrisk støt fra lyn. f Ikke bruk en telefon i nærheten av en gasslekkasje. Under visse omstendigheter,
det kan oppstå en gnist når adapteren er plugget inn i stikkontakten, eller når håndsettet settes tilbake i holderen. Dette er en vanlig hendelse knyttet til stenging av en hvilken som helst elektrisk krets. I et utilstrekkelig ventilert miljø bør brukeren ikke koble telefonen til en stikkontakt, eller sette et ladet håndsett i holderen der det er konsentrasjoner av brannfarlige eller flammestøttende gasser. En gnist i et slikt miljø kan skape brann eller eksplosjon. Slike miljøer kan omfatte: medisinsk bruk av oksygen uten tilstrekkelig ventilasjon; industrigasser (rengjøringsmidler, bensindamp, etc.); en lekkasje av naturgass; etc. f Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann eller når du er våt. For eksample, ikke bruk den i en våt kjeller eller dusj, og heller ikke ved siden av et svømmebasseng, badekar, kjøkkenvask og vaskerom. Ikke bruk væsker eller aerosolspray for rengjøring. Hvis produktet kommer i kontakt med væske, må du umiddelbart koble fra en ledning eller strømledning. Ikke koble produktet til igjen før det har tørket grundig. f Installer dette produktet på et beskyttet sted der ingen kan snuble over noen ledning eller strømledninger. Beskytt ledningene mot skader eller slitasje. f Hvis dette produktet ikke fungerer normalt, kan du se delen Feilsøking i den elektroniske komplette brukerhåndboken. Hvis du ikke kan løse problemet, eller hvis produktet er skadet, kan du se avsnittet om begrenset garanti (side 31 - 33). Ikke åpne dette produktet med mindre det er angitt i brukerhåndboken. Å åpne produktet eller montere det på feil måte kan utsette deg for farlig voltageller andre farer. f Bytt batterier, bare som beskrevet i brukerhåndboken (side 5). Ikke brenn eller punkter hull i batterier - de inneholder etsende kjemikalier. f Denne strømadapteren er ment å være riktig orientert i en vertikal eller gulvmontert posisjon. Tappene er ikke designet for å holde pluggen på plass hvis den er plugget inn i et tak eller et uttak under bordet/skapet. f For pluggbart utstyr skal stikkontakten installeres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.
1

Viktig sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG: f Bruk bare strømadapteren som følger med dette produktet. For å få en erstatning,
Besøk vår webnettsted på https://telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Canada, ring 1 (866) 288-4268.
f Bruk bare det medfølgende oppladbare batteriet eller erstatningsbatteriet (modell BT162342/ BT262342). For å bestille, besøk vår websted på
https://telephones.att.com, or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
i FORSIKTIG: For å forhindre fare for brann eller batterieksplosjon, bytt ut med riktig batteritype. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
Spesielt om trådløse telefoner f Personvern: De samme funksjonene som gjør en trådløs telefon praktisk å lage
noen begrensninger. Telefonsamtaler overføres mellom telefonbasen og håndsettet med radiobølger, så det er en mulighet for at dine trådløse telefonsamtaler kan bli avlyttet av radiomottakerutstyr innenfor rekkevidden til det trådløse håndsettet. Av denne grunn bør du ikke tenke på at trådløse telefonsamtaler er like private som de på telefoner. f Elektrisk strøm: Telefonbasen til denne trådløse telefonen må være koblet til en fungerende stikkontakt som ikke styres av en veggbryter. Du kan ikke ringe fra håndsettet hvis telefonbasen er koblet fra, er slått av eller hvis strømmen er avbrutt. f Potensiell TV -forstyrrelse: Noen trådløse telefoner opererer med frekvenser som kan forårsake forstyrrelser på TV -er og videospillere. For å minimere eller forhindre slik interferens, må du ikke plassere telefonbasen til den trådløse telefonen i nærheten av eller på toppen av en TV eller videospiller. Hvis det oppstår forstyrrelser, vil flytting av den trådløse telefonen lenger vekk fra TV -en eller videospilleren ofte redusere eller eliminere forstyrrelsen. f Oppladbare batterier: Dette produktet inneholder oppladbare nikkel-metallhydridbatterier. Vær forsiktig når du håndterer batterier for ikke å lage en kortslutning med ledende materiale som ringer, armbånd og nøkler. Batteriet eller lederen kan overopphetes og forårsake skade. Vær oppmerksom på riktig polaritet mellom batteriet og batteriladeren. f Nikkel-metallhydrid oppladbare batterier: Kast disse batteriene på en sikker måte. Ikke brenn eller punkter. Som andre batterier av denne typen, hvis de brennes eller punkteres, kan de frigjøre etsende materiale som kan forårsake skade.
2

Viktig sikkerhetsinformasjon
RBRC -seglet betyr at produsenten frivillig deltar i et bransjeprogram for å samle og resirkulere oppladbare batterier av nikkelmetallhydrid når de tas ut av drift i USA. Disse batteriene kan tas med til en deltakende lokal forhandler av erstatningsbatterier eller resirkuleringssenter. Du kan ringe 1-800-8-BATTERY® for steder som godtar brukte Ni-MH-batterier. RBRC Seal og 1-800-8-BATTERY® er registrerte varemerker for Call2recycle, Inc.
Forholdsregler for brukere av implanterte hjertestartere Hjertestartere (gjelder kun digitale trådløse telefoner): Wireless Technology Research, LLC (WTR), en uavhengig forskningsenhet, ledet en tverrfaglig evaluering av interferensen mellom bærbare trådløse telefoner og implanterte hjertestartere. Støttet av US Food and Drug Administration, anbefaler WTR til leger at:
Pacemakerpasienter: f Bør holde trådløse telefoner minst seks centimeter fra pacemakeren. f Bør IKKE plassere trådløse telefoner direkte over pacemakeren, for eksempel i en
brystlomme når den er slått PÅ. f Bør bruke den trådløse telefonen ved øret overfor pacemakeren. WTRs evaluering identifiserte ingen risiko for tilskuere med pacemakere fra andre personer som bruker trådløse telefoner.
ECO-modus Denne strømsparende teknologien reduserer strømforbruket for optimal batteriytelse. ECO-modus aktiveres automatisk når håndsettet synkroniseres med telefonbasen.
Spesielt om telefonsvaresystemer Toveisopptak: Denne enheten hører ikke advarselssignaler for å informere den andre parten om at samtalen blir tatt opp. For å sikre at du overholder føderale eller statlige forskrifter angående innspilling av en telefonsamtale, bør du starte opptaksprosessen og deretter informere den andre parten om at du tar opp samtalen.
LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE
3

Install
Telefonbase
Merknader: f Plugg den ene enden av telefonledningen inn i en telefonkontakt eller et DSL -filter. f Hvis du har DSL høyhastighets Internett-tjeneste, kreves et DSL-filter (ikke inkludert). Lader
Forsiktig: Bruk bare strømadapteren (e) som følger med dette produktet. For å få en erstatning, besøk vår websted på
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
4

Install
Batteri Installer batteriet, som vist nedenfor.
DENNE SIDEN OPP
Lad håndsettet ditt før første gangs bruk. Batteriet er fulladet etter 11 timers kontinuerlig lading. CHARGE-lampen på toppen av håndsettet lyser under lading.
Forsiktig: Bruk bare det medfølgende oppladbare batteriet eller erstatningsbatteriet (modell BT162342 / BT262342).
5

MadNeEiDnPOACSWhNiAIOnNBRaTCTN/IB1NBIFN8UÉaa3GRtbR3tNreE4/irq2AROy/uVBROPéETaURPe2cnUT8TPk3INcHES/3hCRBSI4iSTnCE2loUeME(Sc2RRE-I.pED4NLiVlETBEe4sAS:U0T:P0PTmIEL/AREChSIEE.NSiC.-MÔHT)É VERS LE HAUT CR1535

MadNeEiDPnOACWSNhAiOInNBRTaCTNB1/IBIN8NFUaÉ3aGtR3tRbeN4/rEri2AyqRO/VBuPROEéTaRUP2ceT8TUknP3HIN/ScE3IBChS4RSil2TECnoUSM(ecE2R-IER.pD4ENiVLEleTBEs4UA:S0:TP0PTmIE/LARCEhISEEN.SCi.-MÔHT)É VERS LE HAUT CR1535

Håndsettet overview
1

2

3

9

10 4
11

5

6 12
7 13
8 14

Håndsett

1

CHARGE -lampe Ì På når håndsettet lades i telefonbasen eller laderen.

2 VOL p DIR Ì Trykk for å vise katalogoppføringer når håndsettet er
ikke i bruk. Ì Trykk for å bla opp mens du er i menyer. Mens du skriver inn navn eller tall, trykker du på for å flytte
markøren til høyre. Ì Trykk for å øke lyttevolumet under en samtale,
eller for å øke meldingsavspillingsvolumet.

VOL q CID

Ì Trykk for å vise anropsloggen når håndsettet ikke er i bruk.
Ì Trykk for å bla ned mens du er i menyer. Mens du skriver inn navn eller tall, trykker du på for å flytte
markøren til venstre. Ì Trykk for å redusere lyttevolumet under en samtale,
eller for å redusere meldingsavspillingsvolumet.

3

CELLE

Ì Trykk for å foreta eller svare på et mobilanrop. Ì Under en samtale, trykk for å svare på et innkommende mobilanrop

når du hører et anrop som venter.

6

Håndsettet overview

4

HJEM/

FLASH

Ì Trykk for å foreta eller svare på et hjemmeanrop. Ì Under en samtale, trykk for å svare på et innkommende hjemmeanrop
når du mottar et varsel om anrop.

5

1

Mens reviewNår du logger inn en anrops -ID, trykker du på flere ganger for å legge til eller fjerne 1 foran telefonnummeret før du ringer eller lagrer det i telefonboken.
Trykk og hold inne for å angi eller for å slå telefonsvarernummeret.

6

TONE

/ a> A

Ì

Trykk for å bytte til tonevalg midlertidig under en samtale hvis du har pulstjeneste.

Ì Mens du skriver inn navn, trykker du på for å endre neste bokstav

til store eller små bokstaver.

7

/HØYTTALER

Ì

Trykk for å foreta eller svare på et hjem- eller mobilanrop ved hjelp av høyttalertelefonen.

Ì Trykk for å bytte mellom høyttalertelefonen og

håndsett.

8 MUTE/
SLETT

Ì Under en samtale trykker du på for å dempe mikrofonen. Ì Når håndsettet ringer, trykker du på for å dempe ringetonen
midlertidig. Mens reviewi listen over gjenoppringinger, kataloger, logger for anrops -ID,
tillat liste, blokkeringsliste eller stjernenavnliste, trykk for å slette en individuell oppføring. Ì Trykk på for å slette sifre mens du forhåndsvisning. Ì Når du skriver inn navn eller tall, trykker du på for å slette et siffer eller tegn. Ì Når du skriver inn navn eller tall, holder du inne for å slette alle sifre eller tegn. Ì Under avspilling av meldinger eller kunngjøringer, trykk for å slette meldingen som spilles av eller den innspilte kunngjøringen.

9 MENY/
VELG

Ì Trykk for å vise menyen. Ì Trykk på for å velge et element eller lagre et i menyen
oppføring eller innstilling.

10 RINGEBLOKK Ì Når telefonen ringer, trykker du på for å blokkere
innkommende hjemmeanrop eller mobiltelefon. Press Trykk på for å blokkere anropet når du er på et hjemmeanrop eller en mobiltelefon.

11

AV/

AVBRYT

Ì Under en samtale, trykk for å legge på. Ì Trykk på for å avbryte en operasjon mens du er i en meny
opp til forrige meny, eller gå ut av menydisplayet; eller trykk og hold inne denne knappen for å gå ut av inaktiv modus. Ì Når håndsettet ringer, trykker du på for å dempe ringetonen midlertidig. Ì Trykk og hold inne mens telefonen ikke er i bruk for å slette indikatoren for ubesvarte anrop.

7

Håndsett / telefonbase overview

12 STILLE#
13 STEMME 14 REDIAL/
PAUSE

Ì Trykk gjentatte ganger for å vise andre oppringingsalternativer når reviewved å logge inn en anrops -ID.
Ì Trykk og hold inne for å gå til innstillingsskjermbildet for STIL modus, eller for å deaktivere STIL modus.
Ì Mens du er koblet til en eller to mobiltelefoner, trykker du på for å aktivere den talestyrte applikasjonen til en av de tilkoblede mobiltelefonene.
Ì Trykk gjentatte ganger for å view de siste 10 numrene som er slått. Ì Mens du skriver inn tall, holder du inne for å sette inn a
oppringingspause.

8

1

7

6

2

Telefonbase

1

CELL 1

2

CELL 2

3

4

5

Ì Lyser når telefonbasen er sammenkoblet og koblet til en Bluetooth -enhet.
Ì Lyset blinker når telefonbasen er i synlig modus.
Ì Trykk for å koble til den sammenkoblede Bluetooth -enheten. Ì Trykk og hold inne for å legge til eller bytte ut en Bluetooth
enhet.
Ì Lyser når telefonbasen er sammenkoblet og koblet til en Bluetooth -enhet.
Ì Lyset blinker når telefonbasen er i synlig modus.
Ì Trykk for å koble til den sammenkoblede Bluetooth -enheten. Ì Trykk og hold inne for å legge til eller bytte ut en Bluetooth
enhet.

8

Telefonbase overview

3

VOL

4

VOL

5

FINN HS

6

ANS PÅ

7

/GJENTA

X / SLETT

/ HOPP

Ì Når telefonen er inaktiv, trykker du på for å redusere ringetonenes volum.
Ì Under samtalevisning eller avspilling av meldinger, trykk for å redusere lyttevolumet.
Ì Når telefonen er inaktiv, trykker du på for å øke ringetonenes volum.
Ì Under samtalevisning eller meldingsavspilling, trykk for å øke lyttevolumet.
Ì Trykk for å bla gjennom alle håndsett.
Ì Trykk for å slå det innebygde telefonsvareren på eller av.
Ì Trykk for å gjenta en melding. Ì Trykk to ganger for å spille av forrige melding.
Ì Trykk for å slette meldingen som spilles av. Ì Trykk to ganger for å slette alle gamle meldinger når
telefonen er ikke i bruk.
Ì Trykk for å hoppe over en melding.

/ SPILL / STOPP

Ì Trykk for å starte eller stoppe avspillingen av meldinger.
Ì Under samtalevisning, trykk for å slå samtalevisning midlertidig på eller av.

8

I BRUK lys

Ì På når håndsettet er i bruk, eller når

telefonsvareren svarer på et innkommende anrop.

Blinker når det er et innkommende anrop, eller en annen

telefon som deler samme linje er i bruk.

9

Innledende grunnleggende innstillinger
Etter at du har installert telefonen, kommer strømmen tilbake etter en strømtage, vil håndsettet be deg om å angi dato og klokkeslett. For å hoppe over innstilling av dato og klokkeslett, trykk AV/AVBRYT på håndsettet.
Stemmeguide for å stille inn Smart call blocker og telefonsvarersystem
Etter at dato og klokkeslett er utført eller hoppet over, vil håndsettet be deg om du vil angi Smart samtaleblokkering. Trykk på MENU/SELECT for å starte oppsett av Smart Call Blocker via stemmeguide. For å hoppe over oppsettet, trykk AV/AVBRYT to ganger. Etter at Smart Call Blocker -innstillingen er utført eller hoppet over, vil telefonen ringe deg hvis du vil konfigurere telefonsvareren. Trykk på MENY/SELECT for å starte oppsett av telefonsvareren via taleguide. Trykk på for å hoppe over oppsettet
AV / AVBRYT.
Vi anbefaler at du programmerer telefonsystemet før bruk. Følgende er noen eksamples vanlige funksjoner som skal angis før du bruker telefonen. Se innstillingene for håndsett og telefonbase og telefonsvarersysteminnstillinger i den komplette brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner om hvordan du angir alle telefonfunksjoner.
Dato og tid
Merk: Still inn dato / klokkeslett før du bruker telefonsvareren.
Bruke et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Angi dato / klokkeslett -> VELG. 2. Angi måned (MM), dag (DD) og år (ÅÅ) -> VELG. 3. Angi time (HH) og minutt (MM). 4. / -> AM eller PM -> VELG.
Oppsett av smart anropsblokkering via taleguide
Du kan følge stemmeguiden for å konfigurere Smart Call Blocker. Bruke et trådløst håndsett: 1. RING BLOKK. 2. / -> Stemmeguide -> VELG. 3. Trykk på 1 hvis du vil vise hjemmeanrop med telefonnumre som ikke er det
lagret i katalogen, listen Tillat eller stjernenavn; eller Trykk 2 hvis du ikke vil vise anrop, og vil la alle innkommende anrop komme igjennom.
10

Innledende grunnleggende innstillinger
Grunnleggende oppsett av telefonsvarer via stemmeguide
Du kan følge stemmeguiden for å spille inn din egen kunngjøring, angi antall ringetoner og angi meldingsvarseltonen. Bruke et trådløst håndsett: 1. Trykk på MENY -> / -> Svarsystemer -> SELECT. 2. / -> Stemmeguide -> VELG. 3. Sett opp telefonsvareren ved å legge inn de angitte tallene, som
instruert.
Legg til en Bluetooth® mobiltelefon/hodesett
Merk: DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 er kompatibel med Bluetooth versjon 2.0 eller nyere.
For å bruke en Bluetooth -aktivert mobiltelefon eller et headset med telefonen, må du først koble til og koble Bluetooth -mobiltelefonen eller -hodesettet til telefonbasen. Trådløs Bluetooth -teknologi opererer innenfor et kort område (opptil 30 fot). Hold den tilkoblede enheten innenfor 15 fot fra telefonbasen for optimal ytelse.
Slik kobler du til og kobler til en mobiltelefon ved hjelp av telefonbasen: 1. Trykk og hold inne CELL 1 eller CELL 2 i omtrent fire sekunder til CELL 1 eller
CELL 2 lys blinker. 2. Plasser mobiltelefonen ved siden av telefonbasen. Slå på Bluetooth -funksjonen
på mobiltelefonen din, og søk etter eller legg til nye råd. Når mobiltelefonen din finner AT & T -telefonen (AT&T DECT 6.0), trykker du på den riktige tasten på mobiltelefonen for å fortsette sammenkoblingsprosessen.
Slik kobler du til og kobler et headset med et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Bluetooth -> SELECT. 2. / -> Legg til BT -headset -> VELG. 3. Sett hodesettet til synlig modus -> Trykk SELECT.
Ta opp din egen kunngjøring
Den utgående kunngjøringen din spiller når telefonsvareren besvarer anrop. Du kan bruke den forhåndsinnstilte kunngjøringen til å svare på anrop, eller erstatte den med din egen innspilte kunngjøring.
11

Innledende grunnleggende innstillinger
Bruke et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Svarsystemer -> VELG. 2. VELG for å velge Kunngjøring. 3. Trykk på 7 for å spille inn. 4. Snakk mot håndsettet for å ta opp kunngjøringen, og trykk på 5 for å avslutte
innspilling og lagre den.
Antall ringer
Du kan stille inn telefonsvareren til å svare på et innkommende anrop etter 2, 3, 4, 5 eller 6 ringinger. Du kan også velge bompenger. Hvis du velger bompenger, svarer telefonsvareren på et anrop etter to ringinger når du har nye meldinger, eller etter fire ringinger når det ikke er noen nye meldinger. Dette gjør at du kan se etter nye meldinger og unngå å betale unødvendige langdistanseavgifter hvis du ringer fra ditt lokale område. Bruke et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Svarsystemer -> VELG. 2. / -> Ans sys setup -> SELECT. 3. / -> antall ringer -> VELG. 4. / å velge mellom 2, 3, 4, 5, 6 eller bompenger -> VELG.
Ringevolum
Du kan stille ringevolumet til ett av de seks nivåene, eller slå ringetonen av for innkommende hjem- eller mobiltelefonsamtaler. Bruke et trådløst håndsett: Angi ringevolumet for innkommende hjemmeanrop: 1. MENY -> / -> Ringere -> VELG. 2. Velg for å velge Hjemvolum. 3. / for å velge ønsket nivå -> VELG. Angi ringevolum for innkommende mobilanrop: 1. MENY -> / -> Ringere -> VELG. 2. / for å velge Cell volume -> SELECT. 3. / for å velge ønsket nivå -> VELG.
12

Innledende grunnleggende innstillinger
LCD-språk
Bruke et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Innstillinger -> VELG. 2. VELG igjen for å velge LCD -språk. 3. / for å velge engelsk, Français eller Español -> SELECT.
Merk: Hvis du ved et uhell endrer LCD -språket til fransk eller spansk, kan du tilbakestille det til engelsk uten å gå gjennom de franske eller spanske menyene. f Trykk MENU på håndsettet i hvilemodus -> skriv inn *364#
Operere

Operasjon Foreta et hjem eller mobiltelefon
Ringe på kroken (forhåndsvisning)

Steps

Bruke et trådløst håndsett:
f Trykk på HOME /FLASH eller /SPEAKER -> Skriv inn telefonnummeret.
f Trykk CELL -> Skriv inn telefonnummeret -> VELG.

Bruke et trådløst håndsett: Tast inn telefonnummeret -> Trykk på HJEM/FLASH, CELL eller

/ HØYTTALER å ringe.

Svare på et hjem ved hjelp av et trådløst håndsett:

eller mobiltelefon

Trykk på HOME /FLASH, CELL eller /SPEAKER.

Avslutter en samtale
Høyttalertelefon

Bruke et trådløst håndsett: Trykk på OFF/CANCEL eller sett håndsettet tilbake til telefonbasen eller laderen.
Under en samtale trykker du på /SPEAKER for å veksle mellom håndfri høyttalertelefon og normal bruk av håndsett.

Ring på nytt

Bruke et trådløst håndsett: Trykk på REDIAL flere ganger for å velge ønsket oppføring ->
HOME /FLASH, CELL eller /SPEAKER å ringe.

13

Operere

Drift Volumkontroll
Samtale venter (krever abonnement fra telefon)

Steps
Bruke et trådløst håndsett eller telefonbasen: Trykk på VOL q for å redusere eller trykk på VOL p for å øke lyttevolumet under en samtale.
Trykk på HOME/FLASH på håndsettet for å sette pågående samtale på vent og ta det nye anropet. Trykk på HOME/FLASH på håndsettet når som helst for å bytte frem og tilbake mellom anrop.

Directory

Katalogen kan lagre opptil 1,000 oppføringer, som deles av alle systemenheter.

Operasjon Legge til en oppføring i katalogen
Søker / ringer en oppføring

Steps
Bruke et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Katalog -> VELG. 2. Velg for å velge Legg til ny oppføring. 3. Skriv inn et telefonnummer på opptil 30 sifre -> VELG. 4. Skriv inn et navn på opptil 15 tegn -> VELG.
1. Trykk på DIR på håndsettet i hvilemodus -> / for å velge ønsket katalog.
2. Trykk på HOME /FLASH eller /SPEAKER på håndsettet for å ringe med hjemmelinjen. -ELLER Trykk på CELL på håndsettet for å ringe ved hjelp av mobiltelefonen.

Last ned telefonboken
Slik laster du ned en telefonkatalog med et trådløst håndsett: Før du laster ned en telefonbok, må du kontrollere at mobiltelefonen er paret, aktiv og koblet til DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580.
1. MENY -> / -> Bluetooth -> VELG. 2. / -> Last ned DIR -> VELG. 3. Trykk på SELECT for å starte nedlastingen.
14

® Bluetooth

Koble til CellTM -appen
Hvis du bruker Bluetooth-aktiverte mobiltelefoner med Android® OS 2.3 eller nyere, kan du også laste ned Connect to CellTM-appen (består av Caller ID manager og Alerts manager) ved hjelp av Google Play® Store-appen for å utvide fleksibiliteten til DL72210 /DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580. Skann QR -koden til høyre for å laste ned programmet.

Ekstern stemmekontroll

Hvis du har koblet en mobiltelefon til telefonsystemet, kan du aktivere den talestyrte applikasjonen (tale-appen) på mobiltelefonen, for eksempel Siri®, Google NowTM eller S Voice®, ved hjelp av håndsettet eller telefonbasen.

Kompatibilitet:

Den eksterne stemmekontrollfunksjonen fungerer med:

Stemmestyrt applikasjon

Siri

Google Now S Voice

Operasjonssystem (versjoner støttes) iOS (8 eller Android (4 eller Android (4

ovenfor) ovenfor)

eller over)

Før du bruker den eksterne stemmestyringsfunksjonen, må du kontrollere at du har sjekket følgende:
f Mobiltelefonen din er paret og koblet til telefonsystemet ditt via Bluetooth.
f Ingen Bluetooth -programmer kjører i bakgrunnen på mobiltelefonen.
f Hold mobiltelefonen innenfor 15 fot fra telefonbasen.
f Ikke lås opp mobiltelefonens skjerm eller angi passord for å aktivere tale -appen.
f Sørg for at du har slått på eller logget deg på applikasjonene på mobiltelefonen din som du vil sende talekommandoer, for eksempel GPS, e-post og sosiale nettverkskontoer.
f Mobiltelefonens data eller Wi-Fi-signal er i full styrke, og mobiltelefonen kan koble seg til Internett.
f Prøv å aktivere tale -appen på mobiltelefonen din for å sikre at den er på plass.

Android® og Google Play® er registrerte varemerker for Google Inc. Connect to CellTM er et varemerke for Advanced American Telephones. Siri® er et registrert varemerke for Apple Inc. Google NowTM er et varemerke for Google Inc. S Voice® er et registrert merke for Samsung Electronics Co., Ltd. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
15

® Bluetooth
Slik aktiverer du fjernkontroll: 1. Trykk på VOICE.
-ELLER hvis du har to tilkoblede mobiltelefoner -> / for å velge en enhet. 2. Når håndsettet spiller av bekreftelsestonen, snakker du mot håndsettet og venter på tilbakemelding. Svar om nødvendig på tale -appens tilbakemelding. 3. Trykk CANCEL for å avslutte. Se den komplette online brukermanualen for en liste over feilsøkingstips om bruk av ekstern stemmestyringsfunksjon.
Anrops-ID
Dette produktet støtter anrops-ID-tjenester som tilbys av de fleste telefontjenesteleverandører. Telefonen lagrer innringer-ID-informasjon for de siste 50 innkommende samtalene i telefonbasen. Denne informasjonen er felles for alle enheter.
Review og slå et nummer i anropsloggen
1. Trykk på CID på håndsettet i hvilemodus -> / for å bla gjennom listen. 2. Trykk på HOME /FLASH eller /SPEAKER på håndsettet for å ringe med hjemmet
linje. -ELLER Trykk på CELL på håndsettet for å ringe med cellelinjen.
Slett indikator for ubesvarte anrop i samtaleloggen
Når skjermen viser XX ubesvarte anrop, blar du i samtaleloggen en etter en, eller trykker og holder AV/AVBRYT på håndsettet i hvilemodus.
16

Smart samtaleblokkering *

Hvis du har abonnert på anrops -ID -tjenesten, kan du bruke funksjonen Smart samtaleblokkering til å vise innkommende anrop.

Merk: Skjermfunksjonen til Smart Call Blocker gjelder bare for innkommende hjemmeanrop. Alle innkommende mobilsamtaler kommer igjennom og ringer. Hvis du vil blokkere et mobilanrop, legger du til nummeret i blokkeringslisten.
Slå Smart anropsblokkering på eller av
Smart samtaleblokkering er satt til på, og for å tillate alle innkommende anrop som standard. Slik slår du på eller av Smart anropsblokkering: 1. RING BLOKK 2. Trykk på SELECT for å velge SCB On/Off. 3. / for å velge På eller Av -> VELG.

Merknader: Ì Smart samtaleblokkering er på når du har installert telefonen. Det lar alle innkommende anrop komme igjennom
og ringe som standard. Du kan endre innstillingene for blokkering av smarte anrop for å vise innkommende hjemmeanrop fra numre eller navn som ikke er lagret i katalogen din, tillatelsesliste, blokkeringsliste eller stjernenavnliste. Du kan enkelt legge til innkommende telefonnumre i tillatelseslisten og blokkeringslisten. Dette lar deg bygge opp lister over tillatte og blokkerte numre, og Smart samtaleblokkering vet hvordan de skal håndtere disse samtalene når de kommer inn igjen. Ì Hvis du slår av Smart samtaleblokkering, ringer alle innkommende anrop, inkludert numre som er lagret i blokkeringslisten. Ì Når QUIET -modus er på, og Smart samtaleblokkering er på og i screeningmodus, blir alle skjermede hjemmeanrop sendt til telefonsvareren etter screening.

Anropskontroller

Anropskategorier

Uvelkomne samtaler

Ì Tall lagret i blokkeringsliste.

Velkomstsamtaler

Ì Tall lagret i tillatelseslisten.
Ì Tall lagret i katalogen.
Ì Tallene ble ikke funnet i blokkeringslisten.
Ì Nummervisning -navn lagret i stjernenavnlisten.

Anropskontroll og alternativer Telefonen blokkerer disse samtalene fra å ringe. Telefonen lar disse samtalene komme igjennom og ringe.
Merk: Alle innkommende mobilsamtaler kommer gjennom og ringer som standard. Hvis du vil blokkere et mobilanrop, legger du til nummeret i blokkeringslisten.

* Inkluderer lisensiert QaltelTM-teknologi. QaltelTM er et varemerke for Truecall Group Limited.
17

Smart samtaleblokkering

Anropskategorier

Samtalekontroll og alternativer

Ukjente anrop (kun for hjemmeanrop)

Anrop uten numre
- Tall som er "utenfor området" eller satt til "Privat".

Du kan velge en av de følgende fem proffenefile alternativer for å håndtere alle ukjente hjemmeanrop.
Ukjent skjerm Telefonen spiller av meldingen, og be den som ringer om å si navnet sitt før samtalen ringer på telefonen. Du kan deretter svare på anropet og høre navnet på den som ringer annonsert. Du kan bestemme om du vil godta eller avvise samtalen, eller om du vil videresende samtalen til telefonsvareren.

Ì Ukategoriserte samtaler
- Med fraværende anrops -ID.
- Tall ble ikke funnet i katalogen.
- Tall ikke funnet i tillatelseslisten.
- Tall ble ikke funnet i blokkeringslisten.
- Med innringer -ID -navn ikke funnet i stjernenavnslisten

Skjermrobot Telefonen spiller av meldingen, og be den som ringer om å trykke pundtasten (#) før samtalen ringer på telefonen. Du kan deretter svare på samtalen.
Tillat ukjent (standardinnstillinger) Telefonen lar disse samtalene komme igjennom og ringe. Den som ringer, selv om det er tilgjengelig, blir ikke lagret i listen over tillatelser.
Ukjent for telefonsvareren Telefonen videresender disse samtalene til telefonsvareren uten å ringe.
Blokk ukjent Telefonen avviser disse samtalene med blokkmelding uten å ringe. Anropers nummer, selv om det er tilgjengelig, blir ikke lagret i blokkeringslisten.

18

Smart samtaleblokkering

Sett opp tillatelsesliste, blokkeringsliste og stjernenavneliste

Legg til nummer fra ID-loggen

Legger til CID-loggoppføring i blokkeringslisten
Legger til CID-loggoppføring for å tillate listen
Legger til CID-loggoppføring i stjernenavnelisten

1. Trykk på CID på håndsettet -> /. 2. Trykk på SELECT når ønsket oppføring vises. 3. eller -> For å blokkere liste -> VELG. 4. Trykk SELECT to ganger.
1. Trykk på CID på håndsettet -> /. 2. Trykk på SELECT når ønsket oppføring vises. 3. eller -> Tillat liste -> VELG. 4. Trykk SELECT to ganger.
1. Trykk på CID på håndsettet -> /. 2. Trykk på SELECT når ønsket oppføring vises. 3. eller -> Til stjernenavn -> VELG. 4. Trykk på SELECT.

Legg til tall manuelt

Legge til et nytt nummer i blokkeringslisten

1. RING BLOKK. 2. eller -> Blokkeliste -> VELG. 3. eller -> Legg til ny oppføring -> VELG. 4. Skriv inn et telefonnummer på opptil 30 sifre -> VELG. 5. Skriv inn et navn på opptil 15 tegn -> VELG.

Legge til et nytt nummer i tillatelseslisten
Legge til et nytt navn i stjernenavnelisten

1. RING BLOKK. 2. eller -> Tillat liste -> VELG. 3. eller -> Legg til ny oppføring -> VELG. 4. Tast inn et telefonnummer på opptil 30 sifre -> VELG. 5. Skriv inn et navn på opptil 15 tegn -> VELG.
1. RING BLOKK. 2. eller -> Stjernens liste -> VELG. 3. eller -> Legg til ny oppføring -> VELG. 4. Skriv inn et navn på opptil 15 tegn -> VELG.

19

Smart samtaleblokkering

Sett profile
Det er fem profffile innstillingsalternativer, som lar deg raskt konfigurere Smart samtaleblokkering.

Sett profile
Skjerm ukjent
Skjerm alle ukjente hjemmeanrop

Steps
1. CALL BLOCK -> eller -> Sett profile -> VELG. 2. eller -> Skjerm ukjent -> VELG.

Skjerm robot Skjerm robocalls

1. CALL BLOCK -> eller -> Sett profile -> VELG. 2. eller -> Skjermrobot -> VELG.

Tillat ukjent
Blokker bare anrop på blokkeringslisten (standardinnstillinger)

1. CALL BLOCK -> eller -> Sett profile -> VELG. 2. eller -> Tillat ukjent -> VELG.

UkjentToAns.S
Videresend alle ukjente hjemmeanrop til telefonsvareren

1. CALL BLOCK -> eller -> Sett profile -> VELG. 2. eller -> UnknownToAns.S -> SELECT.

Blokkering ukjent
Blokker alle ukjente hjemmeanrop

1. CALL BLOCK -> eller -> Sett profile -> VELG. 2. eller -> Blokk ukjent -> VELG.

Legg til et skjermet nummer i blokkeringslisten eller tillatelseslisten
Hvis du velger Skjerm ukjent eller Skjermrobot i Set profile, spiller telefonen en screeningmelding til den som ringer, og ber den som ringer om å svare før samtalen ringer videre til deg. Etter at den som ringer svarer, ringer telefonen, og du kan deretter ringe opp. Telefonen spør deretter om du vil svare eller avvise anropet, eller om du vil videresende samtalen til telefonsvareren. Telefonen varsler “For å svare på anropet, trykk på 1. For å svare og alltid tillate dette nummeret, trykk på 2. For å blokkere
dette nummeret, trykk på 3. For å sende dette anropet til telefonsvareren, trykker du på 4. Trykk på *for å gjenta disse alternativene.

20

Smart samtaleblokkering

Du kan legge til et skjermet nummer i blokkeringslisten eller i tillatelseslisten.

Legg til nåværende nummer til f Trykk på 2 for å svare på hjemmeanropet, og legg til

tillatelseslisten

gjeldende nummer til tillatelseslisten.

Legg til nåværende nummer til f Trykk på 3 for å blokkere hjemmeanropet, og legg til gjeldende

blokkeringslisten

nummeret til blokkeringslisten.

Merknader Ì Skjermfunksjonen til Smart Call Blocker gjelder bare for hjemmeanrop. Alle innkommende mobilanrop
vil komme igjennom og ringe. Ì Ukjent hjemmeanrop uten oppringer -ID -informasjon vil ikke ha alternativ 2, "svar og alltid
tillat dette nummeret ”, og alternativ 3,“ å blokkere dette nummeret ”. Intet nummer vil bli lagt til i tillatelseslisten eller blokkeringslisten for disse samtalene. Ì Hvis du ikke vil besvare anropet, trykker du på AVBRYT for å avslutte samtalen.
Blokkere innringeren mens du er i en samtale
Når du er i et hjem- eller mobiltelefonanrop og snakker med den som ringer, og du ikke vil fortsette samtalen, kan du avslutte samtalen med blokkering og legge til nummeret i blokkeringslisten. 1. Trykk på CALL BLOCK under et hjem eller mobiltelefon. 2. Trykk på SELECT for å avslutte samtalen.
Merknader Ì Tillatelseslisten lagrer opptil 200 oppføringer, blokkeringslisten lagrer opptil 1,000 oppføringer og stjernenavnet
listen lagrer opptil 10 navn. Ì Det er mange organisasjoner som skoler, medisinske kontorer og apotek som bruker robocalls til
kommunisere viktig informasjon til deg. Robocall bruker en autodialer for å levere forhåndsinnspilte meldinger. Ved å skrive inn navnet på organisasjonene i stjernenavnlisten, sikrer det at disse samtalene ringer gjennom når du bare kjenner navnene på anroperne, men ikke nummeret deres.
Fjern blokkeringen av et telefonnummer
Hvis du har lagt til et telefonnummer i blokkeringslisten, kan du fjerne blokkeringen av det. 1. Trykk CALL BLOCK. 2. eller -> Blokkeliste -> VELG. 3. Trykk på SELECT for å velge Review. 4. eller for å bla gjennom blokkoppføringene. 5. Når ønsket oppføring vises, trykker du på SLETT, og deretter trykker du SELECT for å bekrefte.

21

Svar system

Om telefonsvarer og telefonsvarer
Telefonen din har separate indikatorer for to forskjellige typer talemeldinger: de som er igjen på det innebygde svarsystemet og de som er igjen hos telefontjenesteleverandørens telefonsvarer. For å lytte til meldinger som er spilt inn på det innebygde telefonsvarersystemet, se avsnittet Meldingavspilling; Hvis du vil høre på telefonsvarer, kan du kontakte telefontjenesteleverandøren for mer informasjon.

Innebygd telefonsvarer

Taleposttjeneste

Støttet av

Telefonsystem

Telefontjenesteleverandør

Abonnement

Nei

Ja

avgifter

Nei

Kan gjelde

f Etter 3 ringer som standard.

Svar på innkommende anrop

f

Det kan endres i

håndsettmeny.

f Vanligvis etter 2 ringer.
f Det kan endres ved å kontakte telefonleverandøren.

oppbevaring

Telefonbase

Server eller system

Vis nye meldinger

f Håndsett - XX Nye meldinger

f Håndsett - og Ny telefonsvarer

Hent meldinger

f Trykk på telefonen

utgangspunkt; ELLER

f Trykk på MENY, og velg deretter Spill av meldinger på håndsettet. ELLER
f Få tilgang eksternt med en

f Trykk på talltastaturet, og angi et tilgangsnummer fra telefonleverandøren.

tilgangskode.

22

Svar system
Slå telefonsvareren på eller av
Telefonsvareren må være slått på for å svare og registrere meldinger. Bruke et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Svarsystemer -> VELG. 2. / -> Svar på / av -> VELG. 3. / for å velge På eller Av-> VELG. Når telefonsvareren er på, viser håndsettet ANS PÅ. Bruke telefonbasen: f Trykk ANS ON for å slå telefonsvareren på eller av. Hvis telefonsvareren
er slått på, annonserer den: "Samtaler vil bli besvart." Hvis telefonsvareren er slått av, annonserer den: "Samtaler blir ikke besvart."
Varseltone for melding
Når denne funksjonen er på, og det er minst en ny melding, piper telefonbasen hvert 10. sekund.
Bruke et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Svarsystemer -> VELG. 2. / -> Ans sys setup -> SELECT. 3. / -> Meldingsvarseltone -> VELG. 4. / for å velge På eller Av -> VELG.
Ringskjerm
Bruk denne funksjonen til å velge om innkommende meldinger kan høres over høyttaleren når de tas opp. Hvis du slår på samtalevisning, hører du den innkommende meldingen. Mens du overvåker en innkommende melding, kan du besvare anropet ved å trykke på HJEM/BLITS på håndsettet. Bruke et trådløst håndsett: 1. MENY -> / -> Svarsystemer -> VELG. 2. / -> Ans sys setup -> SELECT. 3. VELG for å velge Samtalevisning. 4. / for å velge På eller Av -> VELG.
23

Svar system

Avspilling av melding
Bruke telefonbasen: Ì Trykk /PLAY /STOP når telefonbasen er i hvilemodus. Bruke et trådløst håndsett: Ì Trykk MENY og deretter VELG når håndsettet er i hvilemodus.
Alternativer under avspilling

Trekk
Juster avspillingen til volum
Stopp avspilling

Trykk på VOL eller VOL på telefonbasen
Trykk på PLAY/STOP

Gå til neste melding
Gjenta meldingen
Spill av forrige melding
Slett meldingen

Trykk /SKIPP
Trykk /REPEAT Trykk /REPEAT to ganger Trykk X /DELETE

På et håndsett Trykk på VOL eller VOL
Trykk på OFF/CANCEL Trykk på 6
Trykk 4 Trykk 4 to ganger
Trykk på MUTE/DELETE

24

For C-UL-samsvar
I samsvar med de tospråklige kravene til sikkerhet, forsiktighet og advarselsmerker i kanadiske føderale og provinsielle / territoriale lover og forskrifter, er den franske versjonen av viktig sikkerhetsinformasjon inkludert.
Mesures de sécurité importantes Ce symbole vous alertera d'informations importantes ou d'instructions d'entretien pouvant apparaître dans ce guide d'utilisation. Respektez toujours les mesures de sécurité et de sécurité de base lorsque vous utilizez ce produit, afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, ou d'électrocution.
Informasjon om à la sécurité f Veuillez lire et comprendre toutes les instructions de ce guide d'utilisation.
Relectez toutes les inscriptions apparaissant sur le produit. f Évitez d'utiliser le téléphone anheng og orage. Il pourrait y avoir un faible risque
elektrokusjon. f N'utilisez pas un téléphone près d'une fuite de gaz. Dans visse omstendigheter,
une flammèche pourrait se produire lorsque l'adaptateur est branché à une Prize de courant, ou lorsque le combiné est déposé sur son chargeur. Ceci est un événement fréquent associé avec la fermeture d'un circuit électrique. L'utilisateur ne devrait pas brancher un téléphone dans une prize de courant, and ne devrait pas déposer un combiné chargé dans le chargeur, si le téléphone se trouve dans un milion comportant une concentration of gaz inflammables ou ignifuges, à moins de se trouver dans un endroit où la ventilasjon er tilstrekkelig. Une flammèche dans de tels environnements pourrait provoquer une explosion. De tels environnements peuvent comprendre: les endroits où de l'oxygène à des fins médicales est utilisé sans ventilation adéquate; des endroits où se trouvent des gaz industriels (resolvants de nettoyage, des vapeurs de gazoline, etc.), une fuite de gaz naturel, etc. f N'utilisez pas ce produit près de l'eau ou lorsque vous êtes mouillés. For eksempel, ne l'utilisez pas dans des sous-sols humides ou sous la douche, ou près d'une piscine, d'un bain, d'un évier de cuisine, ou d'une cuve de lavage. N'utilisez pas de liquides, ou de vaporisateurs aérosol de nettoyage. Si le produit entre en contact avec du liquide, débranchez immédiatement le fil téléphonique ou le cordon d'alimentation. Ne rebranchez pas le produit avant qu'il soit complètement sec. f Installez cet appareil dans un endroit protégé où personne ne peut trébucher sur les cordons d'alimentation ou la ligne téléphonique. Protégez les câbles contre les dommages ou l'abrasion.
25

For C-UL-samsvar
f Si le produit ne fonctionne pas correctement, consultez la section Dépannage (Troubleshooting) du guide d'utilisation. Si vous ne pouvez pas régler le problème, ou si le produit est endommagé, consultez la section Garantie limitée (begrenset garanti) på side 31-33. N'ouvrez pas ce produit, sauf tel qu'indiqué dans le guide d'utilisation. L'ouverture du produit ou le remontage inadéquat pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou autres farer.
f Remplacez les piles uniquement tel que décrit dans votre guide d'utilisation (Side 5). N'incinérez pas et ne percez pas les piles - elles contiennent des produits chimiques caustiques.
f L'adaptateur de courant est conçu pour être orienté verticalement ou installé sur le plancher. Les broches ne sont pas conçues pour se maintenir en place si la fiche est branchée dans une prize de courant au plafond, sous la table ou sous une armoire.
f Pour les produits à brancher à une prize de courant, la Prize de courant doit être installée près du produit, afin d'assurer une accessibilité sécuritaire à la Prize de courant.
MISES EN GARDE: f N'utilisez seulement l'adaptateur inclus avec ce produit. Hell obtenir une pièce
de endre, besøk ikke nettstedet Web au
https://telephones.att.com ou composez le 1-800-222-3111. Au Canada, composez le 1-866-288-4268.
f N'utilisez que la pile de rechargeable incluse ou une pile de rechange (modell BT162342/BT262342). Pour commander, visitez notre site Web
https://telephones.att.com ou composez le 1-800-222-3111. Au Canada, composez le 1-866-288-4268.
i OBS: Avin de prévenir les risques d'incendie ou d'explosion de la pile, erstat la la haile av en unise pile du même type. Jetez les piles épuisées en respectant les instructions.
26

For C-UL-samsvar
Spécifiquement and rapport avec les téléphones sans fil f Confidentialité: Les mêmes caractéristiques qui rendent les téléphones sans fil
si pratiques créent également des restritions. Les appels téléphoniques sont transmis entre le socle du téléphone og le combiné par le biais d'ondes radio, og det kan se ut som samtaler téléphoniques soient interceptées par d'autres équipements de réception d'ondes radio au sein de la portée du téléphone sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas considérer les conversations sur un téléphone sans fil comme étant aussi confertielles que celles d'un téléphone à cordon. f Alimentation électrique: La base de ce téléphone sans fil doit être branchée à une prize de courant électrique fonctionnelle. La prize électrique ne doit pas être contrôlée par un interrupteur veggmaleri. Les appels ne peuvent pas être effectués à partir du combiné si la base n'est pas branchée, si elle est hors fonction ou si le courant électrique est coupé. f Interférences potentielles aux téléviseurs: Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences aux téléviseurs et magnétoscopes. Pour réduire ou prévenir de tels parasites, ne pas déposer la base du téléphone sans fil à proximité d'un téléviseur ou magnétoscope, ni directement sur celui-ci. Si votre téléviseur affiche des interférences, éloignez le téléphone sans fil de celui-ci afin de réduire les parasites. f Peler rechargeables: Ce produit comporte des piles rechargeables à l'hydrure métallique de nickel. Usez de prudence lorsque vous manipulez de telles piles et veillez à ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs, tels que des bagues, armbånd og clés. La pile ou le conducteur peut surchauffer et vous brûler. Respektere la polarité adéquate entre les piles et le chargeur de piles.
f Peler rechargeables à l'hydrure metallique de nickel: Jetez ces piles de manière sécuritaire. N'incinérez pas et ne peercez pas les piles. Comme pour les autres piles du même type, si elles sont brûlées ou percées, des matières corrosives peuvent s'en échapper, ce qui risque de causer des brûlures ou autres blessures corporelles.
Le sceau de l'organisme de recyclage RBRC sur les piles à l'hydrure metallique de nickel signifie que le fabricant de cet appareil participe volontairement au program industriel visant à reprendre and recycler ce type de piles lorsqu'elles ne servent plus, au sein du territoire des États-Unis et du Canada. Vous devez apporter ces piles chez un détaillant participant ou le center de recyclage le plus près de chez vous. Ou vous pouvez composer le 1-800-8-BATTERYMD afin de connaître les endroits qui acceptent les piles à l'hydrure metallique de nickel mortes.
Le sceau RBRC et 1-800-8-BATTERYMD sont des marques déposées de Call2recycle, Inc.
27

For C-UL-samsvar
Mesures préventives pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme Stimulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux téléphones sans fil numériques): L'organisme `Wireless Technology Research, LLC (WTR) ', une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil portatifs et les stimulators cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des Étatsunis, la firme WTR recommande aux médecins: Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques: f Ils doivent tenir le téléphone sans fil à une distance d'au moins six pouces du
stimulerende hjerte. f Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimululateur
cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en fonction. f Ils doivent utiliser le téléphone sans fil en l'appuyant sur l'oreille qui se trouve
dans la direction opposée au stimulateur cardiaque. L'étude effectuée par l'organisme WRS n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de simulateurs cardiaques causé par les gens qui utilisent un téléphone sans fil à proximité de ceux-ci.
Mode ECO Lorsque le socle communique avec le combiné, le mode ECO sera activé automatiquement. Ceci réduit la consommation d'énergie selon la distance entre le socle du téléphone et le combiné.
Spécifiquement en rapport avec les répondeurs téléphoniques Enregistrement deux voies: Cet appareil n'émet pas de bips d'avertissement qui permettent de prévenir l'autre partie que vous enregistrez la samtale. Hell assurer votre conformité aux règlements fédéraux ou provinciaux en rapport avec les enregistrements des samtaler téléphoniques, vous devriez informer l'autre partie lorsque vous activez l'enregistrement.
CONSERVEZ CES INSTRUKSJONER
28

FCC del 68 og ACTA
Dette utstyret samsvarer med del 68 i FCC-reglene og med tekniske krav vedtatt av Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Etiketten på baksiden eller bunnen av dette utstyret inneholder blant annet en produktidentifikator i formatet US: AAAEQ ## TXXXX. Denne identifikatoren må leveres til telefontjenesteleverandøren din på forespørsel.
Stikkontakten og kontakten som brukes til å koble dette utstyret til ledningsnett og telefonnettverket, må være i samsvar med gjeldende del 68-regler og tekniske krav vedtatt av ACTA. En kompatibel telefonledning og modulplugg følger med dette produktet. Den er designet for å være koblet til en kompatibel modulær kontakt som også er kompatibel. En RJ11-kontakt bør normalt brukes til å koble til en enkelt linje og en RJ14-kontakt for to linjer. Se installasjonsinstruksjonene i brukerhåndboken.
REN-ekvivalensnummeret (REN) brukes til å bestemme hvor mange enheter du kan koble til telefonlinjen din og fortsatt ha dem til å ringe når du blir ringt. REN for dette produktet er kodet som det sjette og syvende tegnet etter USA: i produktidentifikatoren (f.eks. Hvis ## er 6, er REN 7). I de fleste, men ikke alle områder, skal summen av alle REN-er være fem (03) eller mindre. For mer informasjon, kontakt telefonleverandøren.
Dette utstyret må ikke brukes med festlinjer. Hvis du har koblet til alarmutstyr som er koblet til telefonlinjen din, må du forsikre deg om at tilkoblingen av dette utstyret ikke deaktiverer alarmutstyret ditt. Hvis du har spørsmål om hva som vil deaktivere alarmutstyret, kontakt telefonleverandøren eller en kvalifisert installatør.
Hvis dette utstyret ikke fungerer som det skal, må det kobles fra modulkontakten til problemet er løst. Utskifting av dette telefonutstyret kan bare foretas av produsenten eller dennes autoriserte agenter. Følg instruksjonene som er beskrevet under den begrensede garantien for utskiftingsprosedyrer.
Hvis dette utstyret forårsaker skade på telefonnettet, kan telefontjenesteleverandøren midlertidig avbryte telefontjenesten. Telefontjenesteleverandøren må varsle deg før du avbryter tjenesten. Hvis forhåndsvarsel ikke er praktisk, vil du bli varslet så snart som mulig. Du vil få muligheten til å rette opp problemet, og telefontjenesteleverandøren må informere deg om din rett til det file en klage til FCC. Telefontjenesteleverandøren kan gjøre endringer i fasiliteter, utstyr, drift eller prosedyrer som kan påvirke dette produktets funksjon. Telefontjenesteleverandøren må varsle deg hvis slike endringer er planlagt.
Hvis dette produktet er utstyrt med et trådløst eller trådløst håndsett, er det høreapparatkompatibelt.
Hvis dette produktet har plasseringer for minneoppringing, kan du velge å lagre nødnummer (f.eks. Politi, brann, medisinsk) på disse stedene. Hvis du lagrer eller tester nødnumre, vennligst:
f Hold deg på linjen og forklar kort årsaken til samtalen før du legger på.
f Utfør slike aktiviteter i lavtider, for eksempel tidlig morgen eller sen kveld.
29

Industry Canada Denne enheten inneholder lisensfrie sendere / mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS (r). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser. (2) Denne enheten må akseptere forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten. Personvern for kommunikasjon kan ikke garanteres når du bruker denne telefonen. Begrepet 'IC:' før sertifiserings- / registreringsnummeret betyr bare at de tekniske spesifikasjonene fra Industry Canada ble oppfylt. Ringerekvivalensnummeret (REN) for dette terminalutstyret er 1.0. REN angir maksimalt antall enheter som kan kobles til et telefongrensesnitt. Avslutningen av et grensesnitt kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av enheter som bare er underlagt kravet om at summen av REN for alle enhetene ikke overstiger fem. Dette produktet oppfyller gjeldende tekniske spesifikasjoner for Innovation, Science and Economic Development Canada.
FCC Part 15
MERK: Dette utstyret er testet og funnet å oppfylle kravene til en digital enhet i klasse B under del 15 i Federal Communications Commission (FCC) regler. Disse kravene er ment å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: f Omorienter eller flytt mottakeren antenne. f Øk skillet mellom utstyret og mottakeren. f Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den
mottakeren er tilkoblet. f Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV -tekniker for å få hjelp. ADVARSEL: Endringer eller modifikasjoner av dette utstyret som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret.
30

Denne enheten overholder del 15 i FCC -reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Det er ikke sikkert at personvern for kommunikasjon er sikret når du bruker denne telefonen. For å sikre brukernes sikkerhet har FCC fastsatt kriterier for mengden radiofrekvensenergi som trygt kan absorberes av en bruker eller tilskuer i henhold til den tiltenkte bruken av produktet. Dette produktet har blitt testet og funnet å oppfylle FCC -kriteriene. Håndsettet kan holdes trygt mot brukerens øre. Telefonbasen skal installeres og brukes slik at andre deler av brukerens kropp enn hendene holdes i en avstand på omtrent 20 cm (8 tommer) eller mer. Dette digitale apparatet i klasse B oppfyller kanadiske krav: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Begrenset garanti
AT & T -merkene brukes under lisens. Dette produktet dekkes av en ett års begrenset garanti. Enhver erstatning eller garantiservice, og alle spørsmål om dette produktet, bør rettes til vår websted på
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
1. Hva dekker denne begrensede garantien? Produsenten av dette AT&T -produktet, Advanced American Telephones, garanterer innehaveren av et gyldig kjøpsbevis (“Forbruker” eller “deg”) for at Produktet og alt tilbehør levert av Advanced American Telephones i salgspakken (“Produkt”) er fri for materialfeil i materiale og utførelse, i henhold til følgende vilkår og betingelser, når de installeres og brukes normalt og i henhold til bruksanvisningen. Denne begrensede garantien gjelder bare forbrukeren for produkter som er kjøpt og brukt i USA og Canada.
2. Hva vil Advanced American telefoner gjøre hvis produktet ikke er fri for materialfeil i materialer og utførelse i løpet av den begrensede garantiperioden ("Materielt defekt produkt")? I løpet av den begrensede garantiperioden vil Advanced American Telephones autoriserte servicerepresentant erstatte et materielt defekt produkt etter valg av Advanced American Telephones. Hvis vi velger å erstatte dette produktet, kan vi erstatte det med et nytt eller oppusset produkt av samme eller lignende design. Avanserte amerikanske telefoner returnerer erstatningsprodukter til deg i fungerende stand.
Avanserte amerikanske telefoner beholder defekte deler, moduler eller utstyr. Utskifting av produktet, etter avanserte amerikanske telefoner, er ditt eksklusive middel. Du bør forvente at erstatningen tar omtrent 30 dager.
31

3. Hvor lang er den begrensede garantiperioden? Den begrensede garantiperioden for SynJ®- og Syn248® -produkter er TO (2) ÅR fra kjøpsdatoen, mens alle andre produkters begrensede garantiperiode er ETT (1) ÅR fra kjøpsdatoen. Hvis vi erstatter et materielt defekt produkt i henhold til vilkårene i denne begrensede garantien, gjelder denne begrensede garantien også for erstatningsprodukter i en periode på enten (a) 90 dager fra datoen det nye produktet ble sendt til deg eller (b) den gjenværende tiden på den opprinnelige ett års begrensede garantien, avhengig av hva som er lengst.
4. Hva dekkes ikke av denne begrensede garantien? Denne begrensede garantien dekker ikke:
f Produkt som har blitt utsatt for feil bruk, ulykke, forsendelse eller annen fysisk skade, feil installasjon, unormal drift eller håndtering, forsømmelse, oversvømmelse, brann, vann eller annen væskeinntrengning; eller
f Produkt som har blitt skadet på grunn av reparasjon, endring eller modifikasjon av andre enn en autorisert servicerepresentant for avanserte amerikanske telefoner; eller
f Produkt i den grad problemet oppstår forårsaket av signalforhold, nettverkspålitelighet eller kabel- eller antennesystemer; eller
f Produkt i den grad problemet skyldes bruk med ikke-avansert amerikansk telefontilbehør; eller
f Produkt hvis garanti-/kvalitetsmerker, produktets serienummerplater eller elektroniske serienumre er fjernet, endret eller gjort uleselig; eller
f Produkt som er kjøpt, brukt, betjent eller sendt for reparasjon fra utenfor USA, eller brukt til kommersielle eller institusjonelle formål (inkludert, men ikke begrenset til, produkter som brukes til utleie); eller
f Produkt returnert uten gyldig kjøpsbevis (se 2 nedenfor); eller f Gebyrer for installasjon eller oppsett, justering av kundekontroller og
installasjon eller reparasjon av systemer utenfor enheten.
5. Hvordan får du garantiservice?
Besøk for å få garantiservice i USA
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, please dial 1 (866) 288-4268.
MERK: Sjekk brukerhåndboken før du ringer service. En kontroll av produktkontrollene og funksjonene kan spare deg for et serviceanrop.
Med unntak av det som er gitt av gjeldende lov, påtar du deg risikoen for tap eller skade under transport og transport og er ansvarlig for leverings- eller håndteringsgebyrer som påløper ved transport av produkt (er) til tjenestestedet. Avanserte amerikanske telefoner returnerer erstattet produkt under denne begrensede garantien til deg, transport-, leverings- eller håndteringsgebyrer på forhånd. Avanserte amerikanske telefoner påtar seg ingen risiko for skade eller tap av produktet under transport.
6. Hva må du returnere med PRODUKTET for å få garantiservice?
1. Returner hele den originale pakken og innholdet, inkludert produktet, til servicestedet for avanserte amerikanske telefoner sammen med en beskrivelse av funksjonsfeilen eller vanskeligheten;
32

2. Inkluder "gyldig kjøpsbevis" (salgskvittering) som identifiserer produktet som er kjøpt (produktmodell) og kjøpsdato eller kvittering; og
3. Oppgi navn, fullstendige og riktige postadresse og telefonnummer.
7. Andre begrensninger Denne garantien er den fullstendige og eksklusive avtalen mellom deg og Advanced American Telefones. Den erstatter all annen skriftlig eller muntlig kommunikasjon relatert til dette produktet. Advanced American Telephones gir ingen andre garantier for dette produktet. Garantien beskriver utelukkende alle avanserte amerikanske telefons ansvar for produktet. Det er ingen andre uttrykkelige garantier. Ingen er autorisert til å gjøre endringer i denne begrensede garantien, og du bør ikke stole på noen slik endring. Statlige/provinsielle rettigheter: Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat. Begrensninger: Underforståtte garantier, inkludert egnethet for et bestemt formål og salgbarhet (en uskrevet garanti om at produktet er egnet for vanlig bruk) er begrenset til ett år fra kjøpsdato. Noen stater/ provinser tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så begrensningen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Advanced American Telephones skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader eller lignende (inkludert, men ikke begrenset til tapt fortjeneste eller inntekt, manglende evne til å bruke produktet eller annet tilknyttet utstyr, kostnaden for erstatningsutstyr , og krav fra tredjeparter) som skyldes bruk av dette produktet. Noen stater/provinser tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningen eller ekskluderingen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.
Oppbevar din originale salgskvittering som kjøpsbevis.
33

Tekniske spesifikasjoner

RF-frekvensbånd
kanaler
Telefonbase voltage (AC voltage, 60Hz)
Telefonbase voltage (DC -adapterutgang)
Håndsett voltage
Lader voltage (AC -utgang)
Driftstider *

1921.536MHz - 1928.448MHz 5 96 - 129 Vrms
6VDC @400mA
2.4 VDC, AAA x 2, Ni-MH 6VDC @400mA
Taletid (håndsett): opptil 10 timer Standby: opptil 5 dager

* Driftstiden varierer avhengig av faktisk bruk og batteriets alder.

Firma: Advanced American Telephones Adresse: 9020 SW Washington Square Road - Ste 555 Tigard, OR 97223, USA.
Telefon: 1 (800) 222-3111 i USA eller 1 (866) 288-4268 i Canada

Telefoner identifisert med denne logoen har redusert støy og forstyrrelser når de brukes med de fleste T-coil-utstyrte høreapparater og cochleaimplantater. TIA-1083-kompatibel logo er et varemerke for Telecommunications Industry Association. Brukt på lisens. ENERGY STAR® -programmet (www.energystar.gov) anerkjenner og oppmuntrer til bruk av produkter som sparer energi og bidrar til å beskytte miljøet vårt. Vi er stolte over å kunne levere dette produktet med en ENERGY STAR® -kvalifisert strømadapter som oppfyller de siste retningslinjene for energieffektivitet. Bluetooth® -ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Advanced American Telephones og dets overordnede, VTech Holdings Limited, er under lisens. VTech Holdings Limited er medlem av Bluetooth SIG, Inc. Andre varemerker og handel
navnene er deres respektive eiere. © 2020-2021 Avanserte amerikanske telefoner. Alle rettigheter forbeholdt. AT&T og AT&T -logoen er varemerker for AT&T Intellectual Property lisensiert til
Advanced American Telephones, San Antonio, TX 78219. Siri® er et registrert varemerke for Apple Inc.
Android® er et registrert varemerke for Google Inc. Connect to CellTM er et varemerke for Advanced American Telephones.
Google NowTM er et varemerke for Google Inc. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes
under lisens. QaltelTM er et varemerke for Truecall Group Limited. S Voice® er et registrert merke for Samsung Electronics Co., Ltd. SynJ® og Syn248® er varemerker for Advanced American Telephones. RBRC Seal og 1-800-8-BATTERY® er registrerte varemerker for
Call2recycle, Inc. Trykt i Kina. Utgave 3.1 AT&T 06/21.

Dokumenter / Ressurser

ATT DTEC 6.0 telefon DL72*** [pdf] Brukerhåndbok
DL72XX0, DL72210, DL72310, DL72340, DL72350, DL72510, DL72570, DL72580

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.