easee-logo

easee Home 1.4-22 kW Ladestasjon brukerveiledning

easee Home 1.4-22 kW Ladestasjon

 

Introduksjon

Tiltenkt bruk
Dette produktet er kun beregnet på lading av elektrisk drevne kjøretøyer utstyrt med ikke-gassende batterier (f.eks. bly-syre-batterier).

Produktet skal kun brukes med ladekabel i henhold til IEC 62196. Produktet skal monteres fast på en vegg eller struktur som dekker hele baksiden av produktet og har tilstrekkelig bæreevne. Den må kun brukes med godkjente driftsparametere og under spesifiserte miljøforhold (se side 6).

Annen bruk enn de som er spesifisert her er ikke tillatt.

konvensjoner

Easee Advarsel-ikon Dette symbolet indikerer at de respektive instruksjonene kun må utføres av en autorisert elektriker.

Easee-advarselsikon 2Dette symbolet indikerer en umiddelbar fare for liv og helse for enkeltpersoner på grunn av effekten av elektrisk energi. Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil føre til alvorlig helseskade – opp til og inkludert livstruende skader.

 

Produktet er overview

FIG 1 Produkt overview

FIG 2 Installasjonssett

 

Egenskaper

FIG 3 Funksjoner

 1. Berøringsknapp: Berøringsknappen brukes til å aktivere WiFI-grensesnittet som deretter brukes til å konfigurere bakplaten under installasjonen. Dette må gjøres av en sertifisert elektriker. Etterpå kan WiFI-grensesnittet brukes som en reserveløsning for å kontrollere laderoboten i tilfelle den er frakoblet (ingen støtte for Internett og Easee-apper). Berøringsknappen kan tjene flere funksjoner. Bruk den elektroniske kunnskapsbasen for andre mulige berøringskombinasjoner og funksjoner.
 2. Lysstripe: Lysstripen kommuniserer til enhver tid statusen til laderoboten. Les mer om dette på side 17.
 3. RFID-område: Den integrerte RFID-leseren muliggjør tilgangskontroll av laderoboten og identifikasjon av forskjellige brukere. Du kan bruke den til å låse opp laderen med en Easee-nøkkel. Sjekk kunnskapsbasen vår på easee.support for mer informasjon om hvordan du legger til og administrerer Easee-nøkler.
 4. Type 2-kontakt: Type 2-kontakten er fullstendig universell og lar deg lade alle typer elektriske kjøretøy ved hjelp av passende ladekabel. Videre er det mulig å låse ladekabelen permanent, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at den blir stjålet.

 

Tekniske spesifikasjoner

general

 • Dimensjoner (mm): 256 x 193 x 106 (H x B x D)
 • Veggmontering (mm): c/c 160 x 125 (H x B)
 • Driftstemperatur: -30 ° C til + 50 ° C
 • Vekt: 1.5 kg

Lading

 • Ladekraft: 1.4–22 kW
 • 6 A 1 fase – 32 A 3 fase (automatisk
 • justert i forhold til tilgjengelig kapasitet)
 • Opp til 7.36 kW ved 32 A 1 fase
 • Opptil 22 kW ved 32 A 3-fase (TN-nett)
 • Tilkoblingspunkt: Type 2-sokkel (IEC 62196-2)
 • Antall faser: 1 eller 3 (helt dynamisk)
 • Voltage: 3 x 400 V AC/ 230 V AC (±10 %)
 • Nettfrekvens: 50 / 60 Hz
 • Innebygd energimåler (±2 %)
 • Easee Hjem: Lastbalansering på opptil 3 enheter per krets
 • Easee-avgift: Lastbalansering på opptil 101 enheter per krets

Sensorer og indikatorer
Lyslist med lysdioder som viser status for laderen
Berøringsknapp for manuell justering

Temperaturfølere i alle hovedkontakter

Tilkobling
Innebygd eSIM (LTE Cat M1/2G/GPRS)
WiFi 2.4 GHz b/g/n-tilkobling
Easee Link RFTM
Kontroller ladingen via Easee-appen
RFID/NFC-leser
OCPP 1.6 via vår API

beskyttelse
Integrert overbelastningsvern iht
EN IEC 61851-1:2019
Innebygd RCD for jordfeilbeskyttelse (30 mA AC/
6 mA DC) i henhold til EN 61008-1 og IEC 62955
Beskyttelsesgrad: IP54 (bakplaten er IP22 uten deksel)
Støtmotstand: IK10
Brannklasse: UL94
Isolasjonsklasse: II
Overvoltage kategori III

Installasjon
Installasjonsnettverk: TN, IT eller TT (oppdages automatisk)
Installasjonsbryter: Maks 40 A (Easee Home) og 80 A (Easee Charge) overbelastningsbeskyttelse. Kortslutningsstrømmen ved ladepunktet (IkMax) må ikke overstige 10 kA. Hvis installasjonsmetoden krever det, kan jordfeilvern type A brukes for kretsen.
Ledertverrsnitt: opptil 16 mm2 (enkeltkabel)/opptil 10 mm2 (parallellkobling)
Kabeldiameter: 8–22 mm
Klemmemoment: 5 Nm
Kabellistlengde: 12 mm

 

Sikkerhetsinstruksjoner

Les hele håndboken nøye før du installerer og bruker produktet. Følg følgende instruksjoner:

Sikkerhetsinstruksjoner for installasjonen

 • Dette produktet skal kun installeres, repareres eller vedlikeholdes av en autorisert elektriker. Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for elektriske installasjoner må respekteres.
 • Livsfare på grunn av høy elektrisk voltage. Gjør aldri endringer på komponenter, programvare eller tilkoblingskabler.
 • Installasjonen må ikke utføres i nærheten av eksplosiv atmosfære eller i områder hvor det er fare for rennende vann.
 • Produktet må installeres på et permanent sted. Koblingene til Chargeberry og bakplaten er designet for et begrenset antall pluggingssykluser.
 • Produktet må installeres på en vegg eller konstruksjon med tilstrekkelig bæreevne.
 • Laderen må alltid installeres på en overflate som dekker hele baksiden av produktet.
 • Terminalene i bakplaten får strøm når strømkretsen er lukket og må aldri være i direkte kontakt eller i kontakt med noe annet enn plug-in elektronikken (Chargeberry).
 • PIN-koden er plassert på forsiden av Chargeberry og er nødvendig for installasjon. Etter installasjon limer du inn PIN-koden på baksiden av håndboken eller på et trygt sted, f.eks. inne i sikringsskapdøren.

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk

 • Livsfare på grunn av høy elektrisk voltage. Gjør aldri endringer på komponenter, programvare eller tilkoblingskabler.
 • Bruk eller berør aldri produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
 • La alltid det foreskrevne vedlikeholds-, installasjons- og reparasjonsarbeidet utføres av en autorisert elektriker og i samsvar med lokale krav.
 • Hvis det oppstår brann, bruk CO2 til slokking. For å slukke den med vann eller skum, må systemet først kobles fra strøm (elektrisk frakoblet).
 • Rengjør aldri laderoboten med høyt trykk eller rennende vann.
 • Ikke senk produktet ned i vann eller andre væsker.
 • Hvis lysstripen på produktet lyser rødt, er det en feil. For mer informasjon, se side 17.
 • Sørg for at barn ikke leker med produktet.
 • Berør aldri kontaktene på Type 2-kontakten og stikk aldri fremmedlegemer inn i produktet.
 • Bruk aldri ladekabelen hvis den er skadet eller hvis koblingene er våte eller skitne.
 • Ikke bruk skjøteledninger eller adaptere i kombinasjon med produktet.
 • Ladekabelen må bare fjernes fra laderoboten ved å trekke i plugghåndtaket, ikke ved å trekke i kabelen.
 • Pass på at ladekabelen ikke forårsaker snublefare eller risikerer å bli overkjørt av en bil.
 • Unngå direkte sollys for optimal drift under alle værforhold.
 • Ikke bruk produktet i nærheten av sterke elektromagnetiske felt eller i umiddelbar nærhet av radiosendere.

 

Planlegger installasjonen

Easee Advarsel-ikonADVARSEL! Dette produktet skal kun installeres, repareres eller vedlikeholdes av en autorisert elektriker. Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for elektriske installasjoner må respekteres.

Før installasjonen anbefales det at du vurderer fremtidige ladebehov, slik at du enkelt kan utvide tilsvarende i fremtiden.

Hvis flere laderoboter er koblet til samme krets, blir den totale strømmen dynamisk fordelt mellom dem. De tilkoblede laderobotene kommuniserer trådløst seg imellom, og sikrer at den spesifiserte totale strømmen til ladeinfrastrukturen ikke overskrides. Maksimal ladestrøm stilles inn under konfigurasjonen.

Sjekk følgende før du starter installasjonen
— Hvor skal laderoboten installeres?
— Er den tilkoblede elektriske belastningen til huset tilstrekkelig eller må den økes? Må det legges ny kabel? (En ekstern godkjenning kan være nødvendig). Bør den innkommende forsyningskabelen oppgraderes?
— Har du tenkt å installere flere laderoboter i fremtiden?
— Hvordan er den elektriske kretsen beskyttet?
— Hvilken installasjonsmetode er planlagt brukt?

Vær oppmerksom på følgende når du planlegger installasjonen

 • Riktig valg av jording/jordingssystem, ledere og beskyttelsestiltak (grunnbeskyttelse/ feilbeskyttelse).
 • Riktig isolasjon av berørbare og ledende deler.
 • Tilstrekkelig dimensjonering av kabler.
 • Valget av overstrøm og overvoltage beskyttelse.
 • Riktig beregning av kortslutningsstrømmen samt en kortslutningssikker installasjonsmetode.

Residual Current Device (RCD)
En Residual Current Device (RCD), i henhold til EN 61008-1 og IEC 62955, er integrert i laderoboten.

Dette vil slå av strømmen til det elektriske kjøretøyet hvis det oppstår en reststrøm på 4-6 mA DC og/eller 20-30 mA AC. RCD-en tilbakestilles ved å trekke ut ladekabelen og koble den til igjen. Den integrerte jordfeilbryteren blir automatisk testet og kalibrert med jevne mellomrom av laderoboten.

Den integrerte jordfeilbryteren har ingen innflytelse på funksjonen til eksterne beskyttelsesenheter. På en dedikert krets, der en klasse II (dobbelt isolert) kabel forsyner laderoboten(e), er ingen ekstern jordfeilbryter nødvendig. For andre installasjonsscenarier kan lokale ledningsforskrifter variere og må konsulteres.

For et optimalt resultat anbefaler vi at du gjør følgende

 • Vi anbefaler alltid en 3-fase installasjon hvis mulig, for å gjøre den fremtidssikker.
 • Hvis mulig, bruk det største godkjente kabeltverrsnittet (se side 6).
 • Vurder installasjon av Easee Ready-bakplater hvis anskaffelsen av ytterligere laderoboter er planlagt for fremtiden.
 • For å unngå overbelastning av bygningens hovedsikring, kan Easee Equalizer brukes til dynamisk lastbalansering. Maksimal strømverdi kan også stilles inn etter behov under konfigurasjonen.

Spesielle merknader for Easee Home og Easee Charge

 • I tillegg til den integrerte jordfeilbryteren (RCD), er en overbelastningsbeskyttelse integrert i laderobotene (se side 6).
 • Flere bakplater kan kobles parallelt, da hver laderobot har sin egen beskyttelsesenhet.
 • Laderobotene kan håndtere en maksimal kortslutningsstrøm (Ipk, max) på 10 kA. Ved oppmåling av installasjonen skal det kontrolleres om det skal gis ytterligere beskyttelse.
 • Hvis ladeinfrastrukturen inkluderer mer enn én laderobot, blir bakplaten som først konfigureres, masteren i kretsen.
 • Hvis mer enn 2 enheter er installert, bør masterenheten plasseres midt i installasjonen (hvis mulig) for en optimal Easee Link-kommunikasjon.

Tekniske merknader for Easee Home

 • Kretsen med en eller flere laderoboter kan smeltes opp til 40 A så lenge den maksimale kortslutningsstrømmen (Ipk, max) på 10 kA ikke overskrides.
 • Maksimalt 3 laderoboter på samme krets støttes med Easee Home.

Tekniske merknader for Easee Charge

 • Kretsen med en eller flere laderoboter kan smeltes opp til 80 A så lenge den maksimale kortslutningsstrømmen (Ipk, max) på 10 kA ikke overskrides.
 • Maksimalt 101 laderoboter på samme krets (sikring) støttes med Easee Charge.
 • Site Key: Under installasjonen må en Site Key brukes for å tilordne laderobotene til riktig plassering i Easee Cloud. En nettstedsnøkkel vil automatisk bli generert når du oppretter et nytt ladested ved hjelp av Easee Installer-appen, eller det kan fås ved å opprette et nytt ladested på easee.cloud.

Huset ditt, strømnettet og elbilen
Laderoboten tilpasser seg automatisk strømnettet, elbilen og kapasiteten til den elektriske installasjonen. I tabellen nedenfor kan du se hvilken ladeeffekt du kan forvente av din installasjon og situasjon. Tabellen nedenfor er kun ment som en veiledning.

LEGGE MERKE TIL! Installasjonstype samt kabeltverrsnitt må bestemmes av en kvalifisert elektriker i henhold til gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for elektriske anlegg.

FIG 4 Ladekraft

Example for 400 V TN, avvikende verdier for andre netttyper.

 

Installasjonsanvisninger

Easee Advarsel-ikon ADVARSEL! Dette produktet skal kun installeres, repareres eller vedlikeholdes av en autorisert elektriker. Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for elektriske installasjoner må respekteres.

Easee-advarselsikon 2 ADVARSEL! Slå av strømmen før du starter installasjonen. Vær ekstremt forsiktig og følg instruksjonene nøye.

FIG 6 QR -kode

I tillegg til instruksjonene som presenteres på de neste sidene, anbefaler vi at du ser installasjonsvideoene som er tilgjengelige på vår webnettstedet: easee.support.

1. Laderobotåpning

ADVARSEL! Sørg for å lese sikkerhetsinstruksjonene (side 7) for dette produktet før du starter installasjonen.

 1. Bøy ned den nedre delen av gummidekselet og sett de to endene av det medfølgende verktøyet inn i de to åpningene nederst på frontdekselet.
 2. Trekk i verktøyet til frontdekselet løsner og fjern dekselet.
 3. Ta tak i Type 2-kontakten og skyv oppover med god kraft til Chargeberry kobles fra.

FIG 5 Laderobotåpning

 

2. Bakplatemontering

 1. Fest bakplaten til en vegg eller struktur med tilstrekkelig bæreevne ved hjelp av de 4 skruene som følger med i monteringssettet. Bruk egnede veggplugger for montering og følg anbefalt installasjonshøyde (se nedenfor).
 2. Slå av strømmen før du fortsetter med installasjonen.

LEGGE MERKE TIL! Hvis du skal installere flere bakplater, vil det nå være et godt tidspunkt å montere dem også.

VIKTIG! Installasjonsveggen skal dekke hele baksiden av produktet.

FIG 7 Bakplatemontering

 

3. Forberedelse av bakplate

 1. Forkort tetningspluggen slik at den passer til kabelen. Hullet bør være litt mindre for å sikre god tetning.
 2. Før kabelen gjennom en av de 4 kabelinnføringene og fest den til bakplaten med strekkavlastningen som følger med.
 3. Lukk alle kabelinnføringer som ikke er i bruk med blindforseglingspluggene som følger med.

FIG 8 Forberedelse av bakplate

 

4. Kabling på bakplaten

 1. Avisoler de enkelte ledningene med 12 mm. Hvis kabelen har fleksible ledere, anbefales det å bruke hylser på trådede ledninger. Bruk riktig verktøy for å trykke dem.
 2. Trekk til skrueterminalen med et moment på 5 Nm.

LEGGE MERKE TIL! Når du kobler flere bakplater parallelt, fungerer hver skrueterminal som et koblingspunkt for tilstøtende bakplater. Alle bakplater skal kobles med samme faserekkefølge. Eksterne koblingsbokser eller flatkabler kan brukes hvis det er mer praktisk.

LEGGE MERKE TIL! Det anbefales å følge de eksisterende fargekodene som brukes i installasjonen. Avhengig av nasjonale standarder kan fargene på kablene variere fra illustrasjonene. Illustrasjonene i denne håndboken følger IEC 60446-standarden.

LEGGE MERKE TIL! Før du slår på strømmen, sørg for at ledningene er riktig tilkoblet og strammet. Test dette ved å trekke i hver ledning.

FIG 9 Kabling av bakplate

FIG 10 Kabling av bakplate

FIG 11 Kabling av bakplate

 

5. Montering av bakplate

 1. Skann QR-koden for å laste ned Easee Installer-appen og opprette en gratis konto. Appen er tilgjengelig på App Store og Google Play.
  LEGGE MERKE TIL! Telefonen din må støtte NFC.
 2. Velg ett av de tre stedsoppsettene i Installer-appen: Opprett ny side: Hvis dette er et helt nytt ladested, velg "Opprett nytt nettsted". Skriv inn installasjonsdetaljene, følg instruksjonene på skjermen og gå tilbake til denne veiledningen etterpå.

FIG 12 Montering av bakplate

Pågående nettsteder: Hvis du har et ufullstendig nettsted, for eksempel med manglende informasjon eller ikke lastet opp til skyen, gå til "Pågående nettsteder" og fullfør dem.

Oppdater eksisterende nettsted: Hvis denne siden allerede har en eller flere laderoboter installert, eller hvis den er opprettet av en operatør (Easee Charge), velg "Oppdater eksisterende side" og søk etter nettstedets adresse. På "Site overview", velg kretsen du vil at bakplaten skal være en del av og velg "Legg til en annen bakplate". Følg instruksjonene på skjermen og gå tilbake til denne veiledningen etterpå.

LEGGE MERKE TIL! Hvis ladekretsene inkluderer mer enn én laderobot, blir bakplaten som først konfigureres, hovedenheten for ladeinfrastrukturen. For å oppnå best mulig kommunikasjonsflyt, bør den midtre bakplaten konfigureres først.

FIG 13 Montering av bakplate

 

6. Chargeberry Feste

 1. ADVARSEL! Slå på strømmen. Terminalene på bakplatene er nå strømførende.
 2. Plasser Chargeberry slik at den passer inn i sporene på bakplaten plassert i midten av installasjonen.
 3. Når Chargeberry er i sporet, trykker du den kraftig ned til du hører et klikk.

FIG 14 Chargeberry-feste

 

7. Frontdeksel Lukking

Før du lukker frontdekselet, er det mulig, men valgfritt, å låse Chargeberry med en hengelås (se anbefalt hengelåsstørrelse på side 19). Låsing av elektronikken gir et ekstra sikkerhetsnivå (hengelås er ikke inkludert).

 1. Heng frontdekselet på toppen av bakplaten og la det falle på plass.
 2. Trykk på bunnen av frontdekselet til du hører et klikk.
 3. Bøy nedre del av gummidekselet ned.
 4. Skru inn låseskruen nederst på laderen for å feste frontdekselet.
 5. Lukk gummidekselet. Hvis kabelen settes inn fra bunnen, kan du kutte et tilsvarende hull i gummidekselet for å sikre en pen installasjon.
  Din laderobot er nå klar til bruk!

FIG 15 Frontdeksel Lukking

 

Hvordan lader jeg?

ADVARSEL! Følg sikkerhetsinstruksjonene på side 7 før du bruker produktet.

Sørg for at følgende krav er oppfylt før du bruker laderoboten:

 • Den autoriserte elektrikeren har satt opp den elektriske tilkoblingen riktig.
 • Laderen er riktig konfigurert.
 • Programvaren er oppdatert (se side 17).
 • Hvis du har satt opp tilgangskontroll, lås den opp ved å bruke en registrert RFID tag eller deaktiver den fra Easee-appen eller det lokale WiFi-grensesnittet.
 1. Sjekk ladekabelen og kontakten for skader og urenheter som fremmedlegemer og vanninntrengning før lading.
 2. Koble ladekabelen til laderoboten og elbilen din. Ladeprosessen starter og tilpasser seg automatisk til elbilen og tilgjengelig energi til enhver tid i henhold til konfigurasjonen.

Hvis bilen ikke begynner å lade, sjekk at lading er aktivert i bilen din og at kontaktene er ordentlig plugget inn. Hvis ladingen fortsatt ikke starter, sjekk hva som kan være årsaken på side 17.

Smart lading
Noen operatører tilbyr smartlading som vil forsinke ladingen til et passende tidspunkt, ofte knyttet til strømpris eller lignende mekanismer. Når smartlading er aktiv lyser LED-stripen blått, ladingen starter ikke før operatørens kriterier for lading er oppfylt. Kontakt operatøren din for å vite mer og finne ut om de tilbyr denne tjenesten.

WiFi-grensesnitt
WiFi-grensesnittet er foreløpig beregnet for lokal drift av laderen når det ikke er internett tilgjengelig, men det vil snart bli erstattet med lokal kontroll i Easee-appen for å gjøre livet ditt enda enklere.

For å få tilgang til WiFi-grensesnittet følg guide: support.easee.com/help/s/article/WiFi-Interface

Easee-appen
Easee-appen er beregnet for daglig bruk av Easee-produktene dine. Den kan brukes hvor som helst i verden gjennom Easee Cloud.

Easee-appen kan lastes ned fra applikasjonsbutikken til din iOS- eller Android-mobilenhet.

FIG 16 Easee App

Easee-portalen
Easee-portalen er et verktøy beregnet for administrasjon av ett eller flere Easee-nettsteder. Portalen er hovedsakelig beregnet på nettstedeiere, installatører, administratorer, tjenesteleverandører og personer som trenger å administrere flere produkter og nettsteder fra ett grensesnitt.

Gå til easee.support for mer informasjon om grensesnittene våre.

 

Laderobotgrensesnitt

FIG 17 Laderobotgrensesnitt

FIG 18 Laderobotgrensesnitt

1 Easee offentlig kunnskapsbase finner du på easee.support.

 

Vedlikehold

Generelt vedlikehold
Hvis produktet er installert i offentlige rom og er tilgjengelig for alle, følg lokale og nasjonale krav (f.eks. Norge NEK400 del 6.1) i tillegg til prosedyrene nedenfor.

 • Sørg for at laderen ikke har noen tegn til mekanisk skade.
 • Inspiser Type 2-kontakten visuelt for slitasje med jevne mellomrom i henhold til lokale forskrifter. Hvis pinnene er misfarget eller skadet, kontakt din autoriserte elektriker.

Rengjøring
Produktet krever ikke rengjøring for å fungere skikkelig. Likevel, hvis produktet må rengjøres av kosmetiske årsaker, er dette mulig.

 • Bruk annonseamp klut og et universalrengjøringsmiddel. Unngå å bruke sterke kjemikalier som inneholder olje eller alkohol, da dette vil misfarge plasten.
 • Ikke bruk rennende vann eller høytrykksvannstråler.

Isolasjonstesting (kun autorisert elektriker)

Easee Advarsel-ikon Isolasjonstesting bør utføres før en Chargeberry installeres i bakplaten. Testing av kretsisolasjonen med Chargeberry installert i bakplaten kan skade elektronikken eller påvirke avlesningen negativt.

 

Praktiske detaljer

Garanti
Enheten er fri for materialfeil og er i samsvar med lover og regler for forbrukerbeskyttelse i landet hvor produktet er kjøpt. All riktig installert Easee-maskinvare dekkes av vår begrensede 3 års* garanti. Hvis laderen din må repareres innenfor denne garantiperioden, vennligst kontakt din Easee-leverandør. Ytterligere informasjon finner du på easee.support.

*Noen land kan ha utvidet garanti.

Sikkerhet
Produktet skal installeres i henhold til lokale forskrifter for lav voltage elektriske installasjoner. Produktet er designet og testet i henhold til EN 61851-standardene for elektriske kjøretøys ledende ladesystem. Den inkluderer en innebygd RCD som kan bryte kretsen på en sikker måte i tilfelle en 30 mA AC eller 6 mA DC feil i henhold til IEC 61008 og IEC 62955.

Standarder
Easee Home and Charge er i samsvar med Low
Voltage Direktiv 2014/35/EU, Radioutstyrsdirektivet
2014/53/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU og RoHS
Direktiv 2011/65 / EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: easee.support.

Maks overført effekt
Radio: 100 mW ved 863–870 MHz. WiFi: 50 mW kl
2.4–2.472 GHz. GSM: 2 W ved 880–915 MHz, 1 W ved
1710–1785 MHz, 200 mW ved 703–748 MHz, 832–862 MHz,
880–915 MHz, 1710–1785 MHz og 1920–1980 MHz.

Produktets livssyklus
Transport: Laderen skal alltid transporteres i originalemballasjen. Ingen andre gjenstander bør oppbevares på toppen av esken enn Easee-ladere. Skulle boksen mistes eller påvirkes på annen måte, bør en visuell inspeksjon utføres for å verifisere potensiell skade.

Lagring: Elektronikken er hermetisk forseglet og vil ikke bli skadet hvis den oppbevares i fuktige områder. For å bevare emballasjen og dens innhold anbefaler vi imidlertid oppbevaring i et temperert, tørt og godt ventilert område. Den relative luftfuktigheten bør ikke overstige 80 %, og det skal ikke være etsende gasser. Oppbevarings- eller transportmiljø må aldri overskride grensene gitt i de tekniske spesifikasjonene til laderen (se side 2).

Demontering: Utfør en fabrikktilbakestilling av enheten før du slår den av. Dette gjøres via installasjonsappen. Demontering skal kun utføres av autorisert elektriker. Strømforsyningen til laderen må være isolert før demontering starter. Bruk installasjonsveiledningen og følg trinnene i omvendt rekkefølge for å demontere laderoboten i riktig rekkefølge.

Avhendingsikon Avhending: Dette elektroniske utstyret må ikke kastes i husholdningsavfallet. For retur av gamle enheter, kan gratis innsamlings- og mottakspunkter være tilgjengelig i din nærhet. Følg lokale forskrifter for korrekt og miljøvennlig avhending. Dersom det gamle elektroniske utstyret inneholder personopplysninger, er du selv ansvarlig for å slette det før du returnerer det.

Hengelås dimensjoner
Maks total låsehøyde: 56 mm. Sjakkelhøyde (yttermål): 19–20 mm. Sjakkeltykkelse: 3.2–4 mm.

Databeskyttelse
Når produktet kobles til Internett, sendes personopplysninger til Easee AS. Du vil motta mer informasjon om databeskyttelse under konfigurasjonen av laderoboten.

reparasjon
Hvis laderen må repareres, vennligst kontakt din Easee-leverandør.

Returer og klager
Kontakt din distributør eller Easee kundestøtte angående retur og klage på produktet ditt.

Kundestøtte
Last ned de nyeste håndbøkene, finn svar på vanlige spørsmål og nyttige dokumenter og videoer for produktet ditt på easee.support.

Kontaktinformasjon
Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norge
Org. nr: 920 292 046
Du kan finne ytterligere kontaktinformasjon for landet ditt på easee.com.

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON DVS
KAN ENDRES UTEN VARSEL.
Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes ned på http://easee.support

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, inkludert, men ikke begrenset til, kopiering, opptak, henting av data eller datanettverk uten skriftlig tillatelse fra Easee AS.

Easee og alle andre Easee-produktnavn og slagord er varemerker eller registrerte varemerker for Easee AS. Easee-produkter kan beskyttes av ett eller flere patenter.

Alle andre produkter og tjenester som er nevnt kan være varemerker eller tjenestemerker for sine respektive eiere. Illustrasjoner av produktet og brukergrensesnittet er eksemplariske og kan avvike fra det faktiske utseendet. Februar 2022 – Versjon 5.00
© 2019 av Easee AS. Alle rettigheter forbeholdt.

 

easee-logo

Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norge
www.easee.com

 

 

Les mer om denne håndboken og last ned PDF:

Dokumenter / Ressurser

easee Home 1.4-22 kW Ladestasjon [pdf] Brukerveiledning
Easee Home, Easee Charge, Home 1.4 22 kW Ladestasjon, 1.4 22 kW Ladestasjon

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *