Apple Watch-logoUltra smartklokke
Brukerhåndbok

Se Ultra Smartwatch

Før du bruker Apple Watch, review brukerveiledningen for Apple Watch Ultra på support.apple.com/guide/watch-ultra. Ta vare på dokumentasjonen for fremtidig referanse.

Sikkerhet og håndtering

Se "Sikkerhet og håndtering" i Apple Watch Ultra User Guide.
Apple Watch, operativsystemene og helsesensorene er ikke medisinsk utstyr.
Eksponering for radiofrekvens
For informasjon om radiofrekvenseksponering for Apple Watch, åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke, og gå deretter til Generelt > Om > Juridisk > RF-eksponering. Eller gå til apple.com/legal/rfexposure.

Batteri og lading

Litium-ion-batteriet i Apple Watch bør serviceres eller resirkuleres av Apple eller en autorisert tjenesteleverandør. Du kan motta en erstatnings Apple Watch når du bestiller batteriservice. Batterier må resirkuleres eller deponeres separat fra husholdningsavfallet.
For informasjon om batteriservice og resirkulering, gå til apple.com/batteries/service-and-recycling. For informasjon om lading, se "Viktig sikkerhetsinformasjon" i Apple Watch Ultra User Guide.
Interferens med medisinsk utstyr
Apple Watch, noen av båndene, og Apple Watch magnetisk ladetilbehør inneholder magneter som kan forstyrre medisinsk utstyr. Se "Viktig sikkerhetsinformasjon" i Apple Watch Ultra User Guide.
Unngå hørselskader
For å unngå mulige hørselsskader, ikke lytt med høyt volum over lengre perioder. Mer informasjon om lyd og hørsel er tilgjengelig online på apple.com/sound og i "Viktig sikkerhetsinformasjon" i Apple Watch Ultra User Guide.

Regulatory

Informasjon om forskriftssertifisering er tilgjengelig på enheten. Gå til Innstillinger > Generelt > Forskrifter. Ytterligere forskriftsinformasjon finner du i "Sikkerhet og håndtering" i Apple Watch Ultra User Guide.
FCC og ISED Canada-overholdelse for Apple Watch og Apple Watch magnetisk ladekabel
Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og ISED Canada-lisensfrie RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
EU/UK-overholdelse
apple watch ultra smartwatch - ikon 1
Apple Inc. erklærer herved at denne trådløse enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og radioutstyrsforordning 2017.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på apple.com/euro/compliance. Apples EU-representant er Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland. Apples representant i Storbritannia er Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Informasjon om avhending og gjenvinning

apple watch ultra smartwatch - ikon 2
Symbolet ovenfor betyr at i henhold til lokale lover og forskrifter skal produktet og/eller batteriet kasseres separat fra husholdningsavfallet. Når dette produktet når slutten av levetiden, ta det med til et innsamlingspunkt utpekt av lokale myndigheter. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet og/eller dets batteri på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressursene og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.
For informasjon om Apples resirkuleringsprogram, gjenvinningsstasjoner, begrensede stoffer og andre miljøtiltak, besøk apple.com/environment.
Klasse 1 Laserinformasjon
Denne enheten er klassifisert som et klasse 1 laserprodukt i henhold til IEC 60825-1 Ed. 3. Denne enheten er i samsvar med 21 CFR 1040.10 og 1040.11, med unntak av samsvar med IEC 60825-1 Ed. 3., som beskrevet i Laser Notice No. 56, datert 8. mai 2019. Forsiktig: Denne enheten inneholder én eller flere lasere. Bruk på annen måte enn det som er beskrevet i brukerveiledningen, reparasjon eller demontering kan forårsake skade, som kan føre til farlig eksponering for infrarøde laserstråling som ikke er synlige.
Dette utstyret bør serviceres av Apple eller en autorisert tjenesteleverandør.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Apple ett års begrenset garantisammendrag Apple garanterer det medfølgende maskinvareproduktet og tilbehøret mot defekter i materialer og utførelse i ett år fra datoen for det opprinnelige detaljkjøpet. Apple garanterer ikke mot normal slitasje, og heller ikke skade forårsaket av uhell eller misbruk. For å få service, ring Apple eller besøk en Apple Store eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør – tilgjengelige tjenestealternativer avhenger av landet der tjenesten er forespurt og kan være begrenset til det opprinnelige salgslandet. Samtalekostnader og internasjonale fraktkostnader kan påløpe, avhengig av stedet. I henhold til de fullstendige vilkårene og detaljert informasjon om å få tjenesten tilgjengelig på apple.com/legal/warranty og support.apple.com, hvis du sender inn et gyldig krav under denne garantien, vil Apple enten reparere, erstatte eller refundere Apple Watch etter eget skjønn. Garantifordeler kommer i tillegg til rettigheter gitt i henhold til lokale forbrukerlover. Du kan bli bedt om å fremlegge kjøpsbevis når du fremsetter et krav under denne garantien.
For australske forbrukere: Varene våre leveres med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade.
Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tlf: 133-622.
© 2022 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Apple, Apple-logoen, Apple Watch og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Apple Watch Ultra er et varemerke for Apple Inc. Apple Store er et servicemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
Trykt i XXXX. 034-05206-A

Apple Watch-logo

Dokumenter / Ressurser

Apple Watch Ultra Smartwatch [pdf] Brukerveiledning
Watch Ultra, Smartwatch, Watch Ultra Smartwatch, Smart Watch

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *