JBL-LOGO

JBL SB160 CINEMA 2.1-kanals lydplanke med trådløs subwooferJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-PRODUCT

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte JBL CINEMA SB160. JBL CINEMA SB160 er designet for å bringe en ekstraordinær lydopplevelse til ditt hjemmeunderholdningssystem. Vi ber deg ta deg noen minutter til å lese gjennom denne håndboken, som beskriver produktet og inkluderer trinnvise instruksjoner for å hjelpe deg med å sette opp og komme i gang.

KONTAKT OSS: Hvis du har spørsmål om JBL CINEMA SB160, dens installasjon eller dens drift, vennligst kontakt din forhandler eller tilpassede installatør, eller besøk vår websted på www.JBL.com.

HVA ER I BOKSEN

SoundbarJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-1

Trådløs subwooferJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-2

Fjernkontroll og batterierJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-3

Strømkabler * (4.9 fot, 1500 mm)JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-4

Strømkabeltyper og -nummer varierer etter regionJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-5

HDMI-kabel (4 fot, 1200 mm)JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-6

Veggmonterte braketterJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-7

Produktinformasjon og veggmontert guide

KOBLE TIL SOUNDBAREN

Denne delen hjelper deg med å koble soundbar til en TV og andre enheter, og konfigurere hele systemet.

Koble til HDMI (ARC) -kontaktJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-8

En HDMI-tilkobling støtter digital lyd og er det beste alternativet for å koble til soundbar. Hvis TV-en din støtter HDMI ARC, kan du høre TV-lyden gjennom lydstangen ved å bruke en enkelt HDMI-kabel.

 1. Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å koble HDMI OUT (ARC) - til TV-kontakten på lydstangen til HDMI ARC-kontakten på TV-en.
  • HDMI ARC-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. For detaljer, se TV-brukerhåndboken.
 2. På TV-en din, slå på HDMI-CEC-operasjoner. For detaljer, se TV-brukerhåndboken.

Merknader

 • Bekreft om HDMI CEC-funksjonen på TV-en er slått på.
 • TV-en din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen. HDMICEC og ARC må være satt til På.
 • Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV-en. For detaljer om ARC-funksjonen, se TV-brukerhåndboken.
 • Bare HDMI 1.4-kabler kan støtte ARC-funksjonen. Koble til optisk kontakt.

Koble til optisk stikkontaktJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-9

 1. Fjern beskyttelseshetten på den OPTISKE kontakten. Bruk en optisk kabel til å koble OPTICAL-kontakten på lydstangen til OPTICAL OUT-kontakten på TV-en eller annen enhet.
 • Den digitale optiske kontakten kan være merket SPDIF eller SPDIF OUT.

OBS: I OPTISK / HDMI ARC-modus, hvis det ikke er lydutgang fra enheten og statusindikatoren blinker, må du kanskje aktivere PCM- eller Dolby Digital Signal-utgang på kildenheten (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-spiller).

Koble til strømJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-10

 • Før du kobler til strømledningen, må du forsikre deg om at du har fullført alle andre tilkoblinger.
 • Fare for produktskade! Sørg for at strømforsyningen voltage tilsvarer voltage trykt på baksiden eller undersiden av enheten.
 • Koble strømledningen til AC ~ -kontakten på enheten og deretter til en stikkontakt
 • Koble strømledningen til AC ~ -kontakten på subwooferen og deretter til en stikkontakt.
PAR MED SUBWOOFEREN

Automatisk paringJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-11

Koble lydplanken og subwooferen til strømuttakene og trykk deretter på enheten eller fjernkontrollen for å slå enheten på PÅ-modus. Subwooferen og lydplanken pares automatisk.

 • Når subwooferen er paret med lydlinjen, vil parvisningsindikatoren på subwooferen blinke raskt.
 • Når subwooferen er paret med soundbar, vil parvisningsindikatoren på subwooferen lyse kontinuerlig.
 • Ikke trykk på Par på baksiden av subwooferen, bortsett fra manuell sammenkobling.

Manuell sammenkobling

Hvis det ikke høres lyd fra den trådløse subwooferen, kan du parre subwooferen manuelt.

 1. Koble begge enhetene fra stikkontaktene igjen, og koble dem deretter til igjen etter 3 minutter.
 2. Trykk og hold inne JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-12(Par) -knappen på subwooferen i noen sekunder. Parindikatoren på subwooferen vil raskt blinke.
 3. Trykk deretter på JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-13på enheten eller fjernkontrollen for å slå enheten på. Parindikatoren på subwooferen blir solid når den lykkes.
 4. Hvis parviseren fortsatt blinker, gjenta trinn 1-3.

Merknader

 • Subwooferen skal være innenfor 6 m fra soundbaren i et åpent område (jo nærmere jo bedre).
 • Fjern gjenstander mellom subwooferen og soundbar.
 • Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, sjekk om det er en konflikt eller sterk interferens (f.eks. Interferens fra en elektronisk enhet) rundt stedet. Fjern disse konfliktene eller sterke forstyrrelser, og gjenta prosedyrene ovenfor.
 • Hvis hovedenheten ikke er koblet til subwooferen og den er i PÅ-modus, vil enhetens POWER-indikator blinke.

Plasser lydbjelken

Plasser Soundbar på bordetJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-14

Veggmontering av SoundbarJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-15Bruk tape til å feste den veggmonterte papirføreren på veggen, skyv en penntupp gjennom midten av hvert monteringshull for å markere plasseringen av veggmonterte braketter og fjern papiret. Skru veggfestebrakettene på pennemerket; skru den gjengede monteringsstolpen inn på baksiden av lydplanken; hekt deretter lydplanken på veggen.

FORBEREDELSER

Klargjør fjernkontrollen

Med den medfølgende fjernkontrollen kan enheten betjenes på avstand.

 • Selv om fjernkontrollen brukes innen det effektive området 19.7 meter, kan det være umulig å bruke fjernkontrollen hvis det er noen hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
 • Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernkontrollenheter som bruker infrarøde stråler, brukes i nærheten av enheten, kan den fungere feil. Omvendt kan de andre produktene fungere feil.

Første gangs brukJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-16

 • Enheten har et forhåndsinstallert litium CR2025-batteri. Fjern beskyttelsestappen for å aktivere fjernkontrollens batteri.

Bytt ut fjernkontrollbatterietJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-17

 • Fjernkontrollen krever et CR2025, 3V litiumbatteri.
 1. Skyv tappen på siden av batteribrettet mot skuffen.
 2. Skyv nå batteriskuffen ut av fjernkontrollen.
 3. Ta ut det gamle batteriet. Plasser et nytt CR2025-batteri i batteribrettet med riktig polaritet (+/-) som angitt.
 4. Skyv batteriskuffen tilbake i sporet i fjernkontrollen.

Forholdsregler angående batterier

 • Når fjernkontrollen ikke skal brukes over lang tid (mer enn en måned), må du fjerne batteriet fra fjernkontrollen for å forhindre at det lekker.
 • Hvis batteriene lekker, tørk bort lekkasjen i batterirommet og bytt ut batteriene med nye.
 • Ikke bruk andre batterier enn de spesifiserte.
 • Ikke varm eller demonter batteriene.
 • Kast dem aldri i ild eller vann.
 • Ikke bær eller oppbevar batterier sammen med andre metallgjenstander. Dette kan føre til at batterier kortslutter, lekker eller eksploderer.
 • Lad aldri et batteri med mindre det er bekreftet at det er en oppladbar type.

BRUK LYDBARESYSTEMET

Å kontrollere

TopppanelJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-18

 • Bytt mellom BT/OPTICAL/HDMI ARC-modus.
 • Bytt mellom MUSIKK/FILM/NYHETER lydmodus.
 • Kilde LED: • Rød-standby / • Blå-Bluetooth / • Oransje-OPTISK / • Hvit-HDMI ARC

Fjernkontroll

JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-19

 1. Power
 2. Volum +/-
 3. Bluetooth-modus
 4. Optisk modus
 5. HDMI ARC-modus
 6. Demp
 7. Forrige spor / Neste spor
 8. Spill av / pause
 9. Film EQ
 10. Musikk EQ
 11. Nyheter EQ

Trådløs subwooferJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-20

 1. AC ~ -kontakt
 2. PAIR-knapp
 3. Indikator for subwoofer

For å bruke BluetoothJBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-21

 • Trykk på knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk på BT-knappen på fjernkontrollen for å starte Bluetooth-paring
 • Velg "JBL CINEMA SB160" for å koble til.

Bemerkning: Trykk og hold Bluetooth (BT) -knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder hvis du vil parre en annen mobilenhet.

MERKNADER

 • Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
 • I Bluetooth-tilkoblingsmodus vil Bluetooth-tilkoblingen gå tapt hvis avstanden mellom Soundbar og Bluetooth-enheten overstiger 27 ft / 8m.
 • Soundbar slås automatisk av etter 10 minutter i Klar-tilstand.
 • Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger, må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten - f.eks. Mikrobølger, trådløse LAN-enheter osv.

Lytt til musikk fra Bluetooth-enhet

 • Hvis den tilkoblede Bluetooth -enheten støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til musikken som er lagret på enheten gjennom spilleren.
 • Hvis enheten også støtter Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), kan du bruke spillerens fjernkontroll til å spille musikk lagret på enheten.
  1. Koble enheten din til spilleren.
  2. Spill musikk via enheten din (hvis den støtter A2DP).
  3. Bruk den medfølgende fjernkontrollen til å kontrollere avspillingen (hvis den støtter AVRCP).
 • Trykk på for å stoppe / gjenoppta avspillingen JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-22 på fjernkontrollen.
 • Trykk på for å hoppe til et spor JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-23 knappene på fjernkontrollen.

For å bruke OPTICAL / HDMI ARC-modus

Forsikre deg om at enheten er koblet til TV-en eller lydenheten.

 1. Trykk gjentatte ganger på knappen på enheten eller trykk OPTICAL, HDMI-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
 2. Betjen lydenheten din direkte for avspillingsfunksjoner.
 3. Trykk på VOL +/– knappene for å justere volumet til ønsket nivå.

Tips: I OPTISK / HDMI ARC-modus, hvis det ikke er lydutgang fra enheten og statusindikatoren blinker, må du kanskje aktivere PCM- eller Dolby Digital Signal-utgang på kildenheten (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-spiller).

Svar på TV-fjernkontrollen

 • Bruk din egen TV-fjernkontroll for å kontrollere lydplanken.

For andre TV-er, gjør IR-fjernlæring

Følg disse trinnene i standby-modus for å programmere lydstangen til å svare på TV-fjernkontrollen.

 1. Trykk og hold inne VOL + og SOURCE-knappen i 5 sekunder på soundbar for å gå inn i læringsmodus.JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-24
  • Den oransje indikatoren vil raskt blinke.
  • Læring POWER-knapp
 2. Trykk og hold nede POWER-knappen i 5 sekunder på soundbaren.JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-25
 3. Trykk på POWER-knappen to ganger på TV-fjernkontrollen.
  • Følg samme prosedyre (2-3) for VOL- og VOL+. For å dempe, trykk bloth VOL+ og VOL- knappen på lydplanken og trykk MUTE knappen på TV-fjernkontrollen.JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-26
 4. Trykk og hold inne VOL + og SOURCE-knappen i 5 sekunder på soundbar igjen, og nå svarer soundbar på TV-fjernkontrollen.
  • Den orange indikatoren vil blinke sakte.

LYDINNSTILLING

Denne delen hjelper deg med å velge den ideelle lyden for videoen eller musikken din.

Før du begynner

 • Gjør de nødvendige tilkoblingene beskrevet i brukerhåndboken.
 • På lydlinjen bytter du til tilsvarende kilde for andre enheter.

Juster volumet

 • Trykk på VOL +/- knappen for å øke eller redusere et volumnivå.
 • Trykk på MUTE-knappen for å dempe lyden.
 • For å gjenopprette lyden, trykk på MUTE-knappen igjen eller trykk på VOL +/- knappen.

OBS: Mens du justerer volumet, vil status-LED-indikatoren blinke raskt. Når volumet har nådd maksimum / minimum verdinivå, vil status-LED-indikatoren blinke en gang.

Velg Equalizer (EQ) -effekt

Velg forhåndsdefinerte lydmodus som passer til videoen eller musikken din. trykk JBL-SB16--CINEMA-2-1-Channel-Soundbar-med-Trådløs-Subwoofer-FIG-27(EQ) -knappen på enheten eller trykk på MOVIE / MUSIC / NEWS-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilte equalizereffekt:

 • FILM: anbefales for viewi filmer
 • MUSIKK: anbefales for å lytte til musikk
 • NYHETER: anbefales for å lytte til nyheter

SYSTEM

Automatisk standby

Denne lydlinjen bytter automatisk til standby etter 10 minutters knappeaktivitet og ingen lyd- / videoavspilling fra en tilkoblet enhet.

Automatisk våkne

Soundbar slås på når det mottas et lydsignal. Dette er mest nyttig når du kobler til TV-en ved hjelp av den optiske kabelen, da de fleste HDMI ™ ARC-tilkoblinger aktiverer denne funksjonen som standard.

Velg moduser

Trykk på knappen flere ganger på enheten, eller trykk på BT, OPTICAL, HDMI-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus. Indikatorlampen på forsiden av hovedenheten viser hvilken modus som er i bruk for øyeblikket.

 • Blå: Bluetooth-modus.
 • Oransje: OPTISK modus.
 • Hvit: HDMI ARC-modus.
programvare~~POS=TRUNC

JBL kan tilby oppdateringer for soundbars systemfastvare i fremtiden. Hvis en oppdatering tilbys, kan du oppdatere fastvaren ved å koble en USB-enhet med fastvareoppdateringen lagret på den til USB-porten på lydplanken. Besøk gjerne www.JBL.com eller kontakt JBL call center for å motta mer informasjon om nedlasting av oppdateringer files.

PRODUKTSPESIFIKASJONER

general
 • Strømforsyning: 100 - 240V ~, 50 / 60Hz
 • Total maksimal effekt: 220 W
 • Soundbar maksimal utgangseffekt: 2 52 x W
 • Subwoofer maksimal effekt: 116 W
 • Standby-forbruk: 0.5 W
 • Soundbar-svinger: 2 x (48×90) mm racerbanefører + 2 x 1.25" diskanthøyttaler
 • Subwoofer svinger: 5.25 tommer, trådløs sub
 • Maks SPL: 82dB
 • Frekvensrespons: 40Hz - 20KHz
 • Driftstemperatur: 0 ° C - 45 ° C
 • Bluetooth-versjon: 4.2
 • Bluetooth-frekvensområde: 2402 - 2480 MHz
 • Bluetooth maksimal effekt: 0dBm
 • Bluetooth-modulasjon: GFSK, π / 4 DQPSK
 • 2.4G trådløst frekvensområde: 2400 - 2483 MHz
 • 2.4G trådløs maksimal effekt: 3dBm
 • 2.4G trådløs modulering: FSK forlengelse
 • Dimensjoner på soundbar (B x H x D): 900 x 67 x 63 (mm) \ 35.4" x 2.6" x 2.5"
 • Soundbar vekt: 1.65 kg
 • Subwooferens dimensjoner (B x H x D): 170 x 345 x 313 (mm)\ 6.7" x 13.6" x 12.3"
 • Subwoofer vekt: 5 kg

FEILSØKING

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du sjekke følgende punkter før du ber om service.

System

 • Enheten slås ikke på.
 • Sjekk om strømledningen er koblet til stikkontakten og lydstangen

Lyd

Ingen lyd fra Soundbar.

 • Forsikre deg om at lydplanken ikke er dempet.
 • Velg riktig lydinngangskilde på fjernkontrollen
 • Koble lydkabelen fra soundbar til TV-en eller andre enheter.
 • Du trenger imidlertid ikke en egen lydforbindelse når:
  • soundbar og TV er koblet til via HDMI ARC-tilkobling.

Ingen lyd fra den trådløse subwooferen

 • Kontroller om subwoofer-LED-en er i solid oransje farge. Hvis hvit LED blinker, er forbindelsen brutt. Pare subwooferen manuelt med lydplanken (se 'Koble sammen med subwooferen').

Forvrengt lyd eller ekko

 • Hvis du spiller av lyd fra TV-en via lydlinjen, må du sørge for at TV-en er dempet.

Bluetooth

En enhet kan ikke koble til Soundbar.

 • Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen til enheten. Se brukerhåndboken til enheten om hvordan du aktiverer funksjonen.
 • Soundbar er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Trykk og hold BT-knappen på fjernkontrollen for å koble fra den tilkoblede enheten, og prøv igjen.
 • Slå av og slå av Bluetooth-enheten, og prøv å koble til igjen.
 • Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig.

Kvaliteten på lydavspilling fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig

 • Bluetooth-mottakelsen er dårlig. Flytt enheten nærmere soundbar, eller fjern hindringer mellom enheten og soundbar.

Den tilkoblede Bluetooth -enheten kobles til og fra hele tiden

 • Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt Bluetooth-enheten nærmere lydlinjen, eller fjern hindringer mellom enheten og lydlinjen.
 • For noen Bluetooth-enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette indikerer ikke feil på soundbaren.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen fungerer ikke.

 • Sjekk om batteriene er tomme, og bytt ut med nye batterier.
 • Hvis avstanden mellom fjernkontrollen og hovedenheten er for lang, må du flytte den nærmere enheten.

HARMAN International Industries

 • Incorporated 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
 • www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel. Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av HARMAN International Industries, Incorporated er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere. Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Dokumenter / Ressurser

JBL SB160 CINEMA 2.1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer [pdf] Brukerhåndbok
SB160 CINEMA 2.1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer, SB160 CINEMA, SB160, CINEMA, 2.1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer, 2.1-kanals lydplanke, lydplanke med trådløs subwoofer, trådløs subwoofer, subwoofer, lydplanke

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *