Neomounts-logo

Neomounts SPEAKER-W100 høyttalerfeste Neomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-produkt

dimensjonerNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-1

Verktøy krevesNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-2

DELERNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-3

Høyttalermontering

TRINN 1

 • Fjern enkelthullsplaten fra festetNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-4

TRINN 2 A

Fest platen med to hull til høyttalerenNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-5

TRINN 2 B

Fest enkelthullsplaten til høyttalerenNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-6

TRINN 3 A

Installer høyttalerfestet på en treboltNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-7

TRINN 3 B

Installer høyttaleren montert på en mursteins- eller betongveggNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-8

TRINN 4 A

Fest høyttalerfestet til enkelthullsplaten på høyttalerenNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-9

TRINN 4 B

Fest høyttalerfestet til dobbelthullsplaten på høyttalerenNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-10

TRINN 5

Juster festet til ønsket posisjonNeomounts-SPEAKER-W100-Speaker-Mount-fig-11

FORSIKTIG

 1. For å sikre sikkerhet, vennligst les denne håndboken nøye før installasjon og følg instruksjonene. oppbevar denne håndboken på et sikkert sted for fremtidig referanse.
 2. Produsenten skal ikke være juridisk ansvarlig for skade på utstyr eller personskade forårsaket av feil installasjon eller bruk utover det som er dekket i denne håndboken.
 3. Festet er designet for enkel installasjon og fjerning. Produsenten er ikke ansvarlig for skade på utstyr eller personskader som skyldes menneskelige faktorer eller naturhandlinger, for eksempel jordskjelv eller tyfoner.
 4. Det anbefales at monteringen kun installeres av kvalifisert personell.
 5. Det er nødvendig med minst to personer for å installere eller fjerne produktet for å unngå fare for fallende gjenstander.
 6. Undersøk området der festet skal installeres nøye:
  • Unngå steder som er utsatt for høye temperaturer, fuktighet eller kontakt med vann.
  • Ikke installer produktet i nærheten av luftkondisjoneringsåpninger eller områder med overflødig støv og røyk.
  • Installer bare på vertikale vegger og unngå skrå overflater.
  • Ikke installer på steder som er utsatt for støt eller vibrasjoner.
  • Ikke installer på steder som er utsatt for direkte eksponering for sterkt lys, da det kan forårsake tretthet i øyet viewpå skjermpanelet.
 7. Hold tilstrekkelig plass rundt skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
 8. For å sikre en sikker installasjon må du først kontrollere strukturen på veggen, taket eller gulvet og velge et sikkert monteringssted.
 9. Veggen, taket eller gulvet skal være sterkt nok til å opprettholde en vekt på minst fire ganger av displayet og monteringen kombinert. Monteringsstedet må kunne tåle et jordskjelv eller et annet sterkt sjokk.
 10. Ikke modifiser tilbehør eller bruk ødelagte deler. Kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.
 11. Stram til alle skruene (ikke bruk for mye krefter for å unngå å bryte skruen eller skade gjengen).
 12. Borehull og bolter blir igjen i veggen, taket eller gulvet når skjermen og braketten er fjernet. Flekker kan oppstå etter langvarig bruk.
 13. Siden produsenten ikke har noen måte å kontrollere vegg-, tak- eller gulvtypen og installasjonen av monteringen, skal garantien for produktet kun dekke monteringskroppen. Produktets garantiperiode er 5 år
 14. Vennligst se den engelskspråklige håndboken for eventuelle tvist om vilkår.

Dokumenter / Ressurser

Neomounts SPEAKER-W100 høyttalerfeste [pdf] Bruksanvisning
SPEAKER-W100, høyttalerfeste, SPEAKER-W100 høyttalerfeste, feste

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *