ALULA-logo

ALULA BAT-FIRE-ATT UNIVERSAL Communicator

ALULA-BAT-FIRE-ATT-UNIVERSAL-Communicator-produktbilde

Skann QR for den mest oppdaterte bruksanvisningen, funksjonene og kompatibiliteten
ALULA-BAT-FIRE-ATT-UNIVERSAL-Communicator-01BAT-Fire er en enhet som kobles til et innbrudds- eller brannalarmsentral (FACP) og gir sentralstasjonsalarmrapportering.

Egenskaper

ALULA-BAT-FIRE-ATT-UNIVERSAL-Communicator-02

 • Støtter 12V og 24V regulerte FACP/burgpaneler
 • Alarmfangst via telefonlinjegrensesnitt eller standard FACP/burg panelpunkter
 • Støtter rapporteringsformat for kontakt-ID (CID).
 • Dual Path: Ethernet (primær) med mobilnett (backup)
 • Eneste bane: Ethernet eller mobilnett
 • Plattformsynlighet gjennom AlulaConnect™
 • Problemer med oppdagelse og rapportering av hendelser
 • Fire programmerbare inngangs-/utgangsporter
 • Systemstatus på et øyeblikk via LED-lamper på frontpanelet
 • UL 864 10. utgave kommersiell brannsertifisering
 • ULC-S559 kommersiell brannsertifisering
 • UL 1610 kommersiell burg-sertifisering
 • ULC-S304 kommersiell burg-sertifisering (sikkerhetsnivå II-installasjoner)

Operasjon

Telefonlinjefangst

BAT-Fire gir to PSTN-grensesnitt for FACP/burg-panelets DACT-telefonlinjetilkoblinger. BAT-Fires DACT-telefongrensesnitttilkobling gir telefonlinjevoltage, summetone, tilbakeringetone og all nødvendig CID-protokollsignalering. BAT-Fire mottar CID-hendelser fra FACP/burg-panelets DACT og videresender deretter CID-hendelsene til sentralstasjonens mottaker.

Punktfangst

BAT-Fire gir innganger som kan brukes til å overvåke en FACPs alarm, AC-feil og problempunkter (tørre kontaktutganger). I denne topologien vil BAT-Fire-innganger kobles til FACP-punktene (tørre kontaktutganger). BAT-Fire vil kontinuerlig overvåke tilstanden til FACP-punktene (tørre kontaktutganger). En tilstandsendring på et BAT-Fire-overvåket FACP-punkt (tørr kontaktutgang) vil bli rapportert til sentralstasjonen. (Se programmeringsdelen som beskriver hvordan du setter opp en BAT-Fire-inngang for FACP-punktfangst.)
Merk: for UL 864 10. utgave kan denne konfigurasjonen kun brukes for paneler med én inngangssone. 9. utgave og tidligere tillot denne metoden for flere beskyttelsessoner.

Sentralstasjonskommunikasjon

BAT-Fire kan konfigureres til å gi toveistilkobling ved bruk av Ethernet/bredbånd og celle- eller enkeltveistilkobling ved bruk av enten Ethernet/bredbånd eller celle til Bosch Conettix D6100IPv6-mottakere på sentralstasjonen.

Sentralstasjonskommunikasjon

BAT-Fire kan konfigureres til å gi toveistilkobling ved bruk av Ethernet/bredbånd og celle- eller enkeltveistilkobling ved bruk av enten Ethernet/bredbånd eller celle til Bosch Conettix D6100IPv6-mottakere på sentralstasjonen.

Installasjon og ledninger

 1. Sett opp en konto i AlulaConnect-portalen.
 2. Monter BAT-Fire ved å bruke retningslinjene nedenfor for å oppfylle UL 864, UL 1610, ULC-S559 og/eller ULC-S304. Bruk monteringshullene på bakplaten.
 3.  Installer mobilantennen.
 4. Slå av FACP/burg-panelet.
 5. Koble BAT-Fire til FACP/burg-panelet. (Se koblingsskjemaer på de neste sidene.) All ledningsføring må utføres i samsvar med NFPA 70/72 eller CSA C22.1 (sikkerhetsstandard for elektriske installasjoner, kanadiske elektriske forskrifter, del I, seksjon 32).

ALULA-BAT-FIRE-ATT-UNIVERSAL-Communicator-03

OBS: 1/2" rør skal brukes. Det skal kun brukes én ledningsutslag for kabling. Ledningsforbindelser med flere ledere bør følge beste praksis ved bruk av pigtail- eller krympekoblinger.
For å oppfylle UL 864, UL 1610, ULC-S559 og/eller ULC-S304, sørg for følgende:

 • BAT-Fire må installeres i henhold til gjeldende standarder: UL 827, UL 681, NFPA 70/72, ULC-S524, ULC-S561 og/eller ULC-S301/302.
 • BAT-Fire skal monteres i samme rom som FACP/burg panel.
 • Alle ledninger mellom BAT-Fire og FACP/burg panel
  er maks 20 fot for UL 864 og maks 18 m for ULC-S559. Disse retningslinjene for ledningslengde må brukes for både innbygger- og branninstallasjoner.
 • Kjør alle ledninger mellom BAT-Fire og FACP/burg-panelet gjennom ikke-stivt metallrør (Canada) og ikke-stivt rør (US).
 • Alt utstyr som brukes for IP-tilkoblingen (som ruter, hub, modem osv.) skal være UL/c-UL-listet, og være utstyrt med 24 timers standby-strøm.

ALULA-BAT-FIRE-ATT-UNIVERSAL-Communicator-04

 1. For dual- eller ene-path Ethernet, plugg inn Ethernet-kabelen.
 2. Slå på systemet. Etter 1-2 minutter kontrollerer du Ethernet- og Cellular-lampene. For Ethernet-installasjoner skal ETHERNET-lampen være på. For mobilinstallasjoner skal CELLULAR LED være på, eller vise en kortslutning
  blinksekvens (dobbeltbanemodus). Kontroller at minimum to lysdioder for signallinjen vises. (Se Drift og indikator overview seksjon for signalstyrke.)
 3. Den fysiske installasjonen er fullført.
 4. Trykk på Config-knappen på BAT-Fire i 2 sekunder for å aktivere programmering. Programmer BAT-Fire via AlulaConnect (se avsnittet Programmering).
 5. Lukk dekselet. Bekreft STRØM-, FEIL- og KOMM-LED-lampene er grønne.
 6. Etter installasjon av BAT-Fire, eller modifisering av FACP/
  burg panel programmering, verifiser riktig drift og rapportering av alle hendelseskoder ved å bruke din FACP/burg panel installasjonsmanual. Innbruddsinstallasjoner skal ha dekke tamper aktivert og må testes årlig.
Figur 1. Kabling for telefonlinjefangst

ALULA-BAT-FIRE-ATT-UNIVERSAL-Communicator-05

 • Både telefonlinje 1 og 2 må være koblet til FACP/burg-panelet. FACP/burg-panelet må konfigureres til å overvåke telefonlinjene.
 • De fleste FACP-er/burg-paneler kan støttes for hendelsesrapportering så lenge det gir tips og ring-tilkobling og overfører hendelser i kontakt-ID-format.
 • Advarsel: ikke koble telefonselskapets linjer til BAT-Fire. Oppmerksomhet: ne connectez pas les lignes de votre compagnie téléphonique au BAT-Fire.
 • Det anbefales å bruke separate kabler for Tip & Ring 1 og Tip & Ring 2.
 • Feil og problemer kommuniseres til FACP/burg-panelet via BAT-Fire droppe volumtage til telefon 2. Se avsnittet Programmering om hvordan du konfigurerer telefon 2-feilutløsere.
 • Måleområde for strandet ledning: 24-14AWG.
 • Hvis FACP/burg-panelet har én telefonlinje, bør PGM4 kobles som feilindikator (se figur 2). Denne konfigurasjonen er vanlig i kommersielle burgapplikasjoner.
Figur 2. Punktfangstledninger

ALULA-BAT-FIRE-ATT-UNIVERSAL-Communicator-06

 • Se programmeringsdelen om hvordan du konfigurerer BAT-Fires PGM1, PGM2 og PGM3 for FACP-panelpunktfangst og PGM4 som en problemutløser. PGM4 er en åpen kollektorutgang.
 • Denne figuren viser en mulig konfigurasjon mellom BAT-Fire og FACP/burg-panelet. Et relé er kanskje ikke nødvendig. Se installasjonshåndboken for FACP/burg-panelet. Hvis et relé er nødvendig, bruk et UL 864 eller ULC-S527 oppført relé (dvs. Fire-Lite® PAM-2 av Honeywell®-relé).
 • Panelet må støtte relékontaktene som angitt ovenfor (NC for alarm og AC-FAIL og NO for Trouble), og batteriberegningen skal ta hensyn til det ekstra strømtrekket til PGM-ene under normal standby-tilstand.
 • Bruk 4.7k ohm 1/4 Watt minimumsmotstander (ikke inkludert).
 • PGM-porter er ikke overvåket.
 • Kun paneler uten overvåkende signalering kan bruke dette oppsettet.
 • For UL 864 10. utgave kan denne konfigurasjonen kun brukes for paneler med én inngangssone. 9. utgave og tidligere tillot denne metoden for flere beskyttelsessoner.
 • PGM1, PGM2 og PGM3 skal ikke brukes som alarm- og probleminnganger i kommersielle applikasjoner.
Figur 3. Kabling for innbrudd med én telefonlinje
 • For UL 1610-installasjoner, se programmeringsdelen om hvordan du konfigurerer BAT-Fires PGM3 som en tilbakeringingsutløser. En UL-godkjent sirene som Honeywell Model 747 må brukes for tilbakeringing. Tilbakeringingsfunksjonen på kontrollpanelet må være deaktivert.
 • For UL 1610 skillevegger skal alle skillevegger være i samme bygning og under samme ledelse. Installer tilbakeringingssirenen der den kan høres av alle partisjoner.

Problemforhold
Følgende problemtilstander kan kommuniseres av BAT-Fire til FACP/burg-panelet:

Disorder Indikasjon
Dekk Tamper Dekselet er åpnet
Strømbrudd Inngang voltage har falt under 9V
Cellefeil Mobilkommunikasjon har en ytelsessvikt (dvs. intermitterende kommunikasjon, ikke operativ)
Ethernet-feil Ethernet-kommunikasjon har en ytelsesfeil (dvs. intermitterende kommunikasjon, ikke operativ)
CS Disorder Backup-kommunikasjonsvei til sentralstasjonen er ikke operativ
CS Fail Signaloverføring til sentralstasjonen fungerer ikke
Programmering

Programmering via AlulaConnect

Tabell 1: PARAMETRE FOR UL 864 OG UL 1610 OVERENSSTEMMELSE (USA)
MERKNAD TIL INSTALLATØRER, AUTORITETER HAR JURISDIKSJON, OG ANDRE INVOLVERT PARTER:
Dette produktet inneholder feltprogrammerbar programvare. Alle funksjoner/alternativer beskrevet nedenfor er tillatt i UL 864/UL 1610. For å overholde kravene i standarden for kontrollenheter og tilbehør for brannalarmsystemer, UL 864 og/eller standard for innbruddsalarmsentraler , UL 1610, må visse programmeringsfunksjoner eller alternativer begrenses til tillatte innstillinger eller ikke brukes i det hele tatt som angitt nedenfor.
program Funksjon eller alternativ Situasjon Mulig
innstillinger
Misligholde innstillinger UL 864
Påkrevd innstillinger
UL 1610
Påkrevd innstillinger
Merknader
Supervision Preferenc (Comm Trouble Supervision)  

 

IP med Cell Backup

 

 

60 sekunder -

6 timer

 

 

6 timer

 

 

6 timer eller kortere

 

Primær: 200 sekunder

eller kortere Backup: 6 timer

For UL 1610, hvis primærbanen svikter, overvåker systemet sekundærbanen

ved primærintervallet.

Eneste sti IP 60 sekunder -

6 timer

1 time 1 time eller kortere 200 sekunder eller kortere Slå av mobiltilsyn Slå av virtuelt grensesnitttilsyn for både primær- og backupmobilnettverk
Sole Path Cell 60 sekunder -

6 timer

1 time 1 time eller kortere 200 sekunder eller kortere Slå av Ethernet-tilsyn

Slå av overvåking av virtuelt grensesnitt for både primær- og backup-Ethernet

Fjernprogrammering* På stedet eller ekstern Aktivert eller deaktivert Deaktivert Deaktivert Aktivert eller deaktivert Hvis deaktivert, må installatøren trykke på Config-knappen på stedet
Telefon 2-feilutløser Hvis du bruker telefonlinjefangst (Figur 1) Strømbrudddeksel Tamper Cellefeil Ethernet-feil CS-feil CS-feil CS-feil CS Fail** Skjultamper** CS Fail Figur 1: Alle aktivert problemer: BAT-Fire dropper Phone 2 line voltage
PGM4 Port Trouble Trigger Hvis du bruker Point Capture (Figur 2) Strømbrudddeksel Tamper Cellefeil Ethernet-feil CS-feil CS-feil CS-feil CS Fail** Skjultamper** CS Fail Figur 2: BAT-Fire PGM4-utgang (alle aktivert problemer) koblet til FACP/burg-panelet feilinngang
 • Hvis fjernprogrammering er deaktivert, er oppdateringer av stedspesifikke parametere og BAT-Fire-fastvare kun tillatt når Config-knappen på BAT-Fire er trykket i 2 sekunder.
 • Disse feilutløserne er nødvendige for å oppfylle UL864- og UL1610-standardene. Men alle andre problemutløsere som er oppført i Mulig
 • Hvis Commercial Burg velges, vil den mer restriktive av brann- og Burg-tidspunktene bli brukt.
 • Tidligere utgaver av NFPA krever tilsynsinnstillinger på 5 minutter.
 •  UL 864 10. utgave tillater punktfangst-konfigurasjon for FACP-er/burgpaneler som beskytter bare en enkelt sone; den 9. utgaven tillater punktfangst for multi-sone FACP/burg paneler.
 •  UL1610 krever 128 bit kryptering eller bedre. For aktiv kommunikasjon skal krypteringen være aktivert til enhver tid.
Bord 2: PARAMETRE FOR ULC-S559 & ULC-S304 SAMSVAR (CANADA)
MERKNAD TIL INSTALLATØRER, AUTORITETER HAR JURISDIKSJON, OG ANDRE INVOLVERT PARTER:
Dette produktet inneholder feltprogrammerbar programvare. Alle funksjoner/alternativer beskrevet nedenfor er tillatt i ULC-S559/ULC-S304. For å overholde kravene i standarden for utstyr for mottakssentraler og systemer for brannsignaler, ULC-S559-13-R2018 og/eller standarden for kontrollenheter, tilbehør og mottaksutstyr for innbruddsalarmsystemer, ULC-S304:2016 -REV1, visse programmeringsfunksjoner eller alternativer må begrenses til tillatte innstillinger eller ikke brukes i det hele tatt som angitt nedenfor.
program Funksjon eller alternativ Situasjon Mulig
innstillinger
Misligholde innstillinger  

ULC-S559
Påkrevd innstillinger

ULC-S304
Påkrevd innstillinger
Merknader
Tilsynspreferanse (Comm Trouble Supervision) IP med Cell Backup 60 sekunder -

6 timer

6 timer Primær: 180 sekunder

eller kortere Backup: 6 timer

Primær: 180 sekunder eller kortere

Sikkerhetskopiering: 6 timer

For ULC-S559, hvis primærbane svikter, overvåker systemet sekundærbane ved primærintervallet.
Eneste sti IP 60 sekunder – 6 timer 1 time 180 sekunder eller kortere 180 sekunder eller kortere Slå av mobiltilsyn Slå av virtuelt grensesnitttilsyn for

både primær og backup mobil

Sole Path Cell 60 sekunder -

6 timer

1 time 180 sekunder eller kortere 180 sekunder eller kortere Slå av Ethernet-tilsyn

Slå av overvåking av virtuelt grensesnitt for både primær- og backup-Ethernet

Fjernprogrammering* På stedet eller ekstern Aktivert eller deaktivert Deaktivert Aktivert eller deaktivert Aktivert eller deaktivert Hvis deaktivert, må installatøren trykke på Config-knappen på stedet
Telefon 2-feilutløser Hvis du bruker telefonlinjefangst (Figur 1) Strømbrudddeksel Tamper Cellefeil Ethernet-feil CS-feil

CS-trøbbel

CS-feil CS Fail** Skjultamper** CS Fail Figur 1: Alle aktivert

Problem: BAT-Fire dropper Phone 2 line voltage

PGM4 Port Trouble Trigger Hvis du bruker Point Capture (Figur 2) Strømbrudddeksel Tamper Cellefeil Ethernet-feil CS-feil

CS-trøbbel

CS-feil CS Fail** Skjultamper** CS Fail Figur 2: BAT-Fire PGM4

Utgang (alle aktivert

Trouble) koblet til FACP/burg panel Trouble Input

 •  Hvis fjernprogrammering er deaktivert, er oppdateringer av stedspesifikke parametere og BAT-Fire-fastvare kun tillatt når Config-knappen på BAT-Fire er trykket i 2 sekunder.
 • Disse feilutløserne er nødvendige for å oppfylle UL864- og UL1610-standardene. Men alle andre problemutløsere som er oppført i Mulig
 • Hvis Commercial Burg velges, vil den mer restriktive av brann- og Burg-tidspunktene bli brukt.
 • ULC-S304 og ULC-S559 krever 128 bit kryptering eller bedre. For aktiv kommunikasjon skal krypteringen være aktivert til enhver tid.
Programmering via AlulaConnect (forts.)
 • Programmering av BAT-Fire Phone 2-problemer utløses
  •  Velg "Rediger" til høyre for telefon 2
  • Sjekk alle ønskede Phone 2-utløsere
  •  Strømbrudd
  • Skjultamper
  • Cellefeil
  •  Ethernet-feil
  • Sentralstasjon feil
  • Sentralstasjonstrøbbel
  • Velg "Lagre"
 • Programmering av BAT-Fire PGMx-port for FACP/burg-panelpunktfangst
  • Velg "Rediger" på ønsket inngangsport
  • Velg "Konfigurer som inngang"
  • Skriv inn nødvendige konfigurasjonsinndata
  • Sensor Type
  • Rapportkode
  • Sone nummer
  • Inntastingsnavn
  • Velg "Lagre"
 • Programmerer BAT-Fire PGM4-port som feilutløser
  •  Velg "Rediger" på ønsket utgangsport
  • Velg "Konfigurer som utgang"
  • Gi navn etter ønske
  • Sjekk alle ønskede problemutløsere
  • Strømbrudd
  • Skjultamper
  • Cellefeil
  • Ethernet-feil
  • Sentralstasjon feil
  • Sentralstasjonstrøbbel
  •  Velg "Lagre"
 • Programmering av BAT-Fire sentralstasjonsmottaker(e)
  • Velg primær- og backup-mottakere (valgfritt).
  •  Juster tilsynsintervall basert på ledningsmodus
  • 6 timer (standard) samsvarer med kravet til UL 864 10. utgave for toveiskommunikasjon
  • For spesifikk AHJ-veiledning, sålebanemodus, ULC-S559- eller ULC-S304-samsvar, se Tabell 1 for innstillinger for overvåkingsintervall
  • Velg "Lagre"
 • Programmerer BAT-Fire PGM3-port som tilbakeringingsutløser
  • Velg "Rediger" på ønsket utgangsport
  • Velg "Konfigurer som utgang"
  • Gi navn etter ønske
  • Sjekk UL Ringback-utløseren
  •  Velg "Lagre"
Drift og indikator overview

Hendelser rapporteres til sentralstasjonens mottakere og Alula-plattformens hendelsessystem. Alle
hendelser bruker kontakt-ID-rapporteringskoder.
For å gå inn i programmering, trykk på Config-knappen på BAT-Fire i 2 sekunder.

 • Med BAT-Fire-dekselet åpent vil det forbli i programmeringsmodus i 2 timer.
 • Lukk dekselet. Programmeringsmodus avsluttes om 3 minutter.
Registrer/tilbakestill-knapp
 •  Hold inne i 5 sekunder for å tilbakestille BAT-Fire
 • Hold inne i 30 sekunder for å angi fabrikkstandard for BAT-Fire
 • Alle lysdioder blinker på og av etter 5 sekunder og igjen etter 30 sekunder når Enroll/Reset-knappen holdes nede. Dette indikerer at knappen har vært trykket i tilstrekkelig lang tid.
LED-indikatorer
LED Indikasjon
Power Pulser når strøm er tilstede
Disorder Grønn – System ok
Gul – inngangsvoltage < 8V, eller
 • celletilkobling mislyktes, eller
 • Ethernet-tilkoblingen mislyktes, eller
 • Lokket er åpent
Comm Grønn – sentralstasjonsmottaker(e) alt i orden Gul – problemer med sentralstasjonens mottaker(e). Av – alle sentralstasjonsmottakere har sviktet
Ethernet Av – grensesnitt ikke brukt
Blinker – prøver å koble til ved hjelp av dette grensesnittet
On – koblet til ved hjelp av dette grensesnittet
WiFiFi Ubrukt
 

Cellular

Av – celle er ikke registrert
Blinker – siste tilkoblingstest mislyktes
On – koblet til ved hjelp av dette grensesnittet
Kort blink – koblet til via Ethernet, siste celletilkoblingstest vellykket
Oppdater Av – fastvareoppdatering tilgjengelig
Blinker – fastvareoppdatering pågår
On – fastvaren er oppdatert
Enhet Ubrukt

Cellular signal bar LEDs indikerer kvaliteten på mobilforbindelsen. Minst to lysdioder for signalstang anbefales.

Antall LED-lys på signallinjen lyser Cellular Signal Styrke
0 dårlig
1 Marginal
2 Akseptabel
3 Flink
4 Beste

BAT-Fire vil videresende ethvert signal som sendes fra panelet den er koblet til. I tillegg kan følgende signaler genereres direkte fra BAT-Fire.

Signal Rapportkode Enhet – Sone/Bruker
perifer Tamper (Dekke Tampere) 341 0
Comm Test Disorder 350 800 - 803
Manuell kommunikasjonstest 601 800 - 803
Auto Comm Test 602 800 - 803
Valgfritt generert punktfangst-hendelse Programmerbar Programmerbart sonenummer

Pro Tips

 • BAT-Fire er en kommersiell livssikkerhetskommunikator og krever en pålitelig og konsistent mobilforbindelse. Følg alltid beste installasjonspraksis angående monteringsplassering og plassering av antenne for å oppnå og opprettholde høyest mulig signalnivå. Signallinjens indikatorer er konstruert for å sikre en holdbar, problemfri installasjon.
 • Mobilantenner må være i fri luft for å kommunisere. Mobilantenner bør ikke monteres inne i et metallkabinett.
 • Mobilantennealternativer for forbedret ytelse:
  Innendørs:
  • Taoglas™ TG.30.8113

Feilsøking

Symptom Feilsøking Steps
 

Ethernet LED av

 1. Bekreft at kabelen er tilkoblet.
 2. Sørg for at ruteren er slått på.
 3. Sørg for at UDP-portene 1234 og 1235 er åpne i ruter-/modeminnstillingene.
 4. Sørg for at kontoen er riktig konfigurert.
 

Cellular LED Av

 1. Bekreft tilstrekkelig signalstyrke for mobilnettet (se tabellen for mobilsignallinje i Drift og indikator overview seksjon).
 2.  Sørg for at kontoen er riktig konfigurert.
Comms LED Gul
 1. Bekreft rapporteringsbanen og sørg for at mottakeren er riktig konfigurert.
 2. Kontakt Alula for ytterligere teknisk støtte.
 

 

Ingen CS-alarmrapporter

 1. Sørg for at ledningene til FACP/burg-panelet er riktige.
 2.  Sørg for at FACP/burg-panelet er riktig konfigurert.
  1. Hvis telco-rapportering, sørg for at FACP/burg-panelet er satt opp for CID-rapportering.
  2. Hvis punktregistreringsrapportering, sørg for at FACP/burg-panelet er satt opp til å utløse passende releer.
 3. Sørg for at kontoen er riktig konfigurert for hendelsesrelé.
 4. Kontakt Alula for ytterligere teknisk støtte.
 

 

dårlig Cellular Signal Styrke

 1. Sørg for at antennen er ordentlig skrudd inn på BAT-Fire-antennekontakten.
 2. Flytt eller roter enheten på nytt.
 3. Flytt enheten/antennen høyere i bygningen.
 4. Flytt enheten/antennen vekk fra metallgjenstander (apparater, kanaler, stukkaturvegger, speil).
 5. Flytt enheten/antennen nærmere et vindu.
 6. Installer et av antennealternativene med høyere ytelse (se avsnittet Pro-tips).
Ordliste
Capture Føler en status eller tilstand
DACT Digital Alarm Communicator Sender som rapporterer på telefonlinjer
FACP Kontrollpanel for brannalarm
I / O-port En programmerbar inngang eller utgang på BAT-Fire, kalt PGM1-PGM4
linje En telefonlinje som brukes til å rapportere alarmdata
Telefon linje Capture Driften av BAT-Fire kobler til telefonportene på FACP/burg-panelet og emulerer sentralstasjonen
LPS Begrenset strømkilde
NFPA National Fire Protection Association
Åpne Collector En utgang som, når den er koblet, shunter strøm til jord
Point En enkelt FACP/burg panelutgang som enten er på eller av
Point Capture Driftsmodusen til BAT-Fire koblet til FACP/burg-panelutgangen(e) og registrerer en feil eller alarmtilstand. I tillegg, driften av FACP/burg-panelet koblet til en BAT-Fire-utgang og registrerer en feil eller kommunikasjonstilstand
PSTN Public Switched Telephone Network, aka POTS – Plain Old Telephone Service
Relay En elektrisk betjent bryter som isolerer kontrollsignalet (f.eks. FACP/burg panelutgang) fra den svitsjede kretsen (f.eks. BAT-Fire-inngang)
Avtrekker En hendelse som får en BAT-Fire-utgang til å endre tilstand

Spesifikasjoner

Fysisk
Husdimensjoner Vekt Montering Festemidler Pilothull for skru inn i tre Pilothull for veggankerdeksel Sikringsskrue Antennetrådmålerområde  8.6 x 5.8 x 2.2 tommer [21.8 x 14.6 x 5.5 cm] 13.2 unser [375 g] #6 skruer og veggankere [inkludert] Ø 1/8in [3mm] Ø 3/16in [4.7mm] #6 skrue [inkludert] Ekstern [inkludert] 24-14AWG
Enhetsspesifikasjon
Rapporterte indikasjoner Current Draw Compatible Input Voltage Område Programmerbar utgangsstrøm Maksimum Skjultamper

154mA [Standby] 207mA [Max] @ 12VDC 109mA [Standby] 161mA [Max] @ 24VDC 10-28VDC Begrenset strøm Vil shunt opp til 75 mA i jord

Miljø
Driftstemperatur Maksimal luftfuktighet 32 °F til 120 °F [0 °C til 48.9 °C] 93 % ikke-kondenserende relativ fuktighet
Modeller
BAT-FIRE-ATT BAT-FIRE-VZ BAT-Fire, AT&T BAT-Fire, Verizon OBS: den eneste forskjellen mellom modellene er mobilbæreren.
sertifisering
Sikkerhetsstandarder Radio Cellular California State Fire Marshal NY Fire Marshal UL 864 10. utgave, ULC-S559, UL 1610, ULC-S304 FCC, IC AT&T, Verizon

Spesifikasjoner kan endres uten varsel

FCC-MERKNAD

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
 2. Denne enheten må godta all forstyrrelse som kan mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Alula kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke dette utstyret.

RF-eksponering:
For å tilfredsstille FCC RF-eksponeringskrav for mobil- og basestasjonsoverføringsenheter, bør en separasjonsavstand på 20 cm eller mer
holdes mellom antennen på denne enheten og personer under drift. For å sikre samsvar anbefales ikke bruk på nærmere enn denne avstanden.
47-00009 • Rev A • 2021-11-19
Teknisk støttelinje • (888) 88-ALULA • (888) 882-5852 alula.com

Dokumenter / Ressurser

ALULA BAT-FIRE-ATT UNIVERSAL Communicator [pdf] Brukerveiledning
BAT-FIRE-ATT, BAT-FIRE-VZ, UNIVERSAL Communicator, Communicator

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *