kogan LOGOHOLLYWOOD MAKEUP MIRROR
Brukerhåndbokkogan Hollywood Makeup Mirror

SIKKERHET OG ADVARSLER

Advarsel

 • Before assembling your Hollywood LED Mirror fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet, refer back to them during installation to ensure your product is fitted safely and correctly.
 • Hvis du er i tvil, kontakt en kvalifisert elektriker.
 • Slå av strømforsyningen på hovedkortet FØR installasjon og vedlikehold.
 • Kun egnet for innendørs bruk. Dette produktet skal plasseres langt borte fra gardiner og tekstiler. Dekk aldri speilet.
 • Kontroller ledningen, transformatoren og alle andre deler regelmessig for skader. Hvis en del er skadet, bør produktet ikke brukes.
 • Inspiser produktet umiddelbart etter mottak for transportskader eller manglende deler.
 • Håndter produktet med forsiktighet og beskytt mot støt på alle sider og kanter av glasset.

Sikkerhetsinformasjon

 • Før montering, plasser alle deler på en ren, flat overflate og inspiser hver del for defekter som kan ha oppstått under frakt.
 • Inspiser ledningsisolasjonen for eventuelle kutt, slitasje eller synlig kobber som kan ha oppstått under frakt. Hvis det er noen defekter i ledningen, IKKE fortsett å montere. Send en e-post til vår kundeservice umiddelbart.
 • For å unngå at barn blir kveles og kveles, hold dem unna emballasjemateriale.
 • Vennligst les denne håndboken nøye og oppbevar den for fremtidig referanse.

HVORDAN BRUKE

kogan Hollywood Makeup Mirror - HOW TO USE

RENGJØRING OG PLEIE

 • Slå av enheten hver gang før rengjøring.
 • Rengjør enheten med en myk, litt damp klut og et mildt rengjøringsmiddel.
 • Always switch off the power of the mirror after use, in order to preserve battery life.
 • Rengjør enheten med bare de angitte metodene. Det må under ingen omstendigheter komme væske inn i enheten eller tilbehøret.
 • Ikke bruk enheten igjen før den er helt tørr.
 • Ikke rengjør enheten i oppvaskmaskinen.
 • Ikke bruk slipende rengjøringsprodukter eller harde børster.

www.kogan.com

Dokumenter / Ressurser

kogan Hollywood Makeup Mirror [pdf] Brukerveiledning
Hollywood Makeup Mirror, Makeup Mirror, Hollywood Mirror, Mirror