EZVIZ -logoH8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera
Brukermanual

H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHETER RESERVERT.
All informasjon, inkludert blant annet ordlyd, bilder, grafer er egenskapene til Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter referert til som "EZVIZ"). Denne brukerhåndboken (heretter referert til som "håndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, helt eller delvis, på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra EZVIZ. Med mindre annet er angitt, gir EZVIZ ingen garantier, garantier eller representasjoner, uttrykte eller underforståtte, angående håndboken.
Om denne håndboken
Håndboken inneholder instruksjoner for bruk og administrasjon av produktet. Bilder, diagrammer, bilder og all annen informasjon heretter er kun til beskrivelse og forklaring. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel på grunn av fastvareoppdateringer eller andre årsaker. Vennligst finn den nyeste versjonen i EZVIZ
webnettstedet (http://www.ezviz.com).
Revisjonsrekord
Ny utgivelse - januar, 2022
Bekreftelse av varemerker
EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - ikon og andre EZVIZs varemerker og logoer tilhører EZVIZ i ulike jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer nevnt nedenfor er eiendommen til deres respektive eiere.
Ansvarsfraskrivelse
I DEN MAKSIMALE OMRÅDET DET ER TILLAT AV GJELDENDE LOV, LEVERES PRODUKTET SOM BESKREVES, MED SIN HARDWARE, PROGRAMVARE OG FIRMWARE, "SOM DEN ER", MED ALLE FEIL OG FEIL, OG EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, UNDERLAGT, CHANTABILITY, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL EZVIZ, DETS DIREKTØRER, ANSATTE, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIG FOR DEG FOR NOEN SPESIELLE, FØLGESKADER, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT, BLAND ANDRE, SKADER FOR TAP AV PROFITT AV BUSINESS, BUSATA. ELLER DOKUMENTASJON, I FORBINDELSE MED BRUK AV DETTE PRODUKTET, SELV OM EZVIZ HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN MAKSIMALE OMRÅDET SOM TILLATS AV GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTENDIGHET OVERstige PRODUKTETS ORIGINELLE KJØPSPRIS.
EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE SOM RESULTAT AV PRODUKTAVBRUDD ELLER AVSLUTNING AV TJENESTER FORÅRSAKET AV: A) FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK ANNEN SOM FORESPØRT; B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DEG SELV ELLER TREDJEPARTEN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, Å BRUKE ENHVER TREDJEPARTS PRODUKTER, PROGRAMVARE, APPLIKASJONER OG BLANT ANDRE. ANGÅENDE PRODUKTET MED INTERNETT- TILGANG SKAL BRUK AV PRODUKTET VÆRE HELT PÅ DIN EGEN RISIKO. EZVIZ SKAL IKKE TA NOEN ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, PERSONVERNLEKKASJE ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANgrep, HACKERANgrep, VIRUSINSPEKSJON ELLER ANDRE INTERNETTSIKKERHETSRISIKO; MEN, EZVIZ VIL GI TIDLIG TEKNISK STØTTE HVIS NØDVENDIG. OVERVÅKNINGSLOVER OG DATABESKYTTELSESLOVER VARIERER EFTER JURISDIKSJON. VENNLIGST KONTROLLER ALLE RELEVANTE LOVER I DIN JURISDIKSJON FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET I ORDEN
FOR Å SIKRE AT DIN BRUK ER I OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG I TILFELLE DETTE PRODUKTET BRUKER MED ULEGITIMTE FORMÅL. I TILFELLE AV KONFLIKT MELLOM OVENFOR OG GJELDENDE LOV, GÅR SISTENTE.

Mer enn view

 1. Innhold i pakkenEZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - OverviewEZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 Strømadapterens utseende er avhengig av den du har kjøpt.
 2. GrunnleggendeEZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - GrunnleggendeEZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Grunnleggende1
Navn Beskrivelse
Nullstillknapp Når kameraet fungerer, trykk og hold i ca. 5 sekunder og alle parametere vil bli gjenopprettet til standardinnstillingene.
Micro SD-kort (selges separat) Initialiser kortet i EZVIZ-appen før du bruker det. Anbefalt kompatibilitet: Klasse 10, maksimal plass 512 GB.
LED-indikator EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon1 Konstant rødt: Kamera starter opp.
EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon2 Sakte blinkende rødt: Nettverksunntak.
EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon3 Rask blinkende rødt: Kameraunntak (f.eks. Micro SD-kortfeil).
EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon4 Solid Blue: App-besøkskamera.
EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon5 Sakte blinkende blått: Kameraet kjører som det skal.
EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon6 Rask blinkende blått: Kameraet er klart for Wi-Fi-tilkobling.

Skaff deg EZVIZ-appen

 1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (foreslått).
 2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter "EZVIZ" i App Store eller Google PlayTM.
 3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - app

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 Hvis du allerede har brukt appen, sørg for at det er den nyeste versjonen. For å finne ut om en oppdatering er tilgjengelig, gå til appbutikken og søk etter "EZVIZ".
Koble til internettet

 •  Kablet tilkobling: Koble kameraet til en ruter. Se alternativ A.
 • Trådløs tilkobling: Koble kameraet til Wi-Fi. Se alternativ B.

Alternativ A: Kablet tilkobling

 1. Koble strømadapterkabelen til kameraets strømport.
 2. Koble strømadapteren til et stikkontakt.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 LED-lampen som blinker raskt blått indikerer at kameraet er slått på og klart for nettverkskonfigurasjon.
 3. Koble kameraet til LAN-porten på ruteren med Ethernet-kabelen (kjøpes separat).
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 LED-lampen som blinker sakte blått indikerer at kameraet er koblet til Internett.EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kamera
 4. Legg kameraet ditt til EZVIZ.
  – Logg på kontoen din med EZVIZ-appen.
  – På startskjermen trykker du på "+" i øvre høyre hjørne for å gå til Skann QR-kode-grensesnittet.
  – Skann QR-koden på hurtigstartguidedekselet eller på kamerahuset.EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - app1 – Følg EZVIZ-appveiviseren for å legge til kameraet i appen.

Alternativ B: Trådløs tilkobling

 1. Koble strømadapterkabelen til kameraets strømport.
 2. Koble strømadapteren til et stikkontakt.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 LED-lampen som blinker raskt blått indikerer at kameraet er slått på og klart for nettverkskonfigurasjon.EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kamera1
 3. Legg kamera til EZVIZ.
  – Logg på kontoen din med EZVIZ-appen.
  – På startskjermen trykker du på "+" i øvre høyre hjørne for å gå til Skann QR-kode-grensesnittet.
  – Skann QR-koden på hurtigstartguidedekselet eller på kamerahuset.EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - app1 – Følg EZVIZ-appveiviseren for å legge til kameraet i EZVIZ.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 Koble kameraet til Wi-Fi som mobiltelefonen din er koblet til.
  • Båndet til Wi-Fi må være 2.4 GHz.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 Trykk og hold tilbakestillingsknappen i ca. 5 sekunder, og du kan starte kameraet på nytt og gjenopprette alle parametere til standard. Trykk og hold tilbakestillingsknappen i omtrent 5 sekunder i ett av følgende tilfeller:
  • Kameraet klarer ikke å koble til Wi-Fi-nettverket.
  • Du vil koble kameraet til et annet Wi-Fi-nettverk.

Installasjon

 1. Installasjon av mikro SD-kort (valgfritt)
  1. Fjern dekselet på kameraet.
  2. Sett inn micro SD-kortet (selges separat) i kortsporet.
  3. Fest dekselet til kameraet.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Micro SD-kortEtter at du har installert micro SD-kortet, bør du initialisere kortet i EZVIZ-appen før du bruker det.
  4. I EZVIZ-appen trykker du på Lagringsstatus i grensesnittet for enhetsinnstillinger for å sjekke SD-kortstatusen.
  5. Hvis minnekortstatusen vises som Uinitialisert, trykk for å initialisere det.
  Statusen vil da endres til Normal og videoer kan lagres.
 2. Installasjonssted
  • Velg et sted med et klart, ublokkert felt på view og med et godt trådløst signal.
  • Sørg for at veggen er sterk nok til å tåle tre ganger vekten til kameraet.
  • Kameraet kan ikke installeres med objektivet mot direkte sollys.
 3. Installasjonsprosedyre
  Kameraet kan være veggmontert, takmontert og stangmontert.
  Tak / veggmontering
  1. Fjern beskyttelsesfilmen fra linsen.
  2. Fest boremalen på en ren og flat overflate.
  3. (Kun for sementvegg) Bor skruehull i henhold til malen, og sett inn ankere.
  4. Bruk skruer (PA4x25) for å feste monteringsbraketten på installasjonsoverflaten.
  5. Skyv kameraet inn på monteringsbraketten.
EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Takfeste EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Fig. 2 Veggfeste

Stangfeste

 1. Fjern beskyttelsesfilmen fra linsen.
 2. Bruk kabelbåndet (følger ikke med i pakken) for å feste monteringsbraketten til stangen.
 3. Skyv kameraet inn på monteringsbraketten

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kamera2

Demontering av tak

 1. Bruk tommelen og pekefingeren til å klemme to spennestrekkarmer på to sider av monteringsbraketten.
 2. Ta kameraet av monteringsbraketten med venstre hånd som vist nedenfor.

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kamera3

Demonter vegg/stang

 1. Hold kameraet med hendene og legg to langfinger på spennens strekkarmer på to sider av kameraet.
 2. Trykk på spennens strekkarmer og ta av kameraet fra monteringsbraketten samtidig som vist nedenfor.

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kamera4

Vanntett sett installasjon (valgfritt)
EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 Hvis kameraet er installert utendørs eller i fuktige omgivelser, bruk det vanntette settet.

 1. Sett pakningen inn i Ethernet-porten på kameraet.EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon7
 2. Tre A gjennom mutteren, pakningen og endelokket.EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kabel
 3. Stram til mutteren og endestykket.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kabel1
 4. Tre A inn i Ethernet-porten på kameraet og skru til mutteren.EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kabel2
 5. Koble B til LAN-porten på ruteren.

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Kabel3

Operasjoner på EZVIZ-appen

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 App-grensesnittet kan være annerledes på grunn av versjonsoppdatering, og grensesnittet til appen du installerte på telefonen din skal gjelde.

 1. Bo View
  Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.
  Du kan se en direktestrøm, ta øyeblikksbilder, spille inn videoer eller velge videodefinisjon etter behov.EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - Live ViewEZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 Sveip til venstre og høyre over skjermen for å se flere ikoner.
  Ikon Beskrivelse
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon9 Dele. Del enheten din med hvem du vil.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon10 Innstillinger. View eller endre enhetsinnstillingene.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon11 Øyeblikksbilde. Ta et øyeblikksbilde.
  Ta opp. Start/stopp opptaket manuelt.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon12 PTZ. Roter kameraet for å få bredere felt av view.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon13 360° bilde. Trykk for å generere en 360 graders view bilde.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon14 Snakke. Trykk på ikonet, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å snakke med eller lytte til folk foran kameraet.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon15 Alarm. Lyd og blits for å avskrekke inntrengere.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon16 Fullskjermvisning. Trykk for å nyte en fullskjermvisning for din filed av view.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon17 Pop-up. View videoen som vises på toppen av en annen app du bruker.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon18 Flomlys. Trykk for å gjøre feltet lysere view.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon19 Definisjon. Velg videooppløsning fra Full HD, Hi-Def eller Standard.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon20 Live på flere skjermer. Trykk for å velge vindusoppsett.
 2. innstillinger
  Parameter Beskrivelse
  Intelligent deteksjon Du kan velge mellom Human Shape Detection og Image Change Detection for enheten din.
  Hørbar varsling Du kan velge varseltoner mellom Demp, Intensiv, Myk eller til og med tilpasse varseltonen.
  Lysvarsling Når aktivert, vil kameralyset blinke når deteksjon utløses.
  Meldingsvarsling Du kan administrere enhetsmeldingen og EZVIZ APP-varsling.
  lyd Når de er deaktivert lever begge view og innspilte videoer vil ikke ha lyd.
  Lydmodus •  Intercom: Trykk og hold for å sende talemeldinger.
  •  Taleanrop: Trykk for å starte et taleanrop.
  Smart merkeboks Etter at funksjonen er aktivert, vil en markeringsboks vises i live view og avspilling rundt målet oppdaget.
   Nattvisjonsmodus •  Farge nattesyn: Hjelper kameraet å få fargebilder i mørke omgivelser.
  •  Black/White Night Vision: IR-lys hjelper kameraet med å få svart-hvitt-bilder i mørke omgivelser.
  •  Smart nattvisjon: Black/White Night Vision som standard. Når bevegelse oppdages, vil synsmodusen bytte til Color Night Vision-modus.
  OSD Når aktivert, vil OSD med enhetsnavnet vises på alle videoer tatt opp av kameraet.
  Flip Image Trykk for å snu bilder.
  Enhetens hvilemodus Når hvilemodus er på, stopper enheten overvåking og opptak.
  Menneskelig sporing Når aktivert, vil kameraet automatisk følge menneskelige bevegelser.
  PTZ-posisjonskalibrering Du kan kalibrere kameraet når det er en forskyvning for forhåndsinnstilt PTZ-posisjon eller roterende posisjon i 360°-bildet.
  360° bilde Trykk for å generere en 360 graders view bilde.
   Rekordliste Du kan se micro SD-kortkapasitet, brukt plass og ledig plass her, og du kan også aktivere eller deaktivere skylagringstjeneste her.
  Videokryptering Hvis aktivert, kan bilder tatt av kameraet bare være tilgjengelige etter at du har angitt et passord.
  Endre krypteringspassord Du kan endre krypteringspassord her.
  Network Gjør enheten frakoblet først, og deretter kan du koble enheten til et nytt nettverk.
  Rom Du kan plassere enheten i et hvilket som helst av rommene.
  tidssone Du kan velge tidssone etter behov her.
  Tidsformat Du kan velge datoformat etter behov her.
  Brukerhåndbok Du kan lese brukerveiledning for kameraet her.
  Enhetsversjon Du kan se enhetsversjonen her.
  Del enheten Du kan dele enheten med ditt familiemedlem eller gjest.
  Start enheten Trykk for å starte kameraet på nytt.
  Slett enhet Trykk for å slette kameraet fra EZVIZ-skyen. Etter at du har slettet kameraet, slettes ikke videoer som er lagret i skyen. Når du legger til kameraet igjen, kan videoene fortsatt være det viewed.

EZVIZ Connect

 1. Bruk Amazon Alexa
  Disse instruksjonene lar deg kontrollere EZVIZ-enhetene dine med Amazon Alexa. Hvis du får problemer under prosessen, se Feilsøking.
  Før du begynner, må du sørge for at:
  1. EZVIZ-enheter er koblet til EZVIZ-appen.
  2. I EZVIZ-appen slår du av "Video Encryption" og slår på "Audio" på Enhetsinnstillinger-siden.
  3. Du har en Alexa-aktivert enhet (dvs. Echo Spot, Echo-Show, Helt nye Echo-Show, Fire TV (alle generasjoner), Fire TV-stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TVer).
  4. Amazon Alexa-appen er allerede installert på smartenheten din, og du har opprettet en konto.
  For å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:
  1. Åpne Alexa-appen og velg «Skills and Games» fra menyen.
  2. På skjermbildet for ferdigheter og spill, søk etter "EZVIZ", og du vil finne "EZVIZ"-ferdigheter.
  3. Velg EZVIZ-enhetens ferdigheter, og trykk deretter på AKTIVER FOR BRUK.
  4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet ditt, og trykk på Logg på.
  5. Trykk på Autoriser-knappen for å autorisere Alexa til å få tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
  6. Du vil se "EZVIZ har blitt tilkoblet", og trykk deretter på OPPDAGEN ENHETER for å la Alexa oppdage alle EZVIZ-enhetene dine.
  7. Gå tilbake til Alexa app-menyen og velg "Enheter", og under enheter vil du se alle EZVIZ-enhetene dine.
  Stemmekommando
  Oppdag en ny smartenhet via "Smart Home"-menyen i Alexa-appen eller Alexa Voice Control-funksjonen.
  Når enheten er funnet, kan du kontrollere den med stemmen. Snakk enkle kommandoer til Alexa.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 Enhetens navn for f.eksample: "vis xxxx kamera," kan endres i EZVIZ-appen. Hver gang du endrer navnet på enheten, må du oppdage enheten på nytt for å oppdatere navnet.
  Feilsøking
  Hva bør jeg gjøre hvis Alexa ikke oppdager enheten min?
  Sjekk om det er noen Internett-tilkoblingsproblemer.
  Prøv å starte smartenheten på nytt og gjenoppdag enheten på Alexa.
  Hvorfor er enhetens status "Offline" på Alexa?
  Enheten din kan ha blitt koblet fra nettverket. Start smartenheten på nytt og gjenoppdag på Alexa. Sjekk om ruteren din er koblet til Internett og prøv igjen.
  EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 For detaljer om land der Amazon Alexa er tilgjengelig, se Amazon Alexas offisielle webområdet.
 2. Bruk Google Assistant
  Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se live ved å snakke Google Assistant-talekommandoer.
  Følgende enheter og apper kreves:
  1. En funksjonell EZVIZ-app.
  2. I EZVIZ-appen slår du av "Video Encryption" og slår på "Audio" på Enhetsinnstillinger-siden.
  3. En TV med funksjonell Chromecast koblet til.
  4. Google Assistant-appen på telefonen.
  Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:
  1. Sett opp EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer som den skal på appen.
  2. Last ned Google Home-appen fra App Store eller Google Play Store™ og logg på Google-kontoen din.
  3. På Myhome-skjermen trykker du på “+” i øvre venstre hjørne, og velger “Set up device” fra menylisten for å gå til Setup-grensesnittet.
  4. Trykk på Fungerer med Google, og søk etter «EZVIZ», hvor du finner «EZVIZ»-ferdigheter.
  5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet ditt, og trykk på Logg på.
  6. Trykk på Autoriser-knappen for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
  7. Trykk på Gå tilbake til app.
  8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autorisasjonen. Når synkroniseringen er fullført, vil EZVIZ-tjenesten bli oppført under listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter under EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ-tjenesteikonet.
  9. Prøv nå noen kommandoer. Bruk navnet på kameraet du opprettet da du satte opp systemet.
  Brukere kan administrere enheter som en enkelt enhet eller i en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukere kontrollere en gruppe enheter samtidig ved å bruke én kommando.
  Se lenken for mer informasjon: https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

FAQ

Spørsmål: Hvis kameraet er offline på appen, vil videoopptaket fortsette?
A: Hvis kameraet er slått på, men koblet fra Internett, vil lokale opptak fortsette, men skyopptak vil
Stoppe. Hvis kameraet er slått av, vil begge videoopptakene stoppe.
Spørsmål: Hvorfor utløses alarmen når ingen er på bildet?
A: Konfigurer en lavere verdi for deteksjonsfølsomheten. Vær oppmerksom på at kjøretøy og dyr også er alarmutløsende kilder.
Spørsmål: Hvordan bruker jeg micro SD-kortet til lokal lagring?
A: 1. Kontroller at det er satt inn et micro SD-kort og at kameraet er lagt til EZVIZ-kontoen din. Åpne EZVIZ-appen og gå inn i "Device Details"-grensesnittet. Hvis knappen "Initialize Storage Card" vises, må du initialisere micro SD-kortet først.
2. Micro SD-kortopptak for bevegelsesdeteksjon er aktivert som standard.
Sp: Mobiltelefonen kan ikke motta alarmmeldinger når kameraet er tilkoblet
A: 1. Sørg for at EZVIZ-appen kjører på mobiltelefonen din og at bevegelsesdeteksjonsvarslingen er aktivert.
2. For Android-system, sørg for at appen kjører i bakgrunnen; og for iOS, aktiver meldings-push-funksjonen i "Innstillinger > Varsling".
3. Hvis fortsatt ingen alarm ber om, trykk og hold RESET-knappen i ca. 5 sekunder for å gjenopprette kamerainnstillingene.
Spørsmål: Live view eller avspillingen mislyktes
A: Sørg for at nettverket ditt er godt tilkoblet. Å se direktesendte videoer krever god båndbredde. Du kan oppdatere videoen, eller endre et nettverk og prøve på nytt.

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera - icon8 For ytterligere informasjon om enheten, se www.ezviz.com/eu.

Initiativer om bruk av videoprodukter

Takk for at du valgte EZVIZ-produkter.
Teknologi påvirker alle aspekter av livet vårt. Som et høyteknologisk selskap er vi i økende grad klar over rollen teknologi spiller for å forbedre virksomhetens effektivitet og livskvalitet, men samtidig den potensielle skaden ved feil bruk. For eksampvideoprodukter er i stand til å ta opp ekte, fullstendige og klare bilder. Dette gir en høy verdi i ettertid og bevaring av sanntidsfakta. Det kan imidlertid også resultere i brudd på en tredjeparts legitime rettigheter og interesser dersom feil distribusjon, bruk og/eller behandling av videodata finner sted. Med filosofien "Technology for the Good", ber EZVIZ om at hver sluttbruker av videoteknologi og videoprodukter skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter, samt etiske skikker, med sikte på i fellesskap å skape et bedre fellesskap.
Vennligst les følgende initiativer nøye:

 1. Alle har en rimelig forventning om personvern, og installasjon av videoprodukter bør ikke være i konflikt med denne rimelige forventningen. Det skal derfor gis et varsel på en rimelig og effektiv måte og tydeliggjøre overvåkingsområdet ved installasjon av videoprodukter i offentlige områder. For ikke-offentlige områder skal en tredjeparts rettigheter og interesser evalueres ved installasjon av videoprodukter, inkludert, men ikke begrenset til, installasjon av videoprodukter kun etter å ha innhentet samtykke fra interessentene, og ikke installering av svært usynlige videoprodukter.
 2. Formålet med videoprodukter er å ta opp reelle aktiviteter innenfor en bestemt tid og plass og under bestemte forhold. Derfor skal hver bruker først med rimelighet definere sine egne rettigheter i et slikt spesifikt omfang, for å unngå å krenke en tredjeparts portretter, personvern eller andre legitime rettigheter.
 3. Under bruken av videoprodukter vil videobildedata hentet fra virkelige scener fortsette å bli generert, inkludert en stor mengde biologiske data (som ansiktsbilder), og dataene kan brukes eller bearbeides ytterligere. Videoprodukter i seg selv kunne ikke skille godt fra dårlig med hensyn til hvordan dataene skal brukes basert utelukkende på bildene tatt av videoproduktene. Resultatet av databruk avhenger av metoden og formålet med bruken til de behandlingsansvarlige. Derfor skal behandlingsansvarlige ikke bare overholde alle gjeldende lover og forskrifter og andre normative krav, men også respektere internasjonale normer, sosial moral, god moral, vanlig praksis og andre ikke-obligatoriske krav, og respektere individets personvern, portrettrettigheter og andre rettigheter. og interesser.
 4. Rettighetene, verdiene og andre krav fra ulike interessenter bør alltid vurderes ved behandling av videodata som kontinuerlig genereres av videoprodukter. I denne forbindelse er produktsikkerhet og datasikkerhet ekstremt avgjørende. Derfor skal hver sluttbruker og datakontrollør iverksette alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre datasikkerhet og unngå datalekkasje, feilaktig avsløring og feil bruk, inkludert men ikke begrenset til, sette opp tilgangskontroll, velge et passende nettverksmiljø (Internett eller Intranett) hvor videoprodukter er tilkoblet, etablerer og kontinuerlig optimaliserer nettverkssikkerhet.
 5. Videoprodukter har gitt store bidrag til forbedring av sosial trygghet rundt om i verden, og vi tror at disse produktene også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter av det sosiale livet. Ethvert misbruk av videoprodukter i strid med menneskerettighetene eller som fører til kriminelle aktiviteter er i strid med den opprinnelige intensjonen med teknologisk innovasjon og produktutvikling. Derfor skal hver bruker etablere en evaluerings- og sporingsmekanisme for deres produktapplikasjon for å sikre at hvert produkt brukes på en riktig og rimelig måte og i god tro.

INFORMASJON TIL PRIVATE HUSHOLDNINGER

 1. Separat innsamling av avfallsutstyr: Elektrisk og elektronisk utstyr som har blitt til avfall omtales som avfallsutstyr. Eiere av avfallsutstyr må kaste det atskilt fra usortert kommunalt avfall. Spesielt avfallsutstyr hører ikke hjemme i husholdningsavfallet, men i spesielle innsamlings- og retursystemer.
 2. Batterier og oppladbare batterier samt lamps: Eiere av avfallsutstyr skal som hovedregel skille utbrukte batterier og oppladbare batterier som ikke er innelukket i avfallsutstyret, som kan fjernes fra avfallsutstyret uten å bli ødelagt, fra avfallsutstyret før innlevering på innsamling. punkt. Dette gjelder ikke dersom avfallsutstyr klargjøres for gjenbruk med medvirkning av offentlig renovasjonsmyndighet.
 3. Alternativer for å returnere avfallsutstyr: Eiere av avfallsutstyr fra private husholdninger kan returnere det gratis til innsamlingsstedene til offentlige avfallsmyndigheter eller til returpunktene som er opprettet av produsenter eller distributører i henhold til Elektronikk og Elektronikk. Utstyrsloven. Butikker med et salgsareal på minst 400 m² for elektrisk og elektronisk utstyr og de dagligvarebutikker med et samlet salgsareal på minst 800 m² som tilbyr elektrisk og elektronisk utstyr flere ganger i året eller på permanent basis og gjør det tilgjengelig i markedet er pålagt å ta det tilbake. Dette gjelder også ved distribusjon ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler, dersom lager- og forsendelsesarealene for elektrisk og elektronisk utstyr er på minst 400 m² eller de totale lager- og fraktarealene er minst 800 m². Distributører skal i prinsippet sørge for tilbaketaking ved å sørge for egnede returfasiliteter i rimelig avstand fra den respektive sluttbrukeren. Muligheten for å returnere avfallsutstyr vederlagsfritt finnes for distributører som plikter å ta det tilbake blant annet dersom en ny tilsvarende enhet som i det vesentlige fyller samme funksjoner leveres til sluttbruker.
 4. Personvernerklæring: Avfallsutstyr inneholder ofte sensitive personopplysninger. Dette gjelder spesielt enheter for informasjons- og telekommunikasjonsteknologi som datamaskiner og smarttelefoner. I din egen interesse, vær oppmerksom på at hver sluttbruker er ansvarlig for å slette dataene på det avhendede utstyret som skal deponeres.
 5. Betydningen av symbolet "overkrysset søppelkasse": Symbolet på en overkrysset søppelkasse som regelmessig vises på elektrisk og elektronisk utstyr, indikerer at den respektive enheten skal samles separat fra usortert kommunalt avfall ved slutten av levetiden.

EZVIZ -logo

Dokumenter / Ressurser

EZVIZ H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera [pdf] Brukerhåndbok
H8c Pan and Tilt Wi-Fi-kamera, H8c, Pan and Tilt Wi-Fi-kamera, Tilt Wi-Fi-kamera, Wi-Fi-kamera, Kamera

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *