behringer PA høyttalersystem - logoQuick Start Guide

behringer PA høyttalersystem

PK10 8 /110/112 /115
Passivt 350/500/600/800 watt 8/10/12/15" PA høyttalersystem

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

behringer PA høyttalersystem - ikon

behringer PA-høyttalersystem - ikon 2Terminaler merket med dette symbolet har en elektrisk strøm av tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk støt. Bruk bare profesjonelle høyttalerkabler av høy kvalitet med ¼ ”TS eller vri-låsende plugger forhåndsinstallert. All annen installasjon eller modifikasjon skal bare utføres av kvalifisert personell.

behringer PA-høyttalersystem - ikon 2Dette symbolet, uansett hvor det vises, varsler deg om tilstedeværelsen av uisolert farlig voltage inne i kabinettet - voltage som kan være tilstrekkelig til å utgjøre en risiko for sjokk.

behringer PA-høyttalersystem - ikon 3Dette symbolet varsler deg om viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner i den medfølgende litteraturen, uansett hvor det vises. Les håndboken.

behringer PA-høyttalersystem - ikon 3Forsiktig
For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke fjerne toppdekselet (eller den bakre delen). Ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Henvis service til kvalifisert personell.

behringer PA-høyttalersystem - ikon 3Forsiktig
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette dette apparatet for regn og fuktighet. Apparatet skal ikke utsettes for dryppende eller sprutende væsker, og ingen gjenstander fylt med væsker, slik som vaser, skal plasseres på apparatet.

behringer PA-høyttalersystem - ikon 3Forsiktig
Denne serviceinstruksjonene er kun til bruk for kvalifisert servicepersonell. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke utføre noe annet enn det som er beskrevet i bruksanvisningen. Reparasjoner må utføres av kvalifisert servicepersonell.

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Hold disse instruksjonene.
 3. Pass på alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 6. Rengjør bare med tørr klut.
 7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i samsvar med produsentens instruksjoner.
 8. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 9. Ikke omgå sikkerhetsformålet til den polariserte eller jordede pluggen. En polarisert plugg har to blader med en bredere enn den andre. En jordingsplugg har to blader og en tredje jordingsstift. Det brede bladet eller den tredje spissen er gitt for din sikkerhet. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer inn i stikkontakten, kontakt en elektriker for å skifte ut den utdaterte stikkontakten.
 10. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut av apparatet.
 11. Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
  behringer PA-høyttalersystem - ikon 4
 12. Bruk kun med vognen, stativet, stativet, braketten eller bordet spesifisert av produsenten, eller som selges sammen med apparatet. Når en vogn brukes, vær forsiktig når du flytter kombinasjonen vogn/apparat for å unngå
 13. Koble fra dette apparatet i lynvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
 14. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt, eller har blitt droppet.
 15. Apparatet skal kobles til et MAINS-uttak med en beskyttende jordforbindelse.
 16. Der MAINS-pluggen eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten forbli lett operativ.
  behringer PA-høyttalersystem - ikon 5
 17. Riktig avhending av dette produktet: Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE
  Direktiv (2012/19/EU) og din nasjonale lov. Dette produktet bør bringes til et innsamlingssenter som er lisensiert for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE). Feilhåndtering av denne typen avfall kan ha en mulig negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse på grunn av potensielt farlige stoffer som generelt er forbundet med EEE. Samtidig vil ditt samarbeid om riktig avhending av dette produktet bidra til effektiv bruk av naturressurser. For mer informasjon om hvor du kan ta med avfallsutstyret ditt for resirkulering, vennligst kontakt ditt lokale bykontor eller innsamlingstjenesten for husholdningsavfall.
 18. Ikke installer på et trangt sted, for eksempel i en bokhylle eller lignende.
 19. Ikke plasser åpen ildkilde, slik som stearinlys, på apparatet.
 20. Vær oppmerksom på miljøaspektene ved avhending av batterier. Batterier må kastes på et batteripunkt.
 21. Bruk dette apparatet i tropisk og / eller moderat klima.

JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

Music Tribe påtar seg intet ansvar for tap som kan lides av en person som enten helt eller delvis stoler på en beskrivelse, fotografi eller uttalelse her. Tekniske spesifikasjoner, utseende og annen informasjon kan endres uten varsel. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Auratone og Coolaudio er varemerker eller registrerte varemerker for Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2020 Alle rettigheter reservert.

BEGRENSET GARANTI

For gjeldende garantivilkår og tilleggsinformasjon angående Music Tribes begrensede garanti, vennligst se fullstendige detaljer online på musictribe.com/warranty.

PK108/110/112/115 Kontroller

Kontrollerbehringer PA-høyttalersystem - fig 1

 1. INNGANG - Bruk høyttalerkabler med speakON-stil vrilåsende profesjonelle kontakter for å koble høyttaleren til strømmen amplifier. Sett den vrilåsende kontakten inn i kontakten og roter med klokken til kontakten låses på plass. Disse høyttalerne kobles til strøm via pinnene 1+ og 1- i vrilåskontakten. Pinne 2+ og 2- er ikke koblet internt til høyttalerne, men er koblet gjennom til LINK OUTPUT.
 2. LINK UTGANG – Bruk denne tilkoblingen til å mate INPUT-signalet på pinnene 1+ og 1- gjennom og ut for å forsyne en ekstra høyttaler med samme signal. Alternativt, ved å kjøre en 4-polet høyttaler fra strømmen amp til INPUT-kontakten, en ekstra strøm amp kanal på pinnene 2+ og 2- kan føres rett gjennom til LINK OUTPUT for å mate en ekstra høyttaler med et separat signal. Denne alternative metoden kan være nyttig for å konsolidere høyttalerkablene når det er nødvendig. Sjekk for å sikre at strømmen din amplifier kan kombinere og sende ut alle pinner (1+, 1-, 2+ og 2-) fra en enkelt utgangskontakt.
  behringer PA-høyttalersystem - fig 2
 3. SYSTEMSPESIFIKASJON – Se denne delen av bakpanelet for å finne effekten for din spesifikke høyttalermodell.
  behringer PA-høyttalersystem - fig 3

Spesifikasjoner

Systemdata

PK108 PK110 PK112

PK115

Toppkraft 320 W 480 W 600 W 800 W
impedans 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω
typen 2-veis 2-veis 2-veis 2-veis
frekvens~~POS=TRUNC 87 Hz til 35 kHz (±3 dB) 20 Hz til 20 kHz (-10 dB) 80 Hz til 35 kHz (±3 dB) 20 Hz til 20 kHz (-10 dB) 75 Hz til 35 kHz (±3 dB) 20 Hz til 20 kHz (-10 dB) 70 Hz til 35 kHz (±3 dB) 20 Hz til 20 kHz (-10 dB)
Lydtrykknivå (SPL) 96 dB (full plass, 1 W @ 1 m) 96 dB (full plass, 1 W @ 1 m) 96 dB (full plass, 1 W @ 1 m) 96 dB (full plass, 1 W @ 1 m)
Nominell spredning 70° H x 50° W 70° H x 50° W 70° H x 50° W 70° H x 50° W
Kryssfrekvens 2.2 kHz 2.2 kHz 2.2 kHz 2.2 kHz
Rigging av beslag Ergonomisk utformet håndtak 35 mm stangkontakt Ergonomisk utformet håndtak 35 mm stangkontakt Ergonomisk utformet håndtak 35 mm stangkontakt Ergonomisk utformet håndtak 35 mm stangkontakt
komponenter
Tweeter 1, komprimeringsdriver 1, komprimeringsdriver 1, komprimeringsdriver 1, komprimeringsdriver
woofer 8 ″ (203 mm) 10 ″ (254 mm) 12 ″ (305 mm) 15 ″ (381 mm)
Kontakter 2 x Speaker Twist Connectors 4 pinner 2 x Speaker Twist Connectors 4 pinner 2 x Speaker Twist Connectors 4 pinner 2 x Speaker Twist Connectors 4 pinner
Kabling Pinner 1+ / 1- inngang
Pinner 2+ / 2- lenke
Pinner 1+ / 1- inngang
Pinner 2+ / 2- lenke
Pinner 1+ / 1- inngang
Pinner 2+ / 2- lenke
Pinner 1+ / 1- inngang
Pinner 2+ / 2- lenke
Dimensjoner / Vekt
Dimensjoner (H x B x D) X x 395 254 211 mm
(15.6 x 10 x 8.3 ″)
X x 491 315 261 mm
(19.3 x 12.4 x 10.3 ″)
X x 583 375 308 mm
(23 x 14.8 x 12.1 ″)
X x 685 433 366 mm
(27 x 17 x 14.4 ″)
Vekt 5.1 kg (11.2 lbs) 7.2 kg (15.8 lbs) 10.1 kg (22.2 lbs) 14.9 kg (32.8 lbs)

Viktig informasjon

 1. Registrer deg online. Registrer ditt nye Music Tribe-utstyr rett etter at du har kjøpt det ved å gå til behringer.com. Registrering av kjøpet ditt ved hjelp av vårt enkle online skjema hjelper oss med å behandle reparasjonskrav raskere og mer effektivt. Les også vilkårene og betingelsene i garantien vår, hvis aktuelt.
 2. Feil. Hvis din Music Tribe-autoriserte forhandler ikke befinner seg i nærheten av deg, kan du kontakte den autoriserte Music Tribe-utfylleren for ditt land, oppført under "Support" på behringer.com. Hvis landet ditt ikke er oppført, vennligst sjekk om problemet ditt kan løses av vår "Online Support" som også finnes under "Support" på behringer.com. Alternativt kan du sende inn et online garantikrav på
  behringer.com FØR du returnerer produktet.
 3. Strømtilkoblinger. Før du kobler enheten til en stikkontakt, må du kontrollere at du bruker riktig strømnetttage for din spesifikke modell. Defekte sikringer må erstattes med sikringer av samme type og klasse uten unntak.

FEDERAL KOMMUNIKASJON KOMMISJONS INFORMASJON OM OVERENSSTEMMELSE

behringer PA høyttalersystem - FCbehringer
PK108/110/112/115

Ansvarlig parts navn: Music Tribe Commercial NV Inc.
Adresse: 901 Grier Drive Las Vegas, NV 89118 USA
Telefonnummer: + 1 702 800 8290

PK108/110/112/115

overholder FCC-reglene som nevnt i følgende avsnitt:
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
 2. denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Viktig informasjon:
Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Music Tribe, kan ugyldiggjøre brukerens autorisasjon til å bruke utstyret.

behringer PA høyttalersystem - logoVi hører deg

Dokumenter / Ressurser

behringer PA høyttalersystem [pdf] Brukerveiledning
behringer, PA, høyttalersystem, PK108, PK110, PK112, PK115, Passiv 350, 500-Watt, 600-Watt, 800-Watt, 10, 12, 15

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *