Homedics 10-Motor Programmable Back Massager Brukerhåndbok VC-200

Homedics 10-Motor Programmable Back Massager Brukerhåndbok VC-200

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE PRODUKTER, SÆRLIG NÅR BARN ER NÆRVÆRENDE, BASISKE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Bør alltid følges, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER FARE - FOR Å redusere risikoen for ELEKTROKUSJON:

 • Denne adapteren er ment å være riktig orientert i vertikal eller gulvmontert posisjon.
 • Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring.
 • IKKE strekk deg etter et apparat som har falt i vann. Trekk ut den umiddelbart.
 • IKKE bruk under bading eller i dusjen.
 • IKKE plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle ned eller trekkes inn i et kar eller vask. IKKE legg i eller dråpe i vann eller annen væske.
 • Bruk ALDRIG pinner eller andre metallfester med dette apparatet.
 • Hold deg tørr - IKKE bruk den i våt eller fuktig tilstand.

ADVARSEL - FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRENNER, ELEKTROKUSJON, BRANN ELLER SKADE FOR PERSONER:

 • Et apparat skal aldri etterlates uten tilsyn når det er koblet til. Trekk ut stikkontakten når det ikke er i bruk og før du setter på eller tar av deler eller tilbehør.
 • Tett tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn, funksjonshemmede eller funksjonshemmede.
 • Bruk bare dette apparatet til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk tilbehør som ikke anbefales av HoMedics; spesielt eventuelle tilbehør som ikke følger med enheten.
 • Bruk ALDRI dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt eller er skadet, eller har falt i vann. Returner den til HoMedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 • Bruk varme overflater forsiktig. Kan forårsake alvorlige forbrenninger. Ikke bruk over ufølsomme hudområder eller i nærvær av dårlig sirkulasjon. Uovervåket bruk av varme av barn eller funksjonshemmede kan være farlig.
 • Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
 • Bruk ALDRI mens du sover eller sovner mens du bruker massasjeapparatet.
 • Ikke slipp eller stikk gjenstander i noen åpning.
 • IKKE bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen administreres.
 • IKKE bruk under et teppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, elektrosjokk eller personskade.
 • IKKE bær dette apparatet med strømledningen eller bruk ledningen som håndtak.
 • For å koble fra, vri alle kontrollene i “av” -posisjon, og ta deretter støpselet ut av stikkontakten.
 • Dette apparatet er kun beregnet for personlig, ikke-profesjonell bruk.
 • IKKE bruk utendørs.
 • Temperaturer som er tilstrekkelig høye til å forårsake forbrenning, kan oppstå uavhengig av kontrollinnstilling. IKKE bruk på spedbarn eller ugyldig eller sovende eller bevisstløs person. IKKE bruk på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodsirkulasjon. Kontroller ofte huden som kommer i kontakt med det oppvarmede området for å redusere faren for blemmer.
 • IKKE knus. Unngå skarpe folder.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

Merknader:
La det være 5-10 minutter før varmen når maksimal temperatur.

Forsiktig — Les alle instruksjonene nøye før bruk.

 • Dette produktet er ikke ment for medisinsk bruk. Det er kun ment for å gi en luksuriøs massasje.
 • Hvis du har noen bekymringer angående helsen din, må du kontakte legen din før du bruker dette produktet.
 • Personer med pacemakere bør oppsøke lege før bruk.
 • La aldri apparatet være uten tilsyn, spesielt hvis barn er til stede.
 • Dekk aldri til apparatet når det er i drift.
 • Ikke bruk dette produktet i mer enn 15 minutter av gangen.
 • Omfattende bruk kan føre til overdreven oppvarming av produktet og kortere levetid. Hvis dette skulle skje, avbryt bruken og la enheten avkjøles før den brukes.
 • Bruk aldri dette produktet direkte på hovne eller betente områder eller hudutbrudd.
 • Ikke bruk dette produktet før sengetid. Massasjen har en stimulerende effekt og kan forsinke søvnen.
 • Bruk aldri dette produktet mens du er i sengen.
 • Dette produktet skal aldri brukes av personer som lider av fysiske plager som vil begrense brukerens kapasitet til å betjene kontrollene.
 • Denne enheten skal ikke brukes av barn eller funksjonshemmede uten tilsyn av voksne.

Automatisk avslåing
Vi har designet denne ryggmassasjeapparatet for bekvemmelighet og sikkerhet. Som en spesiell forholdsregel mot å sovne mens du bruker enheten, eller la enheten være på mens den fremdeles er i drift, har vi programmert den til automatisk å slutte å massere 15 minutter etter at du mottok din siste kommando. For å aktivere massasjeputen på nytt, trykk bare på hvilken som helst knapp. Hver gang du endrer massasjefunksjoner, vil timeren tilbakestilles. Denne spesielle funksjonen skal ikke betraktes som en erstatning for OFF. Husk alltid å slå av enheten når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for bruk
For bruk hjemme eller på kontoret
Koble adapteren til et 120 volt strømuttak og koble kontakten til inngangskontakten, som ligger langs siden av puten. Fest massasjeputen til de fleste stoler for en luksuriøs massasje mens du leser, hviler eller til og med jobber.

OBS: Anbefales ikke til bruk på treflater, da glidelåsen kan skade treet. Forsiktighet anbefales også når du bruker polstrede møbler.

Forsiktig: All service av dette massasjeapparatet må kun utføres av autorisert HoMedics servicepersonell.

For bruk i bilen din
Bare koble 12 volt autoadapteren til et 12 volt uttak og koble kontakten til inngangskontakten, plassert langs siden av puten. Skyv massasjeputestroppene over setet ditt for å nyte en avslappende massasje mens du kjører.

Strapping System
Denne ryggmassasjeapparatet har et unikt stroppesystem som lar deg feste det til de fleste stoler eller autostoler. Bare skyv stroppene over setet eller stolen, og juster de praktiske krokene slik at de passer. Massasjeren din glir ikke eller glir bort.

Vedlikehold

Å lagre
Plasser massasjeapparatet i esken eller på et trygt, tørt og kjølig sted. Unngå kontakt med skarpe kanter eller spisse gjenstander som kan kutte eller punktere stoffoverflaten. For å unngå brudd, må du ikke vikle strømledningen rundt enheten. Ikke heng enheten ved ledningen.

Å vaske
Koble fra enheten og la den avkjøles før rengjøring. Rengjør bare med en myk, litt damp svamp. La aldri vann eller andre væsker komme i kontakt med enheten.

 • Ikke senk det i væske som skal rengjøres.
 • Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, børster, bensin, parafin, glass / møbelpuss, tynnere for å rengjøre.
 • Ikke prøv å reparere massasjeapparatet. Det er ingen deler som kan repareres av brukeren. For service, send enheten til HoMedics-adressen som er oppført i garantiseksjonen.

Merknader - Dette utstyret er testet og oppfyller grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, brukeren oppfordres for å prøve å korrigere forstyrrelser ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Merknader - Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser forårsaket av uautoriserte modifikasjoner på dette utstyret. Slike modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Homedics 10-Motor Programmable Back Massager - Knappefunksjoner

HoMedics servicesenter
1.800.466.3342
8: 30 - 5: 00 pm
cservice@homedics.com

Homedics-logo


Homedics 10-Motor Programmable Back Massager Brukerhåndbok VC-200 - Optimalisert PDF
Homedics 10-Motor Programmable Back Massager Brukerhåndbok VC-200 - Original PDF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *