anko LD-K1045 trådløs vannkoker brukerhåndbok

anko LD-K1045 trådløs vannkoker Brukerhåndbok – Viktige sikkerhetsinstruksjoner – Tiltenkt bruk Vannkokeren er kun beregnet for kokende vann. Oppvarming av melk, kullsyreholdige drikker eller andre væsker vil forårsake funksjonsfeil eller skade apparatet. Apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk. Den er ikke egnet for kommersiell bruk. FARE for barn og bevegelseshemmede …