MHP10SDW Montpellier MHP10SDW 10 kg varmepumpesensor tørr tørketrommel

produktinformasjon

Montpellier MHP10SDW er en frittstående 10 kg varmepumpetrommel
tørketrommel. Den er designet for å gi en perfekt balanse mellom funksjon og
stil i vaskerommet ditt. Dette apparatet er en del av Montpellier's
utvalg av apparater som er kjent for sin pålitelighet,
ytelse og problemfri bruk. Det følger med en omfattende
to års garanti for deler og arbeidskraft, som sikrer at du er fullt ut
beskyttet mot reparasjonskostnader de første 24 månedene.

For å aktivere garantien din trenger du produktserien
nummer, som du finner inne i apparatet. Vær så snill å vær sikker
å beholde en kopi av den originale salgsfakturaen slik den vil være
nødvendig for ethvert serviceoppkall.

MHP10SDW er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU)
og har et klassifiseringssymbol for elektrisk og elektronisk avfall
utstyr (WEEE).

Produktbruksinstruksjoner

Før du prøver å installere eller bruke apparatet, vennligst les
følgende instruksjoner nøye:

 1. Sørg for at luftventilasjonen er god.
 2. Hold ventilasjonsåpningene fri for hindringer i det hele tatt
  ganger.
 3. Rengjør lofilteret etter eller før HVER bruk.
 4. Ikke spray eller hell vann på tørketrommelen for å vaske den for å unngå
  fare for elektrisk støt.
 5. Ikke bruk skjøteledninger, multistikkontakter eller adaptere til
  koble tørketrommelen til strømnettet for å unngå fare for brann eller
  elektrisk støt.

Se den komplette brukerhåndboken for mer detaljert informasjon
sikkerhetsinstruksjoner, retningslinjer for drift og vedlikehold
informasjon. Oppbevar brukerhåndboken på et trygt sted for fremtiden
henvisning.

DEN PERFEKTE BALANSEN MELLOM FUNKSJON OG STIL VASK – OPPVASK – MALING – KJØLING
Installasjons- og bruksanvisning
Frittstående 10 kg varmepumpe tørketrommel
MHP10SDW
Les disse instruksjonene nøye før du prøver å installere eller bruke dette apparatet. Vi anbefaler at du oppbevarer disse instruksjonene på et trygt sted for fremtidig referanse.

Velkommen

Takk for at du valgte dette Montpellier-apparatet.

Våre apparater er designet for å gi deg den beste kombinasjonen av stil, pålitelighet og ytelse for å gi deg årevis med problemfri bruk.

Du er kanskje kjent med et lignende produkt, men ta deg tid til å lese disse instruksjonene nøye før du installerer eller bruker apparatet for å sikre at du får mest mulig ut av kjøpet.

Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken på et trygt sted for fremtidig referanse.
Apparatet ditt er dekket av en omfattende to års reservedels- og arbeidsgaranti. I det usannsynlige tilfellet at du opplever et problem med apparatet ditt, kan du være trygg på at du er fullstendig beskyttet mot kostnadene ved reparasjoner de første 24 månedene. Vær oppmerksom på at ethvert krav må ledsages av modellreferansenummer, serienummer og kjøpsbevis.

ÅR
GARANTI
DELER OG ARBEID PÅ ALLE VÅRE MODELLER
www.montpellier-appliances.com

For å aktivere garantien din trenger du produktets serienummer. Dette finner du inne i apparatet ditt.
NB: Sørg for at du oppbevarer en kopi av den originale salgsfakturaen din, da dette vil være nødvendig hvis det er behov for service.
Det er tre måter å registrere din garanti på:
· Online: Besøk støttesiden på vår webnettstedet og fyll ut det elektroniske produktregistreringsskjemaet. www.montpellier-appliances.com
· Per post: Bare løsne og fylle ut skjemaet, legg ved en stamp og send den i posten. Ikke glem å inkludere din e-postadresse slik at vi kan sende bekreftelse til deg.
· På telefon: Kontakt vår garantiregistreringsavdeling på 0808 1961388

Ikon

Type ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
FORSIKTIG BRANN VIKTIG

Betydning Alvorlig skade eller dødsrisiko
Farlig voltage risiko Advarsel; Fare for brann/brennbare materialer
Risiko for personskade eller materielle skader Bruk av systemet på riktig måte
NO - 2

INNHOLD
PRIMÆRE HENSYN …………………………………………………………………………. 1
1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER ……………………………………………………………………………… 4 1.1. Elektrisk sikkerhet………………………………………………………………………………………….. 4 1.2. Barns sikkerhet ………………………………………………………………………………………… 5 1.3. Produktsikkerhet …………………………………………………………………………………………………. 6 1.4. Riktig bruk ……………………………………………………………………………………………….. 8 1.5. Installere på toppen av en vaskemaskin………………………………………………………. 10 2. INSTALLASJON………………………………………………………………………………………………… 11 2.1. Tilkobling til vannuttak (med valgfri avløpsslange) …………………………………. 11 2.1.1. Koble til vannutløpsslangen ……………………………………………………… 11 2.2. Justering av føttene……………………………………………………………………………………… 11 2.3. Elektrisk forbindelse…………………………………………………………………………. 11 2.4. Under Counter Installation………………………………………………………………………….. 11 3. OVERVIEW ………………………………………………………………………………………………… 12 4. KLARGJØRING AV VASKET………………………… ………………………………………….. 13 4.1. Sortering av tøyet som skal tørkes………………………………………………………………… 13 4.2. Forberede tøyet som skal tørkes ………………………………………………………………. 14 4.3. Belastningskapasitet……………………………………………………………………………………………………… 14 5. BRUKE TØRKETUMMEREN ………………………… ………………………………………… 15 5.1. Kontrollpanel……………………………………………………………………………………. 15 5.1.1. Programvalgknapp……………………………………………………………………… 15 5.1.2. Elektronisk indikator og tilleggsfunksjoner……………………………………… 15 5.2. Programvalg og forbrukstabell ……………………………………… 16 5.2.1. Hjelpefunksjoner……………………………………………………………………………….. 17 5.2.2. Starte programmet ………………………………………………………………………….. 18 5.2.3. Utvalg Stand By …………………………………………………………………………………. 19 5.2.4. Under programmet……………………………………………………………………………….. 19 5.3. Trommellysinformasjon ………………………………………………………………………………. 19 5.4. Valgfritt tillegg…………………………………………………………………………………………. 19
6. RENGJØRING OG STELL……………………………………………………………………………….. 21 6.1. Rengjøre lofiltrene……………………………………………………………………………… 21 6.2. Tømme vanntanken…………………………………………………………………………………. 22 6.3. Rengjøring av varmeveksleren……………………………………………………………………… 22 6.4. Rengjøre fuktighetssensoren ………………………………………………………………….. 23 6.5. Rengjøring av den indre overflaten av lastedøren …………………………………………. 23
NO – III

7. MASKINLYD………………………………………………………………………………………. 24 8. TEKNISKE SPESIFIKASJONER…………………………………………………………………………. 25 9. FEILSØKING …………………………………………………………………………………. 26 10. AUTOMATISKE FEILADVARSLER OG HVA SKAL GJØRES………………………………… 28 11. MILJØVERN OG EMBALLASJEINFORMASJON……. 29 11.1. Emballasjeinformasjon ……………………………………………………………………………… 29 12. BESKRIVELSE AV ENERGIMERKET OG SPARING AV ENERGI ……………….. 29 12.1. Energimerking……………………………………………………………………………………… 29 12.2. Energieffektivitet……………………………………………………………………………………………….. 30 13. PRODUKTINFORMASJONSBLAD………………………………… ………………………….31 14. HER FOR DEG……………………………………………………………………………………….. 32
Takk for at du valgte dette produktet. Denne brukerhåndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner om bruk og vedlikehold av apparatet. Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken før du bruker apparatet og ta vare på denne boken for fremtidig referanse. Designet og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for produktforbedring.
NO – IV

PRIMÆRE HENSYN
· Denne tørketrommelen er kun beregnet for husholdnings- og innendørsbruk. Garantien vil være ugyldig i tilfelle kommersiell bruk.
· Bruk dette produktet kun til tøy med etikett som indikerer at det er egnet for tørking.
· Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som følge av feil bruk eller transport.
· Levetiden til tørketrommelen din er 10 år. Dette er perioden hvor reservedelene som kreves for at tørketrommelen skal fungere som den skal, vil være kommersielt tilgjengelig.
· Installasjon og reparasjon av maskinen skal kun utføres av en autorisert reparasjonsagent. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes uautoriserte reparasjoner.
· Det er kundens ansvar å klargjøre tørketrommelens installasjonssted, samt el-installasjon. Før installasjon, sjekk tørketrommelen for skader. Hvis den er skadet, må den ikke installeres. Skadede produkter kan sette helsen din i fare.
· Før du kontakter den lokale autoriserte serviceleverandøren for installasjon av tørketrommelen, sjekk informasjonen i brukerhåndboken for å forsikre deg om at den elektriske installasjonen er egnet. Hvis ikke, ring en kvalifisert elektriker for å få utført de nødvendige justeringene.
ADVARSEL: Spray eller hell aldri vann på tørketrommelen for å vaske den! Det er fare for elektrisk støt!
NO - 1

· Dette apparatet er ikke et innebygd apparat, så det må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsel på motsatt side av tørketrommelen, på en slik måte at den blokkerer hele åpningen av tørketrommelen. dør til tørketrommel.
· Montering/demontering for installasjon under benke skal om nødvendig gjøres av en autorisert serviceagent.
· La det være minst 10 mm mellom siden og toppen av produktet og 30 mm på baksiden hvis du planlegger å plassere apparatet under en benkeplate.
· Installer tørketrommelen på en stabil og flat overflate, klaringen mellom tørketrommelen og gulvet bør ikke reduseres med gjenstander som tepper, tre eller tape.
· Ikke la gulvbelegg eller annet hindre ventilasjonsristene på sokkelen til tørketrommelen.
· Når produktet er plassert på et stabilt underlag, bruk et vannnivå for å kontrollere at det er jevnt og stabilt. Hvis ikke, juster føttene til de blir stabile. Gjenta denne prosessen hver gang du flytter produktet.
· Når tørketrommelen er installert, må tilkoblingene forbli stabile. Når du installerer tørketrommelen, sørg for at den bakre overflaten ikke lener på noe (f.eks. kran, stikkontakt).
· Standard omgivelsestemperatur for tørketrommelen er +5°C til +35°C. Hvis den brukes utenfor dette temperaturområdet, vil ytelsen til tørketrommelen bli påvirket negativt og produktet vil bli skadet.
NO - 2

· Vær forsiktig når du bærer produktet siden det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
· Ikke plasser tørketrommelen på strømkabelen.
· Hold kjæledyr unna tørketrommelen. · Tøymykner eller lignende produkter bør brukes
i henhold til produsentens instruksjoner. · Fjern alle gjenstander fra lommer som lightere
og fyrstikker. · Kjør tørketrommelen i et støvfritt miljø der
luftventilasjon er god.
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene klare til enhver tid og sørg for at lofilteret er rengjort etter eller før HVER bruk!!
Kasser det gamle produktet
Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19 / EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
Dette symbolet, som finnes på produktet eller informasjonsetiketten, indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å forhindre potensielle skader av ukontrollert avfallshåndtering på miljøet og menneskers helse, vennligst hold dette produktet atskilt fra andre typer avfall, og for å forhindre bærekraftig gjenbruk av materialressurser, sørg for at det resirkuleres på en ansvarlig måte. Kontakt din forhandler eller lokale myndigheter for å få informasjon om hvordan og hvor du kan ta produktet for miljøsikker resirkulering. Dette produktet kan ikke blandes med annet kommersielt avfall for resirkulering.
NO - 3

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Denne delen inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil bidra til å beskytte deg mot risiko for personskade eller skade på eiendom. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene vil ugyldiggjøre enhver garanti.
1.1. Elektrisk sikkerhet
· Apparatet må ikke forsynes via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av av et verktøy.
· Ikke berør støpselet med våte hender. Trekk alltid i støpselet for å koble fra produktet, ellers vil det være fare for elektrisk støt.
· Koble tørketrommelen til en jordet stikkontakt med sikring. Jordforbindelsen må installeres av en kvalifisert elektriker. Vårt firma kan ikke holdes ansvarlig for skader/tap som følge av bruk av tørketrommelen uten jordforbindelse som kreves av lokale forskrifter.
· Voltage og tillatt sikringsbeskyttelse er angitt på typeskiltet (For typeskilt, se Overview side 12). Voltage og frekvensverdier angitt på typeskiltet må være lik nettvolumtage og frekvensverdi i huset ditt.
· Trekk ut støpselet til tørketrommelen når den ikke skal brukes over en lengre periode, og før installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon, ellers kan tørketrommelen bli skadet.
NO - 4

· Stikkontakten må være fritt tilgjengelig til enhver tid før, under og etter installasjon.
For å unngå fare eller brann eller elektrisk støt, bruk ikke skjøteledninger, multistikkontakter eller adaptere for å koble tørketrommelen til strømnettet.
1.2. Barnas sikkerhet
· Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet .
· Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
· Ikke la barn være uten tilsyn i nærheten av maskinen. · Barn kan låse seg inne i maskinen
resulterer i risiko for død. · Ikke la barn ta på glassdøren under
operasjon. Overflaten blir ekstremt varm og kan forårsake hudskader.
NO - 5

· Hold emballasjemateriale unna barn. · Forgiftning og irritasjon kan oppstå hvis vaskemiddel og
rengjøringsmidler konsumeres eller kommer i kontakt med hud og øyne. · Hold rengjøringsmidler utilgjengelig for barn Elektriske produkter er farlige for barn. · Hold barn unna produktet mens det går. · For å forhindre at barn avbryter tørkesyklusen, kan du bruke barnesikringen for å unngå endringer i kjøreprogrammet. · Ikke la barn sitte/klatre på eller klatre inn i produktet.
1.3. Produktsikkerhet
På grunn av brannfare bør følgende tøy og produkter ALDRI tørkes i tørketrommelen:
· Ikke tørk uvaskede ting i tørketrommelen. · Gjenstander som har blitt tilsmusset med stoffer som f.eks
som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vann med ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen. · Rensekluter og matter som har rester av brennbare rengjøringsmidler eller aceton, gass, patrulje, flekkfjerner, terpentin, stearinlys, voks, voksfjerner eller kjemikalier.
NO - 6

· Klesvask som har rester av hårspray, neglelakkfjerner og lignende stoffer.
· Klesvask hvor det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (som kjemisk rengjøring).
· Klesvask som har noen form for skum, svamp, gummi eller gummilignende deler eller tilbehør. Disse inkluderer lateksskumsvamp, dusjhetter, vanntette stoffer, tilpassede klær og skumputer.
· Gjenstander med fyll og skadet (deler eller jakker). Skum som stikker ut fra disse gjenstandene kan ta fyr under tørkeprosessen.
· Bruk av tørketrommelen i miljøer som inneholder mel eller kullstøv kan forårsake eksplosjon.
OBS: Undertøy som inneholder metallforsterkninger skal ikke legges i tørketrommelen. Tørketrommelen kan bli skadet hvis metallforsterkninger løsner og bryter av under tørkingen.
BRANN: R290
Fare for brann og skade! Dette produktet inneholder miljøvennlig, men brennbar R290-gass. Hold åpen ild og brannkilder unna produktet. Det anbefales også at du ikke bruker tørketrommelen i minst 4 timer etter installasjon, slik at gassene kan sette seg inne i apparatet.
NO - 7

1.4. Riktig bruk
OBS: Stopp aldri en tørketrommel før slutten av tørkesyklusen med mindre alle gjenstander fjernes raskt og spres utover slik at varmen forsvinner.
OBS: Pass på at kjæledyr ikke kommer inn i tørketrommelen. Sjekk innsiden av tørketrommelen før du bruker den.
OBS: Overoppheting av klær inne i tørketrommelen kan oppstå hvis du avbryter programmet eller ved strømbrudd mens tørketrommelen er i gang. Denne konsentrasjonen av varme kan forårsake selvforbrenning, så aktiver alltid Refresh-programmet for å kjøle ned eller fjern alt tøy raskt fra tørketrommelen for å henge det opp og spre varmen.
· For å opprettholde en temperatur som ikke vil skade tøyet (f.eks. forhindre at tøyet tar fyr), starter en kjøleprosess etter oppvarmingsprosessen. Etter dette avsluttes programmet. På slutten av programmet må du alltid fjerne tøyet umiddelbart.
· Bruk tørketrommelen kun til husholdningstørking og til å tørke stoffer med en etikett som indikerer at de er egnet for tørking. All annen bruk er utenfor rammen av tiltenkt bruk og er forbudt.
· Garantien er ugyldig i tilfelle kommersiell bruk.
VIKTIG: Avstanden mellom tørketrommelen og gulvet bør ikke reduseres med gjenstander som tepper, tre osv., ellers kan det ikke sikres tilstrekkelig luftinntak for maskinen.
NO - 8

· Dette apparatet er kun beregnet for bruk i boliger, og bør plasseres på en rett og stabil overflate.
· Ikke len deg mot eller sett deg på døren til tørketrommelen. Tørketrommelen kan velte.

OBS: Bruk aldri tørketrommelen uten lofilter eller med skadet lofilter.

·

Bruk av lo

failsteirnsdmicuastetdbeincClelaenaendinbgetfhoereLoinrtaFfitleter re.ach

· Lofiltre må tørkes etter våtrengjøring. Våte filtre kan forårsake funksjonsfeil under tørkeprosessen.

· Loakkumulering må ikke tillates rundt tørketrommelen.

· Ikke installer tørketrommelen i rom der det er fare for frost. Kuldetemperaturer påvirker tørkerens ytelse negativt. Kondensert vann som fryser i pumpen og slangen kan forårsake skade.

NO - 9

1.5. Montering på toppen av en vaskemaskin
OBS: En vaskemaskin kan ikke plasseres på tørketrommelen. Vær oppmerksom på advarslene nedenfor når du installerer tørketrommelen på en vaskemaskin.
OBS: Tørketrommelen kan kun plasseres på vaskemaskiner som har samme kapasitet og over.
· For å sette tørketrommelen på vaskemaskinen, kreves et spesielt stablesett som ekstrautstyr som kan brukes mellom de to produktene. Festedelen må festes av en autorisert serviceleverandør.
· Når tørketrommelen settes på vaskemaskinen, kan totalvekten til disse produktene nå nesten 150 kilo (når den er lastet). Plasser produktene på et solid gulv som har en bæreevne!

Passende installasjonsbord for vaskemaskin og tørketrommel

Tørketrommel (dybde)

37-41 cm

Vaskemaskin

42-45 cm

46-49 cm

50-56 cm

57-63 cm

52,5 cm

X

56 cm

X

X

61 cm

X

X

X

64 cm

X

X

X

X

(For dybdeinformasjon, se 8. Tekniske spesifikasjoner)
CE-samsvarserklæring Vi erklærer at våre produkter oppfyller gjeldende europeiske direktiver, vedtak og forskrifter og kravene oppført i standardene det refereres til.

NO - 10

2. INSTALLASJON
2.1. Tilkobling til vannuttak (med valgfri avløpsslange)
I produkter med varmepumpeaggregat samler det seg vann i vanntanken under tørkeprosessen. Du må tømme det oppsamlede vannet etter hver tørkeprosess. I stedet for å måtte tømme vanntanken, kan du kjøpe en ekstra avløpsslange for å tømme vannet direkte via et eksternt vannuttak.
2.1.1. Koble til vannutløpsslangen
1. Trekk og ta ut enden av slangen på baksiden av tørketrommelen. Ikke bruk verktøy for å ta ut slangen.
2. Monter den ene enden av den valgfrie vannutløpsslangen til sporet du har fjernet slangen fra.
3. Fest den andre enden av vannavløpsslangen direkte til vannutløpet eller vasken.
1

2

3

2.2. Justering av føttene
· For at tørketrommelen skal fungere med mindre støy og vibrasjoner, må den være stabil og balansert på føttene. Juster fôret for å sikre at produktet er balansert.
· Drei føttene til høyre og venstre til tørketrommelen er jevn og stabil.
· VIKTIG: Fjern aldri de justerbare føttene.
2.3. Elektrisk forbindelse
OBS: Det er fare for brann og elektrisk støt.
· Tørketrommelen er satt til 220-240 V og 50 Hz.
· Strømledningen til tørketrommelen er utstyrt med en spesiell plugg. Denne pluggen må kobles til en jordet stikkontakt beskyttet med en sikring på 13 Amps. Sikringsstrømmen til strømledningen der stikkontakten er tilkoblet må også være 13 Amps. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker hvis du ikke har en slik stikkontakt eller sikring.
· Vårt firma kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk uten jording.
VIKTIG: Bruk maskinen på lavt volumtagVerdiene vil forkorte levetiden og redusere ytelsen til maskinen din.

OBS: Slangen må kobles til på en måte som ikke kan forskyves. Hvis slangen kommer ut under vannutslipp, kan det være flom i huset ditt.
VIKTIG: Vannavløpshuset må monteres i en høyde på maks 80 cm.
VIKTIG: Vannutløpsslangen må ikke bøyes mellom utløpet og produktet, brettes eller tråkkes over.

2.4. Under Counter Installation
· La det være minst 10 mm plass mellom siden og toppen av produktet og 30 mm på baksiden når du installerer produktet under en disk.
· Montering/demontering under disken må om nødvendig gjøres av autorisert service.

NO - 11

3. OverVIEW

1. Skuffedeksel

2. Lofiltre

3. Typeskilt

4. Sokkeldeksel

5. Justerbare føtter

6. Ventilasjonsgrill

7. Lastedør

8. Kontrollpanel

9. Øvre brett

NO - 12

4. FORBEREDELSE AV VASKET
4.1. Sortering av tøyet som skal tørkes
Følg instruksjonene på etikettene til tøyet som skal tørkes. Bare tørre gjenstander som har en uttalelse/symbol som indikerer "de kan tørkes i tørketrommel". · Ikke bruk produktet med andre tøymengder og tøytyper enn de
gitt i 4.3. Vektgrense.

Egnet for tørking i tørketrommel

Trenger ikke strykes

Følsom/Delikat tørking

Ikke egnet for tørking i tørketrommel

Ingen tørking

Ikke tørrrens

Ved hvilken som helst temperatur

Ved høye temperaturer

Ved middels temperatur

Ved lave temperaturer

Varmeløs

Henger til tørk

Fordel til tørk

Heng vått til tørk

Spred i skyggen for å tørke

Egnet for renseri

Ikke tørk tynne, flerlags eller tykke lags stoffer sammen da de tørker på forskjellige nivåer. Av denne grunn, tørk klær sammen som har samme struktur og stofftype. På denne måten kan du få et jevnt tørkeresultat. Hvis du tror at tøyet fortsatt er vått, kan du velge et tidsprogram for ekstra tørking.
Vennligst tørk dine store (som dyner) og små størrelser av vaskerier separat for å ikke ha annonseamp vaskerier.

NO - 13

VIKTIG: Delikate stoffer, broderte stoffer, ull-/silkestoffer, klær av delikate og kostbare stoffer, lufttette klær og tyllgardiner egner seg ikke til tørking i tørketrommel.
4.2. Klargjøring av tøyet som skal tørkes

4.3. Vektgrense
Følg instruksjonene i "Programvalg og forbrukstabell". (Se: 5.2 Programvalg og forbrukstabell). Ikke fyll produktet med mer tøy enn kapasitetsverdiene som er spesifisert i tabellen.

Fare for eksplosjon og brann!
Fjern alle gjenstander fra lommene som lightere og fyrstikker.
OBS: Trommelen på tørketrommelen og stoffene kan bli skadet.
· Klærne kan ha viklet seg inn under vaskeprosessen. Skill dem fra hverandre før du legger dem i tørketrommelen.
· Fjern alle gjenstander i lommene på klærne og påfør følgende:
· Knyt stoffbelter, forklelisser etc. til hverandre eller bruk en vaskepose.
· Lås glidelåsene, spennene og festene, skru opp knappene på dekslene.
· For å få best mulig tørkeresultat, sorter tøyet etter tekstiltype og tørkeprogram.
· Fjern klips og lignende metalldeler fra klærne.
· Vevde varer som t-skjorter og strikkeklær krymper generelt ved første tørking. Bruk et beskyttelsesprogram.
· Ikke overtørk syntetiske stoffer. Dette vil føre til bretter.
· Når du vasker tøyet som skal tørkes, justerer du mengden mykner i henhold til data fra produsenten av vaskemaskinen.

VIKTIG: Det anbefales ikke å fylle tørketrommelen med mer tøy enn mengden vist på figuren. Når den er overbelastet, vil tørkeytelsen til tørketrommelen reduseres, og tørketrommelen og tøyet kan bli skadet.

Sengetøy for vask (dobbelt)
Putevar badehåndkle håndkle
Skjorte Bomullsskjorte
Jean Fabric – Gabardine bukser
T-skjorte

Tørrlastvekt (gr) 725 240 700 225 190 200 650 400 120

NO - 14

5. BRUK AV TØRKETROMLER
5.1. Kontrollpanel

5.1.2. LED-indikator og tilleggsfunksjoner

1

2

1. Programvalgknapp 2. LED-indikator og tilleggsfunksjoner

5.1.1. Programvalgknapp
Bruk programvalgknappen for å velge ønsket tørkeprogram

Vis symboler:
Tidsforsinkelsesindikator Vanntankvarselindikator
Varselindikator for rengjøring av varmeveksler
Tilleggsfunksjoner:

NO - 15

5.2. Programvalg og forbrukstabell
Trykk på Start/Pause-knappen for å starte programmet. Start/Pause LED som indikerer at programmet har startet og resten av programmet vises på displayet.

Program
Bomull Ekstra tørt Bomull Skap Tørt Bomull Stryk Tørt Syntet Skap Tørt Syntetisk Stryketørt Delikat Tidstørking Babypleie Dyne Sport Mix Ull Refresh Refresh Express 34′ Skjorter 20′

Last (kg)
+10 10 10 XNUMX
5
5 2 3 2,5 4 4 1 0.5

Vaskemaskin sentrifugehastighet
+1000 1000 1000 XNUMX
800
800
1000 800 800 1000
1200

Omtrentlig mengde gjenværende fuktighet 60 % 60 % 60 %
40%
40% 50%
60% 60% 40% 60%
50% 50%

Varighet (minutter)
+245 239 171 XNUMX
76
62 55 78 140 103 112 5 10 34 20

Verdier for energiforbruk

Program

Last (kg)

Bomullsskaptørr

10

Bomull stryketørt

10

Syntetisk skap

5

Tørk

Strømforbruk i "av-modus" PO (W) Strømforbruk i "på-modus" PL (W)

Vaskemaskin sentrifugehastighet
1000
800

Omtrentlig mengde gjenværende fuktighet
60%
60%
40%

Energiforbruksverdier (kWh)
1,29
0,79
0.5

Bomullsskapstørrprogrammet er standard tørkeprogrammet som kan kjøres med hel eller halv belastning og som det er oppgitt informasjon om på etiketten og produktkvitteringen. Dette programmet er det mest energieffektive programmet for å tørke vanlige våte bomullsklær.
*Standardprogram for energimerking (EN 61121:2013)
Alle verdiene i tabellen ble bestemt i henhold til EN 61121:2013-standarden. Forbruksverdier kan variere fra verdiene i tabellen avhengig av stofftype, sentrifugehastighet, miljøforhold og volumtage verdier.
NO - 16

5.2.1. Hjelpefunksjoner

Tabellen som oppsummerer alternativene som kan velges i programmer er gitt nedenfor.

Alternativ Delikat tørking

Beskrivelse Delikate stoffer tørkes over lengre tid ved lav temperatur.

Tørkenivå Anti-krøll Forsinkelse Start Summer Avbryt Tid Tørking
Barnesikring

Fuktighetsnivået oppnådd etter tørking kan økes med 3 nivåer. På denne måten kan nivået av nødvendig tørrhet velges. Nivåene som kan velges annet enn standardinnstillingen: 1, 2, 3. Etter valg vil LED-en for det aktuelle tørkenivået tennes.
Hvis du velger alternativet "Anti-krøll" og ikke åpner døren til tørketrommelen på slutten av programmet, vil den 1-times anti-krøll-fasen forlenges til 2 timer. Etter å ha valgt Anti Krøll-alternativet, vil du høre en advarsel. Du kan trykke på den samme knappen igjen for å avbryte alternativet. Hvis du åpner døren eller trykker på Start/Pause-tasten mens antikrøll-trinnet pågår, vil nevnte trinn bli kansellert.
Du kan forsinke starttidspunktet for programmet ved å velge alternativet 1-timers til 23-timers. Du kan aktivere ønsket forsinkelsestid ved å trykke på Start/Pause-knappen. Når tiden er ute, starter det valgte programmet automatisk. Under forsinkelsestiden kan alternativer som er kompatible med programmet aktiveres/deaktiveres. Langt trykk på knappen for forsinket start endrer forsinkelsestiden kontinuerlig.
Tørketrommelen gir et hørbart varsel når programvalgknappen dreies, knappene trykkes inn og ved programslutt. For å avbryte disse advarslene, trykk og hold inne "Delicate Drying Option"-knappen i 3 sekunder. Når du trykker på knappen, vil du høre en hørbar advarsel om at alternativet er avbrutt.
Når bryteren er stilt inn på programmet Tidstørking, kan alternativet velges ved å trykke på knappen for Tidstørking, og programmet starter ved å trykke på Start/Pause-knappen. Langt trykk på tme dyring-knappen endrer tiden kontinuerlig.
Det er en barnesikringsmulighet for å unngå endringer i programflyten når tastene trykkes inn under programmet. For å aktivere barnesikringsfunksjonen må brukeren trykke på "Delikat" og "Anticrease"-knappene samtidig i 3 sek. Når barnesikringen er aktivert, deaktiveres alle nøkler. Barnesikringen deaktiveres ikke automatisk ved slutten av programmet. For å deaktivere barnesikringen ved slutten av programmet, sett programvalgknappen til "Av"-posisjon. Deretter programmerer valgknappen til første posisjon. Barnesikringen er fortsatt aktiv. For å deaktivere barnesikringen, bør brukeren trykke "Delikat" og "Anticrease"-knappene samtidig i 3 sek. Når du aktiverer/deaktiverer barnesikringen, vil "CL" vises på displayet i 2 sekunder og slås deretter av; og en hørbar advarsel vil bli hørt. Advarsel: Når produktet kjører eller barnesikringen er aktiv, hvis du vrir på programvalgknappen, vil du høre en hørbar advarsel og "CL" vises på skjermen i 2 sekunder og slås deretter av. Hvis du vrir på programvalgknappen, vil du høre et varselsignal. Selv om du setter programknappen til et annet program, vil det forrige programmet fortsette å kjøre. For å velge et nytt program, må du deaktivere barnesikringen og deretter stille inn programvalgknappen.

NO - 17

5.2.2. Starter programmet

Start/Pause LED vil blinke under programvalg. Trykk på Start/Pause-knappen for å starte programmet. Start/Pause-LED-en som indikerer at programmet har startet og tørke-LED-en tennes.

Program bomull ekstra tørr
Bomull Skap Tørt Bomull Stryketørt Syntetikk Skaptørt
Syntetisk jerntørr
delikat
Tid Tørking
Babypleie Dyne Sport Mix Ull Refresh Refresh Express 34′ Skjorter 20′

Beskrivelse
Dette programmet tørker tykke og flerlags stoffer, som bomullshåndklær, sengetøy, putevar, badekåper, ved høy temperatur slik at du kan plassere dem i et skap.
Dette programmet tørker bomullspysjamas, undertøy, duker etc. slik at du kan plassere dem i et skap.
Dette programmet tørker bomullstøy for å forberede det til stryking. Klesvask fjernet fra maskinen vil bli damp.
Dette programmet tørker syntetiske stoffer, som skjorter, t-skjorter, bluser, ved en lavere temperatur sammenlignet med bomullsprogrammet, slik at du kan plassere dem i et skap.
Dette programmet tørker syntetiske stoffer, som skjorter, t-skjorter, bluser, ved lavere temperatur sammenlignet med bomullsprogrammet for å forberede dem til stryking. Klesvask fjernet fra maskinen vil bli damp.
Dette programmet tørker tynne klær som skjorter, bluser og silkeplagg ved lav temperatur for å gjøre dem klare til bruk.
For å oppnå ønsket tørkenivå ved lav temperatur kan du bruke tidsprogrammene på 10 min. til 180 min. Uavhengig av tørkenivå stopper programmet på ønsket tidspunkt.
Dette programmet tørker sarte spedbarnsklær ved lav temperatur for å gjøre dem klare til bruk.
Dette programmet brukes til å tørke dyner.
Sport programmet brukes til syntetiske sportsvaskerier som shorts, t-skjorter ved lav temperatur.
Dette programmet tørker bomullssyntetiske blandingsplagg som ikke misfarges for å gjøre dem klare til bruk.
Wool refresh hjelper ulltekstiler med å fjerne overflødig vann etter vask ved å bruke lav temperatur og milde bevegelser av trommelen.
Tidstørkingsalternativet er valgt fra 10 minutter til 120 minutter uten å gi varmluft, oppfriskning er ferdig og dårlig lukt kan elimineres.
1 kg oktongskjorter sentrifugert med høy hastighet i vaskemaskinen tørkes på 34 minutter.
2 til 3 skjorter er klare til å strykes på 20 minutter.

VIKTIG: Ikke åpne lastedøren mens programmet kjører. Hvis du må åpne døren, ikke la den stå åpen i lang tid.

NO - 18

5.2.3. Utvalg Stand By
Etter 15 minutter uten brukerhandling i valgmodus, går maskinen til energisparemodus på grunn av redusert energiforbruk. I denne modellen må “- – – ” blinke med 0,5 sek PÅ, 3 sek AV under energisparemodus. I energisparemodus reduseres LED-lysstyrken. For å starte maskinen på nytt vil det være nødvendig å flytte velgeren til AV og velge programmet igjen.
5.2.4. Programfremgang
Under programmet
Hvis du åpner døren når programmet kjører, vil produktet gå over til standby-modus. Når døren er lukket, trykk på Start/Pause-tasten for å gjenoppta programmet.
Ikke åpne lastedøren når programmet kjører. Hvis du må åpne døren, ikke la den stå åpen i lang tid.
Program slutt
Når programmet er over, vil varsellampene for Start/Pause, vanntanknivå, filterrengjøring og kondensatorrengjøring slå seg på. I tillegg vil en lydadvarsel bli gitt på slutten av programmet. Du kan fjerne tøyet for å gjøre maskinen klar for ny belastning.
VIKTIG: Rengjør lofilteret etter hvert program. Tøm vanntanken etter hvert program.
VIKTIG: Hvis du ikke tar ut tøyet etter at programmet er avsluttet, aktiveres den 1-times Anti-krølle-fasen automatisk. Dette programmet roterer trommelen med jevne mellomrom for å unngå bretter.
5.3. Informasjon om trommelys
· Dette produktet inkluderer et LED-trommelys. · Lyset fungerer automatisk når du åpner døren. Den slår seg av automatisk etter en kort periode. · Det er ikke et justerbart alternativ å kunne ha det på eller av. · Ikke prøv å erstatte eller modifisere LED-lyset.

5.4 Ekstrautstyr
3D Rack 3D Rack-alternativet er den perfekte løsningen for tørking av delikatesser, ull, undertøy, myke leker og sportssko på en enkel måte hjemme. Stativet beskytter gjenstandene mot rotasjon under tørkesyklusen.
Dreneringsslange Hvis avløpsslangen er installert, fjerner dette behovet for å tømme vanntanken på slutten
av hver syklus.
Ekstrautstyr er tilgjengelig gjennom kundeservice www.montpellier-appliances.com/contactus/

NO - 19

PROGRAMMER

Utsett start

Bomull ekstra tørr

Bomullsskaptørr

Bomull stryketørt

Syntetisk skap tørr

Syntetisk jerntørr

ALTERNATIVER

Summer Avbryt

Barnesikring

delikat

Tid Tørking

X

X

X

X

X

Tørkenivå

Antikrøll

delikat

(Standard)

X

X

Tids tørking

X

X

Barnevakt

X

dyne

X

X

Sport

X

Blande

X

Ull Refresh
Refresh Express 34′ skjorter 20′ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ikke valgbar

valgbar

NO - 20

6. RENGJØRING OG STELL
VIKTIG: Ikke bruk industrielle kjemikalier til å rengjøre tørketrommelen. Ikke bruk en tørketrommel som er rengjort med industrielle kjemikalier.
6.1. Rengjøring av lofiltre
VIKTIG: IKKE GLEM Å RENGJØRE LOFILTRENE FØR ELLER ETTER HVER BRUK. Slik rengjør du lofiltrene:

1. Åpne lastedøren. 2. Trekk opp lofiltrene for å fjerne begge. 3. Åpne det ytre filteret. 4. Rengjør det ytre filteret med hendene eller med en myk klut.
5. Åpne det indre filteret. 6. Rengjør det indre filteret med hendene eller med en myk klut
7. Lukk filtrene og monter krokene. 8. Plasser det indre filteret på innsiden av det ytre filteret. 9. Sett på igjen lofiltrene.

Etter at tørketrommelen har vært brukt i en viss periode, hvis du møter et lag som vil forårsake tilstopping på filteroverflaten, vask filteret med varmt vann for å rengjøre laget. Tørk filteret grundig før du setter det inn igjen.

NO - 21

6.2. Tømme vanntanken
1

Hvis tørkeprosessen er fullført, åpner du lastedøren og venter til den er avkjølt.
1

2
2

4

1. Trekk i skuffedekselet og ta forsiktig

ut tanken.

5

2. Tøm vannet i tanken.

3. Hvis det er lo samlet på tømmelokket i tanken, rengjør det med vann.
6 4. Sett vanntanken på plass igjen.

VIKTIG: Fjern aldri vannet

tank når programmet kjører. De

kondensert vann i vannbeholderen er det ikke

egnet til konsum.

7

VIKTIG: IKKE GLEM Å TØMME VANNTANKEN ETTER HVER BRUK.

6.3. Rengjøring av varmeveksleren
VIKTIG: Rengjør varmeveksleren når du ser advarselen "Rengjøring av varmeveksler".
VIKTIG: SELV OM VARSELLEDEN FOR RENGJØRING AV VARMEVEKSLER IKKE LYSER: RENGJØR VARMEVEKSLEREN ETTER HVER 30. TØRKEPROSESSER ELLER EN GANG I MÅNEDEN.

1. Åpne sokkeldekselet ved å plassere en hånd på hver side av dekselet og trekke fremover.
2. Lås opp varmevekslerdekselet ved å vri låsehakene i retningen vist med pilene.
3. Fjern varmevekslerdekselet.
4. Rengjør frontflaten på veksleren med en myk børste og støvsuger for best resultat.

NO - 22

5. Når veksleren er ren, sett på dekselet som vist. 6. Lås vekslerdekselet ved å vri låsehakene i retningen vist med pilene. 7. Lukk sparkeplatedekselet som vist.
ADVARSEL: IKKE RENGJØR MED BARE HENDER SIDEN VEKSLERFINENE ER SKARPE. DE KAN SKARE ELLER KJÆRE HENDENE/FINGERNE DINE!
6.4. Rengjøring av fuktighetssensoren

VIKTIG: RENGJØR METALLOVERFLATEN PÅ SENSOR 4 GANGER I ÅR.
VIKTIG: Ikke bruk metallverktøy til å rengjøre metalloverflatene på sensoren.
ADVARSEL: På grunn av risiko eller brann og eksplosjon, bruk ikke oppløsningsmidler, rengjøringsmidler eller lignende produkter når du rengjør sensorene.
6.5. Rengjøring av innsiden av lastedøren
VIKTIG: IKKE GLEM Å RENGJØRE DEN INDRE OVERFLATEN PÅ LASTEDØREN ETTER HVER TØRKEPROSESS.
Åpne døren til tørketrommelen og rengjør alle de indre overflatene og pakningen med en myk, damp klut.

Inne i maskinen er det fuktighetssensorer som registrerer om tøyet er tørt eller ikke. Slik rengjør du sensorene: 1. Åpne lastedøren på maskinen. 2. Hvis maskinen fortsatt er varm på grunn av tørkeprosessen, vent til den er avkjølt. 3. Bruk en myk klut dynket i eddik, tørk av metalloverflatene på sensoren og tørk dem.
NO - 23

7. MASKINLYD
KILDE TIL LYD

DEFINISJON
Pumpelyd

Pumpen aktiveres når maskinen begynner å fungere og under drift med visse intervaller. Det er normalt å høre pumpe- og vannlyd under denne prosessen.

Kompressor lyd

Det er normalt å høre en metallisk lyd fra kompressoren fra tid til annen mens maskinen er i gang.

NO - 24

8. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Merke Modellnavn Høyde Bredde Dybde Kapasitet**(maks.) Nettovekt Voltage Kraft

MONTPELLIER MHP10SDW
Min: 845 mm / Maks: 855 mm* 596 mm 609 mm 10 kg 45,3 kg
220-240 V 1000 W

*Min. høyde: Høyde med de justerbare føttene ikke brukt. Maks. høyde: Høyde med de justerbare føttene forlenget til det maksimale.
**Tørk tøyvekten før vask.
VIKTIG: For å forbedre kvaliteten på tørketrommelen kan tekniske spesifikasjoner endres uten forvarsel.
VIKTIG: De oppgitte verdiene er innhentet i et laboratoriemiljø i henhold til relevante standarder. Disse verdiene kan endres avhengig av miljøforholdene og bruken av tørketrommelen.
OPPMERKSOMHET:
1. Av sikkerhetsmessige årsaker påtvinger lovgivningen et rom på minst 1 m³ per 8 g kjølemedium for slikt utstyr. For 110 g propan vil minste tillatte romstørrelse være 13.75 m³.
2. Kjølevæske :Brannfare/fare for forgiftning/fare for materielle skader og skader på apparatet. Apparatet inneholder kjølemiddel som, selv om det er miljøvennlig, er brannfarlig R290. Unnlatelse av å kaste det på riktig måte kan føre til brann eller forgiftning. Kast apparatet på riktig måte og ikke skade rørene i kjølemiddelkretsen.
· Type kjølemiddel : R290 · Mengde gass : 110 g · ODP (Ozon Depletion Potential) : 0 · GWP (Global Warning Potential) : 3 3. Fare for eksplosjon eller brann. Fjern eventuelle sigarettennere og fyrstikker fra lommene.
4. Ikke plasser tørketrommelen i nærheten av åpen ild og antennelseskilder.

NO - 25

9. FEILSØKING

Tørketrommelen din er utstyrt med systemer som kontinuerlig utfører kontroller under tørkeprosessen for å iverksette nødvendige tiltak og varsle deg i tilfelle feil.
ADVARSEL: Hvis problemet vedvarer selv om du har fulgt trinnene i denne delen, vennligst kontakt din forhandler eller en autorisert serviceleverandør. Prøv aldri å reparere et ikke-funksjonelt produkt.

PROBLEMET

GRUNNEN TIL

LØSNING

Tørkeprosessen tar lang tid.

Overflaten på lofilteret kan være Vask filteret med lunkent vann. tilstoppet.

Varmeveksleren kan være tilstoppet.

Rengjør varmeveksleren

Ventilasjonsristene foran maskinen kan være lukket.

Åpne dørene/vinduene for å unngå at romtemperaturen stiger for mye.

Det kan være et lag med kalk Rengjør fuktighetssensoren. på fuktighetssensoren.

Tørketrommelen kan være overbelastet med Ikke overbelast tørketrommelen. klesvask.

Tøyet kan være utilstrekkelig sentrifugert.

Velg en høyere sentrifugehastighet på vaskemaskinen.

Klesvask kommer ut damp på slutten

av tørkeprosessen.

Tøyet som kommer ut varmt på slutten av tørkeprosessen

føles generelt mer fuktig.

Programmet som brukes er kanskje ikke egnet for typen tøy.

Sjekk pleieetikettene på tøyet, velg et passende program for typen tøy og bruk i tillegg tidsprogrammene.

Tørketrommelen kan ikke åpnes eller programmet kan ikke startes. Tørketrommelen aktiveres ikke når den justeres.
Programmet har blitt avbrutt uten grunn.

Overflaten på lofilteret kan være tilstoppet.
Varmeveksleren kan være tilstoppet.
Tørketrommelen kan være overbelastet med tøy. Tøyet kan være utilstrekkelig sentrifugert.
Tørketrommelen er kanskje ikke koblet til.
Lastedøren kan være åpen.
Du har kanskje ikke satt et program eller trykket på Start/Pause-tasten.
Barnesikring kan være aktiv.
Det kan hende at lastedøren ikke er ordentlig lukket.
Det kan ha vært et strømbrudd.
Vanntanken kan være full.

Vask filteret med lunkent vann.
Rengjør varmeveksleren
Ikke overbelast tørketrommelen.
Velg en høyere sentrifugehastighet på vaskemaskinen. Pass på at støpselet er satt inn i stikkontakten. Pass på at lastedøren er ordentlig lukket. Kontroller at programmet er stilt inn og at tørketrommelen ikke er i ventemodus (pause). Deaktiver barnesikringen. Pass på at lastedøren er ordentlig lukket. Trykk på Start/Pause-tasten for å starte programmet. Tøm vanntanken.

NO - 26

PROBLEMET

GRUNNEN TIL

Klær har krympet, tovet eller forringet.

Programmet som brukes er kanskje ikke egnet for typen tøy.

Vann lekker fra lastedøren.

Det kan være lo akkumulert på de indre overflatene av lastedøren og på overflatene av pakningen til lastedøren.

Lastedøren åpnes av seg selv.

Det kan hende at lastedøren ikke er ordentlig lukket.

Vanntankens advarselssymbol lyser/blinker.

Vanntanken kan være full.
Vannutløpsslangen kan være bøyd.

Advarselssymbolet for rengjøring av varmeveksleren er på.
Advarselssymbolet for filterrengjøring er på.
Advarselssymbolet for rengjøring av filter og varmeveksler blinker.
Programmet kan ikke startes og filtervarsellampen blinker.

Varmeveksleren kan være urent.
Lofilteret kan være urent.
Filtersetet kan være tilstoppet av lo.
Det kan være et lag som forårsaker hindring på overflaten av lofilteret.
Filtersetet kan være tilstoppet av lo.
Det kan være et lag som forårsaker hindring på overflaten av lofilteret.
Varmeveksleren kan være tilstoppet.
Filteret kan ikke plasseres.
Filtervarsellampen blinker selv om filteret er plassert.

LØSNING Sjekk pleieetikettene på tøyet, velg et passende program for typen tøy.
Rengjør innsiden av lastedøren og overflatene på pakningen til lastedøren.
Skyv lastedøren til du hører lukkelyden. Tøm vanntanken. Hvis produktet er koblet direkte til vannuttaket, sjekk vannutløpsslangen.
Rengjør varmeveksleren.
Rengjør filteret. Rengjør filtersetet.
Vask filteret med lunkent vann.
Rengjør filtersetet.
Vask filteret med lunkent vann.
Rengjør varmeveksleren.
Skift ut filteret. Ring teknisk service.

NO - 27

10. AUTOMATISKE FEILADVARSLER OG HVA SKAL GJØRES

Tørketrommelen din er utstyrt med et innebygd feilsøkingssystem, indikert med en kombinasjon av blinkende driftslys. De vanligste feilkodene er vist nedenfor.

FEIL KODE

LØSNING

E00

Kontakt nærmeste autoriserte serviceagent.

E03/
E04 E05 E06 E07
E08

Tøm vanntanken, hvis problemet ikke løses, kontakt nærmeste autoriserte serviceverksted.
Kontakt nærmeste autoriserte serviceagent.
Kontakt nærmeste autoriserte serviceagent.
Kontakt nærmeste autoriserte serviceagent.
Kontakt nærmeste autoriserte serviceagent.
Det kan være voltage fluktuasjon i nett.Vent til voltage er egnet for arbeidsrekkevidde.

NO - 28

11. MILJØVERN OG EMBALLASJEINFORMASJON
11.1. Informasjon om emballasje
Emballasjen til dette produktet er laget av resirkulerbare materialer. Ikke kast emballasjen, avfallet sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Ta den i stedet til et innsamlingssted for emballasje som er definert av din lokale myndighet.

1. Varemerke 2. Modell 3. Energiklasse 4. Årlig strømforbruk 5. Støy under tørking 6. Tørrtøykapasitet 7. Tørrsyklustid for bomullsskap 8. Kondenseringseffektivitetsklasse 9. Maskinteknologi

12. BESKRIVE ENERGIMERKET OG SPARE ENERGI
12.1. Energimerking

1

2

+3 4 97 XNUMX

65

12.2. Energieffektivitet
· Du bør bruke tørketrommelen til full kapasitet, men pass på at den ikke er overbelastet.
· Når tøyet vaskes, bør sentrifugehastigheten være på høyest mulig nivå. Dette vil forkorte tørketiden og redusere energiforbruket.
· Sørg for at samme typer tøy tørkes sammen.
· Følg anbefalingene i brukerhåndboken for programvalg.
· For luftsirkulasjon, la det være en passende klaring på for- og baksiden av tørketrommelen. Ikke dekk til grillene på forsiden av maskinen.
· Med mindre det er nødvendig, ikke åpne døren til maskinen under tørking. Hvis du må åpne den, må du ikke holde den åpen i lang tid.
· Ikke legg til nytt (vått) tøy under tørkeprosessen.
· Hår og lo som løsner fra tøyet og smelter sammen i luften, samles opp av "lofiltrene". Sørg for at filtrene er rengjort før og etter hver bruk.
· For modeller med varmepumpe, sørg for at varmeveksleren rengjøres minst en gang i måneden eller etter hver 30. bruk.
· Under tørkeprosessen må miljøet der tørketrommelen er installert være godt ventilert.

NO - 29

13. PRODUKTINFORMASJONSBLAD

PRODUKTFICHE Overholdende kommisjon delegert forordning (EU) nr. 392/2012

Leverandørnavn eller varemerke
Modellnavn
Nominell kapasitet (kg)
Type tørketrommel
Energieffektivitetsklasse (1) Årlig energiforbruk (kWh) (2)
Automatisk eller ikke-automatisk
Energiforbruk for standard bomullsprogrammet ved full belastning (kWh)
Energiforbruk for standard bomullsprogrammet ved dellast (kWh)
Strømforbruk for av-modus for standard bomullsprogrammet ved full belastning PO (W)
Strømforbruk for venstre-på-modus for standard bomullsprogrammet ved full belastning PL (W) Varigheten av venstre-modus på (min)
Standard bomullsprogram (3)
Programtid for standard bomullsprogrammet ved full belastning , Ttørr (min.) Programtid for standard bomullsprogrammet ved dellast , Ttørr 1/2 (min.) Vektet programtid for standard bomullsprogrammet ved full og delvis belastning (Tt) Kondenseringseffektivitetsklasse (4) Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogrammet ved full belastning Cdry Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogrammet ved delvis belastning Cdry1/2 Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogrammet ved full belastning og delvis belastning Ct Lydeffektnivå for standard bomullsprogrammet ved full belastning (5)
Innebygd

MONTPELLIER MHP10SDW 10 Varmepumpe A++ 282 Automatisk 2,3 1,29 0,5
1
n/a –
+239 130 177 XNUMX
B 81 % 81 %
81%
65 Nei

(1) Skala fra A+++ (mest effektiv) til D (minst effektiv)
(2)Energiforbruk basert på 160 tørkesykluser av standard bomullsprogrammet ved full og dellast, og forbruket av laveffektmodusene. Faktisk energiforbruk per syklus vil avhenge av hvordan apparatet brukes.
(3) «Bomullsskapstørkeprogram» brukt ved full og dellast er standardtørkeprogrammet som informasjonen på etiketten og databladet gjelder, at dette programmet er egnet for tørking av vanlig vått bomullstøy og at det er det mest effektive program når det gjelder energiforbruk for bomull
(4) Skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)
(5) Vektet gjennomsnittsverdi – L wA uttrykt i dB(A) re 1 pW

NO - 31

Her for deg
Hjelp etter salg
Hvis du fortsetter å oppleve problemer med apparatet ditt, vennligst ring Montpelliers kundeservicetelefon på: 01759 487839
3OHDVH KDYH DOO RXU SURGXFW GHWDLOV DYDLODEOH LQFOXGLQJ WKH PRGHO QXPEHU VHULDO QXPEHU RULJLQDO VDOHV LQYRLFH FOHDUO VKRZLQJ PRGHO QXPEHUGDWDVH RI UQHLOWDUH SHXU
V GHWDLOV EHIRUHUHJLVWHULQJDIDXOW
Serviceanropet kan ikke gå uten denne informasjonen.
Din to års produsentgaranti
DETTE PÅVIRKER IKKE DINE LOVBETINGEDE RETTIGHETER. Ditt nye Montpellier-apparat har en gratis garanti som beskytter deg mot reparasjonskostnader i løpet av de første 24 månedene fra kjøpsdato forutsatt at:
Ethvert krav er ledsaget av bevis på modellreferanse, modellserienummer og kjøpsbevis, for eksempel en salgskvittering, som viser at apparatet ble kjøpt innen 24 måneder før kravdatoen.
Hva dekkes ikke av garantien · Ethvert apparat som ikke er riktig installert og drevet i samsvar med produsentens
instruksjoner · Alle apparater som brukes til annet enn husholdningsformål.
Enhver defekt forårsaket av uhell, misbruk, uautorisert modifikasjon eller ukyndig reparasjon. · Kostnad for utrykning der det ikke kan finnes en feil på apparatet.
Kostnader ved utrykning for arbeid som dekker rutinemessig vedlikehold, som, men ikke utelukkende, rengjøring av filtre eller avriming. · Kostnader for utrykning for arbeid som kreves for å korrigere innrettingen av dører etter dørvendingsprosedyrer utført av deg. Bruk av apparatet av andre enn huseieren. Bruk i ethvert kommersielt miljø. · Forbruksartikler, slik som, men ikke utelukkende, sikringer i plugger, pærer og knusbare gjenstander som krever rutinemessig utskifting. Reparasjonskostnader som ikke er autorisert av Montpellier-service og/eller utført av en ikke-godkjent Montpellier-ingeniør. · Montpellier Appliances aksepterer ikke krav for følgetap, rust, korrodering, leveringsskader eller riper.
DIN GARANTI GJELDER KUN I STORBRITANNIA OG REPUBLIKKEN IRLAND
For å registrere apparatet, fyll ut kortet i apparatpakken og returner det med en stamp påført alternativt kan du registrere deg online på www,montpellier-appliances.com/ support RUESKRQHFDOOLQJRXUZDUUDQWUHJLVWUDWLRQGHSDUWPHQWRQ
TJENESTEHJELP
Skulle apparatet ditt utvikle en feil, vennligst ring Montpelliers kundeservice på:
01759
3OHDVH UHPHPEHUWRKDYH DOORXUSURGXFW GHWDLOV DYDLODEOH LQFOXGLQJ WKHPRGHOQXPEHU VHULDOQXPEHU GDWHRISXUFKDVH DQGRXU UHWDLOHU
V GHWDLOV EHIRUH UHJLVWHULQJ DIDXOW
NO - 32

Montpellier Domestic Appliances Ltd. Unit 1, Tewkesbury Retail Park, Northway Lane, Tewkesbury, Gloucestershire GL20 8JU
www.montpellier-appliances.com
Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal den overleveres til gjeldende innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at dette produktet blir kastet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan være forårsaket av upassende avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt ditt lokale bykontor, avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Dokumenter / Ressurser

Montpellier MHP10SDW Montpellier MHP10SDW 10 kg varmepumpesensor tørr tørketrommel [pdf] Bruksanvisning
MHP10SDW Montpellier MHP10SDW 10 kg varmepumpesensor tørr tørketrommel, MHP10SDW, Montpellier MHP10SDW 10 kg varmepumpe sensor tørr tørketrommel, pumpesensor tørr tørketrommel, tørr tørketrommel, tørketrommel

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *