BATCADDY-logo

X8-serien
Brukermanual
X8 Pro X8RBATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy

OPPMERKSOMHET: Vennligst følg alle monteringsanvisninger. LES instruksjonene nøye for å forstå driftsprosedyrene FØR du betjener caddien.

PAKNINGSLISTE

X8 Pro

 • 1 Caddie-ramme
 • 1 enkelt hjul anti-tip hjul og pinne
 • 2 bakhjul (venstre og høyre)
 • 1 batteripakke (batteri, veske, ledninger)
 • 1 lader
 • 1 verktøysett
 • Driftsinstruksjoner
 • Brukerhåndbok, garanti, vilkår og betingelser

X8R

 • 1 Caddie-ramme
 • 1 dobbelthjul antitip-hjul og pinne
 • 2 bakhjul (venstre og høyre)
 • 1 batteripakke, SLA eller LI (batteri, bag, ledninger)
 • 1 lader
 • 1 verktøysett
 • 1 fjernkontroll (2 AAA-batterier inkludert)
 • Driftsinstruksjoner
 • Brukerhåndbok, garanti, vilkår og betingelser

NOTAT:
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene og med Industry Canada lisensfritatt RSS-standard (er). Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) denne enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
MERK: PRODUSENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN RADIO ELLER TV FORSTYRRELSER FORÅRSAKET AV UAUTORISERTE MODIFIKASJONER AV DETTE UTSTYRET SLIKE MODIFIKASJONER KAN Ugyldiggjøre BRUKERENS AUTOMAT TIL Å BRUKE UTSTYRET
Bat-Caddy X8R
FCC ID: QSQ-REMOTE
IC ID: 10716A-fjernkontroll

DELER ORDLISTE

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-DELER ORDLISTEBATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-DELER ORDLISTE 2

1. USB-port
2. Manuell reostathastighetskontroll
3. Strømknapp og kontroll
4. Støtte for overpose
5. Bagstøttestropp
6. Låseknapp for øvre ramme
7. Batteri
8. Bakhjul
9. Hurtigutløser for bakhjul
10. Doble motorer
(innenfor husrør)
11. Nedre bag
Støtte og stropp
12. Batteritilkoblingsplugg
13. Forhjul
14. Forhjul
Sporingsjustering
15. Fjernkontroll (kun X8R)
16. Anti-tip hjul & Pin
(Enkelt eller dobbel X8R}

MONTERINGSANVISNINGER

X8Pro og X8R

 1. Pakk ut alle varene nøye og sjekk inventaret. Plasser rammestrukturen (ett stykke) på den myke rene bakken for å beskytte rammen fra å bli riper.
 2. Fest bakhjulene til akslene ved å trykke på hjullåseknappen (Pic-1) på utsiden av hjulet og sette akselforlengelsen inn i hjulet. Sørg for å holde låseknappen på utsiden av hjulet presset inn under denne prosessen, slik at akselforlengelsene, inkludert de fire pinnene (Pic-2), kan settes helt inn i akseltannhjulet. Hvis det ikke er låst, vil ikke hjulet være koblet til motoren og vil ikke bli drevet frem! Test låsen ved å prøve å trekke hjulet ut.
  Merk; X8-caddien har et høyre (R) og et venstre (L) hjul, sett bakfra i kjøreretning. Vennligst sørg for at hjulene er montert på riktig side, slik at hjulmønsteret passer til hverandre (bilde-3) samt for- og tippe- og tippehjulene. For å demontere hjulene, fortsett i motsatt rekkefølge.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-Pic 1
 3. Reis opp rammen ved først å brette ut og koble hovedrammedelene sammen ved den øvre rammelåsen ved å feste den øvre rammelåseknappen (bilde-5). Den nedre rammeforbindelsen forblir løs og vil være på plass når golfbagen er festet (bilde-6). Fortsett i revers for å brette caddien.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-Pic 4
 4. Plasser batteripakken på batteriskuffen. Sett den 3-polede batteripluggen inn i caddie-uttaket slik at hakket justeres riktig og fester T-kontakten til batteriet.
  Fest deretter borrelåsreim. Fest borrelåsstroppen godt under batteriskuffen og rundt batteriet. Det anbefales at du IKKE fester skruen på støpselet til stikkontakten, så i tilfelle velting kan kabelen trekkes ut av stikkontakten.
  OBS: FØR DU KOBLER TIL, sørg for at caddy-strømmen er AV, Rheostat Speed ​​Control er i OFF-posisjon og fjernkontrollen oppbevares sikkert!BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-borrelåsstropp
 5. Sett antitipphjulet inn i stangen på motorhuset og fest det med en stift.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-motorhus aKun X8R
 6. Pakk ut fjernkontrollen og sett inn batterier med pluss- og minuspoler som vist i diagrammet i mottakerrommet på enheten.

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-mottakerrom

BRUKSANVISNINGEN

X8Pro og X8R

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-DRIFT

 1. Reostathastighetshjulet på høyre side av håndtaket er din manuelle hastighetskontroll. Den lar deg velge din foretrukne hastighet sømløst. Ring forover (med klokken) for å øke hastigheten. Ring bakover for å redusere hastigheten.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-Slow
 2. Trykk på PÅ/AVtrykk på ikonet strømknappen i ca. 3-5 sekunder for å slå caddien på eller av LED vil lyse(LED vil lyse opp)
 3. Digital cruisekontroll – Når vognen er slått på, kan du bruke strømknappen sammen med hastighetskontrollhjulet (reostat) for å stoppe vognen ved gjeldende hastighet og deretter fortsette med samme hastighet. Still inn ønsket hastighet med hastighetskontrollhjulet (reostat) og trykk deretter på strømknappen i ett sekund når du vil stoppe. Trykk på strømknappen igjen og caddien vil fortsette med samme hastighet.
 4.  Caddien er utstyrt med en 10. 20, 30 M/Y Advanced Distance Timer. Trykk på T-knappen én gang, caddien går frem 10m/år og stopper, trykk to ganger for 20m/år og 3 ganger for 30m/år. Du kan stoppe caddien via fjernkontrollen ved å trykke på stoppknappen.

Fjernkontrolloperasjon (kun X8R)

 1. POWER-bryter: Skyv opp for å slå på fjernkontrollen. Skyv ned for å slå av. Det anbefales å slå av fjernkontrollen når du ikke bruker Caddien aktivt. Dette vil unngå utilsiktede knappetrykk når du ikke tar hensyn til din Caddie. ST
 2. LED-lys: Lyser når fjernkontroll er slått på og en knapp trykkes inn. Dette indikerer at fjernkontrollen sender et signal til Caddien.
 3. STOPPING: STOPP-knappen vil stoppe CaddienBATCADDY X8 Pro Elektrisk Golf Caddy-fjernkontroll
 4. FREMOVER: Ved å trykke OPP-KNAPPEN mens Caddien står stille vil Caddien starte i foroverbevegelse. Trykk på OPP-KNAPPEN igjen vil øke Caddiens foroverhastighet ett nivå. Caddien din har 9 hastigheter fremover. Trykk på NED-KNAPPEN vil senke foroverhastigheten ett nivå.
 5. GÅ BAKOVER: Ved å trykke på NED-KNAPPEN mens Caddien står stille vil Caddien starte i revers. Ved å trykke på NED-KNAPPEN igjen vil caddiens revershastighet økes ett nivå. Caddien din har 9 revershastigheter. Trykk på OPP-KNAPPEN vil senke revershastigheten ett nivå.
 6. SVING HØYRE: Trykk og hold HØYRE KNAPP og Caddien vil svinge til høyre (fra et stopp og mens den er i bevegelse) til knappen slippes.
 7. SVING TIL VENSTRE: Trykk og hold VENSTRE KNAPP og Caddien vil svinge til venstre (fra et stopp og mens den er i bevegelse) til knappen slippes.

VIKTIGE SIKKERHETSMERKER:

 1.  Din Bat-Caddy kommer med en automatisk avstengingsfunksjon for å forhindre "run-away"-caddier når de opererer eksternt. Hvis caddien ikke mottar et signal fra fjernkontrollen etter siste knappetrykk i ca. 40 sekunder, vil den anta at caddien har mistet kontakten og stopper automatisk. Hvis dette skjer, trykker du på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen for å gjenoppta driften.
 2. Mens den maksimale rekkevidden for Bat-Caddy-en din til å motta et signal fra fjernkontrollen din er 80-100 yards, er denne rekkevidden i perfekte "laboratorieforhold". Det anbefales på det sterkeste at du betjener Bat-Caddy på maksimalt 20-30 yards. Dette vil bidra til å forhindre signalforstyrrelser og/eller tap av kontroll.

SYNKRONISERING AV FJERNKONTROLLEN:
Hvis Bat-Caddy ikke reagerer på fjernkontrollen, må den kanskje synkroniseres på nytt.
A. Slå av Bat-Caddy i 5 sekunder.
B. Slå på fjernkontrollen
C. Trykk og hold nede STOP-knappen på fjernkontrollen
D. Trykk og hold nede PÅ/AV-knappen på kontrollpanelet til det grønne LED-lyset under batterisymbolet begynner å blinke.
E. Slipp begge knappene
F. Caddien og fjernkontrollen er nå synkronisert og klar til bruk.

Tilleggsfunksjoner

Frihjulsmodus: Caddien kan enkelt betjenes uten strøm. For å aktivere frihjulsmodus, slå av hovedstrømmen. Koble deretter bakhjulene fra motoren/girkassen og skyv hjulet fra det indre sporet (Pic-1) på akselen til det ytre sporet (Pic-2). Pass på at hjulet er sikkert i den ytre kurven. Caddien kan nå skyves manuelt med liten motstand. BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy - tilleggsfunksjoner

Sporingsjustering*: Sporingsatferden til helelektriske caddier er sterkt avhengig av lik vektfordeling på caddien og bakken/topografien til golfbanen. Test caddiens sporing ved å bruke den på et jevnt underlag uten posen. Hvis det er nødvendig med endringer, kan du justere sporingen av caddien ved å løsne forhjulsakselen og justeringsstangen på høyre side av fra-hjulet og skifte akselen tilsvarende. Etter en slik justering festes skruene i omvendt rekkefølge, men ikke stram for mye.

BATCADDY X8 Pro Elektrisk Golf Caddy-sporingsjustering
*Sporing – det er en video på webnettsted som viser hvordan du justerer sporing
USB-porten er tilgjengelig for lading av GPS og/eller mobiltelefoner. Den er plassert i endestykket på den øvre rammen over håndtaket.

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-USB-port

bremsesystem

Caddy-drivverket er designet for å holde hjulene i inngrep med motoren, og fungerer dermed som en brems som vil kontrollere caddiens hastighet mens den går nedoverbakke.BATCADDY X8 Pro elektrisk Golf Caddy-bremsesystem

Caddy-drivtoget vil kontrollere caddyhastigheten nedover.

Tester Caddien din

Test miljø
Forsikre deg om at du utfører din første test av caddien i et bredt og trygt område, fritt for hindringer eller verdisaker, som mennesker, parkerte biler, flytende trafikk, vannmasser (elver, svømmebasseng osv.), bratte bakker, klipper eller lignende farer.
Anbefalinger for effektiv og sikker drift

 • Vær på vakt og opptre ansvarlig til enhver tid mens du bruker caddien din, akkurat som du ville gjort når du bruker en kjørevogn, motorkjøretøy eller andre typer maskiner. Vi anbefaler absolutt ikke inntak av alkohol eller andre skadelige stoffer mens du bruker caddiene våre.
 • IKKE bruk caddien uforsiktig eller på trange eller farlige steder. Unngå å bruke caddien på steder der folk kan samles, for eksempel parkeringsplasser, avleveringsområder eller treningsområder, for å unngå skade på personer eller verdisaker. Vi anbefaler å betjene caddien manuelt i overfylte områder med eller uten strøm. Sørg for å alltid slå av strømmen og sikre caddien når du er igjennom eller når den ikke er i bruk.

Generelt vedlikehold

Alle disse anbefalingene, sammen med sunn fornuft, vil bidra til å holde din Bat-Caddy i topp stand og sikre at den forblir din pålitelige partner, både på og utenfor lenkene.

 • Bat-Caddy er designet slik at brukeren kan konsentrere seg om å spille golf, mens caddien gjør jobben med å bære bagen din. For å holde din Bat-Caddy på best mulig måte, tørk av gjørme eller gress fra rammen, hjulene og chassiset etter hver runde ved å bruke annonseamp klut eller papirhåndkle.
 • Bruk ALDRI vannslanger eller høytrykksspyler for å rengjøre caddien for å hindre at fuktighet kommer inn i de elektroniske systemene, motorene eller girkassene.
 • Fjern bakhjulene med noen få ukers mellomrom og rens ut rusk som kan føre til at hjulene sleper. Du kan bruke litt smøremiddel, for eksempel WD-40, for å holde bevegelige deler glatte og korrosjonsfrie.
 • En 4 til 5 timers golfrunde spilt en gang i uken i 12 måneder tilsvarer omtrent fire års bruk av en gressklipper. Inspiser vognen din grundig minst en gang i året, og hvis du merker noen symptomer på slitasje, kontakt ditt Bat-Caddy-servicesenter. Alternativt kan du få caddien inspisert og tunet på våre servicesentre, slik at den alltid er i god form for den nye sesongen.

FEILSØKINGSVEILEDNING

Caddy har ikke strøm • Sørg for at batteriet er plugget riktig inn i vognen og at batteriledningen er skadefri.
• Kontroller at batteriet er tilstrekkelig oppladet
• Trykk og hold inne strømknappen i minst 5 sekunder
• Sørg for at batteriledningene er koblet til riktige poler (rød på rød og svart på svart)
• Sørg for at strømknappen er et kretskort som engasjerer seg (du skal høre et klikk)
Motoren går, men hjulene går ikke rundt • Sjekk om hjulene er riktig festet. Hjul må låses fast.
• Kontroller høyre og venstre hjulposisjon. Hjulene må være på riktig side
• Kontroller hjulakseltappene.
Caddie trekker til venstre eller høyre • Kontroller at hjulet er godt festet til akselen
• Sjekk om begge motorene går
• Sjekk for å spore på jevnt underlag uten pose
• Sjekk vektfordelingen i en golfbag
• Juster om nødvendig sporing på forhjulet
Problemer med å feste hjul • Juster hurtiglåsen

KUNDESERVICE OG TEKNISK STØTTEBATCADDY-logo

Ring/tekst oss på (888) 229-5218
eller email oss på support@batcaddy.com

Merk: Bat-Caddy forbeholder seg retten til å modifisere/oppgradere alle komponenter i løpet av et modellår, så illustrasjoner på vår webnettstedet, brosjyrer og manualer kan variere litt fra det faktiske produktet som sendes. Bat-Caddy garanterer imidlertid at spesifikasjoner og funksjonalitet alltid vil være lik eller bedre fra det annonserte produktet. Kampanjetilbehør kan også variere fra illustrasjonene vist på vår webnettstedet og andre publikasjoner.

Serie 8-funksjoner

X8 Pro X8R
No-Lock Euro-Wove Frame
Dobbel 200w stillegående motor
Enkel håndtaksbetjening
Speed-Recall Cruise Control
Fullt retningsbestemt fjernkontroll
Kan oppgraderes til fjernkontroll
Batterinivåindikator
USB-ladeport
Enkelt antitipphjul (kan oppgraderes til dobbel)
Dobbelt antitipphjul "The Mountain Slayer"
Slå av frihjul
Ekte frihjulsmodus
Automatisk tidsstyrt avstandskontroll
Utforhastighetskontroll 0
Sete kompatibel

Vekt og mål

X4 Classic / X4 Sport

Åpne dimensjoner Lengde: 45.0 ”
Bredde: 23.5 "
Høyde: 36-44"
Åpen høyde varierer på grunn av justerbart håndtak.
Brettede dimensjoner Lengde: 36.0 ”
Bredde: 23.5 "
Høyde: 13.0 ”
Forsendelsesboks dimensjoner Lengde: 36.0 ”
Bredde: 23.5 "
Høyde: 13.0 ”
Vekt
(Ekskludert batteri og tilbehør)
25.1 Lbs

Dokumenter / Ressurser

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy [pdf] Brukerhåndbok
X8 Pro, X8R, X8 Pro Electric Golf Caddy, Electric Golf Caddy, Golf Caddy

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *