tedee TLV1.0 - logoTLV1.0
Installasjonsveiledningtedee TLV1.0

Les installasjonsveiledningen og brukermanualen
og lær hvordan du bruker enheten din på en trygg og riktig måte.

hurtigstart med tedee-lås

tedee TLV1.0 - figur 31

Teddielås er en smart dørlås som kan monteres på GERDA modulær sylinder eller hvilken som helst annen euro-profile sylinder ved hjelp av en spesiell adapter.
Teddie smart lock lar deg låse opp døren, dele tilgang og sjekke alle aktiviteter eksternt.
Dette heftet vil gi deg en overview av de grunnleggende funksjonene til tedee-låsen og vil hjelpe deg å gå gjennom oppsettet i tre enkle trinn.

låseoppsettet – gå til side 9

3 enkle trinntedee TLV1.0 - figur 32

sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsretningslinjer og advarsler. Unnlatelse av å følge retningslinjene og advarslene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.
sikkerhetsretningslinjer/advarsler

BOSS FS 6 dobbel fotbryter - symbol 2Ikke

 • Ikke åpne, modifiser eller demonter enheten.
 • Ikke selvbetjent noen del av enheten.
 • Ikke senk enheten i væske eller utsett den for fuktighet.
 • Ikke bruk enheten i nærheten av en ekstrem varmekilde eller åpen ild.
 • Ikke bruk enheten i et miljø med høy luftfuktighet eller støvnivåer, samt forurensningsgrad II.
 • Ikke stikk ledende gjenstander inn i enhetens åpninger og mellomrom.
 • Enheten bør ikke brukes av barn uten tilsyn av voksne.
 • Enheten kan ikke brukes som eneste middel for tilgangskontroll til rom eller lokaler som krever økt adgangskontroll.

tedee TLV1.0 - ikon 12Do

 • Hvis reparasjoner er nødvendig, vennligst kontakt teknisk støtte.
 • Bruk kun strømforsyningsenheter levert eller anbefalt av.
 • Les installasjonsveiledningen og lær hvordan du begynner å jobbe med enheten din, hvordan du legger den til i gratisappen din og hvordan du parer den med andre treenheter. Du kan også følge lenken: www.tedee.com/installation-guide

tedee TLV1.0 - ikonBevegelige deler

 • Enheten inneholder bevegelige deler. Når du fjernstyrer enheten, anbefales det ikke å holde hendene på huset.

Annen informasjon

 • Denne enheten er trygg å bruke under normal og rimelig forutsigbar brukskodeks for misbruk. Hvis du oppdager tegn på feil eller maskinvarefeil, kontakt teknisk støtte for å få hjelp. I slike tilfeller bør denne enheten returneres til for nødvendige reparasjoner under garantibetingelsene. Eventuelle endringer eller modifikasjoner av enhetens maskinvare eller programvare som ikke er godkjent, anbefalt eller levert av kan gjøre garantien din ugyldig.

charding og vedlikehold retningslinjer/advarsler

Batteri – les alle forholdsregler før bruk

 • Produktet ditt drives av et oppladbart LiPo-batteri.
 • LiPo-batterier som brukes i dette produktet kan utgjøre en risiko for brann eller kjemisk forbrenning hvis de behandles feil.
 • LiPo-batterier kan eksplodere hvis de blir skadet.
 • Varme eller kalde omgivelser kan redusere kapasiteten og levetiden til batteriet.
 • Et fulladet batteri vil miste ladningen over tid når det ikke brukes.
 • For best ytelse må batteriet lades minst hver tredje måned.
 • Ikke kast som husholdningsavfall eller i brann, da de kan eksplodere.
 • Hvis batteriet av en eller annen grunn er skadet og elektrolytten (væskelekkasje fra enheten) lekker, må eksponering for stoffet holdes på et minimum og:
 • Ved svelging, skyll munnen og søk lege så snart som mulig.
 • Ved hudkontakt, vask med mye vann. Hvis det oppstår hudirritasjon eller utslett, kontakt lege.
 • Ved kontakt med øynene, skyll øynene forsiktig med vann i flere minutter. Kontakt lege.
 • Ikke la enheter med LiPo-batteri være uten tilsyn under lading.
 • Unngå direkte kontakt med et utett/skadet batteri. Dette gjelder spesielt hvis det oppstår væske som lekker fra enheten. Unngå kontakt med væske, sørg for luftstrøm i rommet, og rapporter feilen til tedees kundeserviceavdeling for videre sikker håndtering.
 • Ikke stikk ledende gjenstander inn i enhetens åpninger og gap – det kan forårsake kortslutning.
 • Kast batterier i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler når det er mulig.
 • Informasjon om batterinivå er tilgjengelig i anbudsappen. Ikke la et fulladet batteri være koblet til en lader – overlading kan forkorte levetiden.
 • Verken Tree Sp. z oo eller våre forhandlere påtar seg noe ansvar for manglende overholdelse av disse advarslene og sikkerhetsretningslinjene. Ved å kjøpe denne enheten påtar kjøperen all risiko forbundet med LiPo-batterier. Hvis du ikke godtar disse betingelsene, returner enheten umiddelbart før bruk.
 • Batterier i låsen er ikke utskiftbare. Ikke fjern eller skift ut batteriet i enheten. Ethvert forsøk på å gjøre det er risikabelt og kan føre til produktskade og/eller personskade.
 • Ytterligere instruksjoner for profesjonelle anlegg som arbeider med resirkulering av batterier og akkumulatorer: (1) for å fjerne batteriet, fjern dekselet med logoen fra forsiden av låsen, (2) bruk en T6-skrutrekker og fjern de to monteringsskruene, ( 3) prøv å fjerne kretskortet, (4 ) ved hjelp av en loddebolt, varm opp begge putene for å frigjøre motorrørene som er koblet til kretskortet, (5) etter avlodding kan du koble CB fra motoren, (6) du kan nå fjerne batteriet manuelt.

Lading og vedlikehold

 • Lad kun enheten med det medfølgende godkjente tilbehøret som er beregnet for dette produktet.
 • Bruk kun kilder som samsvarer med produsentens spesifikasjoner og har sikkerhetsgodkjenningene som kreves i ditt land.
 • Koble produktet fra strømforsyningen før rengjøring. Den skal kun tørkes av med en tørr klut.
 • Ta tak i og trekk ut støpselet mens du kobler fra strømledningen eller annet tilbehør, ikke selve ledningen. Bruk aldri en skadet kabel.
 • Ikke forsøk å demontere kabelen, da dette kan utsette deg for elektrisk støt.
 • Tetthetsgrad Tee-låsen har en IP20 beskyttelsesklasse.

sett med varer – hva er i esken?

tedee TLV1.0 - figur 2

aktiviseringskode

Aktiveringskoden (AC) til tedee-låsen er trykt på:

 • siste side i denne installasjonsveiledningen (1)
 • baksiden av enheten din (2)

Mens du legger til enheten din i tedee-appen, kan du enten:

 • skann QR-koden
 • skriv inn AC manuelt (14 tegn)

tedee TLV1.0 - figur 3

Nyttig tips
Før du monterer tedee-lås på sylinderen, ta et bilde av aktiveringskoden og ta vare på den.

oppsett-3 enkle trinn

trinn 1: installer tedee-lås

 1. Juster tedee-låsen med sylinderens aksel og skyv den fremover. VIKTIG: monteringsskruen som går ut fra låsens monteringshull må passe inn i sporet på sylinderakselen.
  tedee TLV1.0 - figur 4OBS: Ikke start montering av tedee-lås før låsesylinderen er installert i dørlåsen. Pass på at sylinderen stikker ut minst 3 mm fra låseskålen (fra innsiden av leiligheten din).
  tedee TLV1.0 - figur 5
 2. Fest tedee-låsen tett på sylinderen med unbrakonøkkelen.
  tedee TLV1.0 - figur 6OBS: for å feste tedee-låsen på sylinderen, fortsett å rotere nøkkelen til den stopper (minst to hele omdreininger).
 3. Slå på låsen.
  tedee TLV1.0 - figur 7
 4. Sjekk lyssignal (LED).
  tedee TLV1.0 - figur 8

OBS: etter RØD-BLÅ-GRØNN-HVIT sekvensielt lyssignal er tedee-låsen din klar til å legges til og kalibreres i appen.

trinn 2: last ned tedee-appen, opprett ny konto og logg på (hopp over dette trinnet hvis du allerede har en konto)

 1. Last ned tedee-applikasjonen.tedee TLV1.0 - figur 9
  Android iOS
  Versjon 6.0 eller høyere 11.2 eller høyere
  Tilkobling Internett og Bluetooth® 4.0 eller høyere Internett og Bluetooth® 4.0 eller høyere
 2. Opprett en konto og logg inn.
  tedee TLV1.0 - figur 10

Registreringssiden åpnes

tedee TLV1.0 - qrhttps://play.google.com/store/apps/details?id=tedee.mobile
https://apps.apple.com/us/app/tedee/id1481874162

trinn 3: bruk tedee-appen til å aktivere og kalibrere tedee-låsen

 1. Aktiver Internett-tilkobling, Bluetooth® og plassering på smarttelefonen.
  tedee TLV1.0 - figur 11
 2. Logg på tedee-applikasjonen og velg alternativet "Legg til ny enhet" fra menyen.
  tedee TLV1.0 - figur 12
 3. Velg "Legg til enhet" i låsedelen.
  tedee TLV1.0 - figur 13
 4. Oppgi aktiveringskoden (AC) til tedee-låsen.
  tedee TLV1.0 - figur 14

OBS: Etter å ha skannet QR-koden eller skrevet inn AC-en manuelt, følg instruksjonene i applikasjonen.

ladende tee-lås

 1. Plugg den magnetiske mikro-USB-adapteren inn i ladeporten til tedee-låsen og koble til kabelen.
  tedee TLV1.0 - figur 15
 2. Koble USB-kabelen til en strømforsyning.
  tedee TLV1.0 - figur 16

avinstallering av tedee-lås

tedee TLV1.0 - figur 17

OBS: for å demontere tedee-låsen: Bruk først en unbrakonøkkel for å løsne skruen (tre hele omdreininger mot klokken), og trekk den deretter av for å løsne fra sylinderen.

Tilbakestilling av fabrikken

 • fjern tedee-låsen fra sylinderen og sett den i vertikal posisjon (knapp opp)
 • Trykk og hold inne knappen til LED-en lyser
 • slipp knappen
 • etter at du slipper knappen, vil tedee-låsen bekrefte tilbakestillingen til fabrikken med tre raske røde blink
 • tedee-låsen starter på nytt (det kan ta opptil ett minutt)

tedee TLV1.0 - figur 18

Merk: Husk å sette tee-låsen i vertikal posisjon (knapp opp).

tilleggsinformasjon og teknisk informasjon

tekniske spesifikasjoner

Modeller TLV1.0, TLV1.1 Strømforsyning 3000 mAh
LiPo batteri
Vekt om 196g Bluetooth®
kommunikasjon
BLE 5.0 2,4 GHz Gjelder:
TLV1.0 og TLV1.1
dimensjoner Φ 45 mm x 55 mm
Drift
temperatur
10-40 ° C
(kun innendørs)
Sikkerhet TLS 1.3
Drift
fuktighet
maksimalt 65% Kan pares
med
tedee bridge
Origin Polen, EU Kan være
installert på
Euro-profile
sylindere
Anbefalt:
GERDA speilreflekskamera
modulær sylinder
Produksjon
batchnummer
Tilleggsinformasjon: Produksjonsbatchnummeret til enheten din er de første åtte tegnene i "Enhetens serienummer (S/N)" som er synlig på etiketten på pakken og etiketten på selve enheten. For eksample, produksjonsbatchnummeret til enheten med "Device Serial Number (S/N)" 10101010-000001 er 10101010.
Merking av farge
varianter
Fargevarianten på produktet er merket med en bokstav på slutten av modellnavnet, på etiketten og på produktets typeskilt. For eksample, en enhet med modell TLV1.0 i fargevariant A er merket som "TLV1.0A".

radiofrekvens

Tedee lock TLV1.0 er utstyrt med Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz radiogrensesnitt. Bluetooth®-grensesnitt brukes i kommunikasjon mellom tedee-lås, tedee-bro og smarttelefoner.

radiofrekvens

Grensesnitt: Frekvensområde: Gjelder modeller:
Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz fra 2.4 GHz til 2.483 GHz TLV1.0, TLV1.1

tedee TLV1.0 - ikon 2Micro USB-kabel

Produkt Micro USB-kabel
Vekt om 30g
Lengde 1.5m eller 2.0m

tedee TLV1.0 - figur 19

tedee TLV1.0 - ikon 3strømforsyning, batteri og lading

Låsen er utstyrt med et ikke-utskiftbart LiPo 3000mAh batteri. Den kan lades opp ved hjelp av en mikro-USB-kabel koblet til en strømkilde som en strømbank eller bærbar PC. Batterilevetid og ladetid kan variere avhengig av bruk, type strømforsyning og miljøforhold. En preview av batteriladestatusen vises direkte i tedee-applikasjonen. Tedee-applikasjonen varsler deg når batteriet er fulladet, hvoretter det anbefales å koble enheten fra strømkilden. For å forlenge levetiden til batteriet, anbefales det ikke å bruke det i temperaturer utenfor 10-40°C området.
Det anbefales å lade batteriet hver tredje måned hvis låsen ikke brukes regelmessig.

tedee TLV1.0 - ikon 4programvare

Den gjeldende programvareversjonen er synlig i tedee-applikasjonen: enhet/innstillinger/generelt/programvareversjon.
Tedee-låsprogramvaren kan oppdateres på to måter: automatisk eller manuelt. Automatiske oppdateringer er kun tilgjengelige når låsen er koblet til tedee-broen som er koblet til Internett via et lokalt Wi-Fi-nettverk.
Hvis låsen ikke er koblet til tedee bridge, kan du oppdatere programvaren manuelt ved å bruke tedee-applikasjonen: enhetsinnstillinger/generelt/fastvareversjon.
Vennligst rapporter eventuelle problemer med programmet som kan oppstå under bruk (som påloggingsfeil eller program henger) til tedee teknisk støtte via e-post på  [e-postbeskyttet], på www.tedee.com/support, eller på telefon på (+48) 884 088 011 mandag til fredag ​​i arbeidstiden fra 8:00 til 16:00 (CET).

LED-signaler

Betydning
(handling)

LED
(farge)
Signal
(type)

Ytterligere informasjon

Initialisering Grønn Blinker
(rask)
LED blinker etter at enheten er slått på.
Den bekrefter initialiseringsprosessen og fullført systemsjekk.
Klar Rød Blå -
Grønn – Hvit
Blinker
(sekvensiell)
LED blinker etter vellykket initialisering av enheten. Den bekrefter at tedee-låsen din er klar til bruk.
Unlocking Grønn Konstant Grønn LED er slått på under opplåsing.
(AV hvis batterinivået er lavt)
Låsing rød Konstant Rød LED slått på under låsefasen.
(AV hvis batterinivået er lavt)
fastkjørte rød 5 blink LED blinker rødt når tedee-låsen sitter fast og trenger oppmerksomhet. Vennligst sjekk om enheten din er riktig kalibrert – hvis problemet vedvarer, kontakt tedee-støtteteamet.
Enhet
nedleggelse
rød Pulserende lys LED blinker etter 5 sekunder etter å ha trykket på knappen og fortsetter å pulsere til enheten slås av.
Det bekrefter avslutningsprosessen.
reset Factory rød Pulserende lys LED-en blinker med tre raske røde blink når knappen slippes. Dette bekrefter at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet.
Lite batteri rød 3 blink x 3
ganger
LED blinker når batteriet synker under 15 %.
Blinkingen vises etter hver låsing/opplåsing.
Tedee-låsen din krever lading.
Batteri lading Blå Konstant LED lyser blått og toner deretter ut etter 10 sekunder.
Forsinket
låse
Blå Blinker LED blinker raskt etter å ha trykket på og holdt inne knappen i minst 1 sekund (og ikke lenger enn 5 sekunder). Kun tilgjengelig hvis alternativet for forsinket låsing er PÅ i tedee-appen.
Kalibrering Blå Blinker LED blinker blått under kalibreringsfasen.
Feil rød Blinker
(rask sakte)
Vennligst kontakt tedee-støtteteamet.

juridiske/miljønotater

tedee TLV1.0 - ikon 6

EU-samsvarserklæring
Tedee Sp. z oo erklærer herved at Tedee Lock TLV1.0-radioenheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:www.tedee.com/compliance WEEE / RoHS
For å forhindre potensiell negativ påvirkning på miljøet, konsulter lokale lover og forskrifter for riktig avhending av elektroniske enheter og batterier i ditt land. Kassering av batterier – hvis tedee-enheten din inneholder batterier, må du ikke kaste dem sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever dem til riktig gjenvinnings- eller innsamlingssted. Batterier som brukes i tedee-enheter inneholder ikke kvikksølv, kadmium eller bly over nivåene spesifisert i 2006/66/EC-direktivet. Kassering av elektronikk – ikke kast tedee-enheten sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever den til riktig gjenvinnings- eller innsamlingssted.
Bluetooth®Bluetooth®-ordmerket og -logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Tedee Sp. z oo er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.
Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
Apple og App Store er varemerker for Apple Inc. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

tedee TLV1.0 - ikon 7garanti

Tedee begrenset maskinvaregaranti – Tedee Sp. z oo garanterer at tedee-enheter er fri for maskinvarefeil i materialer og utførelse i en periode på ikke mindre enn 2 år fra datoen for første detaljkjøp. Tedee Sp. z oo tar ikke ansvar for misbruk av enheter (inkludert andre lademetoder enn beskrevet i dette heftet), spesielt hvis endringer eller modifikasjoner av enhetens maskinvare eller programvare som ikke er godkjent, anbefalt eller levert av tedee, har blitt utført av brukeren. Full garantiinformasjon er tilgjengelig på følgende lenke: www.tedee.com/warranty 

tedee TLV1.0 - ikon 8teknisk støtte

For teknisk støtte, vennligst kontakt vårt supportteam

tedee TLV1.0 - ikon 9 tedee TLV1.0 - ikon 10 tedee TLV1.0 - ikon 11
[e-postbeskyttet] www.tedee.com/support (+48) 884 088 011
Man-fre kl. 8–4 (CET)

tedee TLV1.0 - logoTedee Sp. z oo | ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa, POLEN
www.tedee.com | [e-postbeskyttet]
din aktiveringskode (AC)
Merk: aktiveringskoden skiller mellom store og små bokstaver. Når du skriver det, vær oppmerksom på store/små bokstaver.

Dokumenter / Ressurser

tedee TLV1.0 [pdf] Installasjonsveiledning
TLV1.0, TLV1.1, Smart dørlås innebygd batteri

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.