LifeFone Smartwatch Aktiv hjemme og på farten Medical Alert Watch

LifeFone Smartwatch Active Overview

Høyttaler og mikrofon
plassert på baksiden av Smartwatch Active

Smartwatch aktive funksjoner:

 • Få nødhjelp
 • Overvåk hjertefrekvens
 • Spor trinn
 • View Daglig vær
 • Low Battery Warning

2-veis kommunikasjon lar deg snakke med en legevakt ved hjelp av en innebygd mikrofon og høyttaler

Lad Smartwatch Active

Trinn 1: Lad Smartwatch Active

VIKTIG: Før du bruker Smartwatch Active, bør den være fulladet.

 1. Plugg ladekabelen inn i den vedlagte adapteren.
 2. Sett den andre enden av ladekabelen inn i holderen.
 3. Juster ladekontaktene på bunnen av klokken med ladestiftene på ladeholderen.
 4. Koble adapteren til en stikkontakt.
 5. Plasser Smartwatch Active i ladestasjonen. Du vil høre en oppstartstone og/eller verbal bekreftelse på lading. Mens du er på laderen, vil skjermen vise batteriprosenten.
  Ved 100 % er enheten fulladet.

VIKTIG: Når batterinivået er lavt, vil du høre en melding om lavt batteri og batterinivåindikatoren blir rød. Når dette skjer, bør du lade enheten så snart som mulig. Lad klokken hver natt for best resultat.

VIKTIG: Smartwatch Active er ikke klar til bruk før du har ladet Smartwatch Active i laderen og deretter fullført oppsettsamtalen med LifeFone-responsteamet.

OBS: Hvis Smartwatch Active ikke slås på, ring LifeFone kundeservice på 1-800-940-0262.

Test Smartwatch Active

Trinn 2: Følg disse trinnene for å teste og aktivere Smartwatch Active:
 1. Trykk og hold nede hjelpeknappen på siden av smartklokken til du hører nødvarselmeldingen. Snakk mot ansiktet på klokken når du er koblet til LifeFone-responsteamet.
 2. Fortell LifeFone Care-spesialisten at du tester Smartwatch Active.
 3. Når du fullfører samtalen med LifeFone, vil Smartwatch Active settes opp.

FOR Å AVBRYTE EN NØDANrop
VIKTIG: For å avbryte en utilsiktet aktivering, trykk på X på displayet før nedtellingen når null.

For best resultat anbefaler vi at du tester Smartwatch Active en gang i måneden.

Fullfør og send tilbake den vedlagte nødhjelpsplanen

Avtalen din for nødhjelpsplan autoriserer LifeFone til å reagere på riktig måte i en nødsituasjon.
VI MÅ MOTTA DIN SIGNSTEDE TJENESTEAVTALE INNEN SYV (7) DAGER FRA DIN ORIGINELLE KVITTERING FOR Å SIKRE DEN BESTEMSTE MULIGE BESKYTTELSEN.

Vedlagt er to (2) kopier av avtalen om akutthjelpsplan. Sørg for å review all informasjon i dette dokumentet nøye for å sikre nøyaktighet.

Når du har bekreftet at all informasjonen i avtalen din er korrekt, må du signere og datere bunnen av avtalen der det er angitt, og returnere den til oss i den forhåndsbetalte konvolutten som følger med. Ta vare på den gule kopien for dine egne personlige poster.

Notater om Smartwatch Active and Charging Cradle

 • Ladeholderen er for å holde Smartwatch Active mens den lader. Strømledningen kobler laderen til en standard stikkontakt.
 • Hjelpeknappen, når den trykkes inn, starter en toveis samtale til LifeFones responsteam.
 • Høyttaleren lar deg høre LifeFones responsteam snakke til deg. Mikrofonen lar LifeFones responsteam høre deg.
 • Ladekontakter kobler ladekrybben til Voice-In-Pendant. Sørg for å holde kontaktene rene og fri for rusk; tørk forsiktig av med en myk klut.
 • Dusj safe:
  Smartklokken din er vannavstøtende og kan brukes mens du vasker hender, vanner planter og dusjer. Smartklokken din er vanntett, men bør ikke senkes i vann.

Foreta et nødanrop

Slik foretar du et nødanrop med Smartwatch Active:
Step1. Trykk og hold nede hjelpeknappen på høyre side av Smartwatch Active til du hører nødvarselmeldingen.
Step2. LifeFones responsteam vil svare på anropet ditt, snakke med deg for å vurdere behovene dine og varsle nødetatene hvis det er aktuelt.
Viktig: For å avbryte et utilsiktet anrop om hjelp, trykk X på skjermen før nedtellingen når null. Hvis det utilsiktede nødanropet er koblet til LifeFone, la operatøren vite at det var en test.

Tester Smartwatch Active

Test systemet ditt månedlig

 • Trykk og hold nede hjelpeknappen på høyre side av Smartwatch Active til samtalen startes.
 • Når alarmen er mottatt av LifeFone, vil en nødoperatør snakke med deg gjennom høyttaleren.
 • Vennligst si tydelig til operatøren at "DETTE ER EN TEST." Hvis du ikke forklarer operatøren at du tester enheten din, vil nødhjelp bli sendt ut.
 • Det anbefales at du tester systemet en gang i måneden, hver måned.

Kjenn din smartklokke

Hvis skjermen er tom, trykk på ansiktet eller trykk raskt på Hjem-knappen på siden for å vise klokkeslett og dato. Hvis du trykker på Hjem-knappen igjen, skjules urskiven.

Når viewmed klokkeslett/dato, sveip fingeren rett over ansiktet for å få tilgang til flere alternativer for å overvåke hjertefrekvens, spore trinn eller view det lokale været.

skritteller

Sveip urskiven til "Trinn" for å spore dine daglige skritt og aktivitet. Skritteller viser skritt, miles og kalorier.

Vær

Sveip til «Vær» og berør urskiven for å få dagens værmelding. Sveip igjen for å endre fra Fahrenheit til Celsius.

Hjertefrekvens

Sveip til hjertefrekvensskjermen, og trykk på urskiven for å måle pulsen din. Skjermen vil vise "Measuring..." og deretter vise din nåværende hjertefrekvens. Sveip til neste skjermbilde for å se din siste tidligere målte hjertefrekvens og den datoen.

Hvis Smartwatch Active ikke bæres på håndleddet og du trykker på "Hjertefrekvens"-skjermen for å begynne å måle, vil du få en advarsel om "Vennligst bruk klokken tett på håndleddet og mål igjen."

Pulsmåleren er kun til informasjonsformål og er ikke ment å erstatte tradisjonelle metoder for diagnose eller behandling.

Stedsbaserte tjenester

Denne enheten er avhengig av mobildekning for å fungere. Der mobildekning er begrenset, kan du oppleve reduserte enhetsfunksjoner.
Dette systemet bruker GPS, BLE og WiFi for å gi rask og nøyaktig posisjonstjeneste. Som med alle stedsbaserte tjenester, er det kanskje ikke alltid mulig å fastslå posisjonen din. Bygninger på flere nivåer, parkeringshus og til og med tette byområder kan gjøre det vanskelig for satellitter og mobiltelefontårn å finne en nøyaktig plassering.

NOTAT: Et mobilsignal er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.

FOR RIKTIG DRIFT KREVER SMARTWATCH ACTIVE TILStrekkelig CELLULÆR DEKKING! DÅRLIG MOBILDEKNING KAN RESULTERE I AT DU IKKE ER I MULIGHET TIL Å RINGE EN NØDANRING!
Sjekk med LifeFone for kjent dekningsbegrensning

Bruker Smartwatch Active

Smartwatch Active bør bæres som en klokke rundt håndleddet ved hjelp av det medfølgende armbåndet. Vi anbefaler at Smartwatch Active brukes utenfor klær, for å gjøre det lettere å nå hjelpeknappen i en nødssituasjon.
Ikke legg Smartwatch Active gjennom vaskemaskinen eller tørketrommelen, eller prøv å tørke ut knappen i ovnen eller mikrobølgeovnen.
Smartwatch Active er vanntett, men bør aldri nedsenkes i vann.

Merknader om batteri

Smartwatch Active-batteriet er designet for å fungere på en enkelt lading i opptil 24 timer, men kan reduseres som følge av brukeraktivitet, mobildekning, taletid, enhetsspesifikke innstillinger og enhetens levetid.
Lavt batteri kan føre til manglende evne til å ringe og/eller finne deg riktig automatisk under en nødsituasjon

Viktig: Smartwatch Active krever tilstrekkelig batterilading for å fungere skikkelig. Lad opp i minst 3 timer før bruk.

Batteriadvarsel
Når batterinivået er lavt, vil du høre en melding om lavt batteri og batterinivåindikatoren blir rød. Når dette skjer, bør du lade enheten så snart som mulig.

For best resultat, lad Smartwatch Active hver natt.

Slå av og på

VIKTIG FRAKT- eller POSTMERK:
Hvis du trenger å sende Smartwatch Active-enheten av en eller annen grunn, må du slå den av først.

For å slå av klokken
Sveip fingeren over skjermen til du ser "Slå av klokken".
Trykk på Smartwatch-overflaten, og en bekreftelsesskjerm vil spørre "Er du sikker på at du vil slå av klokken?" Trykk på haken for Ja, eller X for Nei.

For å slå på smartklokken igjen, trykk og hold nede hjelpeknappen. Skjermen din vil si "Velkommen" og en stemme vil si "Klokken din starter opp, vennligst vent."

Vi anbefaler av sikkerhetshensyn at du ikke slår av klokken med mindre det er nødvendig.

Finn en Tapt Smartwatch Active

Enhetsfinner — Hvis Smartwatch Active er forlagt eller mistet, kan kundeserviceteamet vårt ringe klokken og bruke GPS-posisjonsteknologi for å finne den.

Text-to-locate Smartwatch Active

Godkjente omsorgspersoner kan finne sine kjære ved hjelp av tekstmeldinger.

 1. Send en tekstmelding på finn lokatornavn til 1-855-999-3224 fra en telefon som er registrert på LifeFone-kontoen din
  • finn kan være store eller små bokstaver
  • locator-name er abonnentens fornavn
 2. Systemet vil sende en tekstmelding med plasseringen av Smartwatch Active.
 3. Hvis du ønsker å legge til nye kontakter, eller redigere kontaktene på listen din, kan du ringe LifeFone på 1-800-940-0262.

Valgfri Care Alert-funksjon

Care Alert tilbyr en Priority Group Chat som forbinder omsorgspersoner og LifeFones overvåkingssenter.

 • Øyeblikkelig gruppevarsling
 • Chat med hele omsorgspersonlisten
 • En knapp "På vei"-varsling
 • Sanntidsoppdateringer av kontoaktivitet
 • View alarmdetaljer for å bestemme neste passende trinn.
 • Finn ut hvilke kontakter som er i chatten for øyeblikket
 • Start en privat telefonsamtale eller tekstmelding med hvilken som helst kontokontakt

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene

FCC Part 15

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene og standarder for det kanadiske departementet for kommunikasjonsutstyr med tittelen "Digital Apparatus," ICES-003. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen
garanterer at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt som er på en annen krets enn det mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Denne enheten er i samsvar med Industry Canada lisensfritatt RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Kundeservice

16 Yellowstone Avenue, White Plains, New York 10607-1324
Web: www.LifeFone.com
Telefon: 1-800-940-0262

Dokumenter / Ressurser

LifeFone Smartwatch Aktiv hjemme og på farten Medical Alert Watch [pdf] Brukerveiledning
Smartklokke aktiv, hjemme og på farten Medical Alert Watch, Smartwatch Active At Home og On The Go Medical Alert Watch

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *