Bissell 3335 Series PowerForce Rewind Pet Deluxe oppreist vakuum instruksjonshåndbok
Bissell 3335 Series PowerForce Rewind Pet Deluxe oppreist støvsuger

Produktet er overview

 1. Handle
 2. Strekk slange
 3. Utløserknapp for tryllestav
 4. Tankutløserknapp
 5. Bærehåndtak
 6. Skittank
 7. Knapp for tilbakespoling av ledning
 8. Kraftpedal
 9. Ligge pedal
 10. Høydejustering
  Produktet er overview

Gå online for en omfattende gjennomgang av det nye kjøpet ditt!

Denne veiledningen har alt du trenger for å gjøre deg klar for første gangs bruk, inkludert konfigurering, bruk og vedlikehold av maskinen din, men på nettet finner du flere ressurser som tips og feilsøking, videoer, produktregistrering, deler og mer. Gå til support.BISSELL.com.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarselsikon ADVARSEL
FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:

 • Ikke la støvsugeren være når den er koblet til. Trekk ut stikkontakten når den ikke er i bruk og før service.
 • Ikke bruk utendørs eller på våte overflater.
 • Ikke la den brukes som leketøy. Tett oppmerksomhet er nødvendig når det brukes av eller i nærheten av barn.
 • Ikke bruk til noe annet formål enn beskrevet i denne brukerhåndboken. Bruk kun produsentens anbefalte tilbehør.
 • Ikke bruk med skadet ledning eller støpsel. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har falt, skadet, blitt liggende utendørs eller falt i vann, må du reparere det på et autorisert servicesenter.
 • Ikke trekk eller bær i ledningen, bruk ledningen som håndtak, lukk en dør på ledningen, eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold ledningen unna oppvarmede overflater.
 • Ikke trekk ut stikkontakten ved å trekke i ledningen. Ta tak i støpselet, ikke ledningen.
 • Ikke håndter støpselet eller støvsugeren med våte hender.
 • Ikke plasser gjenstander i åpningene. Ikke bruk med åpninger blokkert. hold åpningene fri for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftstrømmen.
 • Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
 • Slå AV alle kontroller før støvsugeren kobles til eller fra.
 • Vær ekstra forsiktig når du rengjør i trapper.
 • Ikke bruk til å plukke opp brennbare eller brennbare materialer (tennvæske, bensin, parafin osv.) Eller bruk dem i områder der de kan være til stede.
 • Ikke bruk støvsuger i et lukket rom fylt med damp som er avgitt av oljebasert maling, tynnere maling, noen møllbeskyttende stoffer, brennbart støv eller andre eksplosive eller giftige damper.
 • Ikke bruk for å plukke opp giftig materiale (klorblekemiddel, ammoniakk, avløpsrenser osv.).
 • Ikke ta opp noe som brenner eller røyker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
 • Ikke bruk uten filter på plass.
 • Ikke ta opp harde eller skarpe gjenstander som glass, spiker, skruer, mynter osv.
 • Bruk kun på tørre, innendørs overflater.
 • Oppbevar apparatet på et plant underlag.
 • Ikke bær støvsugeren mens den er i gang.
 • Trekk ut støpselet før du kobler til eller fra Pet TurboBrush® Tool.
 • Før du bruker støvsugeren, sørg for at smussbeholderen er i låst posisjon og at alle filtre, både for- og etterfiltre, er på plass. GJØRE IKKE bruk støvsugeren uten disse filtrene.
 • Plastfilm kan være farlig. Hold unna barn for å unngå kvelningsfare.
 • Ikke plugg støvsugeren inntil du er kjent med alle instruksjoner og prosedyrer.
 • For å redusere risikoen for elektrisk støt, slå AV strømbryteren og koble den polerte kontakten fra stikkontakten FØR du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller.
 • Hold støpselet når du spoler tilbake i ledningsspolen. Ikke la pluggen piske når du spoler tilbake.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE
DENNE MODELLEN ER KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK. KOMMERSIELL BRUK AV DENNE MASKINEN Ugyldiggjør PRODUSENTENS GARANTI LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET.
Når du bruker et elektrisk apparat, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

DETTE APPARATET HAR EN POLARISERT STIK
For å redusere risikoen for elektrisk støt har dette apparatet en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre). Denne pluggen passer bare i en polarisert stikkontakt. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, må du snu støpselet. Hvis det fremdeles ikke passer, kontakt en kvalifisert elektriker for å installere et riktig stikkontakt. Ikke skift pluggen på noen måte.

Garanti

Simited 2-års garanti kan variere fra stat til stat. Besøk support.BISSELL.com eller ring 1-800-237-7691 for fullstendig garantiinformasjon.

Hva er i boksen

Standard tilbehør kan variere etter modell. For å identifisere hva som skal inkluderes i kjøpet ditt, kan du se "Kartonginnhold" -listen på kartongens øverste klaff.

 • Base
  Hva er i boksen
 • veggen
  Hva er i boksen
 • Slange
  Hva er i boksen
 • Sprekkverktøy
  Hva er i boksen
 • Støvbørste
  Hva er i boksen
 • Pet Turbo Brush®-verktøy
  Hva er i boksen

Montering

Gå til support.BISSELL.com for monteringsvideoer.

 1. Fest staven til vakuumbasen.
  Montering
 2. Fest strekkslangen til staven og vri med klokken for å låse på plass
  Montering
 3. Fest strekkslangen til baksiden av vakuum og vri med klokken for å låse på plass.
  Montering
 4. Fest slangeklemmen til støvsugeren og glir opp til den klikker på plass. Fjern slangeklemmen for utvidet rengjøringsrekkevidde når den er i bruk.
  Montering
 5. Slangen skal sitte på vakuumet uten noen vridninger.
  Montering
 6. Fest verktøy til verktøyholdere.
  Montering

Bruke vakuumet

For ytterligere støttevideoer og informasjon, besøk support.BISSELL.com.

 1. Trekk ledningen forsiktig ut, og stopp ved det gule merket på ledningen. Ikke trekk forbi det røde merket.
  Bruke vakuumet
 2. . Trykk på den røde strømknappen med foten for å slå støvsugeren PÅ og AV.
  Bruke vakuumet
 3. Trykk tilbakelent pedalen og trekk håndtaket tilbake mot deg.
  Bruke vakuumet
 4. Vri hjulet på foten til ønsket innstilling. Hvis skiven er vanskelig å dreie, vipper du vakuumet litt bakover for å ta vekten av foten mens du dreier.
  Tips: For best ytelse, juster til den laveste praktiske innstillingen. Hvis støvsugeren er vanskelig å presse, juster til neste høyere innstilling
  Bruke vakuumet
 5. Hold fast i støpselet og trykk på knappen for automatisk ledningsopprulling til den er trukket helt inn. Hvis ledningen ikke trekker seg helt inn ved første forsøk, drar du en liten bit av ledningen ut og trykker på tilbakespolingsknappen igjen.
  Bruke vakuumet

NOTAT: Roterende gulvbørste fortsetter å rotere mens verktøy er i bruk. Plasser aldri fingrene under støvsugeren når den er i gang. Plasser aldri Powerfoot på møbler eller ujevne overflater.

NOTAT: Visse tepper og lave luftfuktighetsforhold kan gi små statiske utslipp. Statisk utslipp er helt ufarlig og er ikke på noen måte forbundet med hovedstrømforsyningen

AdvarselsikonADVARSEL For å redusere risikoen for personskade fra bevegelige deler mens vakuumet er slått PÅ, må du alltid flytte vakuumet via rullende hjul ved å bruke det øvre håndtaket på baksiden av vakuumet. Ikke bær vakuumet mens det er i gang. Plasser alltid vakuum på gulvet med håndtaket oppreist når du bruker verktøy.

Rengjøring over gulvet

 1. Trykk på utløserknappen for å fjerne forlengelsesstaven og feste ønsket verktøy.
  Rengjøring over gulvet
 2. . Fest ønsket verktøy. OBS: For optimal ytelse, fest Pet TurboBrush® Tool direkte til slangen i stedet for staven.
  Rengjøring over gulvet
 3. Vri slangen mot klokken for å fjerne den fra håndtaket, hvis ønskelig. For å gjøre dette, vri den sirkulære slangemansjetten mot klokken og fjern fra håndtaket.
  Rengjøring over gulvet

Vedlikehold av Pet TurboBrush®-verktøyet

Vi har flere tips for å vedlikeholde maskinen din på support.BISSELL.com.

 1. Trykk på tankutløserknappen og trekk ut for å fjerne smussbeholderen
  Tømme smussetanken
 2. Hold smussbeholderen over en søppelbøtte. Trykk på den nederste utløserknappen for å tømme
  Tømme smussetanken
 3. Vri syklonen med klokken og trekk ned for å fjerne den fra tanken.
  Tømme smussetanken
 4. Rengjør syklon med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel. La tørke i 24 timer før ny installasjon.
  Tømme smussetanken
 5. Vri syklonen mot klokken for å installere den på nytt.
  Tømme smussetanken
 6. Sett tanken tilbake på vakuum og trykk godt til den klikker på plass.
  Tømme smussetanken

Advarselsikon ADVARSEL For å redusere risikoen for elektrisk støt, slå AV og koble støpselet fra stikkontakten før du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller

Vedlikehold av Pet TurboBrush®-verktøyet

For mer nyttige vedlikeholdstips, sjekk ut support.BISSELL.com

 1. Vri den grå kragen mot klokken til sporet vises, og separer deretter frontplaten.
  Vedlikehold av Pet TurboBrush®-verktøyet
 2. Fjern børsterullen, beltet og skovlhjulet. Inspiser for skader og skift ut om nødvendig.
  Vedlikehold av Pet TurboBrush®-verktøyet
 3. For å sette sammen igjen, retter du inn to klips på hver ende av skovlhjulet med beltet på og stikker tilbake på plass. Plasser børsterullen med beltet inn igjen. Frontplaten vil ikke lukkes ordentlig hvis alle delene ikke er riktig justert
  Vedlikehold av Pet TurboBrush®-verktøyet

Rengjøre filteret før motoren

Finn erstatningsfiltre på BISSELL.com.

 1. Trykk på utløserknappen for tanken og trekk den ut for å fjerne smussbeholderen.
  Rengjøre filteret før motoren
 2. . Åpne lokket for å vise filteret. Fjern skumfilteret fra lokket.
  Rengjøre filteret før motoren
 3. Håndvask i varmt vann og skyll godt; mildt vaskemiddel kan brukes om ønskelig. La tørke i 24 timer før du setter på plass igjen.
  Rengjøre filteret før motoren
 4. Sett inn skumfilteret igjen og lukk lokket.
  Rengjøre filteret før motoren
 5. Sett tanken tilbake på vakuum og trykk godt til den klikker på plass.
  Rengjøre filteret før motoren

Advarselsikon ADVARSEL

 • For å redusere risikoen for elektrisk støt, slå AV strømmen og trekk ut støpselet fra stikkontakten før du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller.
 • Ikke bruk vakuum med damp eller våte filtre eller uten at alle filtre er på plass

Bytte ut børsterullen og beltet

For ytterligere støttevideoer og informasjon, besøk support.BISSELL.com.

 1. Koble fra vakuum, snu og skru ut seks (6) stjerneskruer for å fjerne bunndekselet. Løft børsten rett ut.
  Bytte ut børsterullen og beltet
 2. Fjern rusk fra børsterullen. Inspiser ved å plassere den på enden og snurre. Børsterullen skal snurre fritt, flere ganger med ett knips. Hvis den ikke gjør det, bytt børsterullen. Sjekk beltet for slitasje eller kutt og skift ut om nødvendig.
  Bytte ut børsterullen og beltet
 3. Bytt børsterullen og beltet ved å løkke beltet over motorakselen og børsterullen. Plasser endestykkene og trekk børsten forover på plass. Dette vil strekke beltet. Sett tilbake bunndekselet og skru inn skruene.
  Bytte ut børsterullen og beltet

Tømmer en tette

Vi har flere tips for å vedlikeholde maskinen din på support.BISSELL.com.

 1. Fjern slangen fra baksiden av vakuumet ved å vri den mot klokken. Fjern eventuelt rusk.
  Tømmer en tette
 2. Sjekk fotslangen på baksiden. Fjern om nødvendig skruen fra fotslangen og se etter tilstopping.
  Tømmer en tette
 3. Kontroller luftpassasjen på bunnen av vakuumet. Fjern bunndekselet og børsten. Fjern eventuelt rusk.
  Tømmer en tette

Advarselsikon ADVARSEL
For å redusere risikoen for elektrisk støt, slå AV strømmen og trekk ut støpselet fra stikkontakten før du utfører vedlikeholds- eller feilsøkingskontroller.

Feilsøking

Nedenfor er noen av problemene du kan støte på. Hvis du ikke ser problemet du opplever nedenfor, kan du gå til support.BISSELL.com.

Problem Mulig årsak Rettsmidler
 

 

 

 

 

 

 

Støvsuger eller verktøy vil ikke ta opp skitt

Feil høydejustering. Juster Powerfoot for å justere høyden.
Slangen er ikke riktig festet. Ta tak i slangestaven og skyv den ordentlig inn i slangestaven.
Sprekk eller hull i slangen. Kontroller slangen og bytt ut om nødvendig.
Brutt eller slitt drivrem. Bytt drivreim, se side 7.
Roterende gulvbørste fastkjørt. Fjern børsten og rengjør rusk fra børstender, se side 7.
Tette i vakuum. Se etter rusk eller tilstopping i den indre tanken, slangen og foten/nedre slangen. Se online video for mer hjelp.
Skittentank full. Tom smussbeholder.
Smussbeholderen er ikke riktig installert. Plasser riktig og lås på plass, se side 5.
Filtrene er skitne. Kontroller og rengjør førmotor- og ettermotorfiltre, se side 6. Bytt ut førmotorfilteret om nødvendig.
Vakuum er vanskelig å presse Feil høydejustering. Juster Powerfoot til riktig høydeinnstilling, se side 4.
 

Synlig smuss som renner ut fra vakuum

Skittentank full. Tom smussbeholder.
Filtre mangler eller er installert feil. Kontroller og rengjør førmotor- og ettermotorfiltre, se side 6. Bytt ut førmotorfilteret om nødvendig.

We Waggin 'Our Tails!

BISSELL støtter stolt BISSELL Pet Foundation® og dets oppdrag om å hjelpe til med å redde hjemløse kjæledyr. Når du kjøper et BISSELL-produkt, hjelper du også med å redde kjæledyr. Vi er stolte av å designe produkter som bidrar til å få kjæledyrsrot, lukt og hjemløshet til å forsvinne. Besøk BISSELLsavespets.com for å lære mer.

Men vent, det er mer!

Bli med online for en komplett guide til det nye produktet ditt, inkludert
feilsøking, produktregistrering, deler og mer. Gå til support.BISSELL.com

REGISTER REGISTER
INFO INFO
VIDEOER VIDEOER
DELER DELER
supportSUPPORT

©2022 BISSELL Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Delenummer 1629447 11/21 RevE

Bissell-logo

Dokumenter / Ressurser

Bissell 3335 Series PowerForce Rewind Pet Deluxe oppreist støvsuger [pdf] Bruksanvisning
3335-serien PowerForce Rewind Pet Deluxe stående støvsuger, 3335-serien, PowerForce Rewind Pet Deluxe stående støvsuger, Rewind Pet Deluxe stående støvsuger, Pet Deluxe stående støvsuger, Deluxe stående støvsuger, stående støvsuger, støvsuger

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *