eple-LOGO

Apple Watch S8 smartklokke

Apple-Watch-S8-Smartwatch-PRO

Før du bruker Apple Watch, review Apple Watch
Brukerveiledning på support.apple.com/guide/watch. Du kan også bruke Apple Books til å laste ned veiledningen (der den er tilgjengelig). Ta vare på dokumentasjonen for fremtidig referanse.

Sikkerhet og håndtering

Se "Sikkerhet og håndtering" i Apple Watch-brukerhåndboken. Apple Watch, operativsystemene og helsesensorene er ikke medisinsk utstyr.

Eksponering for radiofrekvens
For informasjon om radiofrekvenseksponering for Apple Watch, åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke, og gå deretter til Generelt > Om > Juridisk > RF-eksponering. Eller gå til apple.com/legal/rfexposure.

Batteri og lading

Litium-ion-batteriet i Apple Watch bør serviceres eller resirkuleres av Apple eller en autorisert tjenesteleverandør. Du kan motta en erstatnings Apple Watch når du bestiller batteriservice. Batterier må resirkuleres eller deponeres separat fra husholdningsavfallet. For informasjon om batteriservice og resirkulering, gå til apple.com/batteries/service-and-recycling. For informasjon om lading, se "Viktig sikkerhetsinformasjon" i Apple Watch User Guide.

Interferens med medisinsk utstyr
Apple Watch, noen av båndene, og Apple Watch magnetisk ladetilbehør inneholder magneter som kan forstyrre medisinsk utstyr. Se "Viktig sikkerhetsinformasjon" i Apple Watch-brukerhåndboken.

Unngå hørselskader
For å unngå mulige hørselsskader, ikke lytt med høyt volum over lengre perioder. Mer informasjon om lyd og hørsel er tilgjengelig online på apple.com/sound og i "Viktig sikkerhetsinformasjon" i brukerveiledningen for Apple Watch.

Sammendrag av Apple ett års begrenset garanti

Apple garanterer det medfølgende maskinvareproduktet og tilbehøret mot defekter i materialer og utførelse i ett år fra datoen for det opprinnelige detaljkjøpet. Apple garanterer ikke mot normal slitasje, og heller ikke skade forårsaket av uhell eller misbruk. For å få service, ring Apple eller besøk en Apple Store eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør – tilgjengelige tjenestealternativer avhenger av landet der tjenesten er forespurt og kan være begrenset til det opprinnelige salgslandet. Samtalekostnader og internasjonale fraktkostnader kan påløpe, avhengig av stedet. Med forbehold om de fullstendige vilkårene og detaljert informasjon om å få tjeneste tilgjengelig på apple.com/legal/warranty og support.apple.com, hvis du sender inn et gyldig krav under denne garantien, vil Apple enten reparere, erstatte eller refundere Apple Watch etter eget skjønn. Garantifordeler kommer i tillegg til rettigheter gitt under lokale forbrukerlover. Du kan bli bedt om å fremlegge kjøpsbevis når du fremsetter et krav under denne garantien.
For australske forbrukere: Varene våre kommer med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tlf: 133-622.

Regulatory
Informasjon om forskriftssertifisering er tilgjengelig på enheten. Gå til Innstillinger > Generelt > Forskrifter. Ytterligere forskriftsinformasjon finner du i "Sikkerhet og håndtering" i brukerveiledningen for Apple Watch.

FCC og ISED Canada-overholdelse for Apple Watch
og Apple Watch magnetisk ladekabel
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene og ISED Canada-lisensfrie RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

EU/UK-overholdelse

Apple Inc. erklærer herved at denne trådløse enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og radioutstyrsforordning 2017. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på apple.com/euro/compliance. Apples EU-representant er Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland. Apples representant i Storbritannia er Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Informasjon om avhending og gjenvinning

Symbolet ovenfor betyr at i henhold til lokale lover og forskrifter skal produktet og/eller batteriet kasseres separat fra husholdningsavfallet. Når dette produktet når slutten av levetiden, ta det med til et innsamlingspunkt utpekt av lokale myndigheter. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet og/eller dets batteri på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet. For informasjon om Apples resirkuleringsprogram, gjenvinningsstasjoner, begrensede stoffer og andre miljøtiltak, besøk apple.com/environment.

© 2022 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Apple, Apple-logoen, Apple Books, Apple Watch og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Apple Store er et servicemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Trykt i XXXX. 034-05204-A

Dokumenter / Ressurser

Apple Watch S8 smartklokke [pdf] Brukerveiledning
Se S8, Smartwatch, Watch S8 Smartwatch

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *