Brukerhåndbok for BISSELL 3588 Series Revolution Pet Pro Upright Tepperenser
BISSELL 3588 Series Revolution Pet Pro Upright Tepperenser

Produktet er overview

 1. Øvre håndtak
 2. Sprayutløser
 3. Ledningsklemme
 4. Enkel påfylling / Formula Cap
 5. Rengjør vanntanken
 6. Bærehåndtak
 7. Rengjøringsmodusbryter
 8. strøm~~POS=TRUNC
 9. Skitten vanntank
 10. Flytebunke
 11. CleanShot®-knapp
 12. Ligge pedal
 13. Belte tilgangsdør
 14. Munnstykke
 15. Fot
  Produktet er overview

Møt ditt nye BISSELL-produkt! 

Gå til support.BISSELL.com for en omfattende gjennomgang av det nye kjøpet ditt, inkludert videoer, tips, støtte og mer. Vil du komme i gang med en gang? Denne veiledningen har all informasjonen du trenger for å sette opp ditt nye produkt. La oss ta en titt…
Møt ditt nye BISSELL-produkt

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Merk ikon LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET.

Når du bruker et elektrisk apparat, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Advarselsikoner  ADVARSEL

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:

 • Koble bare til et jordet stikkontakt. Se jordingsinstruksjoner. Ikke modifiser den jordede kontakten.
 • Ikke la apparatet stå når det er koblet til. Trekk ut stikkontakten når det ikke er i bruk og før service.
 • Bruk kun innendørs.
 • Ikke la den brukes som leketøy. Tett oppmerksomhet er nødvendig når det brukes av eller i nærheten av barn.
 • Ikke bruk til noe annet formål enn beskrevet i denne brukerhåndboken. Bruk kun produsentens anbefalte tilbehør.
 • Ikke bruk med skadet ledning eller støpsel. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, eller har blitt tapt, skadet, forlatt utendørs eller falt i vann, må du reparere det på et autorisert servicesenter.
 • Ikke trekk eller bær med ledningen, bruk ledningen som et håndtak, lukk en dør på ledningen eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner.
 • Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
 • Ikke trekk ut stikkontakten ved å trekke i ledningen. Ta tak i støpselet, ikke ledningen.
 • Ikke håndter støpselet eller apparatet med våte hender.
 • Ikke plasser gjenstander i åpningene. Ikke bruk med åpninger blokkert. hold åpningene fri for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftstrømmen.
 • Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler av apparatet og dets tilbehør.
 • Slå AV alle kontroller før du kobler apparatet til eller fra.
 • Vær ekstra forsiktig når du rengjør i trapper.
 • Ikke bruk til å plukke opp brennbare eller brennbare materialer (tennvæske, bensin, parafin osv.) Eller bruk dem i områder der de kan være til stede.
 • Ikke bruk apparatet i et lukket rom fylt med damper avgitt av oljebasert maling, tynnere, noen mottettingsmidler, brennbart støv eller andre eksplosive eller giftige damper.
 • Ikke bruk for å plukke opp giftig materiale (klorblekemiddel, ammoniakk, avløpsrenser osv.).
 • Ikke ta opp noe som brenner eller røyker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
 • Ikke ta opp harde eller skarpe gjenstander som glass, spiker, skruer, mynter osv.
 • Ikke bruk uten filter på plass.
 • Bruk kun BISSELL®-rengjøringsformler beregnet for bruk med dette apparatet for å forhindre skade på indre komponenter. Se avsnittet "Rengjøringsformler" i denne veiledningen.
 • Ikke senk det. Bruk bare på overflater som er fuktet av rengjøringsprosessen.
 • Oppbevar apparatet på et plant underlag.
 • Ikke bær apparatet mens det er i bruk.
 • Installer alltid flottør før våt opptak.
 • Koble fra før du kobler til TurboBrush® Tool.
 • Plastfilm kan være farlig. Hold unna barn for å unngå kvelningsfare.
 • Væske må ikke ledes mot utstyr som inneholder elektriske komponenter.
 • Bruk bare typen og mengden væsker som er spesifisert under driftsseksjonen i denne håndboken.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

DENNE MODELLEN ER BARE FOR BRUK AV HUSHOLDER. KOMMERSJELL BRUK AV DENNE ENHETEN GJELDER FABRIKANTENS GARANTI.

Advarselsikon ADVARSEL

Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller serviceperson hvis du ikke er sikker på om stikkontakten er skikkelig jordet. IKKE MODIFISER STØPLET. Hvis den ikke passer til stikkontakten, må du få installert en riktig stikkontakt av en kvalifisert elektriker. Dette apparatet er designet for bruk på et nominelt 120-volts kretsløp og har en jordingsplugg som ser ut som støpselet i illustrasjonen. Sørg for at apparatet er koblet til en stikkontakt som har samme konfigurasjon som støpselet. Ingen pluggadapter skal brukes med dette apparatet.

JORDINSTRUKSJONER

Dette apparatet må være koblet til et jordet ledningsnett. Hvis det skulle fungere feil eller gå i stykker, gir jording en trygg vei med minst motstand for elektrisk strøm, noe som reduserer risikoen for elektrisk støt. Ledningen til dette apparatet har en jordingsleder og en jordingsplugg. Den må bare kobles til et stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale koder og ordinanser.
Jordingsinstruksjon

VIKTIG INFORMASJON

Hvis apparatet ditt har en motorisert børsterull, må du ikke la maskinen gå på samme sted uten at håndtaket står helt opp.

Hva er i boksen?

Standard tilbehør kan variere etter modell. For å identifisere hva som skal inkluderes i kjøpet ditt, kan du se "Kartonginnhold" -listen på kartongens øverste klaff.

 • Håndtak (skrue festet)
  Hva er i boksen?
 • Base og skittenvannstank
  Hva er i boksen?
 • Rengjør vanntanken
  Hva er i boksen?
 • Bærehåndtak
  Hva er i boksen?
 • Prøveformel(er)
  Hva er i boksen?
 • Tilbehørspose og slange
  Hva er i boksen?
 • Verktøy (varierer etter modell)
  Hva er i boksen?

Montering

 1. Sett inn håndtaket på toppen av basen til det klikker.
  Monteringsinstruksjon
 2. Juster bærehåndtaket med sporene på hver side av basen til det klikker på plass. Bruk en stjerneskrutrekker for å sette inn skruen (teipet til håndtaket).
  Monteringsinstruksjon
 3. Rett inn rentvannstanken med sporene og skyv på plass.
  Monteringsinstruksjon

Fylle rentvannstanken

Skann QR-koden eller besøk BISSELL.com for mer.
qR-kode

Denne maskinen er kompatibel med BISSELL®-formler laget for stående tepperensere. Bruk alltid ekte BISSELL-formler* i maskinen din. Andre formler kan skade maskinen.

 1. Løft rentvannstanken opp for å fjerne den fra maskinen. Skru av hetten.
  Fyllingsinstruksjon
 2. Bruk MAX/DEEP Clean- eller Express Clean-linjer for vanlig formel. Bruk Enkel fyll linjer for ANTIBAKTERIELL formel.
  Fyllingsinstruksjon
 3. Tilsett varmt vann fra springen (140°F, 60°C MAX) til WATER-ledningen. Ikke bruk kokende vann. Ikke varm opp vann eller tank i mikrobølgeovn.
  Fyllingsinstruksjon
 4. Legg til rengjøringsformel.
  Fyllingsinstruksjon
  Formel i vanlig og prøvestørrelse: Legg til formel til FORMEL-linjen. Valgfritt: Tilsett 60 ml OXY Boost. OXY Boost er ikke kompatibel med Enkel fyll ANTIBAKTERIELL formel
  Fyllingsinstruksjon
  Enkel fyllformel: Vri den gule korken tilbake på tanken. Sett formelflasken godt inn i lokket på tanken og klem til formelen når Enkel fyll linje.
 5. Skru på lokket igjen om nødvendig og skyv tanken på plass.
  Fyllingsinstruksjon

*Kompatible BISSELL-formler inkluderer: Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, PET Stain Pretreat, PET PRO OXY Stain Destroyer, PET Pretreat + Sanitize, Pet Stain & Oodor + Antibakteriell, OXY Boost, PET OXY Boost

Advarselsikon ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann og elektrisk støt på grunn av indre komponentskader, bruk bare BISSELL rengjøringsformel beregnet for bruk med denne maskinen.

MERKNAD

BISSELL ANTIBACTERIAL formel er kun for BISSELL-maskiner med Easy Fill System.

Rengjøring av tepper og tepper

QR kode

 • Fjern eventuelle faste stoffer og bruk en tørrstøvsuger før du bruker dyprenseren.
 • For å unngå skade på Berber-tepper, unngå gjentatte strøk i samme område. Før du rengjør tepper, sjekk produsentens tag og test et lite iøynefallende sted for fargeekthet. Ikke bruk på silke eller delikate tepper.
 • Hold deg unna teppet til det er tørt.
 1. Koble til en jordet stikkontakt. Velg rengjøringsmodus ved å bruke tabellen nedenfor. Trykk på strømknappen for å slå PÅ maskinen.
  Rengjøringsinstruksjon
 2. Trykk på hvilepedalen med foten. Hold sprayutløseren i 10 sekunder for å fukte børsterullen.
  Rengjøringsinstruksjon
 3. Gjør pass basert på den valgte rengjøringsmodusen (se diagrammet nedenfor). Når du er ferdig, slå av maskinen.
  Rengjøringsinstruksjon

Rengjøringsmåter og instruksjoner

MAX eller DEEP Clean Mode
Gir en dyp rengjøring til teppet ditt. Foreslått tempo: 8 tommer per sekund
 1. Hold sprayutløseren
  • Ett pass fremover
  • En pasning tilbake
 2. Slipp sprayutløseren
  • Ett pass fremover
  • En pasning tilbake
MAX eller DEEP Clean Mode med BISSELL® ANTIBACTERIAL Formula
Foreslått tempo: 8 tommer per sekund
 1. Hold sprayutløseren
  • Ett pass fremover
  • En pasning tilbake
  • Ett pass fremover
 2. Slipp sprayutløseren
  • En pasning tilbake
Express Clean -modus Gir en lettere rengjøring som tørker på ca. 30 minutter. Foreslått tempo: 12 tommer per sekund
 1. Hold sprayutløseren
  • Ett pass fremover
  • En pasning tilbake
 2. Slipp sprayutløseren
  • Ett pass fremover
  • En pasning tilbake
 3. Med avtrekkeren sluppet, foreta passeringer til det kommer lite vann gjennom dysen.

Bruker CleanShot® Pretreater på tøffe flekker og søl

 1. Med maskinen tilbakelent, trykk på CleanShot-knappen med foten. Knappen blir grønn og viser et "I" når den er på. Sprayen fortsetter til den slås av.
  Bruke instruksjon
 2. Manøvrer maskinen og spray til flekken er helt gjennomvåt.
  Bruke instruksjon
 3. Trykk på knappen med foten for å slå AV. Knappen blir rød og viser en "O". La trekke i 5 minutter.
  Bruke instruksjon
 4. Flytt maskinen over flekken for å trekke ut. Fortsett rengjøringen i henhold til instruksjonene ovenfor.

Rengjøring med slange og verktøy

QR kode

 1. Løft tilbehørsslangedøren mot maskinen for å åpne.
  Rengjøringsinstruksjon
 2. Sett inn slangen og klikk på plass med den fargede utløserklemmen vendt bort fra maskinen.
  Rengjøringsinstruksjon
 3. Fest verktøyet på enden av slangen.
  Rengjøringsinstruksjon

Deep Stain Tool; 3”, 4” og 6” verktøy; og sprøytespalteverktøy 

 1. Pek verktøyet omtrent 1 tomme over stedet eller flekken og trykk på sprayutløseren.
  Deep Stain Tool: Sett verktøyet direkte på overflaten og trykk på avtrekkeren. Hold alltid verktøyet i kontakt med teppet for å unngå oversprøyting.
  Deep Stain Tool
 2. Slipp sprayutløseren og skrubbe flekken forsiktig.
  Deep Stain Tool
 3. Sug flekken ved å plassere verktøyet på overflaten og bevege deg sakte bakover
  Deep Stain Tool

3-i-1 trappeverktøy 

 1. Vri verktøyet til ønsket posisjon. Den nedovervendte kanten er den aktive rengjøringsmodusen.
  Trappeverktøy
 2. Brukes til å rengjøre trapper på tre måter:
  a. Flat kant: trappetrinn
  b. Innrykket område: ytre hjørne
  c. Spiss kant: indre hjørne
  Trappeverktøy
 3. Pek verktøyet omtrent 1 tomme over flekken og trykk på sprayutløseren. Sug flekken ved å plassere verktøyet på overflaten og bevege deg sakte bakover.
  Trappeverktøy

Rengjøring med slange og verktøy (fortsettelse)

Flekkfangerverktøy 

 1. Pek verktøyet omtrent 1 tomme over stedet eller flekken og trykk på sprayutløseren. Sug opp flekken ved å plassere verktøyet på overflaten og bevege deg sakte bakover.
  Flekkfangerverktøy
 2. . For å tømme verktøytanken, drei med klokken. Hell skitten væske i vasken eller toalettet og skyll. Gi tid til å lufttørke.
  Flekkfangerverktøy
 3. . Sett tanken tilbake til verktøyet ved å stille opp sporene og vri den på plass.
  Flekkfangerverktøy

2-i-1 møbeltrekkverktøy

 • Bytt mellom tørr og våt innstillinger og slå maskinen PÅ
  Møbeltrekkverktøy
 • Vaskerom
  Støvsug opp rusk fra tepper eller møbeltrekk
  Møbeltrekkverktøy
 • Våtrengjøring 
  1. Hold nede avtrekkeren for å aktivere sprayen.
  2. Slipp avtrekkeren og sug opp flekken.
   Møbeltrekkverktøy
 • Tømme skitten
  1. Vri smussboksen for å åpne. Tøm rusk i en søppelkasse.
  2. Skyll smussbeholderen. La tørke helt før du setter på plass igjen.
   MøbeltrekkverktøyMøbeltrekkverktøy

Advarselsikon ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade, slå av strømmen og trekk ut støpselet fra stikkontakten før du utfører vedlikehold eller feilsøking.

Tømme den skitne vanntanken

Pilikon For flere nyttige vedlikeholdstips, sjekk ut support.BISSELL.com.

 1. Trykk tankhåndtaket og vipp tanken mot deg. Ta tak i håndtaket og tanken med begge hender og trekk opp og bort for å fjerne.
  tømming
 2. Tøm tanken. Rask tom: Trekk i gummitappen og vipp for å helle. Når du lukker, sørg for at tappen er forseglet tett. Sluttrengjøring og skyll: Skru av ringen i bunnen av tanken. Fjern og skyll flytebunken. Sett på plass flottørstabelen ved å justere pilene og lås den på plass. Vri og lås ring for å forhindre at vann lekker.
  Tømme skittenvannstanken
 3. Rengjør det røde filteret under tanken ved å tørke av gjenværende smuss eller rusk.
  Tømme skittenvannstanken

Pleie etter rengjøring

QR kode

Pilikon For mer nyttige vedlikeholdstips, sjekk ut support.BISSELL.com.

Skylling av maskinen 

 1. Skyll ut rentvannstanken for å fjerne formelen. Fyll tanken med varmt vann fra springen. Vri hetten godt på igjen.
 2. Slå PÅ maskinen og trykk på avtrekkeren i 15 sekunder mens du går frem og tilbake på en del av teppet. Slipp avtrekkeren og trekk ut vannet. Se ovenfor for å rengjøre skittenvannstanken.

Rengjøring av børsten og munnstykket 

 1. Trykk på to utløserknapper og løft opp for å fjerne dekselet.
  Etter rengjøring
 2. Skyll munnstykket. Bruk renseverktøyet for å fjerne tilstopping av rusk. Bruk kammen til å børste ut rusk fra børsterullene.
  Etter rengjøring
 3. Sett på plass dekselet ved å trykke ned til begge sider klikker.
  Etter rengjøring

Advarselsikon ADVARSEL:

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade, slå av strømmen og trekk ut støpselet fra stikkontakten før du utfører vedlikehold eller feilsøking.

Bytte av belter og børsteruller

QR kode

Vedio-ikonet Skann QR-koden eller besøk support.BISSELL.com for videoer.

 1. Koble fra maskinen og fjern begge tankene. Fjern munnstykket og dekselet til børsterullen (se trinnene i "Etterrengjøring"). Trykk på hvilepedalen og legg maskinen på ryggen.
 2. Bruk en flat skrutrekker til å trykke inn i sporet på baksiden og deretter foran på beltetilgangsdøren. Løft for å fjerne. Bruk en Phillips-skrutrekker for å fjerne skruen under hjulet, skyv ned for å fjerne.
  Utskiftningsinstruksjon
 3. Legg maskinen på ryggen. Bruk en Phillips-skrutrekker for å fjerne skruen på børsterullens endehette.
 4. Hvis girremmen er ødelagt eller hvis du bytter børsteruller, fjern beltet. Pass på at skivene på enden av børsterullene ikke faller av eller blir borte.
 5. Juster børsterullene med beltet i den andre enden. For å sikre justering, hold i enden av en børsterull og vri. Sjekk at skiver er på plass. Sett sammen beltet og endestykket igjen, fest med skruer.
  Utskiftningsinstruksjon
 6. Hvis det flate beltet er ødelagt, fjern det forsiktig. Hvis det av en eller annen grunn må skiftes ut, fjern girremmen før du fjerner den flate remmen. Med maskinen på siden, før det nye beltet gjennom åpningen og vikle rundt den røde remskiven.
 7. Legg maskinen på ryggen. Strekk det flate beltet for å vikle rundt metallakselen.
 8. Skyv hjulet tilbake i sporet og fest det med skrue.
 9.  Klikk beltetilgangsdøren på plass igjen.
  Utskiftningsinstruksjon

Feilsøking

QR kode

For en omfattende gjennomgang av produkt- og supporttips besøk
support.BISSELL.com. All annen service skal utføres av en autorisert servicerepresentant.

Garanti

Begrenset 5-års garanti, kan variere fra stat til stat. Besøk support.BISSELL.com eller ring 1-800-237-7691 for fullstendig garantiinformasjon.

Hvert kjøp sparer kjæledyr

BISSELL støtter stolt BISSELL Pet Foundation®
og dens oppgave å hjelpe med å redde hjemløse kjæledyr. Når du
kjøp et BISSELL®-produkt, hjelper du også med å redde kjæledyr. Det er vi
stolt over å designe produkter som hjelper til med å gjøre kjæledyr søl,
lukt og kjæledyrhjemløshet forsvinner.
Besøk BISSELLsavespets.com for å lære mer.

Bissel logo

Dokumenter / Ressurser

BISSELL 3588 Series Revolution Pet Pro Upright Tepperenser [pdf] Brukerhåndbok
3588-serien, 3588F-serien, 3589-serien, 3587-serien, 3588-serien Revolution Pet Pro Upright Tepperens, Revolution Pet Pro Upright Tepperens, Pet Pro Upright Tepperens, Upright Tepperens, Tepperens, Revolution Pet Pro

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *