Homedics-logoMYTIHomedics HHP-65 MYTI Mini Massasjepistol3 ÅRS GARANTI
HHP-65

PRODUKTFUNKSJONER:

Homedics HHP-65 MYTI Mini Massasjepistol - PRODUKTFUNKSJONER

 1. Ladingsindikator LED
 2. Stikkontakt
 3. På/av/strømnivåknapp
 4. Hastighetsindikator LED
 5. USB ladingskabel

A. Oppvarmet flatt massasjehode
hjelper med å lindre ømme muskler.
B. Rundt massasjehode
egnet for å massere armer, midje, rygg, rumpa, lår og andre store muskelgrupper.
C. Flatt massasjehode
for muskelområder som trenger restitusjon etter tung trening, for eksempel dypt muskelvev.
D. Kulemassasjehode
egnet for målretting av triggerpunkter og små spesifikke områder som føtter.
E. U-formet massasjehode
egnet for trapeziusmuskler, områder rundt akillessenemuskelen, ankelmuskulaturen og leggmuskulaturen.

Homedics HHP-65 MYTI Mini Massasjepistol - PRODUKTFUNKSJONER 1

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Lader enheten

 1. For å lade produktet, kobler du ladekabelen til en USB-kontakt og kobler kabelen til ladekontakten på bunnen av håndtaket (fig.2).
 2. Når ladekabelen er koblet til, vil ladeindikatorens LED lyse og blinke rødt. Så snart enheten er fulladet vil LED-indikatoren skifte til grønn.
 3. Når produktet er fulladet, koble det fra strømforsyningen.
 4. Produktet krever 2.5 timers lading for full lading og vil vare i ca. 2-3 timers bruk.

Bruke enheten

 1. Velg ønsket massasjehode og fest det i kontakten foran på massasjeapparatet ved å trykke lett på plass og vri med klokken for å stramme (fig.3). Den skal kun være fingerstram da overstramming kan forårsake skade på produktet.
 2. Trykk og hold inne strømknappen på/av/strømnivå i 2 sekunder for å slå på enheten.
 3. Ved å trykke på på/av/strøm-knappen igjen vil du gå gjennom de 4 effektnivåene fra lavt til høyt (fig.4). Ved å trykke på knappen igjen vil denne sekvensen gjentas.
 4. Beveg massasjehodet forsiktig over den delen av kroppen du først ønsker å massere, og legg deretter forsiktig på mer trykk etter ønske. Hvis du er en førstegangsbruker, anbefales det at du starter på effektnivå 1 og trykker forsiktig.
 5. Et langt trykk på på/av/strømknappen i 1 sekund vil slå av massasjeapparatet.
 6. Fjern massasjehodet ved å vri mot klokken for å løsne, og dra deretter.
 7. Produktet kan ikke brukes under lading.

Ved å bruke det oppvarmede flate massasjehodet
Det oppvarmede flate massasjehodet varmes opp på bare 15 sekunder, ideelt for å lindre ømme muskler.

 1. For å lade det oppvarmede flate massasjehodet, kobler du ladekabelen til en USB-kontakt og kobler kabelen til ladekontakten på bunnen av tilbehøret (fig.5).
 2. Ladeindikatorens LED vil lyse og blinke rødt. Så snart enheten er fulladet vil LED-indikatoren skifte til grønn.
 3. Monter det oppvarmede flate massasjehodet til massasjeapparatet. Trykk på strømknappen på hodet for å slå på varmen, indikatorlampen vil lyse grønt.
 4. Trykk og hold inne strømknappen på/av/strømnivå i 2 sekunder for å slå på massasjeapparatet.
 5. Når du er ferdig med å bruke hodet, trykk på strømknappen for å slå av og fjerne som beskrevet i "Bruke enheten".

Rengjøring av enheten

 • Sørg for at enheten er koblet fra strømforsyningen og la den avkjøles før rengjøring. Rengjør kun med en myk, litt damp svamp.
 • La aldri vann eller annen væske komme i kontakt med apparatet.
 • Ikke senk det i væske som skal rengjøres.
 • Bruk aldri skuremidler, børster, glass-/møbelpolish, malingfortynner osv. for å rengjøre.

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK. LAGRE DENNE INSTRUKSJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

 • Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er ufølsomme for varme må være forsiktige når de bruker apparatet
 • Dette apparatet kan brukes av barn fra 16 år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene. involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukere skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 • Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle ned eller trekkes i badekar eller vask. Ikke legg i eller kast i vann eller annen væske.
 • IKKE grip etter et apparat som har falt i vann eller andre væsker. Hold det tørt – IKKE bruk under våte eller fuktige forhold.
 • ALDRI sett inn pinner, metalliske fester eller gjenstander i apparatet eller noen åpninger.
 • Bruk dette apparatet til den tiltenkte bruken som beskrevet i dette heftet. IKKE bruk vedlegg som ikke er anbefalt av HoMedics.
 • Bruk ALDRI apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det har blitt mistet eller skadet, eller falt i vann. Returner den til HoMedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 • IKKE forsøk å reparere apparatet. Det er ingen deler som brukeren kan reparere. All service på dette apparatet må utføres på et autorisert HoMedics servicesenter.
 • Sørg for at alt hår, klær og smykker holdes unna bevegelige deler av produktet til enhver tid.
 • Hvis du er bekymret for helsen din, må du oppsøke lege før du bruker dette apparatet.
 • Bruk av dette produktet skal være behagelig og behagelig. Skulle det oppstå smerte eller ubehag, må du slutte å bruke og kontakte fastlegen din.
 • Gravide kvinner, diabetikere og personer med pacemaker bør konsultere en lege før du bruker dette apparatet. Anbefales ikke for bruk av personer med sensoriske mangler inkludert diabetisk nevropati.
 • IKKE bruk på spedbarn, ugyldig eller på sovende eller bevisstløs person. IKKE bruk på ufølsom hud eller på personer med dårlig blodsirkulasjon.
 • Dette apparatet skal ALDRI brukes av personer som lider av fysiske plager som vil begrense brukerens kapasitet til å betjene kontrollene.
 • Skal ikke brukes lenger enn anbefalt tid.
 • Bare forsiktig kraft bør utøves mot mekanismen for å eliminere risikoen for skade.
 • Bruk dette produktet kun på kroppens myke vev etter ønske uten å gi smerte eller ubehag. Må ikke brukes på hodet eller noe hardt eller beinområde på kroppen.
 • Blåmerker kan oppstå uavhengig av kontrollinnstilling eller trykk. Sjekk behandlingsområdene ofte og stopp umiddelbart ved første tegn på smerte eller ubehag.
 • Unnlatelse av å følge ovenstående kan føre til risiko for brann eller skade.
 • ADVARSEL: For å lade batteriet må du bare bruke den avtakbare forsyningsenheten som følger med dette apparatet.
 • Dette apparatet inneholder batterier som kun kan byttes ut av faglærte personer.
 • Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.
 • Batteriet må tas ut av apparatet før det skrotes;
 • Apparatet må kobles fra strømnettet når du tar ut batteriet;
 • Batteriet skal kastes på en sikker måte.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer dette produktet fra defekter i materiale og utførelse i en periode på 3 år fra kjøpsdatoen, med unntak av det som er angitt nedenfor. Denne FKA Brands Ltd-produktgarantien dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk; ulykke; feste av uautorisert tilbehør; endring av produktet; eller andre forhold som er utenfor FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien gjelder kun hvis produktet er kjøpt og drevet i Storbritannia/EU. En produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å gjøre den i stand til å fungere i et annet land enn landet den ble designet, produsert, godkjent og/eller autorisert for, eller reparasjon av produkter som er skadet av disse modifikasjonene, dekkes ikke av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noen form for tilfeldige, følgeskader eller spesielle skader. For å få garantiservice på produktet ditt, returner produktet etterskuddsbetalt til ditt lokale servicesenter sammen med datert salgskvittering (som kjøpsbevis). Ved mottak vil FKA Brands Ltd reparere eller erstatte, etter behov, produktet ditt og returnere det til deg, etterbetalt. Garanti er utelukkende gjennom HoMedics servicesenter. Service av dette produktet av andre enn HoMedics Service Center opphever garantien. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. For ditt lokale HoMedics-servicesenter, gå til www.homedics.co.uk/servicecentres

Batteribytte

Produktet ditt inkluderer et oppladbart batteri designet for å vare hele produktets levetid. I det usannsynlige tilfellet at du skulle trenge et erstatningsbatteri, vennligst kontakt kundeservice, som vil gi detaljer om garantien og erstatningsbatterier utenfor garantien.
Batteridirektiv
WEE-Disposal-icon.png Dette symbolet indikerer at batterier ikke må kastes i husholdningsavfallet da de inneholder stoffer som kan være skadelige for miljø og helse. Kast batteriene på angitte innsamlingssteder.
WEEE-forklaring
WEE-Disposal-icon.png Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøsikker resirkulering.

TEKNISKE DATA

Batterikapasitet (masser) 12V / 1100mAh
Lading voltage (massasje) 5V USB 1A eller 2A
Batterikapasitet (oppvarmet hode) 3.7V 500mAh
Lading voltage (oppvarmet hode) 5V 1A
Amplitude 6mm
Desibelvurdering 55db ved toppfart
1. modus Hastighet 1500 rpm 25 Hz
2. modus Hastighet 2000 rpm 33.3 Hz
3. modus Hastighet 2500 rpm 41.7 Hz
4. modus Hastighet 3000 rpm 50 Hz
Ladetid (1A / 2A) 4 timer / 2.5 timer
Jobb med full ladning 2 - 3 timer
Auto-timer 15 minutter
Vekt bare massasjeapparatet 349 g / 0.77 lbs
Total massasje på massasjeapparatet X x 7.6 3.5 14.5 cm

Homedics-logoDistribuert i Storbritannia av
FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, Storbritannia
EU-importør
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland
Kundestøtte: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk
IB-HHP65-1022-02Paulmann takbelysningstilbehør - Ikon 2

Dokumenter / Ressurser

Homedics HHP-65 MYTI Mini Massasjepistol [pdf] Bruksanvisning
HHP-65 MYTI mini massasjepistol, HHP-65, MYTI mini massasjepistol, mini massasjepistol, massasjepistol, pistol

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *