hOmeLabs Avfukter brukerhåndbok

ENERGY STAR RATERT AVFUKTER 22, 35 og 50 Pint* Kapasitetsmodeller HME020030N HME020006N HME020031N HME020391N Takk for at du kjøpte vårt kvalitetsapparat. Sørg for å lese hele denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet. Hvis du har spørsmål angående bruken av dette produktet, vennligst ring 1-800-898-3002. …