BONECO logoTRADISJON SIDEN 1956
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 1 ET SVEISER SELSKAP
U350
MANUELLBONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic HumidifierLES OG LAGRINGENE
INSTRUKSJONER FOR BRUK
BONECO U350

TEKNISKE DATA

Nettstrøm voltage 120V/60Hz
Strømforbruk 30 W / 115 W*
Fuktighetsutgang 3.170 gal/day (500 g/h*)
For rom opp til 650 sq ft / 5,300 cubic ft (60 m² / 150 m³)
Vannkapasitet 1.32 liter (5.0 liter)
Dimensjoner L × B × H 12.1 × 6.5 × 12.7 tommer (308 × 165 × 325 mm)
Vekt (tom) 6 lb (2.74 kg)
Driftsstøynivå <45 dB (A)

* Under drift med forvarming

INNLEDNING

Congratulations on your purchase of the BONECO U350. This high-performance ultrasonic humidifier keeps the humidity at a comfortable level at all times.
The BONECO U350 is designed for convenient, fully automated operation. However, you can adjust all of its features according to your preferences and requirements. This manual shows you how you can create your own comfortable climate.

VERDIG INFORMASJON OM FUKTIGHET
The right humidity is very important for our health. Dry room air in winter leads to skin that cracks and itches. It makes your eyes and throat feel dry while significantly affecting physical comfort. Not only does this affect adults, it is especially true for infants, small children and even pets. Dry mucous membranes in winter also make us more prone to colds and other infections.
The BONECO U350 makes these problems a distant memory. Its intelligent automatic controls always keep the humidity at the ideal level, even in large rooms with an area of up to 60 square meters (650 square feet).

Du vil ikke gi opp din nylig oppnådde komfort.

VARER INKLUDERTBONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - ITEMS INCLUDED

OVERVIEW OG DELNAVN

BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - OVERVIEW OG DELNAVN

 

1 Deksel
2 Munnstykke
3 Flue
4 Berøringsskjerm
5 Rengjøringsbørste
6 A250 AQUA PRO
7 Duftbeholder
8 Strømforsyning

INDIKATORER PÅ DISPLAYEN

BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - DISPLAYMer enn view av alle indikatorer på skjermen

symbol Betydning BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 2
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 3 Nåværende eller ønsket fuktighet 13
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 4 Helautomatisk drift 13
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 5 Varmeapparat slått på 14
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 6 Timer aktiv 15
NÅVÆRENDE Verdi viser gjeldende fuktighet 13
ØNSKET Verdi viser ønsket fuktighet 13
symbol  Nødvendig handling BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 2
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 1 Fyll på vannet 16
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 2 Skift vannet i apparatet 16
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 3 Rengjøring kreves 17

TASTATUR

BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - KEYPADTastatur på apparatet

Button Funksjon BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 2
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Button 1 Slå enheten på og av 17
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Button 2 Regulering av utgang 13
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Button 3 "AUTO" komfortmodus 13
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Button 4 Slå varmeren på/av 14
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Button 5 Få tilgang til timerfunksjonen 15
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Button 6 Endre luftfuktigheten 13

PREPARATION OF THE A250 AQUA PRO

DEMINERALIZATION CARTRIDGE PREPARATION

 1. Remove the packaging of the BONECO A250 AQUA PRO.BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - CARTRIDGE PREPARATION
 2. Rinse the A250 AQUA PRO for 2 minutes under cold running water.BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - running water
 3. Screw the A250 AQUA PRO to the BONECO U350.

PÅ VANNHARDHET
The BONECO U350 is supplied with an A250 AQUA PRO. The granulate contained in it filters the lime out of the tap water so that it is not released into the room air. Hard tap water accelerates saturation of the granulate so that the A250 AQUA PRO must be replaced earlier.
DETERMINING WATER HARDNESS

 1. Dypp den vedlagte teststrimmelen i et glass kaldt vann fra springen i 1 sekund.BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - WATER HARDNESS
 2. Read the water hardness after one minute.
 3. Refer to the table to determine the duration of effect of the A250 AQUA PRO:

BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - determine

Dispose of the saturated A250 AQUA PRO with your regular household waste.
The A250 AQUA PRO should not be used longer than specified. White dust around the appliance is a sure indication that the A250 AQUA PRO has run its course. You can obtain replacements from your BONECO specialist dealer or our online store at www.shop.boneco.us.

OPPSTART OG SLÅ AV

BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - STARTING UP AND SWITCHING OFF

RIKTIG PLASSERING

RIKTIG PLASSERING
BONECO U350 slipper ut mer enn en halv liter vann til luften i timen. Dette gjør det viktig å sette opp apparatet på riktig sted.
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 7 Ikke plasser BONECO U350 direkte på gulvet, siden fuktigheten fra tåken kan skade gulvoverflater som parkett eller delikate tepper.

 • Make sure that the unit stands about 1 ft (30 cm) away from the closest wall.
 • The unit should be placed in an elevated position, e.g. on a table, chest of drawers, etc.
 • Ikke rett tåken mot veggen, planter, møbler eller andre gjenstander for å forhindre at kondensvann skader dem. Hold en avstand på minst 20 tommer (50 cm).

FUKTIGHET OG ULTRALYD

LAGRE INNSTILLINGER
The BONECO U350 saves the last-used settings when it is switched off. However, if the appliance is disconnected from the power supply for a few seconds, it will start in the AUTO driftsmodus.
"AUTO" KOMFORTMODUS
In AUTO mode the humidification is controlled automatically and the humidity is set to 50%. As soon as the humidity or the ultrasonic is manually adjusted, however, the appliance leaves AUTO modus.
Å gå tilbake til AUTO modus, trykk på BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 8 symbol once. The heater can be switched on or off without the appliance leaving AUTO modus. AUTO mode also remains active when setting the timer.

KONTROLLER FUKTIGHET
Fuktigheten kan stilles inn mellom 30 % og 70 %. I "Co"-innstillingen (for "Kontinuerlig"), kjører ultralyden uavhengig av den målte fuktigheten. Dette betyr at den ikke slår seg av før tanken er tom eller apparatet er slått av.

 1. Trykk på BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 9 symbol. Gjeldende fuktighetsindikator begynner å blinke.
 2. Mens indikatoren blinker, trykk på BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 9 symbolet igjen til ønsket luftfuktighet er stilt inn.

Verdien brukes etter noen sekunder. Indikatoren slutter å blinke.

REGULERING AV YTELSE

 1. Trykk på BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 10 symbolet flere ganger til ønsket nivå vises på displayet.

Symbolet på displayet indikerer hvilket av de tre nivåene (lav/middels/høy) som er valgt: BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 11

KOMFORTFUNKSJONER

SLÅ PÅ OG AV VARMEREN
The BONECO U350 is equipped with a heater that can be turned on and off. It warms the outgoing mist up to approximately 95 °F (35 °C), so that the room temperature stays at a comfortable level.
Det tar noen minutter før varmeren når full effekt.

 1. Trykk på BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 4 symbol én gang for å slå på eller av varmeren.

DUFTBEHOLDER
Commercially available scented aromatic substances for humidifiers can be added to the fragrance container on the back of the BONECO U350.

BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 7 Tilsett aldri det aromatiske stoffet direkte i vanntanken eller vannbasen; Dette vil skade BONECO U350 og ugyldiggjøre garantien!

 1. Trykk ned på duftbeholderen for å låse opp skuffen.BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Press down
 2. Dryss bomullsvatt i skuffen med duften du ønsker.BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - cotton wadding

TIMERFUNKSJONER

The timer function lets you determine how long the BONECO U350 should run before it switches off automatically (OFF timer).
Alternativt kan du angi et tidspunkt for når apparatet skal slå seg på automatisk (ON timer). For eksample, you can use this function to activate the BONECO U350 before you return home, so that when you get back you have the perfect home climate waiting for you.

INNSTILLING AV AVTIMEREN

 1. Slå på BONECO U350.
 2. Velg ønskede innstillinger.
 3. Trykk på BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 5 symbol multiple times until the desired run time is displayed.
  Nå vil BONECO U350 kjøre i den angitte tiden og deretter slå seg av.
 4. For å deaktivere AV-timeren tidlig, slå BONECO U350 av og på igjen etter behov.

INNSTILLING AV TIMEREN

 1. Slå av BONECO U350.
 2. Trykk på BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 5 symbol multiple times until the desired standby time is displayed.
  The BONECO U350 switches on after the defined time and operates with the selected settings.
 3. For å deaktivere PÅ-timeren tidlig, slå BONECO U350 av og på igjen etter behov.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

VEDLIGEINSTRUKSJONER
With time and use, the performance of the A250 AQUA PRO decreases and scale builds up on the inner parts of the BONECO U350. Stagnant vann kan også svekke renslighet og føre til ubehagelig lukt. Dette betyr at regelmessig vedlikehold og rengjøring er nødvendig for å sikre ren og uskadet drift.

Anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervaller varierer avhengig av luft- og vannkvalitet og driftstid.
Bruk en myk, damp klut for å rengjøre utsiden.
BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 6 Koble alltid enheten fra strømuttaket før rengjøring.

Intervall Oppgave
Daglig Sjekk vannstanden; tilsett vann om nødvendig
Etter 1 uke uten operasjon Tøm og rengjør BONECO U350
Hver 2. uke Rengjør vannbasen og vanntanken
Hver 2-6 måned Replacing the A250 AQUA PRO

AVKALKING

AVKALKING AV APPARATET

 1. Slå av BONECO U350.
 2. Tøm vannbasen og vanntanken.
 3. Take out the A250 AQUA PRO.
 4. Mix 1 bag of EZCal with 32 oz. (0.5 liters) of water and pour the mixture into the water tank, one half to the left and right each.BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - water tank
 5. Vent 30 minutter for å la løsningen tre i kraft.
 6. Skyll vanntanken med vann fra springen. Fjern eventuelle resterende kalkrester med en skrubbebørste.

RENGJØRING AV MEMBRANEN
Stubborn limescale residue on the membrane can be removed using the yellow cleaning brush stored inside the BONECO U350.BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - CLEANING THE MEMBRANEBONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - icon 7 Never clean the membrane using sharp objects or aggressive cleaning agents; doing so can damage the BONECO U350 and voids the warranty!

FJERNING AV RENGJØRINGSMELDINGEN
Etter fullført rengjøring, slett meldingen BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 3 ved å trykke på BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier - Symbol 7 knappen og hold den inne i 2 sekunder.

BONECO logoVennligst sjekk vår webnettstedet www.boneco.us
for mer informasjon.
BONECO is a trademark of BONECO AG, Switzerland

Dokumenter / Ressurser

BONECO U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier [pdf] Instruksjoner
U350 Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier, U350, Cool and Warm Mist Ultrasonic Humidifier, Mist Ultrasonic Humidifier, Ultrasonic Humidifier, Humidifier

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *