NuvoMed-logo

SLM-6/0110

Elektronisk Shiatsu varmemassasjeapparat
for nakke, skuldre og rygg

NuvoMed SLM-6-0110 Elektrisk Shiatsu Varmemassasjeapparat for nakke A1

Bruksanvisningen

Vennligst les alle instruksjonene nøye og oppbevar for fremtidig bruk

Komme i gang
 • Fjern produktet fra esken.
 • Vennligst les alle instruksjonene og oppbevar all emballasje til du har kontrollert og telt alle delene.
Innhold i pakken
 • Shiatsu oppvarming massasjeapparat
 • 12V strømadapter
 • 12V bilmops
 • Bruksanvisningen
Viktige funksjoner
 • Lindre muskelspenninger og sårhet for å fjerne tretthet
 • Få kroppen til å føle seg mer avslappet
 • Totalt 8 massasjenoder (4 noder på hver side)
 • Dobbel bruk: biler og hjemme
 • Massasje med klokken og mot klokken
 • Én nøkkeloperatør;
 • 360º dyp elting
Beskrivelse av deler

BAK FREM

NuvoMed SLM-6-0110 Elektrisk Shiatsu Varmemassasjeapparat for nakke A2       NuvoMed SLM-6-0110 Elektrisk Shiatsu Varmemassasjeapparat for nakke A3

 1. Strømvarmeknapp
 2. Nodes
 3. Strømledning
 4. Stolstropp
Hvordan bruke
 • Bruke 12V strømadapter: Koble AC-adapteren til strømledningen. Koble deretter inngangssiden til en stikkontakt.
 • Bruker 12V bilstøpsel: Koble bilpluggen til strømledningen. Koble deretter sigarettpluggen til 12V sigarettennerkontakten inne i kjøretøyet.
 • Massasjeapparatet vil automatisk slå seg av etter 15 minutter med kontinuerlig drift.
 • La massasjeapparatet avkjøles i 30 minutter før du bruker det igjen. Dette vil forlenge levetiden til massasjeapparatet
  Modus: På med varme → Omvendt rotasjonsretning → Massasje uten varme → Av
 • Trykk én gang på knappen for å slå massasjeapparatet og varmen på
 • Trykk igjen for å snu rotasjonsretningen til massasjeapparatet.
 • Tredje trykk for å slå av varmen. Massasjenoder fortsetter å jobbe i forover/bakover retning
 • Trykk videre for å slå av massasjeapparatet.
 • Koble fra massasjeapparatet når det ikke er i bruk.
Hvordan lagre
 • Når du ikke bruker massasjeapparatet, oppbevar det tilbake i esken og plasser det på et tørt, godt ventilert, kjølig område. Hold produktet rent og vekk fra fuktighet.
 • IKKE vri ledninger.
 • Unngå skarpe gjenstander for å unngå riper på overflaten av produktet.
 • Holdes unna direkte sollys og høye temperaturer.
Hvordan rengjøre
 • Trekk ut strømledningen før rengjøring.
 • Bruk en tørr klut kun for å rengjøre overflaten på produktet.
 • Unngå direkte kontakt med væske eller rengjøringsmidler.
 • IKKE bruk etsende rengjøringsmidler som benzen eller blekemidler.
 • IKKE dypp produktet i vann.
Produktspesifikasjoner

Produktstørrelse: 12" (L) x 7.5" (B) x 4" (H)
Voltage: 12V 2000mA
Produktvekt: Omtrent 35.1 Oz
Nominell effekt: 24W
Vurdert tid: 15 minutter

Generell informasjon
 • Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
 • Blokker aldri luftåpningene til produktet eller plasser det på en overflate, for eksempel en bie eller sofa, hvor luftåpningene kan være blokkert. Hold luftåpningene fri for lo/luft.
 • Bruk aldri mens du sover.
 • Aldri slipp eller sett gjenstander i noen åpning.
 • IKKE operere der aerosolprodukter brukes/administreres.
 • IKKE bruk på/nær øyne eller andre svært sensitive områder.
 • IKKE operere under et teppe/pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, elektrisk støt/skade.
 • IKKE bære dette produktet i forsynings-/strømledningen, eller bruk ledningen som håndtak.
 • IKKE bruk den direkte på ett konsentrert område av kroppen. Den er ment å brukes i en kontinuerlig bevegelse, og hele tiden endrer massasjeområdet.
 • For å koble fra, slå av enheten og ta deretter ut støpselet.
 • IKKE utføre service på produktet.
 • Bruk dette produktet kun til den tiltenkte bruken som beskrevet i håndboken. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
Sikkerhetstiltak
 • Rådfør deg med legen din før du bruker dette produktet.
 • Personer med pacemaker bør ikke bruke denne gjenstanden.
 • Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller kunnskap. De bør gis tilsyn og instruksjon i bruken av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 • Bruk aldri produktet på åpne hudutbrudd som er hovne eller betente områder.
 • IKKE oper etter å ha tatt smertestillende, beroligende midler eller alkohol. Rådfør deg med legen din hvis du er under disse medisinene.
 • IKKE bruk kontinuerlig i 15 minutter eller lenger. Det anbefales å slå av produktet og la det hvile (avkjøles) i 30 minutter før det brukes på nytt. Dette vil forlenge levetiden til produktet.
 • Produktet er designet som en ikke-profesjonell massasjeapparat for å lindre slitne og verkende muskler. Det er ikke ment å være en erstatning for legehjelp. Hvis plagene og symptomene dine vedvarer eller forverrer asterbruk, kontakt legen din umiddelbart.

ADVARSEL: Enhver person som er gravid, har pacemaker, lider av diabetes. flebitt og/eller trombose, eller har en økt risiko for å utvikle blodpropp på grunn av nylig operasjon, bør konsultere legen sin før du bruker en massasjeenhet designet for hjemmebruk.

FCC-instruksjoner

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene produktet.
NOTAT: Dette produktet har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en rasidentiell installasjon. Dette produktet genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis produktet forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak.

- Omorienter eller flytt mottakerantennen
– øke avstanden mellom produktet og mottakeren
– Koblet produktet til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp.

Enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift i henhold til følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dokumenter / Ressurser

NuvoMed SLM-6-0110 Elektrisk Shiatsu Varmemassasjeapparat for nakke [pdf] Bruksanvisning
SLM-6-0110 Elektrisk Shiatsu Varmemassasjeapparat for nakke, SLM-6-0110, Elektrisk Shiatsu Varmemassasjeapparat for nakke, Elektrisk Shiatsu Varmemassasjeapparat, Shiatsu Varmemassasjeapparat, Varmemassasjeapparat, Massasjeapparat

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *