HOMEDICS logoSBM-179H-GB Shiatsu Rygg & Skuldermassasjeapparat
Bruksanvisningen HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Rygg &amp Skuldermassasje

SHIATSU MASSAGER
SBM-179H-GB
bruksanvisningen
3 ÅRS GARANTI

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK. LAGRE DENNE INSTRUKSJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

VIKTIGE BESKYTTELSER:

NÅR BRUK AV ELEKTRISKE PRODUKTER, SÆRLIG NÅR BARN ER TILSTANDE, BARE GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER SKAL ALLTID FØLGES, INKLUDERENDE FØLGENDE:

 • Koble ALLTID apparatet fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring. For å koble fra, vri alle kontroller til "AV"-posisjon, og trekk deretter støpselet ut av stikkontakten
 • La ALDRI et apparat være uten tilsyn når det er tilkoblet. Trekk ut støpselet når det ikke er i bruk og før du tar på eller tar av deler eller tilbehør.
 • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene. involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukere skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 • IKKE grip etter et apparat som har falt i vann eller andre væsker. Slå av strømnettet og trekk ut støpselet umiddelbart. Hold det tørt IKKE bruk under våte eller fuktige forhold.
 • Sett ALDRI pinner eller andre metalliske fester inn i apparatet.
 • Bruk dette apparatet til den tiltenkte bruken som beskrevet i dette heftet. IKKE bruk vedlegg som ikke er anbefalt av Homeric.
 • Bruk ALDRI apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det har falt eller skadet, eller falt i vann. Returner den til Homeric Service Center for undersøkelse og reparasjon.
 • Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
 • Overdreven bruk kan føre til produktets overdreven oppvarming og kortere levetid. Hvis dette skulle skje, avbryt bruken og la enheten avkjøles før den brukes.
 • Ikke slipp eller stikk gjenstander i noen åpning.
 • IKKE bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen administreres.
 • IKKE bruk under et teppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, elektrosjokk eller personskade.
 • IKKE bær dette apparatet med ledningen eller bruk ledningen som et håndtak.
 • IKKE bruk utendørs.
 • IKKE knus. Unngå skarpe folder.
 • Dette produktet krever en vekselstrøm på 220-240 V.
 • IKKE forsøk å reparere apparatet. Det er ingen deler som brukeren kan reparere. For service, send til et Homerisk servicesenter. All service på dette apparatet må kun utføres av autorisert Homerics servicepersonell.
 • IKKE sitt eller stå på massasje (bak) delen av apparatet. Enheten skal bare brukes når den er festet til en stol med ryggen i vertikal stilling.
 • Ikke blokker luftåpningene til apparatet eller plasser det på en myk overflate, for eksempel en seng eller sofa. Hold luftåpningene fri for lo, hår osv.
 • Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle ned eller trekkes i badekar eller vask. Ikke legg i eller kast i vann eller annen væske.
 • Unnlatelse av å følge ovenstående kan føre til risiko for brann eller skade.
 • Forbrenninger kan oppstå ved feil bruk.
 • Når enheten fungerer, ikke berør den bevegelige massasjemekanismen med noen kroppsdel ​​bortsett fra ryggen.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER:

LES DENNE DELEN NØYE FØR DU BRUKER APPARATET. 

 • Hvis du er bekymret for helsen din, må du oppsøke lege før du bruker dette apparatet.
 • Personer med pacemakere og gravide bør konsultere en lege før bruk av dette apparatet. Anbefales ikke for bruk av diabetikere
 • IKKE bruk på spedbarn, ugyldig eller på sovende eller bevisstløs person. IKKE bruk på ufølsom hud eller på personer med dårlig blodsirkulasjon.
 • Dette apparatet skal ALDRI brukes av noen som lider av fysisk sykdom som kan begrense brukerens evne til å betjene kontrollene eller som har sensoriske mangler i nedre halvdel av kroppen.
 • ALDRI bruk direkte på hovne eller betente områder eller hudutbrudd.
 • Hvis du føler ubehag mens du bruker dette apparatet, må du slutte å bruke det og kontakte legen din.
 • Dette er et ikke-profesjonelt apparat, designet for personlig bruk og beregnet på å gi en beroligende massasje til slitte muskler. IKKE bruk som erstatning for legehjelp.
 • IKKE bruk før du legger deg. Massasjen virker stimulerende og kan forsinke søvn.
 • Skal ikke brukes lenger enn anbefalt tid.
 • Anbefales ikke til bruk på treflater, da glidelåsen kan skade treet. Forsiktighet anbefales også når du bruker polstrede møbler.
 • Det bør utvises forsiktighet ved bruk av oppvarmede overflater. Hvis produktet føles for varmt, slå av strømnettet og kontakt Homeric servicesenter.
 • Bare forsiktig kraft bør utøves mot setet for å eliminere risikoen for skade.
 • Du kan myke massasjekraften ved å legge et håndkle mellom deg selv og enheten.
 • Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er ufølsomme for varme, må være forsiktige når de bruker apparatet.
 • Anbefales ikke for bruk på skinnmøbler.
 • Sørg for at alt hår, klær og gullsmed holdes unna massasjemekanismen eller andre bevegelige deler av produktet til enhver tid.

Plugg (KUN MODELL SBM-179H-GB)
Hvis støpselet på dette apparatet er skadet, kan det erstattes med en BS 1363-plugg, utstyrt med en 3A BS 1362-sikring. Bruk kun en 3amp sikring med dette apparatet. Vær forsiktig når du skifter støpselet. Hvis du er i tvil, kontakt en kvalifisert elektriker.
HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Rygg &amp Skuldermassasjeapparat - fig

PRODUKTFUNKSJONER:

HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Rygg &amp Skuldermassasjeapparat - fig 1

INSTRUKSJONER FOR BRUK :

VIKTIG - Klargjøre apparatet for bruk
Shiatsu-massasjeapparatet kommer med en skrue plassert på baksiden av enheten for å beskytte massasjemekanismen under forsendelse, som må fjernes før første gangs bruk for å la shiatsu-funksjonen fungere. Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen. Deretter kaster du skruen på riktig måte.
Advarsel – Unnlatelse av å fjerne skruen kan føre til permanent skade på massasjeapparatet.
Feil: alle lysdioder på fjernkontrollen blinker i noen sekunder.
Årsaken: massasjeapparat overbelastet.
Løsning: sørg for at unbrakonøkkelbolten/skruen er fjernet fra baksiden av massasjeputen (ved bruk av den medfølgende unbrakonøkkelen). Hvis tilstanden fortsetter etter dette, vennligst kontakt ditt HoMedics servicesenter.
NOTAT: fullfør trinn 1 til 3 før du slår på apparatet på strømnettet.

 1. Fest massasjesetet til nesten hvilken som helst stol ved hjelp av den integrerte stroppen på baksiden av setet. Sørg for at den holdes godt på plass ved å justere stroppen etter behov.
 2. Koble strømforsyningen til en 230V AC stikkontakt.
 3. Når du har satt deg, bruk kontrollen til å betjene apparatet. Trykk på knappen og velg ønsket massasjesone for å starte massasjen.
 4. Trykk på q-knappen for å stoppe massasjen.

NOTAT:

 • Det er en 15-minutters automatisk avstenging på dette apparatet for din sikkerhet. Denne funksjonen bør ikke betraktes som en erstatning for 'AV'. Husk alltid å slå av apparatet når det ikke er i bruk.
 • Den bevegelige Shiatsu-mekanismen "parkerer" alltid eller avslutter i sin laveste posisjon. Den vil fortsette til denne posisjonen etter at strømmen er slått av. Hvis den elektriske forsyningen avbrytes, når strømmen gjenopprettes, vil mekanismen "parkere" eller flytte til sin laveste posisjon.

VEDLIKEHOLD:

Rengjøring
Koble fra apparatet og la det avkjøles før rengjøring. Rengjør bare med en myk, litt damp svamp.

 • La aldri vann eller andre væsker komme i kontakt med apparatet.
 • Ikke senk det i væske som skal rengjøres.
 • Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, børster, glass / møbelpoleringsmiddel, tynnere osv. For å rengjøre.

oppbevaring
Plasser apparatet i boksen eller på et trygt, tørt og kjølig sted. Unngå kontakt med skarpe kanter eller spisse gjenstander som kan kutte eller punktere stoffoverflaten. For å unngå brudd, IKKE vikle strømledningen rundt apparatet. IKKE heng enheten i ledningen.
WEEE-forklaring
WEE-Disposal-icon.png Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøsikker resirkulering.HOMEDICS logo

Dokumenter / Ressurser

HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu rygg- og skuldermassasjeapparat [pdf] Bruksanvisning
SBM-179H-GB, Shiatsu ryggskuldermassasjeapparat, skuldermassasjeapparat, Shiatsu ryggmassasjeapparat, Massasjeapparat, SBM-179H-GB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *