BISSEL-LOGO

Bissell Spinwave R5 3377-serien robotstøvsuger

Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-product-img

Produktet er overview

 • Tankutløserknapp
 • Strømbryter
 • Moppputer
 • Støtfanger
 • Spill av / Pause-knapp
 • Hjem-knapp

Møt ditt nye BISSELL-produkt!

Gå til support.BISSELL.com for en omfattende gjennomgang av det nye kjøpet ditt, inkludert videoer, tips, støtte og mer. Vil du komme i gang med en gang? Denne veiledningen har all informasjonen du trenger for å sette opp ditt nye produkt. La oss ta en titt…

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER SKADE

 • Når du bruker et elektrisk apparat, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
 • Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til brann og/eller alvorlig skade.
 • Trekk ut støpselet før du utfører vedlikehold.
 • Plasser ledningene fra andre apparater utenfor området som skal rengjøres.
 • Ikke bruk støvsugeren i et rom der et spedbarn eller barn sover.
 • Ikke bruk støvsugeren i et område der det er tent lys eller skjøre gjenstander på gulvet som skal rengjøres.
 • Ikke bruk støvsugeren i et rom som har tent lys på møbler som støvsugeren ved et uhell kan treffe eller støte på.
 • Ikke la barn sitte på vakuumet.
 • Bruk kun innendørs.
 • Ikke nedsenk. Bruk kun på harde gulvflater som er fuktet av rengjøringsprosessen under moppmodus.
 • Ikke la den brukes som leketøy. Tett oppmerksomhet er nødvendig når det brukes av eller i nærheten av barn.
 • Ikke bruk til noe annet formål enn beskrevet i denne brukerhåndboken. Bruk kun produsentens anbefalte tilbehør.
 • Ikke bruk med skadet ledning, dockingstasjon eller lader. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har blitt mistet, skadet, forlatt utendørs eller falt i vann, få det reparert på et autorisert servicesenter.
 • Ikke trekk eller bær i ledningen, bruk ledningen som håndtak, lukk en dør på ledningen, eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold ledning, dokkingstasjon eller lader unna varme overflater.
 • Ikke trekk ut stikkontakten ved å trekke i ledningen. Ta tak i laderen, ikke ledningen.
 • Ikke håndter dokkingstasjon, lader, kontaktpunkter eller apparat med våte hender.
 • Ikke plasser gjenstander i åpningene. Ikke bruk med åpninger blokkert. hold deg fri for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftstrømmen.
 • Slå AV alle kontroller før du kobler fra strømmen.
 • Ikke bruk til å suge opp brennbare eller brennbare væsker (tennvæske, bensin, parafin, etc.) eller bruk i områder der de kan være tilstede under støvsuging.
 • Ikke plukk opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske mens du støvsuger.
 • Ikke bruk uten tørrtank, våttank eller filtre på plass.
 • Bruk kun BISSELL-rengjøringsprodukter beregnet for bruk med dette apparatet for å forhindre skade på interne komponenter. Se avsnittet "Moppmodus: Velge formelen din" i denne håndboken.
 • Kun for bruk med BYD batteripakke modell INR18650 M26-4S1P eller BISSELL modell 1625424.
 • Kun for bruk med ladermodell E-Tek ZD012M190060US.
 • Kun for bruk med BISSELL-dokkingstasjon modell 1624770.
 • Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
 • Ikke bær apparatet når det er i bruk.
 • Ikke bruk apparatet under lading.
 • Ikke bruk apparatet i et lukket rom fylt med damper avgitt av oljebasert maling, tynnere, noen mottettingsmidler, brennbart støv eller andre eksplosive eller giftige damper.
 • Ikke bruk til å plukke opp giftig materiale (klorblekemiddel, ammoniakk, avløpsrenser osv.) mens du støvsuger.
 • Ikke brenn apparatet selv om det er alvorlig skadet. Batteriene kan eksplodere i brann.
 • Ikke lad maskinen utendørs.
 • Ikke plasser dokkingstasjonen i nærheten av trapper eller klippekanter.
 • Oppbevar apparatet på et plant underlag.
 • Rydd området som skal rengjøres. Fjern overflødig rot som strømledninger og små gjenstander fra gulvet som kan vikle apparatet inn og rydde opp i rengjøringsområdet. Løft gjenstander som gardiner og duker opp fra gulvet.
 • Ikke ta opp harde eller skarpe gjenstander som glass, spiker, skruer, mynter osv.
 • Dette produktet inneholder en trådløs enhet. Referere til webnettsted for regulatorisk informasjon.
 • Børste- eller moppputer kan starte uventet. Slå strømbryteren AV før rengjøring eller service.
 • Plastposer kan være farlige. For å unngå fare for kvelning, hold denne posen unna babyer og barn.
 • ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til brann og/eller alvorlig skade.
 • Forhindre utilsiktet start. Forsikre deg om at PÅ / AV-bryteren er i AV-posisjon før du kobler til batteripakken, tar opp eller bærer apparatet. Ikke bær apparatet med fingeren på bryteren.
 • Slå AV alle kontroller, inkludert strømbryteren og koble laderen fra stikkontakten før du foretar justeringer, utfører vedlikehold, feilsøking, skifter tilbehør eller oppbevarer apparatet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte apparatet ved et uhell.
 • Lad bare opp med laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som er egnet for en type batteripakke, kan skape fare for brann når den brukes sammen med en annen batteripakke.
 • Ikke bruk batterier som ikke er laget for bruk med apparatet. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader og brann.
 • Når batteripakken ikke er i bruk, må du holde den borte fra andre metallgjenstander, som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander, som kan opprette forbindelse fra en terminal til en annen. Kortslutning av batteripolene kan føre til forbrenning eller brann.
 • Under dårlige forhold kan væske strømme ut fra batteriet; unngå kontakt. Hvis kontakt oppstår ved et uhell, skyll med vann. Hvis væske kommer i kontakt med øynene, søk medisinsk hjelp.
 • Væske som kommer ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenning.
 • Ikke bruk en batteripakke eller et apparat som er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan utvise uforutsigbar oppførsel som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
 • Ikke utsett en batteripakke eller et apparat for brann eller for høy temperatur. Eksponering for brann eller temperatur over 130°C/265°F kan forårsake eksplosjon.
 • Følg alle ladeinstruksjoner og ikke oppbevar, bruk, lad eller oppbevar batteripakken eller apparatet utenfor temperaturområdet 4-40°C/40-104°F. Feil lading eller ved temperaturer utenfor spesifisert rekkevidde kan skade batteriet og øke risikoen for brann.
 • Få utført service av en kvalifisert reparatør som kun bruker identiske reservedeler. Dette vil sikre at sikkerheten til produktet opprettholdes.
 • Ikke modifiser eller prøv å reparere apparatet eller batteripakken.
 • Batteripakke, ladeport på apparatet og laderutgang skal ikke kortsluttes.
 • Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.
 • Batteriet må tas ut av apparatet før det skrotes.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

DENNE MODELLEN ER KUN FOR HUSBRUK. VIKTIG INFORMASJON

 • Ikke slå PÅ apparatet før du er kjent med alle instruksjoner og bruksprosedyrer.
 • Dette produktet inneholder en trådløs enhet. Se FCC/IC Notice Document for forskriftsinformasjon.
 • Programvaren som følger med dette produktet inneholder programvare med åpen kildekode. Åpen kildekode lisenser knyttet til dette produktet kan fås ved å besøke www.BISSELL.com/opensource. Når det gjelder GNU Lesser General Public License versjon 2.1, kan du få den fullstendige tilhørende kildekoden i en periode på tre år etter siste forsendelse av dette produktet ved å besøke BISSELL.com/opensource/2291 som fører til nedlastingssiden for slik kildekode. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

ADVARSEL

 • Dette produktet inneholder oppladbare litium-ion-batterier. IKKE bland litium-ion-batterier med husholdningsavfall.
 • I henhold til føderale og statlige forskrifter kreves fjerning og riktig avhending av litiumionbatterier.
 • Kontakt Call2Recycle på 877-723-1297 for spesifikke instruksjoner for kassering av batterier eller besøk www.call2recycle.org.
 • For fullstendige instruksjoner om fjerning av batteri for gjenvinning, besøk support.BISSELL.com.

Hva er i boksen

Standard tilbehør kan variere fra modell til modellBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (1)

Dokking og lading av roboten

Gå til support.BISSELL.com for monteringsvideoer.

Merknader: Dokkingstasjonen og dokkingbrettet må installeres på en hard overflate. Robotens myke overflatesensorer hindrer den i å rengjøre tepper og tepper i moppemodus. Sørg for at enheten er i nærheten av WiFi-ruteren din og at roboten er fulladet eller i dokken under sammenkoblingsprosessenBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (2)

 1. Fjern bunndekselet på ladebasen og plugg inn strømadapteren. Overflødig ledning kan pakkes inn i dokken for enkel oppbevaring. Sett på plass dekselet og plugg inn i stikkontakten.
 2. Plasser baksiden av dokkingbrettet godt mot en vegg og sørg for at det ikke er noen hindringer rundt den. Vipp dokkingstasjonen inn i dokkingbrettet
 3. Slå PÅ roboten og plasser den på dokkingstasjonen. Den første ladingen vil ta 5-6 timer

Koble til appen

Last ned BISSELL Connect-appen for å tilpasse din rengjøring. Lag rengjøringssoner eller hold soner ute, planlegg rengjøringer, view robotens rengjøringsbane, spor rengjøringshistorikken, view varsler, feilsøking og mer – alt fra håndflaten dinBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (3)

 1. Last ned BISSELL Connect-appen fra App Store eller Google Play.
  Når du er lastet ned, åpner du appen og logger på eller oppretter en ny pålogging.
 2. Forsikre deg om at du er i nærheten av WiFi-ruteren din før du slår PÅ roboten (I).
  Fra appen velger du «Har du et BISSELL-tilkoblet produkt? Koble den nå." Velg "SpinWave R5" fra menyen.
 3. Fjern smussboksen og snu roboten for å få tilgang til oppsetts-QR-koden.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (4)
 4. Skann QR-koden, følg instruksjonene i appen for å pare.
 5. For å pare roboten din, trykk og hold nede spill + hjem-knappene i 3 sekunder

Før du rengjør

 • Plukk opp løse leker, snorer, klær eller andre gjenstander som kan forstyrre roboten din.
 • Sikre eller flytt skjøre gjenstander siden roboten din kan skyve lettere gjenstander over gulvet

KartleggingBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (5)

 1. For å lage det mest nøyaktige kartet over hjemmet ditt, sørg for at roboten har tilgang til alle områder du vil ha rengjort. Åpne dører og fjern eventuelle barrierer for å la roboten utforske og kartlegge fritt.
 2. Åpne BISSELL Connect-appen og trykk på start. Roboten vil begynne å kartlegge og rengjøre samtidig.
  Merknader: roboten vil rengjøre omkretsen av rommet, og deretter gå tilbake og fylle ut med et strukturert linjemønster
 3. Etter å ha kartlagt plantegningen din, åpne appen for å tilpasse rengjøringen. Lag virtuelle "go" eller "no-go" soner, og lag virtuelle vegger på kartet.
  Merknader: Roboten vil ikke krysse over teppebelagte områder i moppemodus

Planlagt rengjøring

Last ned BISSELL Connect-appen for å sette opp automatiske funksjoner.

Du kan angi en dag og et tidspunkt for roboten til å kjøre automatisk ved hjelp av BISSELL Connect-appen. Når roboten er koblet til appen og det er opprettet et kart over hjemmet ditt, går du til Tidsplan-fanen og følger instruksjonene på skjermen.

Tørr vakuummodus

Manuell rengjøring

I tørrvakuummodus bruker roboten en kombinasjon av en kantrengjøringsbørste med to lengder, en roterende børsterulle og kraftig sug for å rengjøre flere gulvtyper, inkludert harde gulv og tepper.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (6)

 1. Slå roboten PÅ (I).
 2. Start roboten automatisk med appen, eller manuelt ved å trykke på play/pause-knappen
 3. Når roboten er ferdig med å rengjøre, vil den automatisk gå tilbake til kaien. Hvis du vil at den skal gå tilbake til dokken før rengjøringen er fullført, trykker du på play/pause-knappen og deretter på hjem-knappen.

Spot -modusBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (7)

 1. Plasser roboten i midten av området du vil rengjøre.
  For å starte rengjøringen, trykk på play/pause-knappen to ganger eller velg "Spot"-modus i BISSELL Connect-appen
 2. Roboten vil rengjøre i et kvadratisk mønster som dekker et område på omtrent 40" x 40" i omtrent 5 minutter. Roboten vil pipe når den er ferdig og gå tilbake til kaien etter at punktrensingen er fullført.

Vedlikeholde smussbeholderenBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (8)

 1. Slå strømbryteren AV. Trykk på knappen på toppen av smussboksen og trekk for å fjerne
 2. Åpne smussboksen ved å trekke begge sider fra hverandre. Tøm søppelet i en søppelbøtte
 3. Løft toppdekselet på tanken og trekk ut filteretBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (9)
 4. Bruk rengjøringsverktøyet til å børste filteret. Ikke vask.
 5. Når filteret er fjernet, skyll smussbeholderen med vann fra springen. Sørg for at smussbeholderen er helt tørr før du installerer den igjen. Ikke maskinvask smussbeholderen.
 6. Når det er rent, setter du inn filteret igjen, lukk og skyv det tilbake inn i maskinen

Moppemodus

Mer av en videoperson? Åpne BISSELL Connect-appen for videoer.

I moppemodus vil roboten støvsuge og moppe samtidig. Den bruker doble bakroterende moppputer kombinert med en BISSELL®-formel for å rengjøre hjemmets harde gulv samtidig som den automatisk unngår myke overflater som tepper og tepper.

Velge din formel

 • Ha rikelig med BISSELL-formler tilgjengelig slik at du kan rengjøre når det passer timeplanen din.
 • Bruk alltid ekte BISSELL-formler i maskinen din. Andre formler kan skade maskinenBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (10)
 1. Formel med flere overflater
  1. Flott for rengjøring av alle forseglede harde gulv
 2. Naturlig kjæledyrformel
  1. Rengjør naturlig flere overflater.
 3. Rensing av harde gulv
  1. Renser og renser, eliminerer 99.9% av bakterier.
 4. Tregulvformel
  1. Renser og gjenoppretter tregulvets naturlige glans.

Dreper 99.9 % av Enterobacter aerogenes (ATCC 13408) og Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

Fylling av moppetankenBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (11)

 1. Slå strømbryteren AV. Trykk på knappen på toppen av tanken og trekk for å fjerne.
 2. Vri for å låse opp tanklokket og trekk opp for å fjerne
 3. Tilsett vann til "Vann"-påfyllingslinjen først.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (12)
 4. Legg til BISSELL-formelen til "Formel"-fyllingslinjen som nummer to.
 5. Vri hetten tilbake på plass.
 6. Sett på plass tanken og kontroller at den klikker på plass.
  Merknader: Hold tanken vannrett for å unngå lekkasje.

Manuell rengjøringBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (13)

 1. Slå på roboten.
 2. Start roboten automatisk med appen, eller manuelt ved å trykke på play/pause-knappen
 3. Når roboten er ferdig med å rengjøre, vil den gå tilbake til kaien. Hvis du vil at den skal gå tilbake til dokken før rengjøringen er fullført, trykker du på play/pause-knappen, og deretter trykker du hjem

Sanering med spotmodus

I Spot-modus, bruk BISSELL® Hard Floor Sanitize Formula for å rense gulv etter tøffe søl som kjæledyrulykker, eller gi områder ekstra oppmerksomhet med BISSELL® Multi-Surface eller Natural Pet Formulas.
OBS: Du kan rense tre til fire forskjellige områder rundt hjemmet ditt med en enkelt tankBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (14)

 1. Tørk opp rotet med et engangshåndkle
 2. Legg til BISSELL Hard Floor Sanitize Formula.
 3. Plasser roboten i midten av området du vil rengjøre.
 4. For å starte rengjøringen, trykk på play/pause-knappen to ganger eller velg "Spot"-modus i BISSELL Connect-appen
 5. Roboten vil rengjøre i et kvadratisk mønster som dekker et område på omtrent 40" x 40" i omtrent 5 minutter. Den piper når den er ferdig og går tilbake til kaien.
 6. Vær forsiktig når du går gjennom området da gulvet kan være glatt. La det være vått i 5 minutterBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (15)

ADVARSEL For å redusere risikoen for brann på grunn av skade på indre komponenter, bruk kun BISSELL rengjøringsprodukter beregnet for bruk med dette apparatet

Vedlikeholde moppene og avfallsfellenBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (16)

 1. Slå strømbryteren AV. Trykk på knappen på toppen av moppetanken og trekk for å fjerne. Plasser tanken opp ned på en myk overflate
 2. Trekk opp moppeputene for å fjerne dem fra moppeputedriverne. Skift ut moppputene hvis de er skadet.
 3. Maskinvask separat i varmt vann
 4. For å feste igjen, bruk det midterste hullet på putene for å justere med driveren.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (17)
 5. Tøm smussbeholderen etter hver bruk, også etter mopping.
 6. Trykk på tappen på toppen av moppetanken for å åpne smussboksen og tømme i
 7. Løft opp filterdekselet på toppen av tanken og fjern filteret. Børst av støv og rusk fra filteretBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (18)

ADVARSEL For å redusere risikoen for brann, slå av strømbryteren før du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller.

Rengjøring av børsterullen

Sjekk ut BISSELL Connect-appen for tips og videoer om vedlikehold.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (19)

 1. Slå strømbryteren AV. Klem tappene på børstebeskyttelsen innover og trekk for å fjerne. Løft for å fjerne børsterullen.
 2. Rengjør børsterullen med rengjøringsverktøyet. Fjern endestykkene fra børsterullen ved å trekke fra hverandre for å rengjøre dem grundig.
 3. Sett på plass børsterullen og børstebeskyttelsen.

Bytte ut kantrengjøringsbørsten

Kantrengjøringsbørsten må rengjøres av og til for å fungere mer effektivtBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (20)

 1. Trekk opp i bunnen av børsten.
 2. Når den er fjernet, skyll eller bløtlegg kantrengjøringsbørsten i vann. Pass på at den er helt tørr før du bytter den.
 3. Skyv børsten direkte på holderen til den klikker på plass igjen.

Rengjøre sensorene

Etter gjentatt bruk kan rusk samle seg på sensorene til roboten og påvirke ytelsen.
Slå av strømbryteren og tørk av sensorene med en klut for å fjerne rusk.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (21)

Sensorer og kontakter

 • Cliff sensorer
 • Lading av kontaktpunkter
 • Soft Surface Avoidance Sensor

Lagring av roboten

Oppbevar robotstøvsugeren din trygt innendørs der det er usannsynlig at den blir skadet. Oppbevares med rene, tørre moppputer. Eventuell løsning som er igjen i moppetanken bør tømmes før lagring

Feilsøking

For en omfattende gjennomgang av produktet og støttetips og videoer,
besøk support.BISSELL.com

Garanti

Begrenset 1-års garanti, kan variere fra stat til stat. Besøk support.BISSELL.com eller ring 1-800-383-2630 for fullstendig garantiinformasjon

FCC/IC MERKNAD

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 eller FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 1. Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 2. Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 3. Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 4. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-regler og Industry Canada-lisensfritatt RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere og forstyrre, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten. FORSIKTIG: Det digitale displayet rommer senderen og må holdes i en avstand på minst 20 cm fra alle personer.
ADVARSEL: Endringer eller modifikasjoner på dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

ADVARSEL For å redusere risikoen for brann, slå av strømbryteren før du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller.

MERKNAD

 • For å redusere risikoen for en lekker tilstand, må du ikke oppbevare maskinen der den kan fryse. Det kan føre til skader på interne komponenter.
 • Koble fra batteriet vil ødelegge apparatet og ugyldiggjøre garantien.

We Waggin 'Our Tails!
BISSELL støtter stolt BISSELL Pet Foundation® og dets oppdrag om å hjelpe til med å redde hjemløse kjæledyr. Når du kjøper et BISSELL®-produkt, hjelper du også med å redde kjæledyr. Vi er stolte av å designe produkter som bidrar til å få kjæledyrsrot, lukt og hjemløshet til å forsvinne.
Besøk BISSELLsavespets.com for å lære mer

Men vent, det er mer!
Bli med online for en komplett guide til det nye produktet ditt, inkludert feilsøking, produktregistrering, deler og mer.
Gå til support.BISSELL.com.

©2022 BISSELL Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Delenummer 1630842 03/22 RevF

Dokumenter / Ressurser

Bissell Spinwave R5 3377-serien robotstøvsuger [pdf] Brukerveiledning
Spinwave R5 3377 Series Robotstøvsuger, Spinwave R5, 3377 Series Robotstøvsuger, Robotstøvsuger, Vakuum

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *