ENTRUST Element Project TS-DTCD-0004 Modulære instruksjoner

ENTRUST Element Project TS-DTCD-0004 Modulære instruksjoner
ENTRUST Element Project TS-DTCD-0004 Modulær

Betro aksjeselskap
4 / 27 / 23
Elementprosjekt TS-DTCD-0004
Modulære integreringsinstruksjoner
Kjære søknadsbehandler,

Vi, Entrust Corporation, erklærer herved at Supplies ID-radiosenderen GDI-SID004 samsvarer med hensynene gitt i avsnittene nedenfor.

general

a. Supplies ID-radiosenderen GDI-SID004 vil kun bli integrert i Entrust Corporation-produkter og kontrolleres derfor eksklusivt av Entrust Corporation.
b. Det finnes ingen manual for installasjon av denne senderen siden Entrust er integratoren; Imidlertid vil sluttprodukthåndboken inkludere FCC-regulatorens merknad som er beskrevet i avsnitt 8 nedenfor.

Liste over gjeldende FCC-regler

a. De gjeldende reglene for denne senderen er følgende:

 1. 15.212 Modulære sendere
 2. 15.203 Antennekrav
 3. 15.204 Ekstern radiofrekvenseffekt ampløftere og antennemodifikasjoner
 4. 15.225 Drift innenfor båndet 13.110-14.101 MHz

Oppsummer de spesifikke driftsbetingelsene

a. Denne senderen er kun for bruk i Entrust-vertsprodukter som er innenfor rammen av denne begrensede modulære godkjenningen (GDI-SID004).
b. EMC-samsvarsmerknad: For å sikre at modell RX10-retransfer-skriveren samsvarer med kravene til strålingsutslipp for klasse "A" informasjonsteknologiutstyr, må du bruke en skjermet Ethernet-kabel når du kobler til nettverket ditt.

Begrensede modulprosedyrer 

a. Informasjonen nedenfor finnes også i FCC Modular Approval Letter-utstillingen, men er også gitt her:

Entrust Corporation, Supplies ID, GDI-SID004 søker modulær godkjenning. Radioen oppfyller kravene for modulær godkjenning som beskrevet i FCC 15.212. Overholdelse av hvert av kravene er beskrevet nedenfor:

 1. "Den modulære senderen må ha sin egen RF-skjerming." Radiodelen av modulen er inneholdt i sin egen RF-skjerming. Skjermingen er montert på fabrikk. Se utstillingen for interne bilder.
 2. "Den modulære senderen må ha bufrede modulasjons-/datainnganger." EUT har bufret datainnganger for å sikre samsvar med del 15-krav under forhold med for høye datahastigheter eller overmodulering. Vennligst se Schematics-utstillingen.
 3. "Den modulære senderen må ha sin egen strømforsyningsregulering." EUT har sin egen strømforsyningsregulering for å sikre samsvar med del 15-krav uavhengig av kvaliteten eller nivået på ekstern DC som forsyner modulen fra vertsenheten. Vennligst se skjemautstillingen. Den tekniske rapporten inneholder også utslippsdata for vekselstrømledning tatt med EUT drevet fra en lineær strømforsyning som ikke inneholder komponenter for EMC-undertrykkelse.
 4. "Den modulære senderen må være i samsvar med antennekravene i seksjon 15.203 og 15.204©." EUT oppfyller FCC-antennekravene. Se Antenneinformasjonsutstillingen og intern fotoutstilling.
 5. "Den modulære senderen må testes i en frittstående konfigurasjon." EUT ble testet i en frittstående konfigurasjon. Modulen var mer enn 10 cm fra vertsenheten. Vennligst se oppsett bilder utstilling og teknisk rapport utstilling.
 6. "Den modulære senderen må være merket med sitt eget FCC ID-nummer." EUT er merket med sitt eget FCC ID-nummer. Se FCC ID-etikett og plasseringsutstilling. Hvis FCC ID-nummeret ikke vil være synlig når modulen er installert inne i en vertsenhet, vil en annen etikett med FCC IDen bli påført utsiden av vertsenheten.
 7. "Den modulære senderen må overholde alle spesifikke regler eller driftskrav som gjelder for senderen, og produsenten må gi tilstrekkelige instruksjoner sammen med modulen for å forklare slike krav." EUT er i samsvar med alle gjeldende FCC-regler. Detaljerte instruksjoner for å opprettholde samsvar er gitt i brukerhåndboken.
 8. "Den modulære senderen må overholde alle gjeldende krav til RF-eksponering." Se avsnitt 6 nedenfor.

Spor antennedesign

a. Senderen er 13.54MHz og bruker en sirkulær PCB-slyngeantenne med 4 omdreininger, og en diameter på 46mm.

Hensyn til RF -eksponering

a. Denne enheten er for bruk med en minimumsavstand på 20 cm mellom antennen og kroppen, i et generelt/ukontrollert miljø.

Antenner

a. Se avsnitt 5 ovenfor for detaljer om PCB-sporingsantennen.

Etikett og samsvarsinformasjon

a. Følgende FCC-forskriftsmerknad vil bli integrert i sluttproduktmanualene.

Regulatory Compliance Notice for USA (FCC-varsel)
Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for klasse A dataenheter, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis dette utstyret ikke er installert og brukt i samsvar med denne bruksanvisningen, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens, i så fall vil brukeren bli pålagt å korrigere interferensen for egen regning. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Informasjon om testmoduser og ytterligere testkrav

a. Driftsmoduser og betingelser ble vurdert ved opprettelse og utførelse av testplanen for senderen. Senderen ble operert i passende modus for hver test (som kontinuerlig sending, inaktiv osv.).

Disse spesielle testmodusene er ikke tilgjengelige for operatøren; utstyret som testes ble manuelt konfigurert til å være i en bestemt testmodus, og testrapportene beskriver modusen(e) som brukes for hver test.

Ytterligere testing, del 15 underdel B ansvarsfraskrivelse

a. Se avsnitt 8 ovenfor for informasjon om forskriftsmerknaden som følger med produktene som inneholder denne senderen.
b. Produsenten er pålagt å sikre at det endelige vertsproduktet som inneholder denne begrensede modulære enheten samsvarer med del 15 underdel B gjennom samsvarstesting.
c. Entrust Corporation sørger for overholdelse av FCC-forskriftene ved å sikre at enhver ny type vertsprodukt som integrerer denne begrensede modulære transmitteren, er testet og sertifisert med en klasse II-tillatt endring.

Vennlig hilsen,

Jeff Aymond
Sr elektroingeniør

Singunture

Dokumenter / Ressurser

ENTRUST Element Project TS-DTCD-0004 Modulær [pdf] Instruksjoner
GDI-SID004, GDISID004, sid004, Element Project TS-DTCD-0004 Modular, Element Project TS-DTCD-0004, Modular

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *