HoMedics LOGOPro Massasjer
Instruksjonsmanual og
GarantiinformasjonHoMedics PGM 1000 AU Pro MassasjepistolPGM-1000-AU
1 års begrenset garanti

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK. LAGRE DENNE INSTRUKSJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

VIKTIGE BESKYTTELSER:

DETTE APPARATET KAN BRUKES AV BARN FRA 16 ÅR OG OVER OG PERSONER MED REDUSERT FYSISKE, SENSORISKE ELLER PSYKISKE FUNKSJONER ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG KUNNSKAP HVIS DE HAR BLITT AV DEN VISENDE GIVEREN OG OVERVÅGENDE BRUKSANVISNING. FARER INKLUDERT. BARN SKAL IKKE LEKE MED APPARATET. RENGJØRING OG BRUKERVEDLIKEHOLD SKAL IKKE GJØRES AV BARN UTEN TILSYN.

 • IKKE plasser eller oppbevar apparater der de kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller en vask. Ikke plasser i eller slipp i vann eller annen væske.
 • IKKE grip etter et apparat som har falt i vannet eller andre væsker. Hold det tørt – IKKE bruk under våte eller fuktige forhold.
 • IKKE bruk under våte eller fuktige forhold.
 • ALDRI sett inn pinner, metalliske fester eller gjenstander i apparatet eller noen åpninger.
 • Bruk dette apparatet til den tiltenkte bruken som beskrevet i dette heftet. IKKE bruk tilbehør som ikke anbefales av HoMedics.
 • Bruk ALDRI apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det har blitt mistet eller skadet, eller falt i vann. Returner den til HoMedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 • IKKE forsøk å reparere apparatet. Det er ingen deler som brukeren kan reparere. All service på dette apparatet må utføres på et autorisert HoMedics servicesenter.
 • Sørg for at alt hår, klær og smykker holdes unna bevegelige deler av produktet til enhver tid.
 • Hvis du er bekymret for helsen din, må du oppsøke lege før du bruker dette apparatet.
 • Bruk av dette produktet skal være behagelig og behagelig. Skulle det oppstå smerte eller ubehag, må du slutte å bruke og kontakte fastlegen din.
 • Gravide kvinner, diabetikere og personer med pacemaker bør konsultere en lege før du bruker dette apparatet.
  Anbefales ikke for bruk av personer med sensoriske mangler inkludert diabetisk nevropati.
 • IKKE bruk på et spedbarn, invalid eller på en sovende eller bevisstløs person. IKKE bruk den på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodsirkulasjon.
 • Dette apparatet skal ALDRI brukes av personer som lider av fysiske plager som vil begrense brukerens kapasitet til å betjene kontrollene.
 • IKKE bruk den lenger enn anbefalt tid.
 • Kun forsiktig kraft bør utøves mot mekanismen for å eliminere risikoen for skade.
 • Bruk dette produktet kun på kroppens myke vev etter ønske uten å gi smerte eller ubehag. Ikke bruk den på hodet eller noe hardt eller beinområde på kroppen.
 • Blåmerker kan oppstå uavhengig av kontrollinnstillingen eller trykket som brukes. Sjekk behandlingsområdene ofte og stopp umiddelbart ved første tegn på smerte eller ubehag.
 • Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er ufølsomme for varme, må være forsiktige når de bruker apparatet.
 • Unnlatelse av å følge ovenstående kan føre til risiko for brann eller skade.

ADVARSEL: FOR Å LADING AV BATTERIET MÅ KUN BRUKES DEN AVTAGBARE STRØMFORSYNINGSENHETEN SOM LEVERES MED DETTE APPARATET.

 • Dette apparatet inneholder batterier som kun kan byttes ut av faglærte personer.
 • Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.
 • Batteriet må tas ut av apparatet før det skrotes;
 • Apparatet må kobles fra strømnettet når du tar ut batteriet;
 • Batteriet skal kastes på en sikker måte.

NOTAT: Bruk kun strømadapteren som ble levert med PGM-1000-AU.
LAGRE INSTRUKSJONENE:
FORSIKTIG: LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK.

 • Rådfør deg med legen din før du bruker dette produktet, hvis du er gravid – har pacemaker – du har noen bekymringer angående helsen din
 • Anbefales ikke for bruk av personer med diabetes.
 • La ALDRI apparatet være uten tilsyn, spesielt hvis barn er til stede.
 • Dekk ALDRI til apparatet når det er i drift.
 • IKKE bruk dette produktet i mer enn 15 minutter av gangen.
 • Omfattende bruk kan føre til overdreven oppvarming av produktet og kortere levetid. Hvis dette skulle skje, avbryt bruken og la enheten avkjøles før den brukes.
 • Bruk ALDRI dette produktet direkte på hovne eller betente områder eller hudutbrudd.
 • IKKE bruk dette produktet som erstatning for legehjelp.
 • IKKE bruk dette produktet før sengetid. Massasjen har en stimulerende effekt og kan forsinke søvnen.
 • Bruk ALDRI dette produktet mens du er i sengen.
 • Dette produktet skal ALDRI brukes av noen personer som lider av fysisk sykdom som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene eller som har sensoriske mangler i den nedre halvdelen av kroppen.
 • Denne enheten skal ikke brukes av barn eller funksjonshemmede uten tilsyn av voksne.
 • Bruk ALDRI dette produktet i biler.
 • Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk.

FORSIKTIG: I TILFELLE AV GRAVIDITET ELLER SYKDOM, KONTAKT DIN LEGE FØR DU BRUKER MASSAGEREN.

Tekniske spesifikasjoner:

Batteri 10.8Vdc 2600mAh/ 3stk celler
Lading voltage 15VDC 2A, 30W
1. modus Hastighet Nivå I 2100 RPM±10 %
2. modus Hastighet Nivå II 2400 RPM±10 %
3. modus Hastighet Nivå III 3000 RPM±10 %
Oppvarmingsfunksjon 1 nivå; 47°C±3°C (Tid for å nå maksimal temperaturinnstilling fra omgivelsestemperatur (25°C)≥2 minutter
Ladetid 2-2.5 timer
Kjøretid
(Når fulladet)
EVA kulehode med fulladet batteri
– Opptil ca. 3.5 timer (ikke varmehode)
Varmehode med fulladet batteri
– Opptil ca. 2.5 timer (oppvarming på)

PRODUKTFUNKSJONER:

HoMedics Pro Massager er en trådløs frem- og tilbakegående massasjeenhet som trenger dypt inn i muskellagene dine og kan lindre verkende og stive muskler, hjelpe deg å føle deg avslappet og ladet opp, perfekt for etter sport eller fysisk aktivitet.

HoMedics PGM 1000 AU Pro Massasjepistol - PRODUKTFUNKSJONER

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

 1. Skru ønsket massasjehode inn i kontakten på forsiden av produktet.
 2. Vri hastighetsvelgerringen på bunnen av produktet med klokken til ønsket hastighetsinnstilling, hastighetsindikatoren(e) på baksiden av produktet vil lyse tilsvarende hastigheten som er valgt.
 3. Beveg massasjehodet forsiktig over den delen av kroppen du først ønsker å massere, og legg deretter mer press etter ønske. Hvis du ikke har brukt denne typen produkter før, anbefales det at du starter på nivå I hastighet og trykker forsiktig da produktet gir en intens massasje.
 4. Hvis du ønsker å øke eller redusere hastigheten på massasjeapparatet, drei hastighetsvelgerringen tilsvarende.
 5. Når du er ferdig med massasjen, vri hastighetsvelgerringen til 0-posisjonene for å slå av massasjeapparatet.

BRUKE DET OPPVARMTE HODET

 1. Skru det oppvarmede hodet inn i massasjeapparatet.
 2. Vri hastighetsvelgerringen til ønsket hastighet.
 3. Begynn å massere, hodet vil ta 2 minutter å komme til full temperatur, mens hodet varmes opp vil LED-ene blinke. Når LED-ene lyser, er hodet på full temperatur.
 4. Når du er ferdig med massasjen, vri hastighetsvelgerringen til av-posisjon og la hodet avkjøles før du setter det tilbake i etuiet.

BRUKE DET KALDE HODET

 1. Sett det kalde hodet i fryseren i minst 4 timer eller til det er helt frossent.
 2. Skru det kalde hodet inn i massasjeapparatet.
 3. Vri hastighetsvelgerringen til ønsket hastighet.
 4. Når du er ferdig med massasjen, vri hastighetsvelgerringen til av-posisjon og fjern det kalde hodet, og sett det tilbake i fryseren hvis ønskelig.
 5. Ikke oppbevar det kalde hodet i tilfelle det er damp på grunn av kondens fra nylig bruk.

LADER ENHETEN

 1. For å lade produktet, plugg adapteren inn i en 220-240V stikkontakt og koble kabelen til ladekontakten på bunnen av håndtaket
 2. Når ladekabelen er koblet til, skal ladeindikatoren begynne å blinke, dette vil indikere at produktet lades.
 3. Produktet vil kreve 2.5 timers lading for opptil ca. 3.5 timers bruk. Varmehodet forblir ladet i ca. 2.5 timer
 4. Når produktet er fulladet, vil indikatorlysene forbli fullt opplyst.
 5. Koble produktet fra strømnettet når det er fulladet.

RENGJØRING AV ENHETEN
KONTROLLER AT ENHETEN ER KOBLET FRA STRØMNETTET, OG LA DEN AVKJØLE FØR RENGJØRING. RENGJØR KUN MED EN MYK, LITT DAMP SVAMP.

 • La ALDRI vann eller andre væsker komme i kontakt med apparatet.
 • IKKE senk den i væske som skal rengjøres.
 • Bruk ALDRI skurende rengjøringsmidler, børster, glass-/møbelpolish, malingtynner osv. for å rengjøre.

Distribuert avHoMedics LOGO

1-ÅRS BEGRENSET GARANTI
Vi eller oss betyr HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717, og våre kontaktdetaljer er angitt på slutten av denne garantien;
Du mener kjøperen eller den opprinnelige sluttbrukeren av varene. Du kan være en innenlandsk bruker eller en profesjonell bruker;
Leverandør betyr den autoriserte distributøren eller forhandleren av varene som solgte deg varene i Australia og New Zealand, og varer betyr produktet eller utstyret som ble fulgt med denne garantien og kjøpt i Australia og New Zealand.
For Australia:
Våre varer kommer med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven. Du er berettiget til, i henhold til bestemmelsene i den australske forbrukerloven, til erstatning eller refusjon for større svikt og for kompensasjon for ethvert annet rimelig forventet tap eller skade. Du har også rett til, i henhold til bestemmelsene i den australske forbrukerloven, å få varene reparert eller byttet ut hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil. Dette er ikke en fullstendig erklæring om dine juridiske rettigheter som forbruker.
For New Zealand:
Våre varer kommer med garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til forbrukergarantiloven 1993. Denne garantien gjelder i tillegg til vilkårene og garantiene som er underlagt lovgivningen.
Garantien
HoMedics selger sine produkter med den hensikt at de er fri for produksjonsfeil og utførelse ved normal bruk og service. I det usannsynlige tilfellet at ditt HoMedics -produkt viser seg å være defekt innen 1 år fra kjøpsdatoen på grunn av utførelse eller materialer, erstatter vi det for egen regning, i henhold til vilkårene for denne garantien. Garantiperioden er begrenset til 3 måneder fra kjøpsdatoen for produkter som brukes kommersielt/profesjonelt.
Vilkår og betingelser:
I tillegg til rettighetene og rettsmidlene du har under den australske forbrukerloven, Consumer Guarantees Act of New Zealand eller annen gjeldende lov og uten å ekskludere slike rettigheter og rettsmidler garanti mot mangler:

 1. Varene er designet for å tåle påkjenninger ved vanlig husholdningsbruk og er produsert etter de høyeste standarder ved bruk av komponenter av høyeste kvalitet. Selv om det er usannsynlig, hvis varene viser seg å være defekte i løpet av de første 12 månedene (3 måneder kommersiell bruk) fra kjøpsdatoen fra leverandøren (garantiperioden), og ingen av dine lovbestemte rettigheter eller rettsmidler gjelder, vil erstatte varene, underlagt vilkårene og betingelsene i denne garantien.
 2. Vi trenger ikke å erstatte varene under denne tilleggsgarantien hvis varene har blitt skadet på grunn av misbruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, feil installasjon, uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner, feil bruk av elektrisk /strømforsyning, tap av strøm, funksjonsfeil eller skade på en operativ del på grunn av manglende levering av produsentens anbefalte vedlikehold, transportskade, tyveri, forsømmelse, hærverk, miljøforhold eller andre forhold som er utenfor HoMedics kontroll.
 3. Denne garantien strekker seg ikke til kjøp av brukte, reparerte eller brukte produkter eller til produkter som ikke er importert eller levert av HoMedics Australia Pty Ltd, inkludert men ikke begrenset til de som selges på offshore internettauksjonssider.
 4. Denne garantien gjelder bare for forbrukere og gjelder ikke leverandører.
 5. Selv når vi ikke trenger å erstatte varene, kan vi bestemme oss for det uansett. I noen tilfeller kan vi bestemme oss for å erstatte varene med et lignende alternativt produkt vi velger. Alle slike avgjørelser er etter vårt eget skjønn.
 6. Alle slike erstattede eller erstattede varer fortsetter å motta fordelen med denne tilleggsgarantien for tiden som gjenstår i den opprinnelige garantiperioden (eller tre måneder, avhengig av hvilken lengde som er lengst).
 7. Denne tilleggsgarantien dekker ikke gjenstander som er skadet av normal slitasje, inkludert, men ikke begrenset til, fliser, riper, slitasje, misfarging og andre mindre defekter, der skaden har en ubetydelig effekt på driften eller ytelsen til varene.
 8. Denne tilleggsgarantien er begrenset til utskifting eller utskiftning. Så langt loven tillater det, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade på eiendom eller personer som oppstår av noen som helst årsak, og skal ikke ha noe ansvar for tilfeldige, følgeskader eller spesielle skader.
 9. Denne garantien er bare gyldig og kan håndheves i Australia og New Zealand.

Gjør krav:
For å gjøre krav under denne garantien, må du returnere varene til leverandøren (kjøpssted) for erstatning. Hvis dette ikke er mulig, vennligst kontakt vår kundeserviceavdeling på e-post: kl cservice@homedics.com.au eller på adressen nedenfor.

 • Alle returnerte varer må ledsages av tilfredsstillende kjøpsbevis som tydelig angir navn og adresse til leverandøren, dato og sted for kjøp, og identifiserer produktet. Det er best å oppgi en original, leselig og umodifisert kvittering eller salgsfaktura.
 • Du må bære alle utgifter for retur av varene eller på annen måte forbundet med å fremsette kravet ditt under denne tilleggsgarantien.

Kontakt:
AUSTRALIA: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NEW ZEALAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, New Zealand 0800 232 633

NB:
.......................................... ..

HoMedics LOGOKONTAKT:
AUSTRALIA: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NEW ZEALAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, New Zealand 0800 232 633

Dokumenter / Ressurser

HoMedics PGM-1000-AU Pro Massasjepistol [pdf] Bruksanvisning
PGM-1000-AU Pro Massasjepistol, PGM-1000-AU, Pro Massasjepistol, Massasjepistol, Gun

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *